Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
Сторінка9/11
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ІНТЕРАКТИВНІ ІГРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Резюме. Розглянуто необхідність орієнтації на потреби учня, визначено ефективні методи на уроці англійської мови, узагальнено досвід передових методистів, здійснено аналіз значення інтерактивних методів, зокрема використання ігор, розроблено ряд інтерактивних ігор,що можуть бути використані на уроці англійської мови.
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до Європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Нова програма з англійської мови засвідчила зміну в підході до процесу викладання і чітко визначила орієнтацію на потреби учня. Таке поняття, як автономія учнів за рахунок відповідності віку та інтересам дозволить інтенсифікувати і покращити процес викладання. Оскільки результатом навчання учнів іноземної мови є формування у них умінь і навичок користуватися мовою як засобом спілкування, ключовим тут є принцип комунікативної спрямованості, головна функція якого полягає у створенні умов комунікації відповідно до психологічного клімату. Необхідно забезпечити дуже високу позитивну мотивацію учнів та стійкий інтерес до оволодіння англійською мовою.

Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Саме тому успішність реформування освіти в Україні сьогодні багато в чому залежить від швидкого напрацювання, апробації та популяризації моделей реального досвіду переходу від школи готових книжкових рішень до школи, в які закладаються підвалини знань та умінь, їх практичного використання, потреби в саморозвитку та інноваційній діяльності, спроможності реалізувати бажання адміністратора школи, вчителя, учня через партнерство в освіті як на рівні школи так і через систему міжшкільної комунікації.

Гра – як один з найефективніших способів не лише заохотити до вивченні іноземної мови, але і засіб стимуляції розумової та пізнавальної діяльності є невід’ємним компонентом уроку. Засобами іноземної мови можна і треба розвивати творче мислення дітей. Але творче мислення не є самоціллю, а інструментом розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності. Коли учні інтерактивно працюють з будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності, не помічаючи що їхнім інструментом є саме іноземна мова. Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони займаються і вміють, тим легше їм створювати власні творчі зразки мовленнєвої діяльності [ 2; 45 ].

Отже, пристосовуючись до методики викладання сучасного уроку, я працюю над інтерактивними іграми особистісно-зорієнтованого навчання. На мою думку, даний вид роботи є дуже актуальним на сьогодні, оскільки він передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання нових ігор, що сприяє підвищенню інтересу до вивчення іноземних мов.

Інтерактивні технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва та взаємодії, дають можливості педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу. Особисто для мене – це прагнення знайти розумний баланс між академічними та прагматичними знаннями, уміннями та навичками. Адже завдяки таким сучасним технологіям учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, а отже відбувається постійна співпраця всіх учннів класу в процесі уроку. При цьому учень та вчитель рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють свою діяльність разом, чудово розуміючи що вони роблять і для чого. На мою думку, найефективнішими інтерактивні ігри є на початковому етапі вивчення іноземної мови, адже ця ланка освіти є перехідною від дошкільного дитинства, де провідною діяльністю дитини є гра та основною школою, де цілеспрямоване навчання є основною метою. Хоча інтерактивні ігри в старших класах роблять урок більш пізнавальним та продуктивнішим проте в молодших класах їх роль як стимулятора розумової діяльності учнів не може оминути нашої уваги.

Я працюю над темою “Інтерактивні ігри на уроці іноземної мови”. Я вважаю, що дана тема є дуже актуальною, тому і привернула мою увагу. Адже сучасний вчитель повинен використовувати такі методі і технології у своїй роботі, щоб учням було цікаво та ненав’язливо вивчати англійську мову, а головне – досягнути високої результативності.

У моїй роботі мені допомагає фахова література: науково-методичні журнали “Англійська мова та література”, “Іноземні мови”, “Нова педагогічна думка”, та газета “English”. У пошуку творчих ідей, здобутків, цікавих інноваційних технологій я опираюся на досвід передових вчителів-методистів: І. Б. Гуменюка – методиста лабораторії іноземних мов кафедри методики викладання гуманітарних предметів, С. Ю. Пантєєвої – вчителя англійської мови м. Житомира, О. Пометун та Л. Пироженко, що займаються розробками інтерактивних технологій на уроках іноземної мови. Їхня методика допомагає мені поповнити власну скарбницю знань сучасними та ефективними знахідками та методами.

У зв’язку з цим у мене є свій девіз, який допомагає мені і як на мене, повинен бути основою роботи будь якого учителя: “Тільки співпраця учителя з учнем здолає бар’єри і дасть результат”.

Вважаю, що готуючись до уроків англійської мови слід ретельно обдумувати кожен етап уроку, підбираючи відповідну наочність та цікаві форми роботи.

На мою думку, урок не може існувати без інтерактивних ігор. Інтерактивні ігри – це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання. Суть цих ігор полягає у тому, що навчальний процес відбувається у ігровій взаємодії усіх учнів. Передусім слід підготувати учнів до інтерактивного навчання, давати час поміркувати над завданнями, а лише згодом виконувати його “граючись”.

Досить ефективним є об’єднання учнів у групи. У 5 класі для автоматизації лексичних одиниць доречно об’єднати клас у чотири групи. Кожній групі роздати картки за темами “Weather”, “Seasons”, “ Months” і в кожній темі повинне бути слово, яке не відповідає їй. Учні вимовляють ці слова та знаходять невідповідне слово[ 3; 122] .

Ефективною у молодших класах є гра “In the Line”. Передаючи по черзі один одному м’яку іграшку, один з учнів каже слово українською мовою і передає іграшку тому, хто має його перекласти англійською. Потім цей учень каже своє слово і передає наступному. Таку гру можна використовувати і для закріплення автоматизації дій учнів у говорінні. Тобто один учень ставить запитання за темою і передає іграшку тому хто повинен відповісти.

У 6 класі для повторення лексичного матеріалу та закріплення виразів за зразком: “To my mind…”, “ In my opinion….”, “I suppose…” слід готувати різноманітні обговорення. Кожна група витягує зі скриньки папірець на якому описана певна ситуація, після цього слід дати певний час на обговорення та обдумування її.

Ефективно і цікаво проходить впровадження такої інтерактивної технології як «Акваріум». Цей варіант роботи є сприятливим для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Роботу можна організувати в 11 класі за темою “Wealth”. Клас об’єднується у три групи по 5 учасників. Одна з груп сідає на початку середнього ряду в класі та отримує завдання для проведення групової дискусії, поки діюча група займає місце в центрі інші групи ознайомлюються з даним завданням. Учні, що знаходяться у зовнішньому колі не заважають у обговоренні, а навпаки уважно слухають. По закінченню відведеного для дискусії часу група повертається на своє місце, а я ставлю класу такі запитання: “Do you agree with your group’s opinion? Why? ” На таку бесіду відводиться 3-4 хвилини. Після цього місце в акваріумі займає інша група.

Цікавою є гра для 5 класу “ Fruit salad”. Кожний учень отримує свою назву: яблуко, апельсин, банан, груша. Коли вчитель називає певні фрукти, вони повинні швидко помінятися місцями[1; 26].

Ефективною є гра “Поєднай”. Учитель заздалегідь готує два види карток. На одних слід написати прислівники, на інших дієслова.

Учні по черзі підходять до вчителя і тягнуть і дієслово і прислівник. Потім їм необхідно показати мімікою та жестом дієслово та прислівник. Всі інші повинні відгадати.

У 7 класі учнів можна поділити на дві команди, та поставити учасників один навпроти одного. Завдання кожної команди запам’ятати як стоять і у що одягнені їхні суперники. За вказівкою вчителя обидві команди стають у різні кутки класу та змінюють щось. Через декілька хвилин команди знов зустрічаються та намагаються сказати, що змінилося у зовнішності їхніх суперників [1; 32].

У 8 класі на закріплення нових слів по темі “Celebrations” доречно провести гру з визначеннями. Один з учнів стоїть перед класом, а інші учні намагаються дати визначення та пояснити нове слово англійською мовою так, щоб не назвати його. Завдання учня- його відгадати.

У 11 класі доречно використати гру “Agree, disagree, not sure”. Вчитель зачитує суперечливі твердження та заздалегідь ділить клас на три частини. Ті, які погоджуються з твердженням стають з правого боку класу. Ті, які не погоджуються – з лівого, а ті які невпевнені – посередині. Вони повинні обговорити дане твердження та аргументувати свою думку.

Вчитель постійно повинен : • слідкувати за порядком виконання учнями завдання;

 • заохочувати до роботи;

 • підбивати підсумки роботи;

 • стежити за часом;

 • доповідати про результати роботи.

Таким чином використання інтерактивних методів навчання робить урок не лише більш ефективним та цікавим, але і стимулює та заохочує учнів до вивчення іноземної мови. Учні залюбки беруть участь у таких видах роботи. Це підвищує їх пізнавальну активність.

Список використаних джерел

 1. Петрусь О. В. Тимочко О. Б. Ігри, криголами та мовні розминки для уроків англійської мови.- Броди, 2009. – 57с.

 2. Пометун О. Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.- Київ: Вид-во А. С. К, 2004. – 192 с.

 3. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. - Харків: Видавнича група “Основа”, 2003-135с.

 4. Andrew W. Pictures for language learning. Cambridge University Press, 1898. – 167с.


МИСТЕЦЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ
УДК 372

Скок Олена,

студентка 3-О курсу,

секція “Технологічна освіта”

студентського наукового товариства

ВКНЗ “Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського”

Науковий керівник – Симчук Н.Р.,

викладач трудового навчання


ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ОБСЛУГОВУЮЧІЙ ПРАЦІ
Резюме. У статті розкрито використання загальних програм («ArtCtlg», «WinDjView», «TestCreator») та спеціальних («PhotoFiltre», «Компас», «Кулінарний Блокнот», «Розрахунок в'язання», «Virtual Fashion Works», «Pattern Maker for cross stitch») в процесі вивчення трудового навчання.
Сучасні iнформацiйнi технології застосовуються у технiчному проектуваннi та конструюванні, дизайнi, моделюванні та деяких технологічних процесах тощо.

Тому використовувати iнформацiйні технологiї повинен учитель трудового навчання у своїй роботi не лише для набору тексту, а й для креслення, моделювання, проектування тощо. Якщо є можливість (а така можливість з кожним роком покращується, бо все бiльше учнів мають удома комп’ютери) залучати до такої дiяльностi учнiв в iндивiдуальному порядку.

На жаль програмiсти обминають з деяких причин трудове навчання. Тому майже немає спеціальних програмних засобiв саме для трудового навчання як, для математики, фізики, історії та інших дисциплін. Отже, ми повинні використовувати програми, якi розробленi для бiзнесу, промисловостi, дизайну.

У роботі вчителя необхiднi програми для виконання креслень та iнших конструкторських документів, технiчнi програми-довiдники, графiчнi менеджери та редактори, програми для моделювання, програми для галузi електроніки та електротехніки, переглядачі для сканованих зображень, програми для тестування тощо.

Вiдiбранi програмнi засоби можна умовно подiлити на декiлька груп. Перша група - програми загального призначення, якi можуть використовувати учителi більшості дисциплін. Сюди віднесемо каталогізатори, переглядачі та редактори сканованих зображень, програми для перевірки знань.

Друга група тiсно пов’язана з трудовим навчанням (хоча може використовуватися i в iншнх предметах, наприклад, фізика, малювання). В першу чергу сюди віднесемо конструкторські та програми з креслення, технічні довідники, програмнi засоби для електротехнiчної та електронної промисловостi. Бiльший набір програмних засобiв для використання в декоративно-ужитковому мистецтві. Сюди потрапили менеджери та редактори растрової та векторної графiки, програми для об’ємного моделювання, рiзноманiтні фiльтри.

Аналіз комп’ютерних програм для використання в галузі «Технологія» :

ArtCtlg 4.0 Каталогізатор статей. Програма призначена для ведення каталогу статей з періодичних видань, наприклад, статей журналів «Трудова підготовка в закладах освіти», «Юний технік», «Моделіст конструктор». Програма зрозуміла та проста в роботі. [8]

Вчителю трудового навчання дана програма потрібна для створення власної невеликої бібліотечки різних періодичних видань для їх подальшого використання як наочних засобів навчання на уроках.

Є багато компактних і безкоштовних програм-переглядачів, які навіть не потрібно встановлювати. Однією з них є WinDjView. [6] Вона дає можливість переглядати сканований документ, збільшувати та зменшувати зображення, роздруковувати. Дану програму вчитель може використати для створення наочності для уроків трудового навчання.

Простий та багатофункціональний пакет програм для створення тестів та контролю знань AD Tester. Для створення тестів використовують програму «TestCreator» - «Конструктор тестів». В ній можна набирати запитання, відповіді, встановлювати код правильної відповіді та критерії оцінки, перевірити створений тест. Запитання ми можемо ілюструвати малюнком, графіком, кресленням, формулами, звуками тощо.

Програма може бути використана вчителем на протязі вивчення різних тем з трудового навчання та в різних класах для створення тестів та перевірки знань учнів при різних видах контролю.

Розглянемо програми другої групи.

Для накладання різноманітних фільтрів на малюнки та подальшого їх використання в декоративно-ужитковому мистецтвi можна використати професійнi програми, а можна використати просту та безкоштовну програму «PhotoFiltre».

Зображення, наприклад, можна редагувати за допомогою кнопок змiни яскравостi, контрасту, насиченостi, гами кольорiв, розмитості контурів, написати текст, обрізати зображення та багато іншого.

Програма може бути використана при вивченні тем «Об’єкти технологічної діяльності» та «Художнє конструювання виробів» для моделювання, створення ескізів майбутніх виробів. Також вчитель має можливість використовувати програму для створення наочності на уроки трудового навчання.

Спеціалізована програма для креслення та об’ємного технічного моделювання «Компас» повинна використовуватися учителем трудового навчання. [1] Недавно створена нова версія «KOMPAS-3D V8 LT». Система «KOMPAS-3D V8 LT» дозволяє провести всі передбачені курсом «Геометрія» й «Креслення» геометричні побудови. Можна використовувати програму для виготовлення креслень об’єктів трудової дiяльностi, технологiчних карток. Деякi учнi, якi мають комп’ютер вдома також виконують за допомогою цієї програми креслення. Програма дає можливість при отриманні базових навичок швидко і якісно отримувати необхідні знання з тем креслення. Брак знань учнів під час виконання креслень (через обмеженість часу та велику інформативність тем креслення в рамках трудового навчання) в програмі «Компас» стимулює користування різноманітними довідниками з креслення та іншими посібниками.

Рідше використовуються можливості програми для об’ємного моделювання. Хоча їх можна використовувати для унаочнення виробів в молодших класах а також для ровитку просторового мислення пiд час вивчення тем креслення, для виготовлення завдань для побудови трьох проекцiй, розрiзiв та перерiзiв тощо.

Компас дає можливiсть учителю забезпечувати кресленнями виробiв учнiв, виконувати та розробляти різноманітні графічні завдання. При потребі можна легко виправити помилки або змiнити деякi конструктивні елементи деталей.

Отже, програму можна використовувати як вчителю, так і учням при викладанні та вивченні теми «Технічне конструювання» для креслення виробів та моделювання. Вчитель має можливість скористатися програмою при виготовленні зображень для інструкційних карток з інших тем.

Програма «Кулінарний Блокнот» призначена для запису кулінарних рецептів. [4] Програму можна застосовувати і вчителю, і учням при вивчені тем розділу 3. «Раціональне ведення домашнього господарства», які стосуються понять харчування, технологія приготування їжі. Вчитель з допомогою програми може накопичувати кулінарні рецепти, які можуть використовувати учні на практичних чи лабораторно-практичних роботах.«Розрахунок в'язання 1.3.2» - програма розрахунку в'язання задумана для полегшення створення в'язаних виробів під час попередніх прикидок та підготовки до реалізації ідей. Вона дозволяє оцінити розміри майбутнього шедевра по пов'язаному зразком, визначити потрібну кількість петель і рядів по необхідному розміром. [3] Дану програму зручно використовувати при вивченні теми «Традиції декоративно-ужиткового мистецтва в побуті. В’язання спицями» 7 та 8 класах для визначення розмірів готового в’язаного виробу.

«Virtual Fashion Works» – програма для створення дизайну одягу. Вона здійснює трьохвимірне проектування одягу на фігурі людини. Програма дещо складна, тому використовувати її здатен тільки вчитель. [7] Доцільно застосовувати при вивченні теми «Художнє конструювання виробів» для створення та демонстрації моделей одягу.

«Pattern Maker for cross stitch v4.4.0.1» - програма для створення і перегляду схем для вишивки хрестиком. [2] У програмі доступні сім основних типів стібка. Колірна палітра, яка використовується при створенні дизайнів, налічує 240 кольорів, і для більшої зручності передбачені гами різних виробників ниток. У програмі передбачена можливість поєднання різних проектів, що дозволить поєднати різні дизайни в одному документі. [5] Програму можна використати при вивченні теми «Оздоблення виробу» у 6 та 9 класах. У 6 класі програма потрібна для створення схем вишивки хрестиком, адже учні вивчають оздоблення за допомогою саме цієї техніки. У 9 класі програму можна використати для демонстрації при поясненні ролі комп’ютерних технологій для оздоблювальних робіт.

Запропонованi програми є ефективним засобом у пiдготовцi учителя трудового навчання до педагогiчної дiяльностi. Поряд з професійними та ліцензійними програмами (Word, Photoshop, Corel, Power Point) ці програми розширюють межi використання сучасних комп’ ютерних технологiй.

На даний час у нас є можливість застосовувати вищеназвані програми у своїй практиці. А головне – ми знаємо як їх використовувати, у навчально-виховному процесі..

Список використаних джерел


 1. http://balbesof.net/down/o-9.html

 2. http://endem.ru/72496-vyshivalnaya-programma-pattern-maker-for-cross-stitch-dlya- sozdaniya-dizajnov-mashinnoj-vyshivki-krestom.html

 3. http://freesoft.ru/get.html?ident=616&id=671060&file=callingknitting132.zip

 4. http://gotovim-doma.ru/cooknotes/

 5. http://rapidgator.net/?file=112635&s=download

 6. http://soft.softodrom.ru/Скриншот/6604/

 7. http://www.softpedia.com/get/Others/Home-Education/Virtual-Fashion-Works.shtml

 8. http://www.freeware.ru/program_prog_id_7363.html

УДК. 37. 8

Козачук Лариса, Кондисюк Марія,

студенти 3-О курсу,

секція “Технологічна освіта”

студентського наукового товариства

ВКНЗ “Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського”

Науковий керівник – Симчук Н.Р.,

викладач трудового навчання
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ
Резюме. Стаття присвячена використанню педагогічних технологій на уроках обслуговуючої праці щодо стимулювання учнів до здобуття нових знань, оволодіння уміннями та навичками.
Використання різноманітних педагогічних технік відіграє особливо важливу роль у процесі вивчення обслуговуючої праці та інших навчальних дисциплін.

У нинішньому суспільстві все частіше й частіше постає проблема зацікавлення та стимулювання учнів до здобуття знань, умінь і навичок. Тому сучасні педагоги намагаються використовувати у своїй діяльності інноваційні технології, різноманітні педагогічні техніки, інтерактивні методи і засоби навчання.

Питання використання педагогічних технологій цікавило таких педагогів, як Гіна С. І., Ільїнського В. В., Каміну О. Л., Модестову С. Ю., Сичову С. В.

Опрацювавши різні джерела інформації, пропонуємо приклади застосування цікавих прийомів, які можна використовувати у педагогічній діяльності не лише у процесі викладання трудового навчання, праці, a й інших навчальних дисциплін.Психологічний тренінг: «Смайлики»

Учні сигналізують про свiй емоцiйний стан за допомогою карток із стилізованими малюнками.

Наприклад, ось такі:гарний середній поганий

Урок гючинається з того, що кожна дитина показує одного з «смайликів» вiдповiдно до свого настрою. Тут важливо, що дитина сама усвідомлює свій стан i ділиться цим з учителем, що підвищує її самокерування. Над-ефект: діти бачать увагу до себе. А учителю надається змога підправити настрій двома-трьома фразами, додатково настроїти на працю, демонстрацією «смайликів» можна і закiнчити урок. Якщо посмiшок стало більше — урок удався!

Усі уроки трудового навчання та інших навчальних дисциплін потрібно розпочинати із невеличкого психологічного тренінгу, щоб дізнатися про внутрішній та емоційний стан дітей, тому радимо використати у своїй діяльності гру «смайлики».
Прийоми усного опитування:

Важливою умовою проведення уроків є перевірка знань учнів та їх об’єктивне оцінювання, стимулювання до вивчення нового матеріалу. В процесі викладання трудового навчання та закріплення знань з різних тем радим спробувати використати педагогічну техніку оцінювання знань «світлофор».

«Світлофор»

«Світлофор» — це лише довга смужка картону, з одного сторони червона, з іншої — зелена.

При опитуваннi учнi пiдiймають «світлофор» червоною або зеленою стороною до вчителя, сигналiзуючи про свою готовнiсть вiдповiдати.

Це краще простого підняття руки тим, що при використаннi «свiтлофора» учень знаходиться в iншiй психологiчнiй позиції: пасивнiсть неможлива, як би вона не була мотивована. Сигналiзуючи «світлофором», учень змушений кожного разу явно — для себе і для учителя зафіксувати готовність, тобто оцінити свої знання.

При піднятті картки учні не будуть обдурювати вас піднімаючи завжди зелену картку, тому що ви чітко пояснюєте їм, що кожний з них вiльно може вiдмовитися вiд вiдповiдi на будь-яке питання — для цього iснує червоний сигнал. Але якщо показав зелений — вiдповiдай, будь ласка.

Ігрова навчальна діяльність приходить на допомогу у важку мить, щоб розбавити нудьгу одноманiтностi.

Якщо необхiдно виконати велику кiлькiсть однакових вправ, учитель вводить їх до складу ігрової оболонки, у якiй ці дiї виконуються для досягнення ігрової мети.«Естафета». На дошці зображені схеми початкових швів у три стовпчики, на парті лежить три клаптики тканини з підготовленою для роботи голкою. Учні поділені на три команди. Перші учасники від кожної команди одночасно підходять до столу, беруть клаптик тканини і виконують перший шов, який графічно зображений на дошці, далі повертаються на свої місця, віддавши зразок другому члену своєї команди. Він теж йде до столу і передає естафету далі. Виграє та команда, яка швидше, якісніше і без помилок виконає усі шви зображені на дошці.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка