За 2014 – 2015 навчальний рік запоріжжя
Сторінка3/14
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Підготовка лікарів-інтернів.

На початок 2014-2015 навчального року у ЗДМУ в інтернатурі навчались 382 лікаря-інтерна (на 50 осіб більше минулого навчального року) по 23-м лікарським спеціальностям, з них на бюджетній основі – 176 особи, контрактній – 206 осіб.

30.06.15 закінчили одно-, двох-, трирічне навчання в інтернатурі 156 лікарів-інтернів по 16-ти спеціальностям: «внутрішні хвороби» (20 чол.), «педіатрія» (22 чол.), «стоматологія» (17 чол.), «акушерство та гінекологія» (13 чол.), «ЗП-СМ» (19 чол.), «хірургія» (11 чол.), «дитяча анестезіологія» (6 чол.), «отоларингологія» (4 чол.), «офтальмологія» (5 чол.), «анестезіологія та ІТ» (5 чол.), «ортопедія і травматологія» (5 чол.), «урологія» (5 чол.), «патологічна анатомія» (6 чол.), «неонатологія» (6 чол.), «дитяча хірургія» (7 чол.), «лабораторна діагностика» (5 чол.). Таким чином, влітку випускаються 81 лікар-інтерн за державним замовленням, 75 лікарів-інтернів контрактна форма навчання.

24 березня 2015 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка». Складали іспит 160 лікаря - інтерна. В 2014-2015 році середній показник по ЗДМУ склав 82,7%, що на 2,8% менше в порівнянні з 2013-2014 навчальним роком (85,5%). Високий рівень знань показали лікарі-інтерни з субтестів «Загальні питання» - 90,8%, що на 8,1% більше, ніж середній показник.Підготовка провізорів-інтернів.

Контингент провізорів-інтернів в 2014-2015 навчальному році складав 592 особи. Кількість провізорів - інтернів, що навчались за державним замовленням - 14 осіб. Чисельність контингенту провізорів-інтернів, що навчалися за контрактом складала 578 осіб.

Підсумкову державну атестацію у 2015 році успішно пройшли 592 провізори-інтерни, з них у лютому 2015 року закінчили інтернатуру і отримали сертифікати 385 провізорів – інтернів (на умовах контракту), у червні 2015 року - 207 провізорів – інтернів (умови навчання – контракт та державне замовлення).

Курси підвищення кваліфікації для провізорів та лікарів.

Післядипломний етап включає навчання в інтернатурі з 23 спеціальностей, клінічній ординатурі, магістратурі та аспірантурі з 28 спеціальностей, докторантурі – з 12 спеціальностей.

Скерування та зарахування здійснюється згідно з «Положенням про післядипломне навчання лiкарiв (провiзорiв)», затвердженим наказом МОЗ України від 22.07.1993 р. №166. Навчальний процес здійснюється за єдиними унiфiкованими програмами, затвердженими Мiнiстерством охорони здоров’я України за наступними формами: очна, дистанційно-очна.

У 2014-2015 н.р. на циклах по підвищенню кваліфікації за держзамовленням пройшли навчання 425 лікарів за наступними напрямками: • «Дитяча хірургія» – ПАЦ, ТУ; «Дитяча анестезіологія» – ПАЦ, ТУ;

 • «Неонатологія» – ПАЦ, ТУ; «Педіатрія» – ПАЦ, ТУ;

 • «Патологічна анатомія та судово-медична експертиза» – ТУ; «Судово-медична експертиза» – ТУ;

 • «Наркологія» –  ПАЦ, ТУ; «Психотерапія», «Актуальні питання епілептології» – ТУ;

 • «Патологія вегетативної нервової системи» – ТУ;

 • «Безплідний шлюб. Планування сім`ї», «Медична генетика», «УЗД в гінекології», «Ендоскопія в гінекології» – ТУ;

 • «Клінічна ендоскопія» – ТУ;

 • Курси інформації і стажування з «Організація та статистичний аналіз наукових досліджень» та «Основи менеджменту в діяльності лікаря та закладів охорони здоров'я» – ТУ;

 • «Практична та апаратна косметологія, технологія виготовлення парфумерних та косметичних засобів» – ТУ;

У 2015 році Запорізький державний медичний університет отримав дозвіл МОЗ України на проведення інтернатури з нових спеціальностей - «Радіологія» та «Лабораторна діагностика» і нових ПАЦ, ТУ: «Педіатрія», «Дерматовенерологія», «Психіатрія», «Дитяча психіатрія», «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча стоматологія».

Післядипломна підготовка провізорів на ФПО здійснюється за трьома основними спеціальностями у галузі знань 1202 «Фармація»: «Загальна фармація», «Аналітично-контрольна фармація», «Організація і управління фармацією». Зокрема, за 2014-2015 навчальний рік курси прослухали 1614 осіб з шести областей України, з них - 387 осіб отримали сертифікат зі вторинної спеціалізації за фахом «Організація і управління фармацією». Географія курсів підвищення кваліфікації в 2014 – 2015 році охоплює більше десяти міст Україні.


Магістратура та клінічна ординатура.

У 2014-2015 навчальному році на кафедрах медичного, фармацевтичного та факультету післядипломної освіти ЗДМУ навчались 48 магістрантів (у 2013-2014 – 30 чол.): 17 з них хірургічного (у 2013-2014 навчальному році – 16 чол.); 11 – терапевтичного (у 2013-2014 навчальному році - 6 чол.); 6 – стоматологічного (у 2013-2014 навчальному році - 3 чол.); 4 – педіатричного профілю (у 2013-2014 навчальному році – 3 чол.); 10 – фармацевтичного профілю (у 2013-2014 навчальному році - 2 чол.).

За державним замовленням 28 магістрантів 1-3 років навчання (у 2013-2014 навчальному році 19 чол.), на умовах контракту 20 магістрантів 1-3 років (у 2013-2014 навчальному році 11 чол.).

П’ять з 19 магістрів, які закінчили навчання в магістратурі на кафедрах ЗДМУ в червні 2015 року, мають намір брати участь в конкурсі до вступу в аспірантуру, три готуються до вступу в клінічну ординатуру.

В 2014-2015 н.р. у клінічній ординатурі навчалися 36 чол. (32 чол. – за державним замовленням, 4 чол. - на умовах контракту). У 2013-2014 навчальному році 35 чол. У серпні 2015 року 13 чол. закінчують клінічну ординатуру, три з них будуть працювати за місцем розподілу МОЗ України, 7 чол. з самостійним працевлаштуванням. На 2015-2016 навчальний рік МОЗ Україні виділило 20 місць в клінічну ординатуру і 17 в магістратуру.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Університет має висококваліфікований кадровий потенціал: на 01.07.2015 року в університеті працює 115 докторів наук/професорів (на 8 докторів наук більше, ніж в минулому році) і 437 кандидатів наук (на 8 кандидатів наук більше, ніж в минулому році), що складає відповідно 16,5% і 63% від загальної кількості викладачів університету. Враховуючи на те, що кількість викладачів в університеті збільшилась з 658 до 695 осіб, середній відсоток докторів і кандидатів наук складає 79,5 % (що на 1,9% менше, ніж в минулому році).

Відповідно до Статуту, до сфери наукової діяльності університету відноситься підготовка наукових кадрів, розвиток інфраструктури НДІ і наукових центрів, виконання науково-дослідних робіт, патентно-ліцензійна і інноваційна діяльність, співпраця з Департаментом атестації кадрів МОН України, з НДІ НАМН України, випуск монографій і методичних рекомендацій, видання фахових періодичних наукових журналів, організація і проведення науково-практичних конференцій, міжнародне наукове співробітництво.

За результатами наукової діяльності в 2014-2015 навчальному році в Університеті захищені 6 докторських та 25 кандидатських дисертацій. Видано 10 монографій, 7 підручників; отримано 65 патентів та 14 свідоцтв про реєстрацію авторського права; до Реєстру галузевих нововведень подано 27 нововведень; через МОЗ України видано 12 методичних рекомендацій і інформаційних листів з діагностики, лікування і фармації; опубліковано 1421 статтю і тезу (тому числі 211 статей та 125 тез у закордонних виданнях).


У 2014-2015 навчальному році в сфері наукової діяльності вперше:

 • Всі відділи і лабораторії Науково-медичного лабораторного Центру Університету атестовані МОЗ України на проведення досліджень в галузі охорони здоров’я, отримане Свідоцтво про атестацію №039/14.

 • Патент Університету на корисну модель «Противиразковий та протизапальний засіб» став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Винахід року» у номінації «Кращий винахід у галузі фармацевтики» та отримав відповідний Диплом.

 • Введена в експлуатацію молекулярно-генетична лабораторія, оснащена системою ПЛР в реальному часі СFX96 Touch ™ («Bio-Rad», США).

 • Запущена в експлуатацію нова лабораторія рідинної хроматографії, оснащена системою високоефективної рідинної хроматомасспектрометрії 1260 Single Quad.

 • Створені та обладнані сучасним устаткуванням нова фітохімічна лабораторія та лабораторія стандартизації лікарських засобів.

 • «Запорожский медицинский журнал» і журнал «Патологія» пройшли переатестацію як фахові наукові видання України та ввійшли до 20 міжнародних наукометричних і бібліографічних баз (Ulrich's Periodicals Directory (США), WorldCat (США), Index Copernicus (Польша), ROAD (Франция), Google Scholar, РИНЦ (Россия), getCITED (США), BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (Германия), DRJI (Индия), JournalTOCs (Великобритания), CiteFactor (Academic Scientific Journals), OpenAcademicJournalsIndex (Россия), ResearchBible (Япония), InnoSpace (Марокко), National Library of Medicine (США), WORLDWIDE ELIBRARY(США), SІS-Scientific Indexing Services, SJIF-Scientific Journal Impact Factor.

 • Фаховий журнал України «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» включений до 7 міжнародних наукометричних баз.

 • Науково-виробнича фірма «БРОВАФАРМА» з 2015 року випускає для ветеринарної медицини: «АВЕССТИМ» – імуностимулюючий і антивірусний розчин для ін’єкцій; «ТРИФУЗОЛ» – антивірусний препарат для крупної рогатої худоби, домашніх тварин і домашньої птиці.

 • На наступні 2 роки переатестована спеціалізована Вчена рада Д 17.600.02 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: кардіологія, внутрішні хвороби, педіатрія.

 • На наступні 3 роки переатестована спеціалізована Вчена рада Д 17.600.04 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: патологічна фізіологія, патологічна анатомія, нормальна анатомія.

 • На наступні 2 роки переатестована спеціалізована Вчена рада Д 17.600.03 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармації, фармацевтична хімія та фармакогнозія.

В 2014-2015 навчальному році в 3-х спеціалізованих вчених радах ЗДМУ захищено 5 докторських та 21 кандидатська дисертації: 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій з технології ліків, організації фармацевтичної справи та судової фармації, 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій з кардіології, 1 докторська та 1 кандидатська дисертації з патологічної фізіології, 1 докторська і 2 кандидатські дисертацій з педіатрії, 4 кандидатські дисертації з фармхімії і фармакогнозії, 1 кандидатська дисертація з нормальної анатомії, 1 кандидатська дисертація з патологічної анатомії, 2 кандидатські дисертації з внутрішніх хвороб.

 • Університетом проведено 14 Всеукраїнських науково-практичних конференцій.


ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Вчене звання професора отримали 2 особи: Михайловська Н.С. (кафедра загальної практики - сімейної медицини) – 09.2014; Авраменко Н.В. (кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини) – 12.2014.

Вчене звання доцента отримали 12 осіб: Вовченко М.Б. (кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії) – 09.2014; Гавриленко М.А. (кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології) – 09.2014; Мельнікова О.В. (кафедра патофізіології) – 09.2014; Нікіфоров О.А. (кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини) – 12.2014; Щуров М.Ф. (кафедра онкології та онкохірургії) – 02.2015; Бурлака Б.С. (кафедра технології ліків) – 04.5012; Нерянова Ю.М. (кафедра нервових хвороб) – 04.2015; Потоцька О.І. (кафедра гістології, цитології та ембріології) – 04.2015; Алєксєєва І.М. (кафедра управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства) – 07.2015; Возна І.В. (кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології) – 07.2015; Федорова О.П. (кафедра сімейної медицини, терапії та кардіології) – 07.2015; Шишкін М.А. (кафедра патологічної анатомії та судової медицини) – 07.2015.

За планом підготовки кадрів університету виконується


31 докторська та 130 кандидатських дисертацій.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ.

Докторські дисертації захистили 6 співробітників університету:

Никоненко А.О. (каф. госпітальної хірургії, наук. консультанти: д.мед.н., проф. Губка О.В., д.мед.н., проф. Нікульніков П.І.) – 09.2014; Пашкова О.Є. (каф. госпітальної педіатрії, наук. консультант: д.мед.н., проф. Леженко Г.О.) – 11.2014; Павлов С.В. (каф. фармакології та медичної рецептури, наук. консультант: д.біол.н., проф. Бєленічев І.Ф.) – 02.2015; Рябоконь Ю.Ю. (каф. дитячих інфекційних хвороб, наук. консультант: чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Андрейчин М.А.) – 03.2015; Колеснік О.П. (каф. онкології та онкохірургії, наук. консультант: д.мед.н., проф. Шевченко А.І.) – 04.2015; Бушуєва І.В. (каф. управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного товарознавства, наук. консультант: д.фарм.н., проф. Пономаренко М.С.) – 05.2015.
Кандидатські дисертації захистили 25 співробітників університету:

Курінной А.В. (каф. технології ліків, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Гладишев В.В.) – 09.2014; Фуклева Л.А. (каф. фармакогнозії, фармхімії і технології ліків ФПО, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Мазулін О.В.) – 09.2014; Подлужний О.О. (каф. госпітальної хірургії, наук. керівник: д.мед.н., проф. Никоненко О.С.) – 11.2014; Таран Н.М. (каф. факультетської педіатрії, наук. керівник: д.мед.н., проф. Недельська С.М.) – 11.2014; Міщенко О.М. (каф. хірургічної та пропедевтичної стоматології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Рябоконь Є.М.) – 12.2014; Строгонова Т.В. (каф. медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій, наук. керівник: д.екон.н., проф. Сергєєва Л.Н.) – 12.2014; Алмохамад Жумаа Абдуллах (каф. технології ліків, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Гладишев В.В.) – 01.2015; Ключко С.С. (каф. гістології, цитології та ембріології, наук. керівник: д.мед.н., доц. Євтушенко В.М.) – 01.2015; Пахомова О.О. (каф. біохімії та лабораторної діагностики, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Романенко М.І.) – 01.2015; Олексієнко А.В. (каф. іноземних мов, наук. керівник: д.філол.н., проф. Приходько А.М.) – 02.2015; Єгоров О.М. (каф. фармакології та медичної рецептури, наук. керівник: д.біол.н., проф. Бєленічев І.Ф.) – 03.2015; Коваленко А.В. (каф. кафедри охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи, наук. керівник: д.мед.н., проф. Клименко В.І.) – 03.2015; Нагорна Н.О. (каф. технології ліків, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Гладишев В.В.) – 03.2015; Носонова Г.В. (каф. дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО, наук. керівник: д.мед.н., проф. Федотов В.П.) – 03.2015; Хортецька Т.В. (каф. фармакогнозії, фармхімії і технології ліків ФПО, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Мазулін О.В.) – 03.2015; Карнаух М.М. (каф. хірургічної та пропедевтичної стоматології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Абрамов А.В.) – 04.2015; Сінайко І.О. (каф. оториноларингології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Троян В.І.) – 04.2015; Бігдан О.А. (каф. токсикологічної і неорганічної хімії, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Панасенко О.І.) – 05.2015; Мельникова Н.В. (каф. технології ліків, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Гладишев В.В.) – 05.2015; Перцов І.В. (каф. госпітальної хірургії, наук. керівник: д.мед.н., проф. Никоненко О.С.) – 05.2015; Волчик Ю.А. (каф. клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології, наук. керівник: д.біол.н., проф. Бєленічев І.Ф.) – 06.2015; Земляний Я.В. (каф. внутрішніх хвороб, наук. керівник: д.мед.н., проф. Сиволап В.Д.) – 06.2015; Іванченко О.З. (каф. медичної фізики, біофізики та вищої математики, наук. керівник: д.мед.н., проф. Сливко Е.І.) – 06.2015; Каджоян А.В. (каф. онкології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Шевченко А.І.) – 06.2015; Овська О.Г. (каф. внутрішніх хвороб 2, наук.керівник: д.мед.н., проф. Візір В.А.) – 06.2015.
Захищено 19 магістерських робіт:

Авакян К.А. (каф. технології ліків, наук.кер. проф. Гладишев В.В.) – 05.2015; Алексєєва Н.С. (каф. органічної і біоорганічної хімії, наук.кер. проф. Коваленко С.І.) – 05.2015; Вольвач В.В. (каф. технології ліків, наук.кер. проф. Гладишев В.В.) – 05.2015; Гнура О.О. (каф. фармакогнозії, фармхімії і технології ліків ФПО, наук.кер. проф. Мазулін О.В.) – 05.2015; Данільченко Д.М. (каф. клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ ФПО, наук.кер. проф. Білай І.М.) – 05.2015; Кіріченко Т.В. (каф. клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ ФПО, наук.кер. доц. Бушуєва І.В.) – 05.2015; Мартакова Н.Т. (каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки, наук.кер. доц. Денисенко О.М.) – 05.2015; Мацегорова О.Є. (каф. фармакогнозії, фармхімії і технології ліків ФПО, наук.кер. ст.викл. Смойловська Г.П.) – 05.2015; Солодовник В.А. (каф. технології ліків, наук.кер. проф. Гладишев В.В.) – 05.2015; Ярмак Г.С. (каф. клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ ФПО, наук.кер. доц. Бушуєва І.В.) – 05.2015; Візір-Тронова О.В. (каф. пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими, наук.кер. проф. Сиволап В.В.) – 06.2015; Городкова Ю.В. ( каф. дитячих хвороб ФПО, наук.кер. д.мед.н. Курочкін М.Ю.) – 06.2015; Губка Т.О. (каф. акушерства та гінекології, наук.кер. професор Жаркіх А.В.) – 06.2015; Діденко Ю.В. (каф. внутрішніх хвороб 2, наук.кер. проф. Візір В.А.) – 06.2015; Криворучко Є.А. (каф. травматології та ортопедії, наук.кер. проф. Головаха М.Л.) – 06.2015; Кузьо І.О. (каф. патологічної анатомії і судової медицини, наук.кер. проф. Туманський В.О.) – 06.2015; Савченко С.І. (каф. медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та реаніматології, наук.кер. проф. Перцов В.І.) – 06.2015; Сиволап Д.В. (каф. факультетської хірургії, наук.кер. проф. Клименко В.М.) – 06.2015; Чмуль К.О. (каф. госпітальної хірургії, наук.кер. проф. Никоненко О.С.) – 06.2015.
ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ І ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
Співробітники Університету в 2014 році розробляли три наукові напрямки: по-перше, – вивчення нейроендокринних і імунних механізмів регуляції морфогенезу і функції органів в нормі та патології; по-друге, розробка патогенезу серцево-судинних захворювань, впровадження методів їх діагностики, профілактики і лікування; по-третє, пошук, синтез і аналіз нових біологічно активних сполук для створення лікарських засобів; а також виконували науково-дослідні роботи на підставі господарських договорів.

У розробці цих питань брали участь співробітники 55 кафедр, НМЛЦ і 2-х НДІ університету, якими виконувались за держзамовленням 2 фундаментальні і 4 прикладні НДР, 48 ініціативних кафедральних НДР, 37 госпрозрахункових НДР. У 2014 році завершено виконання 1-ї держбюджетної і 5 ініціативних НДР, а також 15-ти госпрозрахункових науково-дослідних робіт.З 2015 року виконуються 7 НДР, які фінансуються МОЗ України, 49 кафедральних НДР на ініціативних засадах та 22 госпдоговірні НДР.

З 2015 року до виконання державних наукових програм залучені 7 кафедр, Інститут клінічної патології і НМЛЦ університету:

 • Кафедра патологічної фізіології виконує фундаментальну НДР «Закономірності формування метаболічних порушень, нейроендокринного та вегетативного дисбалансів у патогенезі експериментальної гіпертензії різного ґенезу» (науковий керівник проф. Колесник Ю.М.). Термін виконання 2014-2016 роки, тема фінансується МОЗ України.

 • Кафедра фармакології та медичної рецептури виконує фундаментальну НДР «Молекулярно-біохімічні механізми формування мітохондріальної дисфункції нейронів головного мозку в умовах гострої церебральної ішемії: нові мішені для нейропротекції» (науковий керівник проф. Бєленічев І.Ф.). Термін виконання 2013-2015, тема фінансується МОЗ України.

 • Кафедра патологічної анатомії і судової медицини в рамках прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини виконує прикладну НДР «Дослідження інвазивно-метастатичних властивостей пухлин і їх раннє прогнозування в біоптатах хворих» (науковий керівник проф.Туманський В.О.) Термін виконання 2014-2016, тема фінансується МОЗ України.

 • Кафедра фтизіатрії і пульмонології в рамках прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини виконує прикладну НДР «Дослідження динаміки стану імунітету, встановлення критеріїв його порушення та розробка своєчасної їх корекції у хворих
  на хіміорезистентний туберкульоз легень в процесі інтенсивної фази лікування» (науковий керівник проф. Шальмін О.С.). Термін виконання 2014-2016, тема фінансується МОЗ України.

 • Кафедра органічної і біоорганічної хімії в рамках прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини виконує НДР «Спрямований пошук біологічно активних сполук серед заміщених триазинохіназолінів створення кандидатів у лікарські препарати на їх основі» (науковий керівник проф. Коваленко С.І.). Термін виконання 2014-2016, тема фінансується МОЗ України.

 • Кафедра токсикологічної та неорганічної хімії в рамках прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини виконує НДР «Синтез нових біологічно активних речовин – похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) похідних 4-R-аміно)-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів для створення оригінальних лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, антимікробною, діуретичною та протизапальною дією» (науковий керівник проф. Панасенко О.І.). Термін виконання 2015-2015, тема фінансується МОЗ України.

 • Кафедра технології ліків в рамках прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини виконує НДР «Розробка технології створення нових інноваційних лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин антигіпертензивної та анти ішемічної дії» (науковий керівник проф. Гладишев В.В.). Термін виконання 2015-2015, тема фінансується МОЗ України.


В 2014 році завершено виконання 1-ї науково-дослідної роботи, яка фінансувалась за кошти Державного бюджету

 • «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-тріазолу» (каф. токсикологічної та неорганічної хімії, наук. керівник проф. Панасенко О. І.)

та 5 науково-дослідних робіт, які ініціативно виконувалися кафедрами університету, з частковою фінансовою підтримкою університету:

 • «Розробка оздоровчих технологій в лікуванні та профілактиці первинної артеріальної гіпертензії у підлітків і молодих людей до 18 років», (каф. пропедевтики дитячих хвороб, наук. керівник проф. Іванько О.Г.)

 • «Динамічна аеробіологія і прогнозування аероалергенної ситуації» (каф. медбіології, паразитології та генетики, наук. керівник д.біол.н. Приходько О.Б.)

 • «Синтез, фізико-хімічні властивості N-заміщених пуринів, ксантинів та їх гетероанельованих похідних» (каф. біохімії і лабораторної діагностики, наук. керівник проф. Романенко М.І.)

 • «Наукове обґрунтування впливу немедикаментозних та медикаментозних методів лікування вагітних на зниження акушерських та перинатальних ускладнень» (каф. акушерства та гінекології, наук. керівник НДР проф. Жарких А. В.)

 • «Якість життя як критерій ефективності діагностики та лікування хворих на серцево-судинну патологію та хронічні обструктивні захворювання легень» (каф. сімейної медицини, терапії і кардіології ФПО, наук. керівник НДР проф. Кривенко В.І.)


Завершено виконання 15 госпрозрахункових науково-дослідних робіт.

За період з вересня 2014 по червень 2015 через науково-дослідний сектор університету (керівник – д.фарм.н. Парченко В.В.) виконувалось 38 госпдоговірних НДР. В структурі цих НДР виконувалось 37 НДР з клінічних випробувань нових лікарських засобів за замовленням фірм-виробників та 1 НДР з токсиколого-гігієнічних досліджень хімічних речовин та промислових відходів підприємств: кафедра внутрішніх хвороб 2 (керівник теми – проф. Візір В.А.), кафедра сімейної медицини та терапії ФПО (керівник теми – проф. Кривенко В.І.), кафедра факультетської педіатрії (керівник теми – проф. Недельська С.М.), кафедра онкології (керівник теми – проф. Шевченко А.І.), кафедра внутрішніх хвороб 1 (керівник теми – проф. Сиволап В.Д.), кафедра внутрішніх хвороб 3 (керівник теми – проф. Доценко С.Я.), кафедра загальної гігієни та екології (керівник теми – доц. Сушко Ю.Д.), кафедра нервових хвороб (керівник теми – проф. Козьолкін О.А.). В 2014-2015 навчальному році закінчено 15 НДР з клінічних випробувань нових лікарських засобів (проф. Візір В.А. – 7 тем, проф. Шевченко А.І. – 6 тем, Кривенко В.І. – 1 тема, проф. Козьолкін О.А – 1 тема) та 1 НДР з токсиколого-гігієнічних досліджень хімічних речовин та промислових відходів підприємств (доц. Сушко Ю.Д.).Всього за період з 01.09.2014р. по 31.05.2015 р. за виконання науково-дослідних досліджень надійшло 614,7 тис.грн. та 96,3 тис. у іноземній валюті.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка