За 2014 – 2015 навчальний рік запоріжжя
Сторінка12/14
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.18 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ЗДМУ

Медичний коледж Запорізького державного медичного університету – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює фахову підготовку молодших медичних спеціалістів. В 2009 році, згідно з наказом МОЗ України № 100-0 від 16.04.09 р. «Про реорганізацію ДВНЗ «Запорізьке медичне училище» шляхом приєднання до Запорізького державного медичного університету, училище реорганізовано і має назву Медичний коледж Запорізького державного медичного університету.

Заклад існує понад 80 років (дата заснування - 1933 рік). Медичний коледж здійснює підготовку спеціалістів згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527679 від 08.12.2014 на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста:

Галузь знань 1201 «Медицина»:

спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа» з ліцензованим обсягом 60 осіб;

Галузь знань 1202 «Фармація»

спеціальність 5.12020101 «Фармація» з ліцензованим обсягом 60 осіб;

Підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) – строк дії ліцензії до 01.07.2018 р.

Прийом до навчального закладу здійснюється на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Підготовка фахівців проводиться за денною формою навчання. Коледж розміщений у навчальному корпусі загальною площею 1308,9 м2, у якому обладнано: 10 навчальних кабінетів та 11 лабораторій для спеціальності «Фармація»; 17 навчальних кабінетів та 2 лабораторії, тренінговий центр для спеціальності «Сестринська справа». Всі кабінети та лабораторії спільного використання. Кабінети клінічної підготовки розташовані на практичних базах: у медико-санітарній частині «Мотор Січ» - кабінет з навчальної дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині», «Основи медсестринства»; в КЗ Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер – кабінети з предметів «Медсестринство в онкології», «Медсестринство в хірургії»; в обласній клінічній лікарні – кабінет з навчальної дисципліни «Основи медсестринства», Дитячій лікарні №1 м. Запоріжжя – кабінет з навчальної дисципліни «Медсестринство в педіатрії».

Усі кабінети забезпечені необхідним обладнанням, приладами і медичним інструментарієм та матеріалами відповідно до вимог робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін. Обладнання кабінетів повністю відповідає програмі навчальних дисциплін. Загальна навчальна площа складає 3060 м2, навчальна площа на одного студента 7,4 м2.

Викладачами коледжу активно проводилась профорієнтаційна робота, спрямована на організацію вступної кампанії 2015 року. З цією метою протягом року шість разів були проведені «Дні відкритих дверей». Медичний коледж брав участь у міжрегіональній спеціалізованій освітній виставці «Абітурієнт 2015» у Запорізькому виставочному центрі «Козак-Палац».

Всього зараховано:  • на відділення «Сестринська справа» (базова освіта 9 класів) – 55 осіб;

  • на відділення «Сестринська справа» (базова освіта 11 класів) – 1 особа (добір на вільні місця);

  • на відділення «Фармація» (базова освіта 9 класів) – 59 осіб;

  • на відділення «Фармація» ( базова освіта 11 класів) – 16 осіб.


Підсумки роботи приймальної комісії щодо набору

абітурієнтів на 2014-2015 навчальний рік


Відділення

База

План набору

Подано заяв

До іспитів допущено

Забрали документи

Конкурс на 1 місце складає

Сестринська справа

9 класів

60

105

105

-

1,9

11 класів

1

92

-

-

92

Фармація

9 класів

60

67

67

-

1,1

11 класів

16

163

-

-

10,2


Інформація про працевлаштування випускників 2015 року


Назва

спеціальностіКількість

випускниківПрацевлаштовано


Вільне

працевлаш-туванняАрмія

Продовжили навчання за наступним ОКР

Фармація

57

-

57

-

40

Сестринська

справа


54

26

28

-

27

Всього

111

26

85

-

67

Навчальний заклад дотримується вимог законодавчих нормативних документів з питань прийому та формування чисельності студентів. Станом на 27.06.2015 р. у коледжі навчаються 403 студенти. Відділення "Сестринська справа" - всього 225, з них - 18 (держзамовлення), 207 (контракт). Відділення "Фармація" - 178 (контракт).

Навчальний процес здійснюється за робочими навчальними планами, які розроблені у відповідності до типового навчального плану (спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа» – 2011 року, спеціальність 5.12020101 «Фармація» – 2011 року). Навчальний заклад має програми методичного забезпечення контролю знань студентів з використанням комп’ютерних технологій.

У коледжі діє єдиний план роботи, який включає: плани роботи педагогічної, адміністративної та інструктивно-методичної ради; плани роботи методичного кабінету; план роботи ЦМК, виховної роботи, практичного навчання; методичного об’єднання кураторів груп; плани підвищення кваліфікації та атестації викладачів; заходи щодо боротьби з корупцією; комплексні заходи по досягненню установлених нормативів безпеки, підвищенню рівня охорони праці та інші; єдиний план внутрішнього контролю всіх ланок навчально-виховного процесу. Всі плани скоординовані, конкретизовані, направлені на вирішення організаційних, навчально-методичних та виховних завдань.

З метою контролю рівня академічної успішності студентів коледжу щосеместрово проводиться проміжна атестація, підсумки проміжної атестації розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Результати контролю та виконання плану роботи відділення обговорюються на засіданнях циклових комісій, відображаються у протоколах педагогічних рад, методичної ради, у наказах по коледжу, заслуховуються на засіданнях адміністративно-координаційної ради.

Практика студентів медичного коледжу є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів і передбачає послідовність її проведення після проходження теоретичного та практичного курсів навчання, успішного складання іспитів та заліків, передбачених навчальним планом. При проведенні практик у коледжі керуються навчальними планами від 2011 року, наказом МОЗ України № 690 від 07.12.2005 року «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», програмами виробничої та переддипломної практик.


Підсумки літньої екзаменаційної сесії відділення

Відділення «Сестринська справа»


Курс

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

Середній бал

Якісна успішність

Середній бал

Якісна успішність

І

3,6

63,2%

3,8

70,6%

ІІ

3,9

78,7%

4,0

81,8%

ІІІ

3,8

68,5%

3,9

73,2%

IV

4,1

78,1%

4,1

83,8%


Відділення «Фармація»


Курс

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

Середній бал

Якісна успішність

Середній бал

Якісна успішність

І

3,7

60%

4,5

85,7%

ІІ

3,9

74,5%

3,9

75,3%

ІІІ

3,9

70,6%

4,0

79,2%

Для проходження практики укладені договори з відповідними закладами. Для відділення «Сестринська справа» договори укладені з Університетською клінікою ЗДМУ, КУ «ЗОКЛ» ЗОР, КУ «ЗОДКЛ» ЗОР, КУ «ЗМДБКЛ №5», АТ «Віта-Центр», КУ «МКЛЕ та ШМД м. Запоріжжя» ЗОР, Медикосанітарна частина АТ «Мотор-Січ». Для відділення «Фармація» – КП «Примула» (Аптеки № 221, 9, 4), ОКП «АО Фармація», ПРаТ «Аптеки Запоріжжя». Планування усіх видів практики здійснюється за наказом директора коледжу.

Згідно з графіком, затвердженим директором коледжу, з 10 по 27 червня 2015 року в коледжі проводилася державна підсумкова атестація. До складання атестації допущено – 103 студенти ІІ курсу коледжу, які виконали вимоги навчального плану, щодо загальноосвітньої підготовки. Як обов’язкові предмети для державної підсумкової атестації для студентів ІІ курсу були визначені наступні: українська мова (за тестовими технологіями, письмово), математика (завдання різних рівнів, письмово). За вибором студентів на відділенні «Сестринська справа» була обрана біологія (письмово), на відділенні «Фармація» хімія (письмово). Завдання державної підсумкової атестації, підготовлені викладачами, розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітньої підготовки (протокол ЦМК № 9 від 29.04.15р.) і затверджені директором коледжу. Державну атестацію з предметів склали всі студенти.

Результати державної підсумкової атестації відділення «Фармація»: середній бал – 7,8; якісна успішність 74,4%. Відділення «Сестринська справа»: середній бал – 7,4; якісна успішність 72,3%. За результатами іспиту «КРОК М. Сестринська справа 2015» студенти продемонструвати наступні показники успішності: середній бал 4,3, абсолютна успішність 100%, якісна успішність 93,0%. Норматив у поточному навчальному році склав 50,5%. Середній показник якісної успішності по Україні склав 85,7%.Результати державних іспитів відділення «Фармація» 2014-2015 н.р.: середній бал – 4,05; якісна успішність 81,35%. Результати державних іспитів відділення «Сестринська справа» 2014-2015 н.р.: середній бал – 3,94; якісна успішність 67,9%.

Кадрове забезпечення: Викладачі приймаються на роботу на умовах контракту. Контракти щорічно поновлюються або подовжуються. Якісний склад викладачів:


Чисельність

Штатні сумісники

Кандидат фармацевтичних наук

Кандидат медичних наук

Викладач методист

Викладач вищої кваліфікаційної

категорії

Лікар вищої категорії

Викладач першої кваліфікаційної категорії

Лікар першої категорії

Викладач другої кваліфікаційної категорії

Лікар другої категорії

Викладач спеціаліст

Лікар спеціаліст

36

282

15
6
3
4
8

1

1

1

1
1

2

Атестація викладачів у коледжі здійснюється у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів, які регулюють порядок проведення атестації педагогічних працівників, зокрема наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 та наказом Міністерства освіти і науки від 08.08.2013 р. № 1135. В поточному навчальному році подали заяви на атестацію 7 штатних викладачів коледжу.

Методична робота медичного коледжу

Викладачі коледжу приділяють значну увагу удосконаленню навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Зокрема, вийшли друком: Методичні рекомендації до практичних занять з окремих дисциплін – 12; Методичні рекомендації до самостійної роботи студента з окремих дисциплін – 7; Робочі зошити з окремих дисциплін – 5; Методичні рекомендації до практичних занять з окремих тем – 4; Методичні рекомендації до самостійної роботи студента з окремих тем – 6; Інші види методичних розробок – 18.

Педагогічні працівники коледжу беруть участь у роботі регіональних, Всеукраїнських та міжнародних конференцій з питань фахової освіти та актуальних проблем медицини та фармації. Зокрема наукове визнання отримали наступні друковані праці:

Попова Л.Г. Організація самостійної роботи при підготовці медичних сестер // Регіональна науково-практична конференція «Керівництво самостійною роботою студентів», квітень 2015, – м. Запоріжжя – С. 43-44.

Сірик С.В. Новотвори у мовно-художній системі В.А. Чабаненка (на матеріалі поетичної збірки «Оратанія» // Вісник ЗНУ: зб. наукових статей. Філологічні науки № 1. 2015 – м. Запоріжжя – С.268-276.

Маляренко А.М. Педагогічні умови формування професійно-етичної культури студентів у медичному коледжі // Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». Класичний приватний університет: зб. наукових статей. 2015 – м. Запоріжжя – С.210-214.

Педагоги коледжу організовують науково-пошукову роботу студентів в рамках гуртків, якими керують. Результатом їх роботи є проведення щорічної студентської конференції «Дослідження 2015», проведеної 04 квітня поточного року, щорічного конкурсу «Кращий за фахом» серед студентів відділень «Сестринська справа» та «Фармація», участь у Регіональній студентській науково-практичній конференції «Пошук, знахідки, відкриття», яка була проведена 21 квітня на базі КВНЗ «Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної ради, де було презентовано кращі студентські роботи: «Визначення основних масивів зростання лікарських рослин Запорізької області та їх використання в практичній медицині» (науковий керівник Іванкіна Н.М.), «Цукровий діабет – не вирок, а спосіб життя!» (наукові керівники Попова Л.Г., Мягкова О.І.). Роботи студентів також були представлені на учнівській екологічній конференції «Інноваційні винаходи юних науковців у галузі екології та біології» 28 листопада 2014 року у Запорізькому міському дитячому ботанічному саду, студентській конференції науково-практичній конференції «Патріотичне виховання студентської молоді» 15 травня 2015 року у КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної ради (науковий керівник Кілєєва О.П.). та Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «України – понад усе!» 21-22 травня 2015 року у ВКНЗ «Дубенський медичний коледж» Рівненської обласної ради (науковий керівник Кілєєва О.П.).

Протягом навчального року проводилася робота з удосконалення матеріально-технічної бази коледжу. Для забезпечення вимог щодо використання інноваційних технологій в навчальному процесі було закуплено проектор на суму 7 600,00 грн. З метою обладнання навчальних аудиторій наочністю було закуплено навчально-методичних стендів на суму 3 284,00 грн. А також, поповнено бібліотеку на суму 2975 грн., закуплено матеріали для поточного ремонту на суму 28 774 грн., оснащення аудиторій 29 100 грн., впровадження програмного забезпечення «IS-pro»на суму 13 636 грн.

ВИХОВНА РОБОТА, ГУМАНІТАРНА ОСВІТА І СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Головною метою виховної роботи і гуманітарної освіти в медичному університеті є необхідність поряд з високою фаховою підготовкою європейського рівня сформувати у майбутнього лікаря і фармацевта морально-етичні якості, які забезпечують виконання професійних обов’язків на найвищому рівні з сучасної медицини та біоетики. Крім професіоналізму й бездоганного володіння необхідними навичками та вміннями, до сучасного медичного працівника висуваються такі вимоги: високі особистісні морально-етичні якості, гуманізм, національна самосвідомість, патріотизм та активна громадянська позиція, ведення здорового способу життя і вміння його пропагувати та відстоювати серед оточуючих, широка лікарська та загальноосвітня ерудиція.

Виховна робота здійснюється відповідно до вимог законодавчих, розпорядчих та нормативних документів, що регламентують вказану діяльність навчального закладу. Це, передусім, Конституція України, Закон «Про вищу освіту», «Концепцію гуманітарного розвитку України на період до 2020 року» та ін.

Методичне забезпечення та координація виховної роботи здійснюється Радою з гуманітарної освіти та виховної роботи. Радою розроблено «Концепцію гуманітарної освіти та виховної роботи в Запорізькому державному медичному університеті» та методичні рекомендації для всіх структурних підрозділів медуніверситету.

Суттєво активізувалась діяльність професорсько-викладацького складу в напрямку включення до змісту навчальних предметів досягнень вітчизняних вчених, насамперед медико-фармацевтичного та хіміко-біологічного профілю, пропаганди наукових досягнень викладачів університету. Продовжує чинити позитивний вплив на студентську молодь приклад морально-етичної поведінки викладача. Покращилася робота в студентських гуртожитках згідно з затвердженим графіком відвідування кафедрами кімнат у гуртожитках. Варто також вказати на посилення навчально-виховної взаємодії представників суспільно-гуманітарних, фундаментальних та спеціальних кафедр.

Звичними для підсилення виховного впливу на свідомість професорсько-викладацького й допоміжного складу та студентів є численні заходи, які постійно проводяться в університеті (до знаменних і пам’ятних дат проведено тематичні лекції, семінари, уроки пам’яті, виховні години, єдині дні інформування, літературні читання, засідання наукових гуртків, круглі столи, науково-практичні конференції; змагання і турніри; мистецькі фестивалі, урочисті заходи та святкові вечори). Виконавцями зазначених заходів є, передусім, гуманітарні та спеціальні кафедри, деканати, органи студентського самоврядування, профспілкові організації, клуб художньої самодіяльності, кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання і здоров'я, земляцтва іноземних студентів, деканати.

У поточному навчальному році на добрі слова на свою адресу заслуговують члени ради з гуманітарної освіти та виховної роботи Спиця Н.В., секретар ради, доцент кафедри суспільних дисциплін та члени ради: Богуславська Л.Ф., ст.викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян; Гейченко К.І., зав. кафедри мовної підготовки іноземних громадян; Пономаренко О.В., заступник директора університетської наукової бібліотеки.

Варто виокремити роботу кафедр суспільних дисциплін (зав.кафедри, професор Жадько В.А., заступник зав.кафедри з виховної роботи доцент Спиця Н.В.); культурології та українознавства (зав.кафедри, професор Турган О.Д., заступник зав.кафедри з виховної роботи, викладач Вещикова О.С.); мовної підготовки іноземних громадян (зав.кафедри, доцент Гейченко К.І., заступник зав.кафедри з виховної роботи доцент Москалькова О.П.); анатомії людини, оперативної хірургії і топографії анатомії (зав.кафедри, професор Волошин М.А., заступник зав.кафедри з виховної роботи доцент Чугін С.В.); іноземних мов (зав.кафедри, доцент Гордієнко О.В., заступник зав.кафедри з виховної роботи викладач Хабарова О.Г.); токсикологічної та неорганічної хімії (зав.кафедри, професор Панасенко О.І., заступник зав.кафедри з виховної роботи ст.викладач Куліш С.М.), а також колектив університетської наукової бібліотеки (директор Карпенко Т.В., заступник директора з виховної роботи Пономаренко О.В.)

Кращими кураторами академічних студентських груп є Кривошей О.В. (ст.викладач кафедри фармацевтичної хімії.); Постол Н.А. (ст.викладач кафедри токсикології і неорганічної хімії); Тітієвська Т.В. (ст.викладач кафедри іноземних мов); Хітрова І.О. (викладач кафедри іноземних мов); Рагріна Ж.М., Коновальчук Н.О., Чорна Ю.Б., Янушевська І.Г. (викладачі кафедри мовної підготовки); Звягіна Г.О. (викладач кафедри культурології та українознавства); Грінівецька Н.В., Абросімов Ю.Ю. (викладачі кафедри анатомії людини, оперативної хірургії і топографії анатомії).

Із земляцтвами іноземних студентів найбільш активно працюють кафедра анатомії людини, оперативної хірургії і топографії анатомії – індійське земляцтво першого курсу; технології ліків – марокканські студенти; кафедра медбіології, паразитології та генетики – з нігерійським земляцтвом.

Національно-патріотичне виховання.

Університет продовжує роботу з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання. Найбільш важливими напрямками формування національної свідомості та патріотизму студентської молоді традиційно є виховання через приклади з історії, через мову, культуру, досягнення вітчизняних вчених тощо. Ці питання постійно перебувають у центрі уваги ректорату, вчених рад університету, факультетів, ЦМР, ради з гуманітарної освіти та виховної роботи ЗДМУ.

Викладачі та студенти ЗДМУ брали активну участь у заходах з підвищення обороноздатності країни та допомоги учасникам АТО: участь у підготовці захисних споруд Запорізької області у вересні 2014 р., збір теплих речей, їжі для воїнів АТО, співробітництво з волонтерами Запорізької ланки Київської групи благодійного фонду «Підтримай армію України», виїзд з святковим концертом в вересні 2014р. до ВЧ №37, шанування пам'яті героїв АТО в кінотеатрі Довженко (листопад 2014). Цю діяльність педагогічного та студентського колективу ЗДМУ відзначено почесними грамотами районної адміністрації Заводського району Запорізької міської ради та Всеукраїнської благодійної організації «Підтримай армію».

На виконання Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року №830/2014 «Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодоморів» та з метою гідного вшанування пам'яті жертв геноциду Українського народу у колективі Запорізького державного медичного університету були проведені такі заходи: читалися спеціальні лекції (кафедри українознавства та суспільних дисциплін); участь у мітингу-реквіємі; перегляд документальних фільмів та ін.

Для відзначення 75-ої річниці утворення Запорізької області в медуніверситеті проведені вечір пам'яті, тематичні бесіди, присвячені 71-річчю визволення м. Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників; підготовлено виставку матеріалів «Запорізькій області – 75 років», «Запоріжжя у 1941-1945 рр.».

Проведено заходи щодо вшанування Героїв Крут, Небесної Сотні та учасників Революції гідності, День пам’яті жертв політичних репресій: тематичні бесіди, цикл передач університетського радіо «Герої не вмирають»; волонтерська акція в допомогу сім’ям, що понесли втрату у боротьбі за свободу та незалежність України і т.д. Зазначені заходи відіграли надзвичайно важливу роль у вихованні у студентської молоді почуття громадянської свідомості, власної гідності та патріотизму.На виконання Указу Президента України від 24.03.2015 №169/2015 «Про заходи із відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» на курсах, лекційних потоках, в академічних групах і студентських гуртожитках протягом квітня - травня 2015 року проведено тематичні зустрічі, лекції, бесіди, спрямовані на донесення до студентської молоді об'єктивної інформації про події Другої Світової війни, безпосередньо воєнні дії з визволення України та нашого краю, виховання у молодих громадян почуття патріотизму та поваги до ветеранів та воїнів АТО.

Проведено засідання круглого столу на тему: «Трагічні уроки ХХ-го ст.: ідеологічні джерела та історичні причини фашизму, тоталітаризму та мілітаризму»; цикл передач по університетському радіо «1939–1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо»; Організовано перегляд і обговорення науково-документальних фільмів - «Війна. Український рахунок», «Між Гітлером і Сталіним: Україна у ІІ світовій війні», «Добровольці Божої чоти» (про «кіборгів» Донецького аеропорту).

Студенти-волонтери здійснюють шефство над ветеранами, учасниками Другої Світової війні, а також догляд за могилами ветеранів війни, колишніх працівників медуніверситету. Щорічно ректорат і профком організовують медичне обстеження і диспансеризацію ветеранів війни та, у разі потреби, їх госпіталізацію до навчально-медичного центру «Університетська клініка».

У травні в студентському кафетерії відбудеться зустріч ректорату і профкому з учасниками Другої Світової війни, воїнами-афганцями та АТО. Учасники бойових дій у ІІ світовій війні отримали одноразову грошову допомогу по 2500 грн., а прирівняні до учасників працівники тилу, воїни-інтернаціоналісти та АТО по 1500 грн. 9 травня 2015 р. студенти поклали квіти до меморіалів та пам’ятників учасників воєн. Науковою бібліотекою університету організовано книжкові виставки, виставки ілюстрацій, тематичні перегляди («Тихі зорі вічної пам'яті», «День пам'яті, День Перемоги», «Рядки, опалені війною...», «Воїни в білих халатах»).

14 травня на Всеукраїнській конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2015», присвяченої Дню науки, на секції гуманітарних дисциплін заслухано 7 доповідей, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, 70-й річниці завершення Другої Світової війни, та воїнам АТО.Реалізація державної політики в галузі мови є також важливим напрямком організації навчально-освітньої та виховної роботи усіх структурних підрозділів медичного університету, чому сприяє виконання відповідного університетського плану. Значно покращився стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками українською мовою в бібліотеці ЗДМУ. Університет постійно співпрацює з всеукраїнськими науково-просвітницькими товариствами «Просвіта» імені Тараса Шевченка та «Знання». З метою реалізації завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови створено кафедру культурології та українознавства, яку очолила доктор філологічних наук, професор, член двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій Ольга Дмитрівна Турган. У рамках щорічного відзначення Дня української мови та писемності проведено І-й етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка (09.10.2014); студенти ЗДМУ приймали участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності (07.11.2014), І-му етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика (10.11.2014); акція «Говоримо українською», що сприяє формуванню позитивного іміджу української мови у студентському товаристві.

Проведено ряд заходів до відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка: відвідування вистави Запорізького театру молоді «Тарасові сни»; тематичні бесіди; Оформлено змінний стенд для ознайомлення студентів і співробітників ЗДМУ з домінантними думками у творчості Т.Г. Шевченка.Громадянсько-правове виховання.

У ЗДМУ особлива увага приділяється вихованню у студентів громадянської свідомості, розвитку почуття власної гідності, відповідальності, внутрішньої свободи, правової культури, утвердження толерантності та взаємоповаги у міжетнічних відносинах. Сектор правового виховання ради гуманітарної освіти та виховної роботи надає безкоштовну правову допомогу студентам з питань соціального захисту, постійно проводить консультації з правової тематики для студентів та викладачів. За звітний період прочитано лекції з правового виховання; проведено книжкові виставки та тематичні перегляди літератури; забезпечено відкритий перегляд літератури з правових знань. Проведено єдиний день інформування, на тему «До святкування Дня Європи у Запорізькій області».

У Запорізькому державному медичному університеті створені всі необхідні умови для набуття студентами правових знань, розвитку навичок їх застосування та формування поваги до права. Розроблено заходи з підвищення правової культури виборчого процесу в ЗДМУ. На лекціях, семінарських заняттях, у студентських гуртожитках проводилися бесіди щодо правової культури виборчого процесу. На базі кабінету правової освіти проводяться консультації щодо виборчого процесу в Україні. Співробітники та студенти ЗДМУ постійно залучаються до організації та проведення виборів на виборчій дільниці, що розташована на території університету.

19 грудня 2014 р. проведено єдиний день інформування «Єдність України – найвища державна та політична сила». З нагоди відзначення Дня Соборності України в університеті проведено єдиний день інформування, цикл передач університетського радіо, книжкову виставку. Студенти університету взяли участь у «Марші Миру» і «Живому ланцюзі» на греблі Дніпрогесу, що об’єднав правий і лівий береги Дніпра, символізуючи існування єдиної, соборної України як бажання українців жити в єдиній незалежній європейській державі та у акції «рушник національної єдності». У заходах взяло участь 3156 студентів і викладачів.Інтелектуально-духовне виховання направлено на розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, виховання в студентів здатності формувати й відстоювати власну позицію, зростання професійної кваліфікації. В університеті активно працює студентське наукове товариство (350 вітчизняних і 57 іноземних студентів). У виконанні НДР на кафедрах за поточний навчальний рік брали участь 110 гуртківців. Студенти стали авторами та співавторами 100 наукових публікацій, співавторами патентів, нововведень та рацпропозицій. У Всеукраїнській олімпіаді та конкурсах взяло участь 16 студентів.

На Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації - 2015», що відбулася 14-15 травня у ЗДМУ, було представлено 500 учасників, на 20 секційних і пленарному засіданні заслухано більше 300 доповідей.Інтернаціональне виховання. Робота з іноземними студентами.

У медуніверситеті навчається понад 1800 студентів, які є громадянами 34 країн світу. Існує постійний контакт з посольствами країн, громадяни яких приїздять і навчаються в університеті. Належна увага приділяється сприянню процесу інтеграції іноземних студентів до українського студентського і загалом громадянського суспільства. Вони заохочуються до участі в наукових гуртках різних кафедр, проведенні науково-дослідної роботи, беруть участь у конференціях. Найбільш охоче іноземні студенти беруть участь у конференції молодих вчених, що проводиться щорічно наприкінці навчального року – 54 студентів-іноземців взяло участь у конференціях поточного навчального року, з гуманітарних дисциплін - 30.

Окрема увага приділяється профілактиці ксенофобських та расистських проявів серед студентської молоді. Проводяться бесіди в академічних групах, студентських гуртожитках про історію, культуру, звичаї народів і країн, представники яких навчаються в нашому університеті. Проведено круглий стіл за участю вітчизняних та іноземних студентів «Проблеми ксенофобії та засоби їх подолання». Куратори у формі тренінгів проводять заняття «Дізнайся про свої права», «Молодь проти расизму», «Толерантність врятує світ».

Постійно діє і періодично оновлюється виставка-презентація національних культур, представлених земляцтвами іноземних студентів та національними меншинами України, представники яких вчаться у ЗДМУ. Для виховання толерантного та доброзичливого ставлення до студентів-іноземців, створення сприятливого мікроклімату в студентському колективі викладається факультатив «Уроки міжнаціональної толерантності».

На кафедрі суспільних дисциплін оформлено та постійно оновлюється стенд «Welcome to Ukraine». Крім того на цій кафедрі вже не перший рік діє історико-філософський клуб для англомовних студентів, що вивчають на першому курсі історію України, а на другому – філософію. Завдання клубу - в неформальних умовах позанавчального часу надати можливість іноземним студентами творчо підійти до вивчення дисциплін, більше познайомитись один з одним та із україномовними студентами, які знають англійську мову. Історичні вечори цього клубу присвячено доповідям іноземних студентів про свою історію та культуру, що надає можливості краще зрозуміти один одного, збагатити себе духовно всім учасникам таких вечорів.

Студенти-іноземці ЗДМУ з різних країн мають різний рівень виховання, культури, суттєво відрізняються за релігійними та національними традиціями. Тому виховна робота щодо них має індивідуальний характер. Куратори іноземних груп здійснюють постійний контроль життя своїх студентів у гуртожитках університету, цікавляться особливостями їх життя і побуту.

Іноземні студенти активно залучаються до роботи в органах студентського самоврядування (створена інтернаціональна студентська рада із числа лідерів земляцтв, старост курсів та старост гуртожитків). В університеті святкуються основні релігійні свята світових релігій. Підчас їх проведення іноземні громадяни мають змогу відсвяткувати їх у традиціях своєї країни. Ректорат та спеціалізований підрозділ охорони університету контролює та забезпечує безпеку цих заходів.

Важливо зазначити, що всі культурно-масові заходи, проведені в університеті, мали інтернаціональний характер, оскільки в їх організації та проведенні активну участь брали студенти із Індії, Марокко, Танзанії, Еквадору, Нігерії, Лівану, Узбекистану, Грузії та ін.Моральне виховання. Волонтерський рух.

Основним положенням розробленої концепції виховної роботи в ЗДМУ є виховання вихователів, тобто створення принципово нових засад морально-етичного клімату у ВНЗ. Цьому сприяє обрання та цілеспрямована робота заступників завідувачів кафедр з виховної роботи. Кожного року у вересні місяці видається наказ про призначення або підтвердження відповідальних осіб за виховну роботу на кафедрі.

Моральне виховання студентів здійснювалося шляхом проведення виховних бесід, обговорення питань медичної етики на семінарських заняттях з відповідних медичних та гуманітарних дисциплін, у процесі викладання деонтології, медичної етики та інших факультативних курсів, на круглих столах.

Одним із проявів патріотизму і любові до країни в усі часи вважалася турбота про нужденних. У наш час цей вид допомоги отримав назву волонтерський рух. На базі Запорізькою державного медичного університету також діє волонтерське об'єднання. Найчастіше, волонтери ЗДМУ відвідують дитячі інтернати (Кіровський інтернат (25.10.14); Вільнянський інтернат (10.11.14); Обласний центр реабілітації дітей (07.12.14)), збирають кошти на лікування, приймають участь у міських та університетських суботниках (18.10.14. – суботник у ЗДМУ біля каскаду «Райдуга»), проводять просвітницьку роботу медичного спрямування серед населення міста, виготовляють санітарні бюлетені, збирають речі і продукти для малозабезпечених категорій населення, а з огляду останніх подій – беруть активну участь в оснащенні українських військових, котрі сьогодні воюють на сході України.

Зростання кількості волонтерів ЗДМУ обумовлене необхідністю підтримки національної гідності та збереження територіальної цілісності України, оскільки найбільша кількість звернень з проханням долучитись до волонтерської діяльності в університеті відбувалась саме з початку вересня. Здебільшого нові волонтери пояснюють свою участь саме з позиції патріотизму, а також з почуття боргу перед воїнами-захисниками, котрі ведуть війну з ворогом на Сході.

Волонтери університету діють у «групах милосердя». Вони допомагають хворим на онкологію, ВІЛ/СНІД, особам з обмеженими фізичними можливостями, ветеранам війни та праці, дітям позбавленим батьківського піклування, в тому числі особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я. Волонтерський рух ЗДМУ вже неодноразово відмічено почесними грамотами та дипломами, найбільш активні члени руху отримують грошові премії та особисті нагороди. Так педагогічний та студентський колектив ЗДМУ відзначено почесними грамотами районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району та Всеукраїнської благодійної організації «Підтримай армію».Художньо-естетичне виховання.

Процес естетичного виховання є одним з таких, що пронизують собою весь спектр гуманітарної освіти та виховної роботи. В цьому, наприклад, велику роль відіграє курс «Історія української культури» в ході якого передбачено обов’язкове відвідування студентами закладів культури (художніх музеїв та арт-галерей міста, драматичних театрів, міської філармонії).

Силами студентів на кафедрі культурології та українознавства регулярно випускається стінгазета, кожен випуск якої присвячено визначній даті, видатному митцеві, певному мистецькому напрямку або школі. На цій кафедрі постійно діє лекторій «Актуальні проблеми сучасного мистецтва», який відвідали у поточному навчальному році студенти 1-2 курсів та деякі викладачі університету.

Протягом навчального року в університеті працювали: 3 вокально-інструментальні ансамблі (із них 1 – інтернаціональний), 5 вокальних колективів, 4 команди КВК, 3 колективи авторської пісні, колектив поетичного слова, колектив бального танцю і колектив східного танцю, два колективи народного танцю, п’ять колективів з танцювальної аеробіки. Керівниками гуртків і творчих колективів працюють студенти, а допомогу в організації їх роботи надають викладачі-аматори. Значно активізувалась участь у роботі Клубу студентів молодших курсів. Працює загальнолітературний мистецький клуб «99».

Клубом студентської художньої самодіяльності проведено «Посвячення в студенти» (щорічно проводиться в День знань); «Студент року – 2014» (щорічний конкурсу до Міжнародного дня студентів); «Новорічний форс-мажор» (зустріч Нового 2015 року); «Хай світом править лиш любов!» (присвячена Дню всіх закоханих); «Найгарнішим, найдобрішим, найдорогішим присвячуємо!» (акція-вітання до Міжнародного жіночого свята 8 Березня). Всього в цих конкурсах взяло участь понад 1250 студентів та співробітників університету.

Студенти медуніверситету беруть активну участь у міських та обласних заходах та конкурсах: конкурс естрадного мистецтва «Зорепад-2014»; конкурсі творчості патріотичного спрямування «Спадщина-2015»; «Студент року-2014», конкурс патріотичного спрямування для студентської молоді «Я – Українка!» і ін.

Життя колективу університету в усіх сферах постійно висвітлювались на сторінках вузівської радіогазети «Пульс». Діють постійні рубрики: «Нове в медицині», «Новини університету», «Бібліотечна сторінка», «Цей день в історії», «Рідний край», «Вітаємо!», «Поради фахівців», «Як живеш, студенте?», «Студентська рада інформує» та інші. За цей навчальний рік було проведено 57 випусків радіогазети. Важливо зазначити, що до всіх культурно-масових заходів активно залучаються студенти-іноземці. Так, на міському конкурсі «Жива пам'ять поколінь» (квітень, 2015) – перше місце зайняв студент Джордан Антоні (Індія).

Екологічне виховання направлено на формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури майбутніх лікарів, виховання відповідальності за природу як національне й загальнолюдське багатство. Проведено єдиний день інформування, на тему «Чорнобиль: події і наслідки» (24.04.2015).

Протягом звітного періоду на базі кафедри загальної гігієни та екології проведено 10 засідань круглих столів (керівник – доцент Кірсанова О.В.) за темами: «Санітарно-екологічна експертиза меблів та сучасних будівельних матеріалів, що використовуються в житлових умовах», «Природні катасторофи в Україні і світі. Їх негативні наслідки», «Військова діяльність як фактор забруднення довкілля», «Глобальні зміни клімату, їх медичні та екологічні аспекти» і ін.

Під керівництвом викладачів кафедри загальної гігієни та екології студенти готуються і виступають з доповідями на конференціях і олімпіадах (регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук». Запоріжжя, ЗНУ, листопад 2014; Всеросійська науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я. Здорове середовище – здорова спадщина», Москва, вересень 2014; 1-е місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з екології в Одесі, квітень 2015 і ін.).

Тема екології посідала чільне місце в роботі бібліотеки.

До річниці Чорнобильської трагедії оформлено книжкові полички:


  • «Чорнобиль не має минулого часу»,

  • «Чорнобиль... Трагедія... Пам'ять...».

А також підготовлено тематичний перегляд «Чорнобиль не має минулого» та огляд «Чорнобиль: події і наслідки».

Трудове виховання

Велика увага приділяється вихованню у студентів працелюбства й поваги до праці. Трудове виховання здійснюється у формі суботників, праці студентів для забезпечення чистоти й благоустрою території університету, гуртожитків, навчальних приміщень. В організації такої праці в ЗДМУ активну роль мають органи студентського самоврядування. Студентська рада спільно з профспілковим комітетом організовує суботники з очищення території медичного університету та прилеглої території (парк каскаду «Райдуга»), а також парків культури та відпочинку міста Запоріжжя (Дубовий гай, парк Перемоги, Дитяча залізниця, міський Ботанічний сад. Студенти взяли активну участь у акції «Збережемо Дніпро разом» з очищення берегів і дна Дніпра.Студентське самоврядування.

Діяльність органів студентського самоврядування в ЗДМУ здійснюється відповідно до пріоритетних напрямів розвитку держави та пріоритетів у гуманітарній освіті та вихованні молоді та юнацтва країни.

Рада студентського самоврядування Запорізького державного медичного університету створена відповідно до нормативних вимог, Статуту університету та Положення про Студентську раду ЗДМУ. Студентська рада, у тому числі студенти-іноземці, бере активну участь у навчальній, науковій, виховній, спортивній, культурно-масовій сферах діяльності університету і діє на рівні академічних груп, курсів, потоків факультетів, гуртожитків та університету в цілому. До складу Студентського самоврядування входять 409 студента-активіста усіх рівнів управління.

Виконавчим органом Студентського самоврядування є Студентська рада, до складу якої входять лідери земляцтв, які представляють інтереси студентів усіх факультетів. На засіданнях Студентської ради, які відбуваються щотижня, обговорюють питання анонімного анкетування, успішності, своєчасне відпрацювання пропущених занять, лекцій, незадовільних оцінок відвідування занять студентами, якості навчання, дисципліни, дозвілля, дотримання правил проживання, санітарного стану в гуртожитках, якості обслуговування студентів підприємством громадського харчування, розглядаються особисті справи студентів.

Представники органів студентського самоврядування беруть участь у роботі Вченої ради, стипендіальних комісій; приймальної комісії; комісій з атестації студентів; ради з науково-дослідної роботи студентів ради з побутових питань, комісій по культмасовій та спортивній роботі. Члени студентського самоврядування входять до складу вищого колегіального органу – Конференції трудового колективу, вченої ради університету та факультетів.

Студенти медичного університету представлені у новоствореній Запорізькій обласній та міській молодіжній раді, в комісії зі здорового способу життя та соціального захисту, у Всеукраїнській студентській раді при МОН України та Раді студентського самоврядування при МОЗ України, а також входять до філіалу міжнародної асоціації медиків в Україні.

Функціонує служба «Телефон довіри» та, у разі звернення студентів, намагається вирішити їхні питання, проблеми і конфліктні ситуації. Також на дошках оголошень всіх навчальних корпусів та гуртожитків розміщений контактний телефон гарячої лінії Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України (за останній час звернень не надходило).

Профспілковий комітет спільно зі Студентською радою організовує облік студентів, які знаходяться на диспансерному обліку та потребують санаторно-курортного лікування і забезпечує їх оздоровлення у санаторії-профілакторії ЗДМУ. За активної участі студентських рад та профкому двічі на тиждень функціонує внутрішньовузівське радіо «Пульс», проводяться різноманітні благодійні акції, також координується діяльність студентських будівельних загонів у трудовому семестрі.Утвердження здорового способу життя.

Велика увага у виховній роботі університету надається пропаганді здорового способу життя. Посилено боротьбу з тютюнопалінням; постійно проводять бесіди про важливість здорового способу життя на усіх лекційних потоках («Наркоманія як шлях до руйнації особистості», «Наркозалежні як одна з груп підвищеного ризику серед хворих на СНІД» та ін.). У бібліотеці постійно діє й оновлюється стенд з інформацією про небезпеку паління, зловживання алкогольними напоями, наркотичними речовинами: «СНІД: запитання і відповіді», «СПИД: проблемы лечения и профилактики», «Наркоманія: ціна ілюзій», «Туберкульоз: актуальні питання сьогодення», «Цукровий діабет – хвороба чи спосіб життя» (до Всесвітнього дня боротьби проти діабету), «Куріння – шлях в нікуди» (до Міжнародного дня відмови від куріння) і ін.

1-ого грудня 2014 р., в день боротьби зі СНІДом, була проведена міська акція «Червона стрічка», до якої долучилося понад 1600 чоловік. Під час акції мешканцям міста, пацієнтам лікарень прикріплювалися червоні стрічки, роздавалися інформаційні листки, буклети про загрозу СНІДу та засоби його запобігання. Пропаганда здорового способу життя відбувається і через сайт ЗДМУ та університетське радіо. На тему здорового способу життя був підготовлений цикл радіопередач.

Розвиток фізичної культури і спорту.

Невід'ємною частиною гуманітарного виховання студентів, формування загальної та професійної культури особистості майбутнього спеціаліста є фізичне виховання в університеті. Воно забезпечує загальну та спеціальну фізичну підготовку, є одним із засобів формування всебічно розвиненої особистості, збереження і зміцнення здоров'я, оптимізації фізичного та психофізіологічного стану студентів в процесі професійної підготовки майбутнього спеціаліста.

Спортивна база нашого університету сьогодні є одною з найкращих серед медичних вузів України. До неї входять: 2 ігрових, гімнастичний, 2 тренажерні зали, 50-метровий стрілецький тир, спортивний майданчик зі штучним покриттям, стадіон, на якому є спортивні майданчики, футбольне поле, бігові доріжки та легкоатлетичні сектори, шахово-шашковий клуб, майданчик з тренажерами на відкритому повітрі. В університеті успішно працюють спортивні секції з легкої атлетики, футболу, гирьового спорту, художньої гімнастики, аеробіки, шахів, настільного тенісу.

Соціальна сфера. Активно здійснюються заходи, направлені на соціальний захист студентів і співробітників. У 2014 році діти-сироти та чорнобильці отримали 1457,5 тис.грн. на різні освітні та побутові потреби. У 2014 році одноразову адресну грошову допомогу отримали 46 випускників медичного та фармацевтичного профілів Запорізького державного медичного університету, що працюють в 11 областях України. Кожен з випускників отримав допомогу в розмірі 6090 грн., загальна сума допомоги - 280,1тис.грн.

На 2015 р. кошторисом на потреби студентського самоврядування виділено 571,6 тис.грн. За 2014 рік на виплату премії та матеріальної допомоги всім категоріям працівників, студентам, аспірантам та клінічним ординаторам виділено 16 799,7 тис.грн.. Премія викладачам склала 7 609,0 тис.грн., премія студентам за результатами конкурсу «Студент року» - 78,0 тис.грн., матеріальна допомога - 3 115,0 тис. грн.., в т.ч. співробітникам - 2 360,8 тис.грн., студентам - 693,5 тис.грн., аспірантам та клінічним ординаторам - 60,7 тис.грн.

На виплату премії за своєчасний (достроковий) захист дисертаційних робіт здобувачам та керівникам у 2014 р. було виділено 133 тис.грн. Підвищені розміри надбавки за напруженість у виконанні кандидатських і докторських дисертацій до 50%. Такої уваги з боку ректорату до підготовки вчених-медиків немає в жодному медичному вузі України. З 1 вересня 2014 року по 1 січня 2015 року у студентському санаторії-профілакторії медичного університету оздоровлено 375 студентів (студенти сплачують лише 10% від вартості путівки).

Все це означає, що ректорат, профком постійно дбають про матеріальне становище студентів та співробітників, підтримують магістрів, аспірантів і докторантів, що, в свою чергу, стимулює творчу роботу професорсько-викладацького складу та формує висококваліфікований науковий резерв для розвитку ЗДМУ, вітчизняної медичної науки зокрема, системи охорони здоров’я, патріотично налаштованої української еліти загалом.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка