Вступна частина інтегрований курс «мистецтво»
Сторінка1/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ВСТУПНА ЧАСТИНА
ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «МИСТЕЦТВО»

(Інтеграційний компонент - музичне мистецтво)

1-4 класи)
Програма розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі «Мистецтво», що включає змістові лінії (основні види мистецтв): музичне, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне, екранне. У зміст домінуючих ліній – музичного та образотворчого мистецтв інтегруються елементи інших змістових ліній синтетичних мистецтв. Програма спрямована на формування в учнів основ цілісної художньої картини світу, вона побудована на засадах інтеграції і втілює основний зміст предметів «Музика» та «Образотворче мистецтво»

МЕТА загальної початкової мистецької освіти: у процесі сприймання творів вітчизняного та зарубіжного мистецтв і практичної художньої діяльності формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо-образне мислення, стимулювати творчий потенціал особистості, формувати базові компетентності і здатність до художньо-творчої самореалізації, виховувати потребу в духовному самовдосконаленні.

ЗАВДАННЯ:

навчальні:

 • засвоєння початкових знань, елементарних уявлень і понять про види та жанри мистецтв, особливості художньо-образної мови музичного та візуального мистецтв у взаємозв’язках із синтетичними мистецтвами (хореографією, театром і кіномистецтвом);

 • розширення художньо-естетичного досвіду, опанування елементарними художніми вміннями та навичками практичної діяльності;

 • набуття початкового досвіду створення художніх образів у процесі власної елементарної творчості;

виховні:

 • виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва;

 • виховання елементарних світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій, розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним і культурним середовищами, життєдіяльністю людини, сучасною технікою, засобами масової інформації;

 • виховання здатності сприймати, інтерпретувати та оцінювати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки;

 • виховання художніх інтересів, смаків, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні відповідно до вікових можливостей;

розвивальні:

 • збагачення емоційно-почуттєвої сфери;

 • розвиток художніх та загальних здібностей;

 • стимулювання художньо-образного мислення, проявів уяви та інтуїції;

 • формування універсальних якостей творчої особистості.


Навчальна діяльність учнів з дисциплін  художньо-естетичного   циклу  у початковій та основній школі можуть проводитись у різних формах окрім письмових (запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних робіт, написання рефератів), які спричиняють додаткове недоцільне навантаження учнів. Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності.

ПРОГРАМНЕ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Тематична структура курсу


Тематика

Кількість годин

Музичне мистецтво-1 клас

«Абетка мистецтв»

35 годин, 1 година на тиждень, із них 4 години – резервний час

Тема 1. Краса навколо нас

Тема 2. Мистецтво – чарівне вікно у світ

Тема3. Загадки художніх мов.

Тема 4. Як митці створюють красу8 год.

8 год.


11 год.

8 год


Музичне мистецтво-2 клас

«Краса довкілля в мистецтві»

35 годин, 1 година на тиждень, із них 4 години – резервний час

Тема 1. Пори року й народні свята

Тема 2. Мистецтво і рукотворний світ

Тема3. Бринить природи мова кольорова

Тема 4. Образи рідної землі8 год.

8 год.


11 год.

8 год


Музичне мистецтво-3 клас

«Образ людини в мистецтві»

35 годин, 1 година на тиждень, із них 4 години – резервний час

Тема 1. Мистецькі мандри казкових персонажів

Тема 2. Комічні та фантастичні образи

Тема3. Легендарні герої в мистецтві

Тема 4. Краса людської духовності8 год.

8 год.


11 год.

8 год


Музичне мистецтво-4 клас

«Світ у мистецьких шедеврах »

35 годин, 1 година на тиждень, із них 4 години – резервний час

Тема 1. Мій мальовничий світанковий край

Тема 2. Ми діти твої, Україно!

Тема3. Подорожі країнами і континентами

Тема 4. Дзвони минулого, шляхи майбутнього8 год.

8 год.


11 год.

8 годРЕКВІЗИТИ ПРОГРАМИ

Мистецтво- 1 клас . Укладачі: Л.Масол, Е.Бєлкіна, О.Оніщенко, Н.Очеретяна, В.Рагозіна / «Мистецтво та освіта», №1(43),2007р.-с.17

Мистецтво-2 клас . Укладачі: Л.Масол, Е.Бєлкіна, О.Оніщенко, Н.Очеретяна, В.Рагозіна / «Мистецтво та освіта»,№2(44), 2007р.-с.12

Мистецтво-3 клас. Укладачі: Л.Масол, Е.Бєлкіна, О.Оніщенко, Н.Очеретяна, В.Рагозіна / «Мистецтво та освіта», №3(45),2007р.-с.12Мистецтво-4 клас. Укладачі: Л.Масол, Е.Бєлкіна, О.Оніщенко, Н.Очеретяна, В.Рагозіна / «Мистецтво та освіта»,№4(46), 2007р.-с.13
ДОДАТКОВІ ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 1. Левченко Є., Крук Т. МИСТЕЦТВО 1-4кл.: педагогічно-програмний засіб (ППЗ) освітніх галузей «Мистецтво» та «Естетична культура» - ПП «Контур плюс», 2007р.

 2. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Пос. для вчителів / Л.М.Масол, О.В.Гайдамака, е.в.Бєлкіна, О.В.Калініченко, І.В.Руденко. – Х.:Веста: Видавництво «Ранок», 2006.

 3. Рагозіна В.В., Руденко І.В. система творчих завдань на уроках мистецтва у 1 класі. За програмою інтегрованого курсу «Мистецтво»: Навч.-метод.посіб. - Тернопіль: Навч.кн. - Богдан, 2010.

 4. Букрєєва Г.Б. Цікава музика. Музично-дидактичні ігри. Навч. посіб. для учнів початкової школи – Тернопіль: Навч.кн. – Богдан, 2003

 5. Светличная Л.В. Сказка о музыке: обучение нотной грамоте в детском саду и начальной школе. М.: ТЦ Сфера, 2003.

 6. Ланцюженко З.Д., Школьнік С.Я., Бесшапошнікова Т.В. Музично-ритмічні хвилинки та розпіванки для дітей. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.

1 клас

ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ СФОРМОВАНІ В УЧНІВ1 клас «АБЕТКА МИСТЕЦТВ»

І семестр

Тема 1.

Краса навколо нас • Учень

 • має уявлення про здатність музики виражати різні настрої;

 • визначає настрої різнохарактерних музичних творів;

 • називає звуки навколишнього середовища;

 • порівнює шумові й музичні звуки; муз. звуки за їх властивостями, характер мелодичних ліній;

 • розуміє основні диригентські жести: увага, вдих, початок і закінчення співу;

 • уміє розрізняти висоту звуків; відзначати її рухом руки; імпровізувати «муз.діалоги», мелодії до віршів, ритмічний супровід;

 • дотримується правил співу;

 • розпізнають тембри голосів та найпоширеніших інструментів;

 • орієнтується в поняттях: звук та його властивості (висота, тривалість, гучність), мелодія, голос, інструмент.

Тема 2. Мистецтво – чарівне вікно у світ


Учень

 • розпізнає пісню і танець за основними ознаками;

 • визначає характери і настрої контрастних музичних творів;

 • порівнює твори одного жанру різних авторів;

 • оволодіває навичками співу в унісон, елементами кантилени;

 • розрізняє звучання окремих інструментів (сопілка, бубон, скрипка);

 • уміє виконувати вступ до пісні та її ритм на дитячих ударних інструментах;

 • відтворює настрій у мелодіях та ритмах голосом, на інструменті;

 • передає танцювальними рухами, мімікою жестами різні емоції та почуття, виражені в музиці;

 • орієнтується в поняттях: пісня, танець, інструментальний супровід, куплет (заспів, приспів)

ІІ семестр

Тема 3. Загадки художніх мов.


Учень

 • має уявлення про види музичного спектаклю (опера, балет, музична казка);
  визначає вокальну та інструментальну музику;

 • розрізняє голоси (жіночі, чоловічі, дитячі, високі, низькі);

 • розпізнає сольне, інструментальне та оркестрове виконання музичних творів;

 • висловлює власне емоційне ставлення до прослуханих творів;

 • виконує пісні у відповідному настрої, характері;

 • дотримується правил ансамблевого виконання;

 • створює ритмічні, музичні та пластичні імпровізації;

 • орієнтується в поняттях: театр, опера, балет, соліст, хор, оркестр.

Тема 4. Як митці створюють красу


Учень

 • має уявлення про народну і композиторську музику;

 • пояснює (з допомогою вчителя) роль композитора і виконавця у творенні музичного образу;

 • висловлює власне ставлення до музичних творів;

 • характеризує (з допомогою вчителя)елементи музичної мови (мелодія, ритм, темп, динаміка, тембр);

 • порівнює музичну мову звуків і візуальну мову образотворчого мистецтва;

 • виконує пісні, сприймає музичний твір від початку й до кінця;

 • дотримується правил співу;

 • орієнтується в поняттях: народна музика, композитор, виконавець, музикант-педагог.

Загальна кількість годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

Дати контрольних робіт

І семестр

16

1

-

-

-

ІІ семестр

19

1

-

-

-

усього

35
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка