Євген максимович боровий – хірург, учитель, людина
Скачати 302.13 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір302.13 Kb.
\bookfoldsheets0
ЄВГЕН МАКСИМОВИЧ БОРОВИЙ –

хірург, учитель, людинаРедактор:

Рудник А.М.

заст. директора РОНМБ


Укладачі:

Зарічнюк В.С.

завідувач відділу наукової методичної та інформаційної роботи,
Рубан М.А.

провідний бібліограф


Відповідальний за випуск:

Горун П.Р.

директор РОНМБ


Тираж 50 прим.

ЄВГЕН МАКСИМОВИЧ БОРОВИЙ

(19.04.1925-16.09.2004)

Євген Максимович Боровий прожив велике і гідне життя. Видатний хірург, вчений, організатор медичної справи, вчитель, людина світлої душі.

Є.М. Боровий народився 19 квітня 1925 року в селі Опарисі Радивилівського району Рівненської області. Навчався в учбових закладах Бродів, Радивилова та Рівного. В 1943 році вступив до Львівського медичного інституту. А навесні 1944 року студента Борового мобілізували на фронт. У 1944-1945 рр. перебував у діючій армії в складі ІV Українського фронту. І тільки в 1946 році він зміг продовжити навчання. Після закінчення Львівського медичного інституту повернувся Є.М. Боровий на Рівненщину. Працював хірургом Дубровицької ЦРЛ, міської лікарні, а з березня 1951 року і до кінця своїх днів - у Рівненській обласній лікарні. З 1955 року завідував хірургічним відділенням, а з 1968 р. займав посаду головного хірурга області.

Працюючи головним хірургом, Євген Максимович значну увагу приділяв розробці і впровадженню в практику сучасних методів діагностики і лікування хворих.

Є.М. Боровий проводить плідну наукову роботу. У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену хірургічному лікуванню «волинського» зоба, а в 1969 р. – докторську, темою якої було хірургічне лікування магістральних жовчних проток, в тому числі за результатами повторних та реконструктивних операцій, виконаних в обласній та районних лікарнях.

Євген Максимович – автор понад 250 наукових праць, 4 монографій, за його участю вийшли друком чотири збірки наукових праць лікарів Рівненщини, ним прорецензовано 135 наукових праць, більшість яких опубліковано на сторінках медичних журналів. Вчений підготував 6 кандидатів медичних наук.

Є.М. Боровий брав активну участь у роботі хірургічних з’їздів, конференцій, він був членом правління Наукового товариства хірургів України, головою обласного товариства хірургів, Всеукраїнського лікарського товариства, членом редакційної ради журналу «Клінічна хірургія», упродовж багатьох років був членом вченої ради МОЗ України та спеціалізованої вченої ради Львівського медичного інституту. Нагороджений орденами та медалями.

В 1973 році при обласному відділі охорони здоров’я була створена Рада по науково-медичній і медико-технічній інформації, яку очолив Євген Максимович. Рада проводила велику роботу по керівництву бібліотечно-інформаційною службою області. Формувалась майбутня модель організації бібліотечно-інформаційної справи, яка отримала подальший розвиток в Україні. Спільним рішенням колегії МОЗ УРСР і президії Республіканського комітету профспілки працівників охорони здоров’я від 4 грудня 1974 р. бібліотека була затверджена республіканською школою передового досвіду.Бібліографічний покажчик, який пропонує обласна наукова медична бібліотека читачам і всій медичній громаді Рівненщини, представляє публікації наукових праць Є.М. Борового в медичній періодиці, а також статті про нього.

Наукові праці Є.М. Борового

 1. Боровий Є.М. Актуальні питання організації хірургічної допомоги сільському населенню // Клінічна хірургія. – 1994. – № 5. – С. 62-64.

 2. Боровый Е.М. Актуальные вопросы диспансеризации и оздоровления сельского населения // ХХ пленум Правления Всесоюзного научного общества хирургов, г. Львов 20-22 мая 1985 г.: Тез. докл. – Львов, 1985. – С. 10-11.

 3. Боровый Е., Боровая О. Актуальные вопросы хирургического лечения «волынского» зоба: Информ. листок.– Ровно, 1995. – 4 с. – (Сер.: Медицина и здравоохранение; Вып. 2).

 4. Боровий Є.М. Актуальні питання хірургії „волинського” зобу // Шпитальна хірургія. – 1998. – № 2. – С. 37-41.

 5. Боровый Е.М. Аллопластика грыж капроном // Новый хирургический архив. – 1962. – №1. – С. 61-63.

 6. Боровый Е., Боровая-Галай О., Денищук В. Аномалия внепеченочных желчных путей: Информ. листок.– Ровно, 1995. – 4 с. – (Сер.: Медицина и здравоохранение; Вып. 5).

 7. Боровый Е.М. Ближайшие и отдаленные результаты операций на желчном протоке // Вестник хирургии. – 1966. – № 10. – С. 19-21.

 8. Боровый Е.М. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения эндемического зоба // Советская медицина. – 1964 - №9. – С. 23.

 9. Боровий Є.М., Маслій Я.О. Відділення хірургічної інфекції обласної лікарні (1988-1998 рр.) // Шпитальна хірургія. – 1998. – №4. – С. 118-119.

 10. Сивый Н.Ю., Боровый Е.М. Внедрение научно-технических достижений в хирургических отделениях // Клиническая хирургия. – 1977. – №6. – С. 50-54.

 11. Боровый Е., Боровая-Галай О., Денищук В. Внутренние желчные свищи: Информ. листок. – Ровно, 1995. – 3 с. (Сер.: Медицина и здравоохранение; Вып. 7).

 12. Боровый Е.М. Внутренние желчные свищи – осложнение острого холецистита // Советская медицина. – 1967. – №2. – С. 97-99.

 13. Боровый Е.М. Внутриартериальное переливание крови при терминальных состояниях // Труды VI расширенного Пленума правления научного общества хирургов и IХ республиканская конференция по переливанию крови (Львов, 24-26 сентября 1959г.). – К.: Медгиз УССР, 1963. – С. 257-259.

 14. Боровый Е.М. Внутригрудной зоб с синдромом сдавления верхней полой вены // Клиническая хирургия. – 1964. – №6. – С. 85.

 15. Боровый Е.М. «Волынский зоб» и его особенности // Проблемы эндокринологии и гормонотерапии. – 1957. – Т.3., №6. – С. 101-102.

 16. Боровий Є.М. „Волинський” зоб і його хірургічне лікування // Актуальные вопросы клинической хирургии: Краткое содержание докладов итоговой научной конференции (Львов, 12-13 февраля 1965 г.). – 1965. – С. 25-26.

 17. Боровый Е.М., Боровая О.Е. Волынское научное врачебное общество (1872-1904 гг.) // Советское здравоохранение. – 1975. – №4. – С. 71-73.

 18. Боровый Е.М., Борова О.Е. Выбор обезболивания при операциях на щитовидной железе // Сахарный диабет и хирургические заболевания, локальные методы обезболивания: Тезисы докладов XIV Пленума правления науч.–мед. общества хирургов УССР. – К., 1978. – С. 52-53.

 19. Боровий Є. Використання великого сальника при операціях на органах черевної порожнини: Інформ. лист по проблемі „Медицина та охорона здоров’я” / Боровий Є., Борова-Галай О., Денищук В. – Рівне, 1994. – Вип. 4. – 4 с.

 20. 12. Боровий Є.М. Гальмо у розвитку хірургії: [хірургічна інфекція] // Вільне слово. – 1997. – 4 черв.

 21. Боровый Е.М. Гемотрансфузионный шок у больного гемофилией А, осложнившейся гангреной стоп / Карпюк Е.М., Боровый Е.М. и др. // Проблемы гематологии и переливания крови. – 1974. – №4. – С. 51-52.

 22. Боровый Е.М., Борова О.Е. Гепатаргия на почве врожденной кисты общего желчного протока // Педиатрия. – 1978. – №4. – С. 74-75.

 23. Боровий Є. Гострий панкреатит: методики лікування // Медичний вісник. – 1998. – № 17. – С. 4.

 24. Боровий Є.М., Мокрик Ю.М., Денищук В.Ф. Гострий панкреатит та непрохідність дванадцятипалої кишки // Галицький лікарський вісник. – 1999. – № 3. – С. 52.

 25. Боровий Є. Гострий холецистит при вклиненому в шийку жовчного міхура камені // Медичний вісник. – 2001. – № 20-21. – С. 3.

 26. Боровий Е., Борова О., Денищук В. Гострий холецистохолангіопанкреатит: Інформ. лист. – Рівне, 1994. – 3 с. – (Сер. 22.: Медицина та охорона здоров’я; Вип.11).

 27. Боровий Є., Денищук В., Саковський А. Гострі деструктивні холецистити у хворих похилого та старечого віку, ускладнені під печінковим піддіафрагмальним гнояком // Медичний вісник. – 2000. – № 22. – С. 4.

 28. Боровий Є. Гострі хірургічні захворювання черевної порожнини // Медичний вісник. – 1999. – № 32. – С. 4.

 29. Боровый Е.М. 25-летний опыт хирургического лечения зоба в Ровенской области // Клиническая хирургия. – 1976. – №7. – С. 30-34.

 30. Боровий Є.М. Дві евагінації через ентеростому / Боровий Є.М., Денищук В.Ф., Вовк С.В. та ін. // Шпитальна хірургія. – 1999. – № 1. – С. 123.

 31. Боровий Е.М. Деякі питання профілактики післяопераційного тиреотоксикозу // Матеріали конференції лікарів-випускників Львівського медичного інституту. – Львів, 1968. – С. 35.

 32. Боровий Е., Борова О. Деякі рідкі ускладнення резекції шлунка при виразковій хворобі // Клінічна хірургія. – 1994. – №8. – С. 66-68.

 33. Боровий Є., Борова О., Денищук В. Деякі ускладнення при операціях на жовчних шляхах: Інформ. лист. – Рівне, 1994. – 4 с. – (Сер. 22.: Медицина та охорона здоров’я; Вип.9).

 34. Боровий Є.М. Десятирічний досвід роботи обласного центру лікування гострого панкреатиту / Боровий Є.М., Семенюк Ю.С., Денищук В.Ф. // Клінічна хірургія. – 2003. – №1. – С. 10.

 35. Боровий Є., Борова О., Денищук В. Деякі ускладнення при операціях на жовчних шляхах: Інформ. листок по проблемі „Медицина та охорона здоров’я”. – Рівне, 1994. – Вип.9. – 4 с.

 36. Боровый Е., Боровая О. Диагностика и лечение пилефлебита // Советская медицина. – 1979. – №3. – С. 114-115.

 37. Боровый Е. Диагностика и лечение постбульбарных язв двенадцатиперстной кишки // Врачебное дело. – 1977. – №12. – С. 20-24.

 38. Боровий Є.М. До питання про пластику жовчного міхура сегментом тонкої кишки // Тези доповідей ІІІ науково-практичної конференції лікарів і провізорів – випускників Львівського медичного інституту 14-15 травня 1965 р. – Львів, 1965. – С. 14-15.

 39. Досвід хірургічного лікування „дзеркальних” гастродуоденальних виразок в центральній районній лікарні / Площанський В., Карсько В., Сумко О., Площанська Л. // Клінічна хірургія. –1997. – №9-10. – С.94. [наук. консультант Є.М. Боровий]

 40. Боровый Е.М. и др. Дренирование брюшной полости желудка по поводу осложненной язвенной болезни // Гастроэнтерология.– К., 1982. – Вып. 14. – С. 65-67.

 41. Боровий Є.М. Дуоденостаз та його корекція // Медичний вісник. – 1999. – № 30. – С. 7.

 42. Боровий Е., Борова-Галай О., Денищук В. Дуоденостаз та його корекція: Інформ. лист. – Рівне, 1995. – 3 с. – (Сер.: Медицина та охорона здоров’я; Вип.6).

 43. Боровый Е.М. Желудочно-кишечноободочный свищ после резекции желудка // Вестник хирургии. – 1965. – №7. – С.116-117.

 44. Боровий Є.М. З історії організації хірургічної допомоги сільському населенню / Боровий Є.М., Семенюк Ю.С., Маслій Я.О. // Клінічна хірургія. – 2001. – №6. – С.58.

 45. Боровый Е.М. Заворот большого сальника у ребенка пяти лет // Новый хирургический архив. – 1956. – №3. – С.66.

 46. Боровый Е.М., Химич М.Г., Романюк А.И. Закрытая травма головки поджелудочной железы и общего желчного протока // Новый хирургический архив. – 1962. – №2. – С.67-68.

 47. Боровый Е.М. Закрытие культи двенадцатиперстной кишки при язвах, пенетрирующих в печеночно-двенадцатиперстную связку // Клиническая хирургия. – 1966. – №11. – С.66.

 48. Боровый Е.М. и др. Закрытие свища культи двенадцатиперстной кишки после резекции желудка // Клиническая хирургия. – 1987. – №2. – С.54.

 49. Боровый Е.М., Вельский В.М. Закупорка полипом бронха левого легкого во время пневмоэктомии справа // Грудная хирургия. – 1959. – №5. – С.110-112.

 50. Боровий Є.М. Звіт про роботу Рівненського наукового товариства хірургів за 1993-1995 рр. // Клінічна хірургія. – 1996. – №8. – С.54.

 51. Боровий Є.М. Здобутки відділення хірургічної інфекції та проктології // Медичний вісник. – 1998. – 5 листоп.

 52. Боровий Є.М. та ін. Зовнішня нориця шлунка при пенетрації пептичної виразки гастроентероанастомозу в черевну стінку // Шпитальна хірургія. – 1998. – № 4. – С.106-107.

 53. Боровый Е.М. Из опыта организации санитарно-просветительной работы по вопросам предупреждения позднего поступления больных с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости: Информ. письмо по проблеме «Хирургия» / Боровый Е.М., Дурда И.И., Красько Т.С., Боровая О.Е. – К., 1983. – 30 с.

 54. Боровый Е.М. Из опыта работы Ровенской областной больницы / Боровый Е.М., Пересеченский И.А., Химич М.Г. // Вопросы организации охраны здоровья населения УССР. – К., «Здоров’я», 1966. – С. 122-127.

 55. Боровый Е.М., Шпизель Р.С. Инвагинация на почве доброкачественной и злокачественной тонкой кишки // Советская медицина. – 1973. – №7. – С.143.

 56. Боровый Е., Бас В., Боровая О. Инородные тела, оставленные на органах брюшной полости // Клиническая хирургия. – 1975. – №6. – С.74-76.

 57. Боровый Е.М. Интенсификация хирургической помощи сельскому населению // Клиническая хирургия. – 1987. – №11. – С.45-47.

 58. Боровый Е.М. Интратрахеальный потенцированный наркоз при операциях на щитовидной железе // Экспериментальная хирургия и анестезиология. – 1962. – №3. – С.84-87.

 59. Боровый Е.М. Интратрахеальный потенцированный наркоз при операциях на щитовидной железе // Этиология, патогенез, профилактика и лечение зобной болезни: Сб. работ науч. конф. Львовского гос. мед. ин-та. – Львов, 1959. – Т. 17. – С.41-43.

 60. Боровий Є.М. Інформація про роботу наукового товариства хірургів Рівненської області // Шпитальна хірургія. – 1998. – № 2. – С.126-128.

 61. Боровый Е.М. К вопросу о восстановлении жизненно важных функций организма: (По клиническим наблюдениям центра реанимации Ровенской области в 1958-1961 гг.) // Клиническая хирургия. – 1963. – №3. – С.9-13.

 62. Боровый Е.М. К истории первичных и повторных операций на внепеченочных желчных путях в России и на Украине // Клиническая хирургия. – 1971. – №9. – С.89-92.

 63. Боровый Е.М. К истории первичных и повторных операций на внепеченочных желчных путях в СССР // Вестник хирургии. – 1970. – №8. – С.125-129.

 64. Боровый Е.М. К истории сельской медицины на Волыни (конец ХІХ – начало ХХ столетия) // Советское здравоохранение. – 1958. – №9. – С.54-56.

 65. Боровый Е.М. К казуистике врожденной флебактазии внутренней яремной вены, симулирующей боковую кисту шеи // Хирургия. – 1966. – №4. – С.118-120.

 66. Боровый Е.М. и др. К казуистике повреждений кишечника при нефрэктомии / Боровый Е.М., Мороз М.А., Химич М.Г., Мартинюк Ю.В. и др..// Клиническая хирургия. – 1975. – №7. – С.59-60.

 67. Боровый Е.М. Георгий Григорьевич Караванов (К 75-летию со дня рождения) // Хирургия. – 1975. – №7. – С.143-144.

 68. Боровый Е.М. Кольцевидная поджелудочная железа // Клиническая хирургия. – 1968. – №3. – С.80.

 69. Боровый Е.М. Кольцевидная поджелудочная железа и дуоденостаз // Вестник хирургии. – 1971. – №9. – С.35-37.

 70. Боровый Е.М. Корригирующие операции на внепеченочных желчных протоках и пластика желчного пузыря при постхолецисэктомическом синдроме // Актуальные вопросы клинической хирургии. – Ровно, 1966. – С. 25-28.

 71. Боровый Е.М. Кровотечение из пупочной вены круглой связки печени / Боровый Е.М., Бас В.М., Борова О.Е. // Вестник хирургии. – 1976. – №6. – С.113-114.

 72. Боровый Е.М., Бас В.М., Нестеренко Л.Н. Кровотечение после резекции желудка по поводу язвенной болезни // Вестник хирургии. – 1975. – №7. – С. 123-126.

 73. Боровый Е.М. Кровоточащая язва желудка, пенетрирующая в селезенку // Вестник хирургии. – 1956. – №4. – С. 129.

 74. Боровый Е.М. и др. Лечение закрытых травм печени в ЦРБ // Хирургическое лечение портальной гипертензии, заболеваний и травм печени: Тез. докл. респ. конф. хирургов (Харьков, 22-23 мая 1986 г.). – Х., 1986. – С. 91-92.

 75. Боровый Е.М., Шпизель Р.С. Лейомиома двенадцатиперстной кишки // Клиническая хирургия. – 1973. – №6. – С. 125-128.

 76. Боровый Е., Боровая О. Лечение острого и хронического холецистита в лечебных учреждениях Ровенской области // Хирургия желчных путей и поджелудочной железы: Тез. докл. – Запорожье, 1982. – С. 9-10.

 77. Боровий Є.М. Лікування панкреонекрозу та його ускладнень в спеціалізованому центрі обласної лікарні / Боровий Є.М., Денищук В.Ф., Семенюк Ю.С. та ін. // ІІ конгрес хірургів України. – Київ-Донецьк, 1998. – С. 97-99.

 78. Боровый Е.М. Лимфогранулематоз с одновременным поражением желудка, селезенки и поджелудочной железы / Пшеничный М.А., Бас В.В., Боровый Е.М. // Клиническая хирургия. – 1987. – №5. – С.43-44.

 79. Боровий Є.М. Моя любов – хірургія. – Рівне: Вертекс, 1998. – 62 с.

 80. Боровый Е.М., Вельский В.М. Напряженный пневмоторакс после пункции абсцесса единственного легкого // Хирургия. – 1963. – №8. – С.114.

 81. Боровий Є.М., Борова О.Є. Нариси з історії хірургії зоба на Рівненщині: (До 50-річчя Рівненської обласної клінічної лікарні). – Тернопіль, 1999. – 39 с.

 82. Боровий Є.М., Борова-Галай О.Є. Наукове товариство хірургів Рівненщини. – Тернопіль, 1999. – 82 с.

 83. Боровий Є.М. Невідкладна операція при вклиненому камені в міхурову протоку жовчного міхура / Боровий Є.М., Суботяк Р.І., Вовк С.В. // Галицький лікарський вісник. – 1999. – №3. – С. 52-53.

 84. Боровый Е.М. Некоторые актуальные вопросы организации неотложной хирургической помощи / Боровый Е.М., Клешкань Г.А., Бас В.М., Дурда И.И. и др. // Общая и неотложная хирургия. – К., 1974. – Вып. 5. – С.3-6.

 85. Боровый Е.М. Некоторые вопросы диспансеризации, лечения и реабилитации больных осложненной язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки / Боровый Е.М., Бас В.М., Коза П.С., Телегин Л.И. // Клиническая хирургия. – 1980. – №8. – С.46-47.

 86. Боровый Е.М. Некоторые вопросы подготовки хирургических кадров в Ровенской области / Боровый Е.М., Вельский В.М., Клешкань Г.А. // Клиническая хирургия. – 1962. – №9. – С.63-65.

 87. Боровый Е.М. Некоторые вопросы хирургии внепеченочных желчных путей // Актуальные вопросы хирургии желчных путей. Достижения медицинской науки в практике хирургов. – Калининград, 1968. – С.191-193.

 88. Боровый Е. Некоторые вопросы хирургии желчного протока // Хирургия желчного пузыря и желчевыводящих путей. – К., 1966. – С. 129-136.

 89. Боровый Е.М. Некоторые данные о развитии хирургии на Волыни // Новый хирургический архив. – 1959. – №4. – С.123.

 90. Боровый Е.М., Шпизель Р.С. Некоторые организационные и тактические вопросы профилактики и лечения ущемления грыжи // Общая и неотложная хирургия. – К., 1989. – Вып.19. – С.72-75.

 91. Боровый Е.М. Некоторые ранние осложнения и летальность при операциях на магистральных внепеченочных желчных протоках // Общая и неотложная хирургия. – К., 1973. – Вып.4. – С.120-123.

 92. Боровый Е.М., Дурда И.И. Неотложная помощь больным с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости в сельском районе // Общая и неотложная хирургия. – К., 1971. – Вып.2. – С.120.

 93. Боровый Е.М. Непроходимость желчного протока на почве инкрустации скрытого протеза // Советская медицина. – 1966. – №4. – С.130.

 94. Боровый Е.М. Непроходимость кишечника на почве грыжи Трейтца / Боровый Е.М., Бас В.М., Несторенко Л.Н., Пшеничный М.А. // Клиническая хирургия. – 1974. – №8. – С.64.

 95. Боровый Е.М. Несостоятельность швов культи резецированного желудка // Клиническая хирургия. – 1978. – №8. – С.77.

 96. Боровый Е.М. О диагностике пресакральных флегмон // Хирургия. – 1959. – №4. – С.118-119.

 97. Боровый Е.М., Караванов Г.Г. О пластике желчного пузыря сегментом тонкой кишки // Хирургия. – 1967. – №1. – С.8-12.

 98. Боровый Е.М. О ранних операциях при непроходимости общего желчного протока // Хирургия. – 1958. – №7. – С.45-49.

 99. Боровый Е.М. О создании искусственного заменителя желчного пузыря из тонкой кишки // Клиническая хирургия. – 1966. – №8. – С.95-96.

 100. Боровый Е.М. О тактике районного хирурга при острых гастродуоденальных кровотечениях // Вестник хирургии. – 1958. – № 1. – С. 32-35.

 101. Боровый Е.М. Об опасности повреждения добавочных желчных протоков при холецистэтомии / Боровый Е.М., Глицкий Н.Л., Бас В.М. // Вестник хирургии. – 1967. – № 4. – С. 122-124.

 102. Боровый Е.М. Об особенностях «Буковинского», «Прикарпатского» и других зобных очагов в западных областях УССР // Врачебное дело. – 1964. – №4. – С.133-135.

 103. Боровый Е.М. Об эндемическом зобе // Врачебное дело. – 1965. – №2. – С. 130-131.

 104. Боровый Е.М. Опасности, ошибки и осложнения в хирургии желчного пузыря и внепеченочных желчных протоках // Хирургия желчного пузыря и желчевыводящих путей. – К., 1966. – С. 95-99.

 105. Боровий Є.М. Операції при рубцевому звуженні позапечінкових жовчних протоків: Інформ. лист. – Рівне, 1995. – 3 с. – (Сер.: Медицина та охорона здоров’я; Вип.3).

 106. Боровый Е.М., Борова О.Е. Оптимизация помощи сельским жителям с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости // Общая и неотложная хирургия. – К., 1985. – Вып.15. – С.36-39.

 107. Боровый Е.М., Борова О.Е. Опыт диагностики и лечения острого и хронического аппендицита // Клиническая хирургия. – 1977. – №1. – С. 44-46.

 108. Боровый Е.М. Опыт 1200 операций по поводу зоба // Хирургия. – 1966. – №3. – С. 99-103.

 109. Боровый Е.М., Вельский В.М. Опыт применения интубационного наркоза в условиях областной и районной больниц // Новый хирургический архив. – 1960. – №4. – С. 70-73.

 110. Боровый Е.М. Опыт пропаганды своевременной обращаемости за медицинской помощью при острых заболеваниях органов брюшной полости // Советская медицина. – 1977. – №6. – С. 67-68.

 111. Боровый Е.М. Опыт резекции желудка в разных модификациях при осложненной язвенной болезни / Боровый Е.М., Бас В.М., Нестеренко Л.Н. // Здравоохранение Белоруссии. – 1972. – № 7. – С. 70-73.

 112. Боровый Е.М., Бас В.М. Опыт хирургического лечения больных с осложненной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки // Клиническая хирургия. – 1976. – №6. – С. 35-37.

 113. Боровый Е.М. Организация и объем хирургической помощи сельскому населению // Советское здравоохранение. – 1974. – №12. – С. 28-32.

 114. Боровый Е.М. Организация помощи в центральной районной больнице при массовом поступлении пострадавших с политравмой // Клиническая хирургия. – 1988. – №9. – С. 38-40.

 115. Боровый Е.М. и др. Организация работы заведующего фельдшерско-акушерским пунктом по оказанию помощи хирургическим больным // Клиническая хирургия. – 1982. – №10. – С. 58-60.

 116. Боровый Е.М. Организация работы отделения хирургической инфекции и проктологии областной больницы // Клінічна хірургія. – 1993. – № 2. – С. 51-53.

 117. Боровый Е.М., Гормах С.Я., Струменский В.Н. Организация реанимационной помощи сельскому населению. – К, 1981. – 30 с.

 118. Боровый Е.М., Борова О.Е. Организация специализированной хирургической помощи сельскому населению Ровенской области // Клиническая хирургия. – 1980. – №11. – С. 52-55.

 119. Боровий Є. Організація та аналіз роботи центру по лікуванню гострого панкреатиту: Інформ. лист по проблемі „Медицина та охорона здоров’я” / Боровий Є., Маликов О., Денищук В., Саковський А., Сидорук І. – Рівне, 1994. – Вип.6. – 4 с.

 120. Боровий Є.М. та ін. Організація та робота центру лікування гострого панкреатиту // Актуальні проблеми панкреатогепатобіліарної та судинної хірургії. – К., 1998. – С. 40-41.

 121. Боровий Є.М. Організація хірургічної допомоги в області та районах, потерпілих від наслідків Чорнобильської аварії // Перший (XVII) з’їзд хірургів України: Тези доп. – Львів, 1994. – С. 10.

 122. Боровий Є.М., Хохоля В.П. Організація хірургічної допомоги сільському населенню. – К., 1980. – 40 с.

 123. Караванов Г.Г., Рачкевич С.Л. «Боровий Є.М., Хохоля В.П. Організація хірургічної допомоги сільському населенню»: Рецензія // Клиническая хирургия. – 1982. – №2. – С.64-66.

 124. Боровый Е.М. Острая дивертикулярная непроходимость в сочетании с заворотом кишечника на почве аскаридоза // Хирургия. – 1955. – №7. – С.77.

 125. Боровый Е.М. Острая непроходимость на почве аскаридоза // Вестник хирургии. – 1955. – № 10. – С. 119-120.

 126. Боровый Е.М. Острая печеночно-почечная недостаточность как осложнение субпекторальной гематомы после холецистэктомии // Клиническая хирургия. – 1991. – №11. – С.63-64.

 127. Боровый Е.М., Нестеренко Л.Н., Бас В.М. Острый панкреонекроз после резекции желудка на почве обтурации аскаридой большого дуоденального сосочка // Клиническая хирургия. – 1971. – №7. – С.71-72.

 128. Боровый Е.М. Острый холецистохолангиопанкреатит: Информ. письмо по проблеме «Медицина и здравоохранение». – Ровно, 1994. – Вып. 11. – 3 с.

 129. Боровый Е.М. Отдаленные результаты пластики желчного пузыря сегментом тонкой кишки при «постхолецистоктомическом» синдроме // Хирургия. – 1975. – №1. – С.34-35.

 130. Боровый Е.М. Отдаленные результаты первичных операций на магистральных внепеченочных желчных протоках // Актуальные вопросы клинической хирургии: Материалы итоговой науч. конференции (Львов, 8-9 декабря 1969 г). – Львов, 1969. – С.202-204.

 131. Боровый Е.М., Борова О.Е. Отдаленные результаты хирургического лечения зоба у детей и подростков // Вопросы охраны материнства и детства. – 1977. – №3. – С.86.

 132. Боровый Е.М. Отделение хирургии органов пищеварения областной больницы / Боровый Е.М., Бас В.М., Боровая О.Е.. – К.: Здоров’я, 1982. – 26с.

 133. Боровый Е.М., Телегин Л.И. Отчет о работе Ровенского областного научного общества хирургов за 1981-1985 гг. // Клиническая хирургия. – 1985. – №12. – С.50-53.

 134. Боровый Е.М. Отчет о работе Ровенского областного научного общества хирургов за 1989-1990 гг. // Клиническая хирургия. – 1991. – №10. – С.74-75.

 135. Боровый Е.М., Мартынюк Ю.В. Паллиативные операции при профузных гастродуоденальных кровотечениях у крайне тяжелых больных // Вестник хирургии. – 1977. – № 5. – С. 41-44.

 136. Боровий Є.М. Пенетруюча виразка дванадцятипалої кишки, шлунку та гострий панкреатит: Інформ. лист по проблемі „Медицина та охорона здоров’я” / Боровий Є., Борова-Галай О., Денищук В. – Рівне, 1994. – Вип.5. – 4 с.

 137. Боровый Е.М. Первичные и повторные операции на магистральных внепеченочных желчных путях // Клиническая хирургия. – 1969. – №4. – С. 50-55.

 138. Боровый Е. Первичные операции на магистральных внепеченочных желчных протоках: Информ. листок / Боровый Е., Борова О., Денищук В. – Ровно, 1995. – 3 с. – (Сер.: Медицина и здравоохранение; Вып.9).

 139. Боровый Е.М. Первые резекции поджелудочной железы // Актуальные вопросы клинической хирургии. – Ровно, 1966. – С. 37-39.

 140. Боровый Е.М. Перемещение печени в брюшную полость при грыже пупочного канатика у ребенка / Боровый Е.М., Ковальчук И.П., Боровая О.Е. // Хирургия. – 1978. – №1. – С. 119.

 141. Боровий Є.М. Пересадка органів // Червоний прапор. – 1968. – 25 серп.

 142. Боровый Е.М. Перитонеодиализ, местная гипотермия и ранняя релапаротомия при разлитых перитонитах / Боровый Е.М., Бас В.М., Пшеничный М.А., Нестеренко Л.И. и др. // Общая и неотложная хирургия. – К., 1917. – Вып.2. – С. 152-154.

 143. Боровый Е.М. и др. Пластика дефекта двенадцатиперстной кишки во время правосторонней гемиколэктомии / Боровый Е.М., Білоус П.С., Павлюк В.Н., Ридзак В.И. и др. // Клиническая хирургия. – 1992. – №4. – С. 72.

 144. Боровый Е.М., Бас В.М. Пластика желудка тонкокишечной вставкой по Куприянову-Захарову // Актуальные вопросы клинической хирургии. – Ровно, 1966. – С. 48-50.

 145. Боровый Е.М. Пластика желчного пузыря изолированным сегментом тонкой кишки // Экспериментальная хирургия и анестезиология. – 1970. – №3. – С. 37-40.

 146. Боровый Е.М. Пластика желчного пузыря сегментом тонкой кишки в свете отдаленных результатов // Актуальные вопросы клинической хирургии: Материалы итоговой науч. конференции (Львов, 8-9 декабря 1969 г). – Львов, 1969. – С.224-226.

 147. Боровий Є.М. Пластика жовчного міхура сегментом тонкої кишки хворих з постхолецистектомічним синдромом // Матеріали конференції лікарів-випускників Львівського медичного інституту. – Львів, 1968. – С. 35-36.

 148. Боровый Е.М. и др. Пластическое замещение стенки двенадцатиперстной кишки при ее повреждениях // Хирургия. – 1972. – №9. – С.34-37.

 149. Боровый Е.М., Шпизель Р.С. Повреждения магистральных желчных протоков при холецистите // Вестник хирургии. – 1987. – № 8. – С. 115-117.

 150. Боровий Є.М. Повторні операції при патології рухомої сліпої та висхідної кишок // Медичний вісник. – 2002. – 8 берез.

 151. Боровий Є.М. Повторні та реконструктивні резекції шлунку з гастродуоденальним анастомозом „кінець в бік”: Інформ. лист / Боровий Є.М., Маслій Я.О., Бас В.М. – Рівне: ЦНТЕІ, 1998. – 2 с.

 152. Боровий Є.М. та ін. Повторні операції з приводу рецидивної грижі, ускладненої норицею // Клінічна хірургія. – 1995. – № 2. – С. 16-17.

 153. Боровый Е.М. Повторные и реконструктивные операции на внепеченочных путях // Вестник хирургии. – 1965. – № 11. – С. 57-60.

 154. Боровый Е.М. Повторные и реконструктивные операции на желчных путях // Клиническая хирургия. – 1964. – №11. – С.85.

 155. Боровий Є.М. Повторні і реконструктивні операції на жовчних шляхах // Актуальные вопросы клинической хирургии. – Львов, 1965. – С.156.

 156. Боровий Є.М. Повторні і реконструктивні операції на шлунку при виразковій хворобі // Тези доповідей ІІІ науково-практичної конференції лікарів і провізорів – випускників Львівського медичного інституту 14-15 травня 1965 р. – Львів, 1965. – С. 13-14.

 157. Боровий Є.М. Повторні операції при патології рухомої сліпої та висхідної кишки: Інформ. лист по проблемі „Медицина та охорона здоров’я”. – Рівне, 1994. – Вип.3. – 4 с.

 158. Боровый Е.М., Бас В.М., Нестеренко Л.Н. Повторные операции на желудке при осложнениях язвенной болезни и патологических постгастрорезекционных синдромах // Клиническая хирургия. – 1973. – №9. – С. 13-18.

 159. Боровый Е.М. Повторные операции на щитовидной железе по поводу рецидивного зоба // Вестник хирургии. – 1964. – № 11. – С. 35.

 160. Боровый Е.М. Повторные операции при болевом синдроме после аппендэктомии // Клиническая хирургия. – 1964. – №12. – С.44.

 161. Боровый Е.М. и др. Повторные операции при патологии подвижной слепой и восходящей кишки: Информ. листок. – Ровно, 1994. – 4 с. – (Сер. 22.: Медицина и здравоохранение; Вып. 3).

 162. Боровый Е.М., Борова О.Е. Повышение безопасности операций в гериатрической ургентной хирургии // Повышение безопасности оперативных вмешательств в гериатрической хирургии: Тезисы докладов республиканской научной конференции (Тернополь, 26-27 ноября 1982 г.). – Тернополь, 1982. – С.8-9.

 163. Боровый Е.М Подготовка хирургических кадров в районной больнице // Клиническая хирургия. – 1983. – №11. – С.55-57.

 164. Боровий Є.М. Помилки в діагностиці та хірургічній практиці при защемленій грижі страво­хідного отвору діафрагми / Боровий Є.М., Денищук В.Ф., Семенюк Ю.С., Барчук І.Б. та ін. // Шпитальна хірургія. – 2001. – № 3. – С.167-168.

 165. Боровый Е.М., Борова О.Е. Послеоперационные осложнения и летальные исходы при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости // Общая и неотложная хирургия. – К., 1979. – Вып.9. – С.46-49.

 166. Боровий Є.М. Пошкодження зовнішньої клубової артерії під час апендектомії / Боровий Є.М., Семенюк Ю.С., Вовк С.В., Кузьмич В.М. та ін. // Шпитальна хірургія. – 2001. – № 4. – С.103.

 167. Боровый Е.М, Вельский В.М. Применение лоскутов диафрагмы по Б.В. Петровскому при операциях на пищеводе // Хирургия. – 1963. – №1. – С.68-72.

 168. Боровый Е.М. Применение эндоскопии для диагностики предраковых заболеваний и рака желудка в амбулаторных условиях / Боровый Е.М., Пшеничный М.А., Кирячкова А.И., Сивый Н.Ю. // Врачебное дело. – 1976. – № 11. – С. 85-87.

 169. Боровий Є.М. Пристінкова защемлена грижа параумбілікального троакарного доступу після лапароскопічної холецистектомії / Боровий Є.М., Семенюк.С., Потійко О.В., Денищук В.Ф. // Клінічна хірургія. – 2004. – № 1. – С. 52.

 170. Боровый Е.М Прободение общего желудочного протока // Врачебное дело. – 1955. – № 2. – С. 165.

 171. Боровий Є.М. Програмована релапаротомія в лікуванні гострого гнійного перитоніту: Інформ. лист по проблемі „Медицина та охорона здоров’я”. – Рівне, 1994. – Вип.7. – 3 с.

 172. Боровый Е.М. Профилактика гнойной инфекции в операционных и хирургических стационарах области / Боровый Е.М., Пшенийчный М.А., Сивый Н.Ю., Денищук В.Ф. и др. // Профилактика гнойной инфекции в хирургии. – Хмельницкий, 1977. – С.8-9.

 173. Боровый Е.М, Галай О.О. Профилактика и хирургическое лечение постхолецистэктомического синдрома в лечебных учреждениях области // XVI съезд хирургов Украинской ССР: Тез. докл. – К., 1988. – С.54-55.

 174. Боровый Е.М, Галай О.О. Профилактика рецидивных язв после хирургических вмешательств в ЦРБ по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки // XVI съезд хирургов Украинской ССР: Тез. докл. – К., 1988. – С.132-133.

 175. Боровый Е.М. Пути улучшения ближайших и отдаленных результатов после резекции желудка при язвенной болезни / Боровый Е.М., Бас В.М., Караванов Г.Г. // Материалы научной конференции хирургов. – Саратов, 1970. – С. 22-25.

 176. Боровый Е.М. Уменьшения хирургического риска при операциях на желудке / Боровый Е.М., Бас В.М., Нестеренко Л.И. // Общая и неотложная хирургия. – К., 1973. – Вып.4. – С. 54-57.

 177. Боровий Є.М. Районні хірурги Рівненської області // Клінічна хірургія. – 1995. – № 1. – С. 50-51.

 178. Боровый Е.М. Развитие хирургии желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков в Ровенской областной больнице за 10 лет / Боровый Е.М., Вельский В.М., Глицкий Н.Л., Бас В.М. и др. // Актуальные вопросы клинической хирургии. – Ровно. – 1966. – С.21-23.

 179. Боровый Е.М. Развитие хирургии сердца и перикарда в Ровенской областной больнице / Боровый Е.М., Вельский В.М., Красномовец В.Н. // Актуальные вопросы клинической хирургии. – Ровно. – 1966. – С.78-80.

 180. Боровый Е.М. Развитие хирургической помощи населению Ровенской области в девятой и первом году десятой пятилетки // Клиническая хирургия. – 1977. – №10. – С.51-55.

 181. Боровый Е., Боровая-Галай О. Развитие хирургической помощи населению Ровенской области (к 50-летию воссоединения западных областей с УССР) // Клиническая хирургия. – 1989. – №9. – С.75-77.

 182. Боровый Е.М. Развитие хирургической помощи населению Ровенской области в восьмой пятилетке (1965-1970 гг.) // Клиническая хирургия. – 1971. – №10. – С.76-80.

 183. Боровий Є.М. Ранні операції при механічній жовтяниці непухлинного походження // Медичний вісник. – 2000. – № 11. – С. 4.

 184. Боровий Є.М. Ранні операції при механічній жовтяниці не пухлинного походження: Інформ. лист. – Рівне, 1995. – 3 с. – (Сер.: Медицина та охорона здоров’я; Вип.4).

 185. Боровый Е.М. Ранние операции при механической желтухе неопухолевого происхождения / Боровый Е.М., Полищук В.Н., Галай О.О. // Актуальные вопросы клинической хирургии: Тез. докл. Юбилейной науч.-практ. Конф. Хирургов, посв. 90-летию засл. Деяк. Науки УССР проф.. Г.Г. Караванова (Львов, 8-9 декабря 1989 г.) – Львов, 1989. – С.77-79.

 186. Боровый Е.М. Ранние осложнения и послеоперационная летальность при резекции желудка в разных модификациях / Боровый Е.М., Бас В.Н., Нестеренко Л.Н. // Общая и неотложная хирургия. –К., 1972. – Вып. 3. – С. 173-176.

 187. Боровый Е.М. Ранние релапаротомии при некоторых осложнениях после резекции желудка // Хирургия. – 1955. – №7. – С. 50-52.

 188. Боровый Е., Боровая О. Распознавание абсцесса селезенки // Врачебное дело. – 1976. – №10. – С. 64-65.

 189. Боровый Е., Боровая О. Распознавание и лечение абсцесса печени // Советская медицина. – 1977. – №12. – С.117-118.

 190. Боровый Е.М. Распознавание и лечение инсуломы / Боровый Е.М., Мартынюк Ю.М., Нестеренко Л.Н., Сивый Н.Ю. // Врачебное дело. – 1974. – №3. – С.90-91.

 191. Боровый Е.М. Рационализации по хирургии в Ровенской областной больнице / Боровый Е.М., Бас В.М., Химич М.Г., Сивый Н.Ю. // Клиническая хирургия. – 1978. – №5. – С.90-91.

 192. Боровый Е.М. Реабилитация больных после операций по поводу осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки // Общая и неотложная хирургия. – К., 1980. – Вып. 10. – С.69-72.

 193. Боровый Е.М. Реанимация и интенсивная терапия в хирургических стационарах Ровенской области // Общая и неотложная хирургия. – К., 1972. – Вып. 3. – С.96-98.

 194. Боровый Е.М. Реанимация при повторяющихся кровотечениях из разрывов печени у ребенка 4 лет / Боровый Е.М.. Мартинюк Ю.В., Бас В.М., Нестеренко Л.Н. и др. // Педиатрия. 1975. –№ 8. – С.80-81.

 195. Боровый Е.М. и др. Резекция желудка при осложненной язвенной болезни в сочетании с операциями на желчных путях // Здравоохранение Белоруссии. – 1972. – №12. – С. 22-24.

 196. Боровий Є.М. Резекція шлунка з гастродуоденальним анастомозом „кінець в бік”: Інформ. лист. / Боровий Є.М., Маслій Я.О., Бас В.М. – Рівне: ЦНТЕІ, 1998. – 2 с.

 197. Боровий Є.М. Резекція шлунка з приводу виразкової хвороби у пацієнта з ожирінням / Боровий Є.М., Денищук В.Ф., Галай О.О. // Клінічна хірургія. – 1995. – № 9-10. – С. 49.

 198. Боровый Е.М. Реконструктивне операции после субтотальной резекции тонкой кишки и наложения толстокишечного анастомоза // Клиническая хирургия. – 1991. – №8. – С.63-67.

 199. Боровий Є.М. Релапаротомії при ускладненнях операцій на органах черевної порожнини / Боровий Є.М., Денищук В.Ф., Денищук О.В. // Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров’я регіону. – Рівне, 2000. – С.32-34.

 200. Боровый Е.М., Клешкань Г.А. Роль областной больницы в улучшении хирургической помощи сельскому населению // Клиническая хирургия. – 1967. – №6. – С.55-56.

 201. Боровий Є.М. Сільська медицина на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Медичний вісник. – 2004. – № 3. – С. 6.

 202. Боровый Е.М., Пшеничный М.А. Системы для промывания и дренирования магистральных желчных протоков // Клиническая хирургия. – 1976. – №9. – С.75-76.

 203. Боровый Е.М. Случаи внутригрудного протезирования пищевода // Новый хирургический архив. – 1959. – №6. – С.90-91.

 204. Боровый Е.М. Случай ранения правого желудочка сердца // Сборник научных работ врачей Ровенской области. –Ровно, 1959. – Вып.1. – С.111-112.

 205. Боровый Е.М. Специализация хирургической помощи сельскому населению / Боровый Е.М., Боровая О.Е., Астраханов В.Х., Мороз М.А.. – К.: Здоров’я, 1984. – 24 с.

 206. Боровый Е.М. Специализация хирургической помощи в сельском районе / Боровый Е.М., Клешкань Г.А., Давидюк О.М., Бугай Л.И и др. // Труды ХІІ съезда хирургов УССР (19-21 ноября 1970 г.). – К., 1971. – С41-44.

 207. Боровий Є.М. Спеціалізовані центри відділення хірургічної інфекції обласної лікарні / Боровий Є.М., Денищук В.Ф., Саковський А.М. // Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров’я регіону. – Рівне, 2000. – С.34-35.

 208. Боровый Е.М. Спленэктомия и операции на желчных путях при врожденной гемолитической анемии / Боровый Е.М., Сидорук И.В., Карпюк Л.А., Ковальчук И.П. и др. // Клиническая хирургия. – 1981. – №9. – С.74.

 209. Боровий Є.М. Спогади про практичну хірургію: (Збірник наук. праць)/ Є.М. Боровий, О.Є. Борова, О.Є. Борова-Галай. – Л., 2005. – 84 с.

 210. Бильчук А.В. и др. Способ пластики бедренной грыжи / научный консультант Боровый Е.М. // Клінічна хірургія. – 1993. – № 6. – С. 58.

 211. Боровый Е.М., Бас В.М. Сравнительная оценка отдаленных результатов после различных способов резекции желудка при язвенной болезни и патологии оперированного желудка // Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения язвенной болезни желудка. – Астрахань, 1968. – С. 102-103.

 212. Боровий Є.М., Денищук В.Ф. Стороннє тіло та під печінковій абсцес після холецистектомії // Шпитальна хірургія. – 1998. – № 2. – С.105-106.

 213. Боровый Е.М. Тактика врача при желудочных неязвенных кровотечениях в условиях районной больницы // Хирургия. – 1959. – №12. – С.56-58.

 214. Боровый Е.М. Тератома крестцово-копчиковой области // Педиатрия. – 1957. – №11. – С.73-74.

 215. Боровый Е.М. Травматическая релаксация диафрагмы / Ридзак В.І., Боровий Є.М., Павлюк В.М. // Вестник хирургии. – 1958. – № 12. – С. 82-83.

 216. Боровый Е.М. Травматические повреждения магистральных внепеченочных желчных протоков // Советская медицина. – 1970. – №12. – С.69-73.

 217. Боровий Є.М. Травматичне пошкодження усіх стінок прямої кишки // Шпитальна хірургія .- 2003. - №4. – С.97.

 218. Боровый Е.М. Травмы живота с повреждением поджелудочной железы // Заболевания внепеченочных желчных ходов и травма живота: Материалы ХІІІ пленума правления науч. общества хирургов УССР. – К., 1972

 219. Боровый Е.М., Бас В.М. Трехкратная резекция желудка при синдроме Цоллингера-Эллисона // Хирургия. – 1967. – №3. – С.122-123.

 220. Боровий Є.М. 35 років пластики шлунка тонкокишковою вставкою при синдромі Цоллінгера-Еллісона / Боровий Є.М., Мокрик Ю.М., Богословець Б.І. // Шпитальна хірургія. – 1999. – № 3. – С.99.

 221. Боровий Є.М. Тромбоемболічні та геморагічні ускладнення після виконання апендектомії // Клінічна хірургія. – 1998. – № 2. – С. 49.

 222. Боровый Е.М. Тяжелое кровотечение при болезни Реклингхаузена / Дурда И.И., Боровый Е.М., Копылов Н.А. // Клиническая хирургия. – 1974. – №10. – С.79.

 223. Боровый Е.М. Укрепление малой кривизны и желудочно-кишечного анастомоза двойной петлей тощей кишки при субкардиальной резекции желудка у тяжелых больных // Клиническая хирургия. – 1979. – №8. – С.55-56.

 224. Боровый Е.М. Уменьшение хирургического риска при операциях на желудке / Боровый Е.М., Бас В.М., Нестеренко Л.Н. // Общая и неотложная хирургия. – К., 1973. – Вып. 4. – С.54-57.

 225. Боровый Е.М. и др. Унификация принципов организации, диагностики и лечения в неотложной хирургии // Общая и неотложная хирургия. –К., 1979. – Вып. 9. – С.3-8.

 226. Боровый Е.М. Управление деятельностью хирургического отделения // Клиническая хирургия. – 1979. – №10. – С.53-55.

 227. Боровый Е.М. Управление качеством работы врача-хирурга // Клиническая хирургия. – 1983. – №3. – С.43-44.

 228. Боровый Е.М. Формы и методы руководства хирургической службой области // Клиническая хирургия. – 1979. – №3. – С.44-47.

 229. Боровый Е.М. Хирургическая тактика при сочетанной патологии у больных с тромбоцитопенией / Боровый Е.М. Худошина Е.М., Карпюк Л.А., Боровая О.Е. и др. // Клиническая хирургия. – 1982. – №1. – С.73.

 230. Боровый Е.М., Марчук И.К Хирургическое лечение ахалазии кардии // Хирургия. – 1987. – №12. – С.94-95.

 231. Боровый Е.М. Хирургическое лечение «волынского» зоба // Сборник научных работ врачей Ровенской области. – Ровно, 1959. – Вып.1. – С.57-64.

 232. Боровый Е.М. и др. Хирургическое лечение «волынского» зоба // Актуальные вопросы клинической хирургии: Тез. докл. Юбилейной науч.-практ. конф. хирургов, посв. 90-летию засл. деят. науки УССР проф. Г.Г. Караванова (Львов, 8-9 декабря 1989 г). – Львов, 1989. – С.105-106.

 233. Боровый Е.М. Хирургическое лечение «волынского» зоба // Хирургия. – 1958. – №10. – С.79-83.

 234. Боровый Е.М. Хирургическое лечение гипертиреозов // Вестник хирургии. – 1959. – №6. – С.36.

 235. Боровый Е.М. Хирургическое лечение заболеваний внепеченочных желчных путей // Актуальные вопросы клинической хирургии: Тез. докл. – Львов, 1968. – С.203-205.

 236. Боровый Е.М. Хирургическое лечение зобной болезни (по материалам Ровенской областной больницы) // Зобная болезнь. – К.: Госмедиздат, 1959. – С.84-86.

 237. Боровый Е.М. Хирургическое лечение кист и свищей поджелудочной железы / Боровый Е.М., Нестеренко Л.Н., Сивый Н.Ю. // Клиническая хирургия. – 1975. – №5. – С.26-30.

 238. Боровый Е.М., Вельський В.М. Хирургическое лечение митрального стеноза в областной больнице // Грудная хирургия. – 1959. – №6. – С.96-98.

 239. Боровый Е.М. Хирургическое лечение при сочетанных заболеваниях желчных путей и поджелудочной железы // Общая и неотложная хирургия. –К., 1976. – Вып. 6. – С.71-73.

 240. Боровый Е.М. Хирургическое лечение тиреотоксического зоба, осложненного мерцательной аритмией // Вестник хирургии. – 1964. – №12. – С.111.

 241. Боровый Е.М. Хирургическое лечение эндемической зобной болезни по клиническим наблюдениям Ровенской областной больницы: Автореф. к.н.м. – Львов, 1962.

 242. Боровий Є. Хірургічне лікування кісти печінки: Інформ. лист по проблемі „Медицина та охорона здоров’я”/ Боровий Є., Борова-Галай О., Денищук В., Саковський А. та ін. . – Рівне, 1994. – Вип.8. – 3 с.

 243. Боровий Є.М. та ін. Хірургічне лікування кісти та нориці підшлункової залози / Боровий Є.М., Семенюк Ю.С., Денищук В.Ф., Борова О.Є. та ін. // Клінічна хірургія. – 2003. – № 1. – С. 40.

 244. Боровий Є.М., Денищук В.Ф. Хірургічне лікування неклостридіальної інфекції у хворих на цукровій діабет // Клінічна хірургія. – 1998. – № 4. – С. 52-53.

 245. Боровий Є.М., Борова О.Є. Хірургія магістральних позапечінкових жовчних шляхів (при деяких патологічних станах). – Тернопіль, 1998. – 53 с.

 246. Боровый Е.М. Хирургия магистральных внепеченочных желчных протоков в областной и районной больницах // Хирургическое лечение заболеваний печени и желчевыводящих путей. – К., 1974. – С. 15-16.

 247. Боровый Е.М. Хирургия магистральных внепеченочных желчных протоков при некоторых патологических состояниях: Автореф. д.м.н. – Львов, 1969. – 33 с.

 248. Боровый Е.М. Хирургия поджелудочной железы в лечебных учреждениях области / Боровый Е.М., Пшеничный М.А., Полищук В.Н., Галай О.О. // Клиническая хирургия. – 1989. – №11. – С.40-41.

 249. Боровый Е.М. Чрескожная чреспеченочная декомпрессия желчных путей при обтурационной желтухе // Актуальные вопросы клинической хирургии: Тез. докл. – Львов, 1968. – С.186-189.

 250. Боровый Е.М., Пшеничный М.А. Эвагинация через противоестественный задний проход у ребенка с отсутствием прямой кишки // Педиатрия. – 1973. – №6. – С.83.

 251. Боровый Е.М. Эффективность парентерального и ентерального питания в комплексном лечении послеоперационных свищей пищеварительного канала // Клиническая хирургия. – 1991. – №8. – С.75-76.

 252. Боровый Е.М. и др. Эозинофильная гранулема желудка // Клиническая хирургия. – 1987. – №10 – С.64.

 253. Боровый Е.М. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки при частичном обратном расположении кишечника // Врачебное дело. – 1955. – №5. – С.441.

Про Борового Є.М.

 1. Євген Боровий – рівненський Амосов // Вільне слово. – 2003. – 13 черв.

 2. Евгений Максимович Боровый: к 60-летию со дня рождения / Дурда И.И., Боровый С.В., Копылов Н.А. и др. // Клиническая хирургия. – 1985. – № 4. – С. 77-78.

 3. Ковальська О. Премія імені Є. Борового колективізувалась // Прапор перемоги. – 2006. – 7 лип.

 4. Корнійчук М. Премія імені хірурга Борового // Ваше здоров'я . – 2005. – N9. – С. 13

 5. Марчук Л.С. Покликання боротись за життя: Є.М. Боровий : хірург, учитель, людина. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008.- 172 с.

 6. Марчук Л. Триєдина любов Євгена Борового // Сім днів. – 2004. – №43. – С. 10

 7. Марчук Л. У вінок пам'яті Євгена Борового // Медичний вісник. – 2005. – N16. – С. 3

 8. Марчук Л. Хірург Боровий порятував життя багатьом людям, а від солдата Борового на фронті смерть відвернув Шевченків "Кобзар" // Вільне слово. – 2005. – N31. – С. 6

 9. Полянська Т. Вшанували пам'ять корифея хірургії // Медичний вісник. – 2006. – N22.

 10. Семенюк Ю.С. Спогади про вчителя // Медичний вісник. – 2006. – N22

 11. Сербін Г. Доброго ранку, лікарю!: [Про Є.М. Борового] // Червоний прапор. – 1963. – 7 листоп.

 12. Стельмащук С. Про премію імені Євгена Борового та про будівництво у Рівному "Пантеону свободи" // Медичний вісник. – 2005. – N11. – С. 3.

 13. Степанишин С. Світлий розум, золоті руки, чуйне серце: [Про Борового Є.М. До 70-річчя від дня народження] // Волинь. – 1995. – 14 квіт.

 14. Ступчук Я. Премія імені Євгенія Борового // Вільне слово. – 2005. – N23. – С. 1.

 15. Шмирига Т. Із 50-річчям трудової діяльності, Євгене Максимовичу! // Медичний вісник. – 1999. – № 40. – С.8.

 16. Нагородження медичних працівників України орденами і медалями:

  • Орденом «Знак Пошани» Борового Євгена Максимовича, завідувача відділом обласної лікарні // Червоний прапор. – 1961. – 14 лют.

 17. Награждены орденами и медалями Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1971 г.:

- Орденом Трудового Красного Знамени Боровой Евгений Максимович, заведующий хирургическим отделением областной больницы.

 1. Указом Президії Верховної Ради СРСР за успіхи, досягнуті у виконанні завдань одинадцятої п’ятирічки по розвитку охорони здоров’я трудящих і медичної науки нагороджено:

  • Орденом Леніна Борового Є.М. – головного хірурга відділу охорони здоров’я Ровенського облвиконкому // Червоний прапор. – 1986. – 23 верес.

 2. «Золота Фортуна»:

  • Боровий Є.М. – голова хірургічного товариства Рівненської області – лауреат рейтингу.

 3. Указ Верховного Совета УССР о присвоении почетного звания заслуженого врача Украины от 12 июня 1968 г.:

- Боровый Евгений Максимович, зав. хирургическим отделением областной больницы.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка