Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
Сторінка7/40
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40
ідентифікація


E. *

інтрапсихічний конфлікт


174.

Поняття, що описує прообраз, первинний образ, ідею. Широко використовувалось в аналітичній психології К. Юнга для характеристики загальних образів колективного несвідомого.


A.

прототип


B.

первинний процес


C. *

архетип


D.

первинне інтерв'ю


E.

аніма


175.

.Хто з нижче перерахованих вчених був засновником психоаналізу?


A. *

Фройд


B.

Уотсон


C.

Когут


D.

Маслов


E.

Вигоцький


176.

Хто з нижче перерахованих вчених був основоположником клієнт-центрованої психотерапії?


A.

Когут


B.

Хорні


C. *

Роджерс


D.

Перлз


E.

Вигоцький


177.

Чиї теоретичні та експериментальні дослідження і винаходи лягли в основу поведінкових підходів психотерапії:


A.

Мелані Кляйн


B.

Фройда


C.

Когута


D. *

Павлова


E.

Сеченова


178.

Хто з нижче перерахованих вчених був засновником когнітивно-пове-дінкового підходу в психотерапії?


A.

Морено


B.

Уотсон


C.

Когут


D. *

Хорні


E.

Бек


179.

Еротична спрямованість на об'єкт протилежної статі має назву:


A. *

гетеросексуальність


B.

асексуальність


C.

бісексуальність


D.

гомосексуальність


E.

коїтус


180.

Одночасна наявність протилежних почуттів, імпульсів, емоцій, уявлень або думок направлених на один і той самий об'єкт:


A.

асертивність


B.

когерентність


C. *

амбівалентність


D.

проективність


E.

аутичність


181.

Вид психотерапевтичного лікування, що передбачає одночасне перебування в терапевтичному процесі декількох осіб (найчастіше, від 5 до 12 учасників):


A.

фокусна психотерапія


B.

індивідуальна терапія


C. *

групова психотерапія


D.

інтерперсональна психотерапія


E.

інтраперсональна психотерапія


182.

До якого з психотерапевтичних напрямків відноситься діяльність груп Анонімних Алкоголіків?


A.

гештальттерапія


B.

когнітивно-поведінковий


C.

психоаналітичний


D.

динамічний


E. *

когнітивно-соціальний


183.

Психічний стан, що характеризується хворобливими проявами, зумовленими спілкуванням пацієнта з лікарем, яке може стати травмівним фактором та створити патогенну ситуацію:


A. *

ятрогенія


B.

депресія


C.

манія


D.

манія


E.

апатія


184.

Для якої структури особистості характерний психологічний захист у вигляді ізоляції афекту?


A.

Істеричної


B.

Депресивної


C. *

Обсесивно-компульсивної


D.

Параноїдної


E.

Шизоїдної


185.

Найбільш точне визначення ларвованої (маскованою) депресії:


A.

депресія з маяченням


B.

синонім вітальної туги


C. *

туга, що виявляється в основному соматичними скаргами


D.

поєднання ознак манії і депресії


E.

депресія із знерухомленістю


186.

Для якої структури особистості характерний психологічний захист у вигляді витіснення?


A.

Обсесивно-компульсивної


B.

Депресивної


C. *

Істеричної


D.

Параноїдної


E.

Шизоїдної


187.

ЧАСТО ПРОТІКАЄ ЗА ТИПОМ ПАРОКСИЗМУ


A.

Знижений настрій /гіпотимія/


B. *

Дисфорія


C.

І те, і інше


D.

Ні те, ні інше


E.

Манія


188.

Як за Еріксоном називається стадія життя людини, яка відповідає едіпальній фазі психосексуального розвитку за Фройдом?


A. *

Індивідуації


B.

Симбіозу


C.

Первинного нарцисизму


D.

Ініціативі проти вини


E.

Ідентичності проти дифузії ролей


189.

Хто з перелічених авторів належить до теоретиків неофрейдизму?


A.

Франк Александр


B.

Хайнц Когут


C.

Мелані Кляйн


D. *

Гаррі С. Салліван


E.

Міхаель Балінт


190.

Який із перелічених захистів не є характерним для обсесивного характеру?


A.

Формування реакції


B.

Ізоляція афекту


C.

Проекція


D. *

Знищення зробленого


E.

Раціоналізація


191.

Синонімом якого розладу є органний невроз?


A.

Конверсійна істерія


B. *

Психоневроз


C.

Психосоматичне захворювання


D.

Інфантильний невроз


E.

Актуальний невроз


192.

Як називається "основне правило психоаналізу"?


A.

Правило позасвідомого


B.

Правило тлумачення


C. *

Правило вільних асоціацій


D.

Правило абстиненції


E.

Правило нейтральності


193.

Як називають психічний феномен, що лежить в основі виникнення психосоматичних розладів?


A.

Витіснення


B.

Психічний детермінізм


C. *

Алекситимія


D.

Невротизм


E.

Розрядка


194.

Виділіть один із головних принципів на якому збудована теорія клієнт-центрованої психотерапії за К. Роджерсом:


A.

Тлумачення


B.

Інтелектуалізація


C.

Ідентифікація з пацієнтом


D. *

Емпатія


E.

Позитивне оцінювання


195.

Виділіть найбільш зрілий психологічний захист:


A.

Розщеплення'


B. *

Ізоляція афекту


C.

Проекція


D.

Інтроекція


E.

Заперечення


196.

Комплекс кастрації відноситься до переживань:


A.

Оральної фази психосексуального розвитку


B.

Анальної фази психосексуального розвитку


C. *

Едіпальної фази психосексуального розвитку


D.

Латентної фази психосексуального розвитку


E.

Підліткового кризу


197.

Як називається психологічний захист при якому якостями, почуттями та бажаннями, які суб'єкт не може визнати у собі, наділяються інші особи?


A.

Розщеплення


B.

Інтроекція


C. *

Проекція


D.

Заперечення


E.

Репресія


198.

Психічна інстанція, яка за 3. Фрейдом відповідає за формування ідеалів, це:


A.

Внутрішній об'єкт


B.

Его


C. *

Супер-его


D.

Ід


E.

Самість


199.

Слова та вчинки пацієнта, які заважають йому розуміти власне позасвідоме, це:


A.

Перенесення


B. *

Опір


C.

Захист


D.

Відреагування назовні


E.

Реактивне утворення


200.

Процес, у результаті якого зовнішні об'єкти через сприйняття перетворюються у внутрішньопсихічні образи?


A.

Інтеграція


B.

Інтерпретація


C. *

Інтерналізація


D.

Інтроспекція


E.

Ідентифікація


201.

Захисний процес, за допомогою якого суб'єкт уникає тривоги через повернення до більш ранньої стадії лібідінозного розвитку, це:


A.

Фіксація


B.

Регресія


C. *

Пуерилізм


D.

Репарація


E.

Екстерналізація


202.

До найширше застосовуваних у США психотерапевтичних методик належать:


A.

Класичний психоаналіз


B.

Недирективний гіпноз


C. *

Когнітивно-поведінкова та інтерперсональна терапія


D.

Гештальттерапія


E.

Психосинтез


203.

Ситуація, коли людина зустрічається з парадоксальними висловлюваннями або парадоксальними вимогами, коли когнітивні та емоційні посилання є протилежними, має назву:


A.

Симбіотичної


B.

Антагоністичної

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка