Вступ до клінічної фармації. Основні поняття та визначення клінічної фармації
Сторінка1/5
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5
Методична розробка для викладачів до ведення практичного заняття зклінічної фармації (4 курс)

Тема: Вступ до клінічної фармації. Основні поняття та визначення клінічної фармації.

Актуальність теми: Стратегічним напрямком розвитку охорони здоров’я в усьому світі є фокусування всіх галузей медицини на потребах пацієнта. Значний асортимент на фармацевтичному ринку лікарських засобів, зростання серед населення тенденції до „самолікування” та „самопрофілактики” зобов'язують провізора до поглибленого вивчення основних симптомів та синдромів захворювань внутрішніх органів і клінічної фармакології існуючих медикаментів. Співпраця фармацевта з лікарем сприяє вчас­ному доведенню до хворого лікарських засобів оптимальної якості, встановленню максимально раціональних шляхів та режимів введення, по­передженню призначення несумісних лікарських препаратів, зведенню до мінімуму побічних дій медикаментів, а також зменшенню поліпрагмазії.

Навчальні цілі:

Знати: клінічні симптоми та синдроми най­поширеніших захворювань в клініці внутрішніх хвороб, функції провізора при проведенні раціональної медикаментозної терапії, основні методи клінічного обстеження хворого, сучасну концепцію „самолікування”, загальні методології та принципи вибору лікарських препаратів для ефективної та безпечної медикаментозної терапії, принципи медичної деонтології, етичні норми поведінки провізора в клініці, необхідні теоретичні знання та навички для здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів, фактори ризику розвитку та клінічних проявів побічної дії лікарських засобів та їх комбінацій, принципи оцінки ефективності та безпечності застосуван­ня конкретних фармакологічних груп та лікарських препаратів під час проведення їх клінічної апробації, навички придбання, аналізу та подання інформації про фармакологічні властивості лікарських препаратів.

Вміти: віддиференціювати поняття “хімічна назва”, “міжнародна непатентована назва”, “торгова назва”, “фірмова назва”; оригінальні та генеричні препарати, володіти методами самостійного обстеження хворого, виявляти окремі симптоми захворювання і групувати їх у патогенетично зв’язану між собою сукупність симптомів – синдроми.

Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

Біоорганічна хімія


Нормальна фізіологія

Хімічну структуру та механізм дії лікарських засобів.

Основні фізіологічні процеси, зумовлені лікарськими засобами

2.

Забезпечувані:

Фармакотерапія


Фармакокінетику, фармакодинаміку, механізм дії лікарських засобів. Особливості взаємодії препаратів між собою, побічні дії.Призначити лікування кожному конкретному хворому з урахуванням взаємодії препаратів між собою та їх побічних дій.

3.

Внутрішньо предметна інтеграція:

Клінічна фармакологія лікарських засобівФармакокінетика, фармакодинаміка, механізм дії лікарських засобів. Особливості взаємодії препаратів між собою, побічні дії.
План і організаційна структура заняття

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час в хви-линах

1.

Підготовчий етап:

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей

Контроль вихідного рівня знань.
Тестовий контроль. Усне опитування

Тестові завдання. Перелік питань для опитування.

1

2


12


2.

Основний етап:

1. Робота студентів в палатах під керівництвом викладача.


3. Самостійна робота студента в палатах.


ДругийМетод конкретних ситуацій (демонстрація хворих) .

Визначення ос-новних симп-томів і синд-ромів у пацієн-тів, призначення лікуванняІсторії хвороби, листки призначень

20


20

3.

Обговорення результатів самостійної роботи в палатах

Третій


Метод групової дискусії. Оцінка діагностичної та лікувальної роботи студентів.

Конспект лекцій, підручники

15

4.

Заключний етап:

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

Домашнє завдання


Третій

Індивідуальне усне опитування

Перелік питань для опитування


15

3


2

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАНЯТТЯ


Матеріали для контролю вихідного рівня знань

Перелік питань для опитування:

1. Клінічна фармація як предмет.

2. Складові частини клінічної фармації як предмета викладання.

3. Мета і завдання викладання дисципліни “клінічна фармація”.

4. Деонтологічні аспекти взаємовідносин лікар-хворий-провізор.

5. Роль провізора в проведенні раціональної медикаментозної терапії

6. Препарати безрецептурного відпускання. Критерії, на підставі яких препарати відносять до безрецептурних.

7. Сучасна концепція самолікування та роль провізора в здійсненні самолікування.

8. Поняття про самопрофілактику та самодопомогу.

9. Поняття “фармакологічна речовина”, “хімічна назва”, “міжнародна непатентована назва”, “торгова назва”, “фірмова назва”.

10. Брендові й генеричні препарати.

11. Поняття про фармацевтичну і терапевтичну еквівалентність, генеричну і терапевтичну заміну.

12. Основні методи обстеження хворого.

13. Симптоми і синдроми – основа встановлення точного діагнозу

14. Основні види медичної документації.

15. Уявлення про фармацевтичну опіку і комплайєнс. Фактори, що впливають на комплайєнс.


Тестові завдання (зразок):
Матеріали контролю для заключного етапу

1. Головні задачі при вивченні теоретичного та практичного курсу клінічної фармації.

2. Самолікування, самодопомога та самопрофіліктика. Переваги та недоліки. Об’єктивні причини розвитку концепції самолікування у сучасних умовах.

3. Препарати рецептурного та безрецептурного відпускання. Вимоги до безрецептурних ліків.

4. Поняття про оригінальні (брендові) лікарські засоби.

5. Поняття про генеричні препарати — переваги та вади в порівнянні з брендами.

6. Вимоги до генеричних препаратів.

7. Категорії пацієнтів, що потребують особливої опіки фармацевтів.

8. Основна медична документація.

9. Основні методи обстеження хворого. Його значення як критерій ефективності та безпечності лікарської терапії.


література

1. Викторов А.П., Передерий В.Г., Щербак А.Г. Взаимодействие лекарств и пищи. -К.: Здоровье, 1991. -240 с.

2. Дроговоз С.М., Страшний В.В. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту// Харьков.: Изд-во ХАИ.- 2002.- 450с.

3. Фармацевтическая опека / Под ред. И.А.Зупанец, В.П.Черных. — X.: Изд-во НФАУ, 2000. - 60 с.

4. Нейко Є.М. Лікування основних захворювань внутрішніх органів.- Івано-Франківськ.- 2001.- 318 с.

5. Регістр лікарських засобів України.- Київ 2000.- 791 с.

6. Самура Б.А. Фармакотерапия. Учебник для фармацевтических вузов и факультетов.- Москва.- 1998.- 741 с.

Методичну розробку підготувала ас. Романишин Н.М.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії з курсами основ біоетики та біобезпеки, протокол № 6, від 05.01.2012р.
Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька
Методична розробка для викладачів до ведення практичного заняття з клінічної фармації (4 курс)

Тема: Основні принципи та положення клінічної фармакології. Побічна дія ліків. Принципи належної клінічної практики.

Актуальність теми: Фармакотерапія будь-якого захворювання неможлива без глибоких знань фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів.

Залежність фармакодинамічних ефектів від впливу генетичного і статевого чинника, віку пацієнтів, добових коливань, послужили до створення і розвитку нових напрямків фармакології. На фармацевтичному ринку щодня синтезується велика кількість лікарських середників. Особливо важливим в даний час є вивчення ефективності та безпечності даних препаратів. Тому медичний персонал має приділяти особливу уваги результатам клінічних випробувань конкретних лікарських засобів для підвищення ефективності лікування та уникнення проявів небажаних ефектів медикаментів.Навчальні цілі:

Знати: визначення та основні етапи фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів, механізм дії та можливі наслідки їх взаємодії між собою, побічні дії препаратів, критерії ефективності та безпечності лікарських препаратів, методи їх оцінки, порядок проведення клінічних випробовувань та експертиза їх матеріалів, етичні аспекти клінічних випробувань, загальні положення про захист досліджуваних, нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань в Україні.

Вміти: обгрунтувати шлях і спосіб введення ліку, підібрати раціональні комбінації препаратів, їх дози, оцінити ефективність та безпечність препарату в кожному конкретному випадку, призначити препарат, врахувавши його фармакокінетику, фармакодинаміку, особливості взаємодії з іншими ліками та побічні дії, надати інформацію пацієнтам про клінічне випробування та одержати від них інформовану згоду.

Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

Біоорганічна хімія


Нормальна фізіологія

Хімічну структуру та механізм дії лікарських засобів.

Основні фізіологічні процеси, що відбуваються на етапах фармакокінетики та фармакодинаміки препаратів

2.

Забезпечувані:

Внутрішні хвороби

Фармакотерапія

Фармакокінетику, фармакодинаміку, механізм дії лікарських засобів. Особливості взаємодії препаратів між собою, побічні дії.Призначити лікування кожному конкретному хворому з урахуванням взаємодії препаратів між собою та їх побічних дій. Правильно підбирати комбінації та дози лікарських засобів.

3.

Внутрішньо предметна інтеграція:

Клінічна фармакологія лікарських засобівМеханізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, побічні дії та особливості клінічного застосування лікарських засобівПлан і організаційна структура заняття№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час в хви-линах

1.

Підготовчий етап:

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей

Контроль вихідного рівня знань.
Тестовий контроль. Усне опитування

Тестові завдання. Перелік питань для опитування.

1

2


12


2.

Основний етап:

1. Робота студентів в палатах під керівництвом викладача.


3. Самостійна робота студента в палатах.


ДругийМетод конкретних ситуацій (демонстрація хворих) .

Визначення ос-новних симп-томів і синд-ромів у пацієн-тів, призначення лікуванняІсторії хвороби, листки призначень

20


20

3.

Обговорення результатів самостійної роботи в палатах

Третій


Метод групової дискусії. Оцінка діагностичної та лікувальної роботи студентів.

Конспект лекцій, підручники

15

4.

Заключний етап:

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

Домашнє завдання


Третій

Індивідуальне усне опитування

Перелік питань для опитування


15

3


2

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАНЯТТЯ


Матеріали для контролю вихідного рівня знань

Перелік питань для опитування:

1. Мета та завдання клінічної фармакології.

2. Основні етапи фармакокінетики. Шляхи введення лікарських засобів та їх значення для фармакотерапевтичних ефектів.

3. Особливості всмоктування лікарських засобів та фактори, що їх визначають.

4. Розподіл препаратів в організмі. Біологічні бар’єри. Депонування.

5. Особливості біотрансформації лікарських речовин. Індуктори та інгібітори мікросомальних і немікросомальних ферментів.

6. Шляхи виведення лікарських засобів. Врахування особливостей елімінації препаратів при виборі фармакотерапії.

7. Залежність фармакотерапевтичного ефекту від властивостей лікарських засобів і умов їх застосування.

8. Залежність фармакотерапевтичного ефекту від концентрації лікарських засобів. Поняття про середньотерапевтичну, добову, максимальну та летальну дози.

9. Залежність фармакодинамічного ефекту від повторного застосування лікарських засобів.

10. Ускладнення лікарської терапії. Типи побічної дії ліків.

11. Історія створення та впровадження в Україні GCP. Мета проведення клінічних досліджень. Принципи створення нових лікарських засобів. Етапи клінічного дослідження препаратів.

12. Методи визначення ефективності лікарського засобу. Поняття безпечності та способи оцінки безпечності лікарських засобів.

13. Загальні принципи проведення клінічних випробувань лікарських препаратів.

14. Фази клінічних випробувань та їх завдання.

15. Основні вимоги до маркування досліджуваного лікарського засобу та типи технологій контролю погрішностей.

16. Психофармакологічні ефекти застосування лікарських препаратів.
Тестові завдання (зразок):
Матеріали контролю для заключного етапу

1. Клінічна фармакологія як предмет.

2. Зміни, які відбуваються в органах і системах організму під впливом ЛЗ.

3. Перетворення лікарських речовин в організмі.

4. Залежність між хімічною будовою, фізико-хімічними властивостями і фармакологічною дією лікарських речовин.

5. Побічна дія ЛЗ як ускладнення лікарської терапії

6. Мета, завдання та порядок проведення клінічних випробувань ЛЗ.


література

1. Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях.- Харків, 2001.

2. Латогуз І.К., Мала Л.Т., Циганенко А.Я., Клінічна фармакологія. – Харків: „Основа”, 1995. – в 2-х томах.

3. Лоуренс Д.Р., Бенитт Н.Н., Клиническая фармакология. – м.: Медицина, 1993.- в 2-х томах – 1270 с.

4. Машковський М.Д. Лекарственные средства.- Харьков: Торсинг, 1992.- в 2-х томах.

5. Нейко Є.М., Боцюрко В.І. Внутрішні хвороби. Івано-Франківськ.-1997.-540с.

6. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. Под ред. И.С.Чекмана, А.П.Пелещука, О.А.Пятака К, Здоров’я, 1986.
Методичну розробку підготувала ас. Романишин Н.М.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії з курсами основ біоетики та біобезпеки, протокол № 6, від 05.01.2012р.


Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька
Методична розробка для викладачів до ведення практичного заняття З клінічної фармації (4 курс)

Тема: Взаємодія ЛП при комбінованому застосуванні.Клінічні прояви взаємодії ЛП. Комбіновані ЛП,їх переваги та недоліки.

Актуальність теми: Для лікування різних захворювань у клінічній практиці досить часто використовують одночасно (або по черзі) два і більше лікарських препаратів, які можуть вступати у взаємодію. Врахування особливостей взаємодії медикаментів на шляху введення, біотрасформації і виведення, знання побічних дій та токсикодинаміки препаратів дають змогу підвищити ефективність фармакотерапії в кожному конкретному випадку, а відповідно і покращити якість житя людини.

Навчальні цілі:

Знати: переваги та недоліки комбінованих ЛП,особливості (види) взаємодії ЛП між собою при комбінованому застосуванні. , розвиток можливих побічних дій та шляхи їх усунення.

Вміти: правильно обирати препарати з метою їх комбінованого застосування в кожному конкретному випадку, вчасно розпізнавати та відповідним чином реагувати на небажані клінічні прояви взаємодії ліків.
Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

Біоорганічна хімія


Нормальна фізіологія

Хімічну структуру та механізм дії лікарських засобів.

Основні фізіологічні процеси, зумовлені лікарськими засобами


2.

Забезпечувані:

ФармакотерапіяФармакокінетику, фармакодина-міку, механізм дії лікарських засобів. Особливості взаємодії препаратів між собою, побічні дії.

Призначити лікува-ння кожному кон-кретному хворому з урахуванням взає-модії препаратів між собою

4.

Внутрішньопредметна інтеграція:

Клінічна фармакологія лікарських засобів


Фармакокінетика, фармакодина-міка , механізм дії лікарських за-собів. Особливості взаємодії препаратів між собою, побічні дії. Комбіновані ЛП,їх переваги та недоліки

План і організаційна структура заняття№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час в хви-линах

1.

Підготовчий етап:

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей

Контроль вихідного рівня знань.
Тестовий котроль. Усне опитування

Тестові завдання. Перелік питань для опитування.

1

2


12


2.

Основний етап:

1. Робота студентів в палатах під керівництвом викладача.


3. Самостійна робота студента в палатах.


ДругийМетод конкретних ситуацій (демонстрація хворих) .

Визначення основних симптомів і синдромів у пацієнтів, призначення лікуванняІсторії хвороби листки призначень

40


60

3.

Обговорення результатів самостійної роботи в палатах

Третій


Метод групової дискусії. Оцінка діагностичної та лікувальної роботи студентів.

Конспект лекцій, підручники

30

4.

Заключний етап:

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

Домашнє завдання


Третій


Індивідуальне усне опитування


Перелік питань для опитування


30

3


2

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАНЯТТЯ

Матеріали для контролю вихідного рівня знань
Перелік питань для опитування:


  1. Поняття про взаємодію лікарських засобів, види взаємодії.

  2. Адитивний синергізм, визначення, приклади.

  3. Супрадитивний синергізм, визначення поняття, клінічний приклад.

  4. Явище антагонізму, його використання в медицині.

  5. Фармакокінетична взаємодія лікувальних препаратів.

  6. Комбіновані лікарські засоби, їх переваги і недоліки

  7. Можливі побічні дії комбінованих препаратів, механізми їх розвитку.Зразок тестів:

Матеріали контролю для заключного етапу

1. Дайте обгрунтування використанню кількох препаратів одночасно.

2. Наведіть приклади терапевтично доцільного та терапевтично необгрунтованого комбінованого застосування ЛЗ.

3. Дайте визначення поліпрагмазіїї.

4. В чому полягає різниця між адитивним та суперадитивним синергізмом?Назвіть клінічні приклади.

5. Від чого залежить взаємодія ЛЗ на етапі їх всмоктування з ШКТ?

6. Дайте характеристику взаємодії ЛЗ на етапах розподілу,біотрансфо-рмації та елімінації.

7. Комбіновані ЛЗ.література

1. Викторов А.П., Передерий В.Г., Щербак А.Г. Взаимодействие лекарств и пищи. -К.: Здоровье, 1991.

2. Дроговоз С.М., Страшний В.В. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту// Харьков.: Изд-во ХАИ.- 2002.

3. Фармацевтическая опека / Под ред. И.А.Зупанец, В.П.Черных. — X.: Изд-во НФАУ, 2000.

4. Купновицька І.Г.Клінічна фармація.Івано-Франківськ – 2011

5. Регістр лікарських засобів України.- Київ 2000.

6. Самура Б.А. Фармакотерапия. Учебник для фармацевтических вузов и факультетов.- Москва.- 1998.

7. Крайдащенко О.В.,Купновицька І.Г. Фармакотерапія .Вінниця 2010. –с.52

8. Бабак О.Я..Клінічна фармакологія . Київ 2008.-с.57

9. Латогуз І.К., Мала Л.Т.. Клінічна фармакологія . том І . Харків 1995.-с.45


Методичну розробку підготував ас. Ткачук О.С.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії з курсами основ біоетики та біобезпеки, протокол № 6, від 05.01.2012р.


Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька

Методична розробка для викладачів до ведення практичного заняття з клінічної фармації (4 курс)

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка