За 2014 – 2015 навчальний рік запоріжжя
Сторінка7/14
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Підручники з грифом МОН України 3

 1. Биофармация. Учебник для студентов высших учебных заведений. / Гладышев В.В., Соколова Л.В., Давтян Л.Л., Дроздов А.Л., Бирюк И.А., Кечин И.Л. – Днепропетровск: ЧМП «Экономика», 2015. – 124 с. (ISBN 978-966-2637-33-5, лист № 1/11-11346.1 від 14.12.2010 р.).

 2. Фармацевтическая технология экстемпоральных лекарственных средств. Учебник для фармацевтических вузов и факультетов. / Гладышев В.В., Соколова Л.В., Давтян Л.Л., Дроздов А.Л., Пухальская И.А. – Днепропетровск: ЧМП «Экономика», 2014. – 374 с. (ISBN 978-966-2637-26-7, лист № 1/11-11350.1 від 14.12.2010 р.).

 3. Фтизіатрія. Національний підручник. / Петренко В.І., Тодоріко Л.Д., Грищук Л.А. та ін. За ред. Петренка В.І. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 472 с. (Від ЗДМУ Шальмін О.С.) (ISBN 978-917-505-203-7, лист № 1/11-14715 від 19.09.2012 р.).


Підручники з грифом МОЗ України – 3

 1. Клинические лекции по дерматовенерологии и косметологии. / Под ред. В.П. Федотова, А.И. Макарчука. ІІІ том. – Запорожье-Днепропетровск: «Просвіта», 2014. – 474 с. (ISBN 978-966-653-376-3).

 2. Неврологія. Національний підручник. / Григорова І.А., Соколова Л.І., Герасимчук Р.Д. та ін. За ред. Григорової І.А., Соколової Л.І. (Від ЗДМУ Козьолкін О.А.). – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 640с. (ISBN 978-617-505-300-3).

 3. Професійні хвороби. Підручник. / Афанасьєв А.В., Доценко С.Я., Свистун С.І., Тяглая В.М. – Запоріжжя: Видавництво ЗДМУ, 2014. – 320 с. (ISBN 966-7495-02-7).


Підручники затверджені Вченою радою ЗДМУ – 3

 1. Геріатрична фармакологія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. / Чекман І.С., Бєленічев І.Ф., Горчакова Н.О., Савченко Н.В., Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.А. – Київ-Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 136 с.

 2. Загальна хімія. Підручник. / Панасенко О.І., Василега-Дерибас М.Д., Буряк В.П., Кремзер О.А., Мельник І.В., Парченко В.В., Щербина Р.О., Сафонов А.А., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М., Саліонов В.О. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 421 с.

 3. Фізіотерапія. Підручник. / Сиволап В.Д., Каленський В.Х. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 196 с.


Навчальні та навчально-методичні посібники з грифом МОН України 6

 1. Біологічний вік та кількісна оцінка рівня фізичного здоровʼя людини. Навчальний посібник. / Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Малахова С.М. – Запоріжжя: Видавництво ЗДМУ, 2014. – 134 с. (лист № 1/11-11480 від 22.07.2014 р.).

 2. Клінічна фармація для провізорів-інтернів. Навчально-методичний посібник для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М., Войтенко Г.М., Давтян Л.Л., Стець Р.В., Райкова Т.С., Бушуєва І.В., Стець В.Р., Зарічна Т.П., Білоус М.В., Пругло Є.С. – Запоріжжя: Видавництво ЗДМУ, 2014. – 168 с. (лист № 1/11-13387 від 20.08.2014 р.).

 3. Онкологія. Електронний навчальний посібник для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності «Стоматологія». / Шевченко А.І., Колеснік О.П., Голобородько О.О., Левик О.М. – Запоріжжя, 2014. (лист № 1/11-13004 від 13.08.2014 р.).

 4. Організаційні основи загальної практики – сімейної медицини. Змістовий модуль 1,2. Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина». / Михайловська Н.С. – Запоріжжя: Видавництво ЗДМУ, 2014. – 210 с. (лист № 1/11-20220 від 24.12.2014 р.).

 5. Побочные реакции противотуберкулезных препаратов. Учебное пособие для иностранных студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации. / Петренко В.И., Резнатовская Е.Н., Радыш А.В. – К.: ООО «ВІТ-А-ПОЛ», ЧП «ІНПОЛ ЛТМ», 2014. – 104 с. (ISBN 978-966-97465-0-4, лист № 1/11-19284 від 08.12.2014 р.).

 6. Практикум по фармакологии. / Чекман І.С., Бєленічев І.Ф., Крайдашенко О.В., Лизогуб В.Г., Горчакова Н.О., Стець В.Р., Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.О., Довгань Р.С. – Запоріжжя-Київ: Видавництво ЗДМУ, 2014. – 250 с. (лист № 1/11-7857 від 23.05.2014 р.).


Навчальний посібник затверджений наказом Міністерства оборони України – 1

 1. Стандарт підготовки І-СТ-3 (видання 2): підготовка військовослужбовця з тактичної медицини. / Бадюк М.І. та ін. (від ЗДМУ Лурʼє К.І.) – К.: «МП «Леся», 2015. – 148 с. (ISBN 966-8126-51-3, наказ № 17 від 26.02.2015 р.).


Навчальні та навчально-методичні посібники затверджені Вченою радою ЗДМУ – 40

 1. Алгоритм диагностики, лечения и профилактики кариеса и его осложнений. Учебно-методическое пособие для студентов стоматологического факультета и интернов. / Самойленко А.В., Возный А.В., Чертов С.А., Кокарь О.А., Дмитриева Е.А., Возная И.В., Каюкова В.Д., Мищенко О.Н. – Запорожье-Днепропетровск: ЗГМУ-ДМА, 2015. – 102 с.

 2. Дегенеративно-дистрофічні, запальні та пухлинні захворювання суглобів та хребта. Природжені деформації. Навчально-методичний посібник до практичних занять за кредитно-модульною системою. / Головаха М.Л., Нерянов Ю.М., Івченко Д.В., Москальков О.П., Кудієвський А.В., Чорний В.М., Кожемʼяка М.О., Краснопьоров С.Н. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 280 с.

 3. Довідник планування дисертацій та науково-дослідних робіт. / Туманський В.О., Рябоконь О.В., Приходько О.Б., Барвінська Л.І., Марченко С.Н., Кліменко В.І., Ємець Т.І. – Запоріжжя, 2015. – 93 с.

 4. Ендоскопічні втручання у хворих з біліарною гіпертензією. (Клінічне значення, показання, ускладнення, методи профілактики ускладнень, техніка виконання). Навчально-методичний посібник до практичних занять з хірургії для студентів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів. / Клименко В.М., Клименко А.В., Стешенко А.О., Вакуленко В.В., Захарчук О.В., Ізбицький В.В., Тугушев А.С., Черковська О.С., Кравченко С.М. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 108 с.

 5. Застосування основних положень фізичної і колоїдної хімії у фармації та технології парфумерно-косметичних засобів. Навчально-методичний посібник. / Каплаушенко А.Г., Чернега Г.В., Юрченко І.О., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Авраменко А.І., Щербак М.О., Варинський Б.О. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 478 с.

 6. Збірник законодавчих актів з організації навчання в інтернатурі: для студентів фармацевтичних факультетів ВУЗів, провізорів-інтернів, магістрантів факультетів післядипломної освіти. Методичний посібник (видання доповнене). / Райкова Т.С., Рижов О.А., Шарапова Т.А., Бушуєва І.В., Зарічна Т.П., Червоненко Н.М. – Запоріжжя, 2015. – 67 с.

 7. Інтерактивний словник термінів з онкології / [авт.-уклад. Шевченко А.І., Колеснік О.П.]. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 117 с. Електронне видання.

 8. Клінічна фармакологія і фармакотерапія в гастроентерології. Навчальний посібник. / Крайдашенко О.В., Кремзер О.О., Михайлик О.А. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 182 с.

 9. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в ревматології. Навчальний посібник для студентів ВМЗ, лікарів, провізорів. (Видання друге, доопрацьоване та доповнене). / Крайдашенко О.В., Красько М.П., Кремзер О.О., Красько В.В. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 317 с.

 10. Лапороскопічні втручання при гострих хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини. Навчальний посібник до практичних занять з хірургії для студентів IV курсу медичного факультету. / Клименко В.М., Клименко А.В., Ізбицький В.В., Вакуленко В.В., Захарчук О.В., Кравченко С.М., Тугушев А.С., Черковська О.С. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 100 с.

 11. Лікарсько-педагогічні спостереження в процесі занять з фізичного виховання і спорту. Навчальний посібник. / Михалюк Є.Л., Клапчук В.В. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 98 с.

 12. Материалы итоговых модульных контролей для иностранных студентов-медиков русскоязычной формы обучения І-ІІІ курсов. Учебный комплекс. / Гейченко Е.И., Васецкая Л.И., Рыбалко А.В., Старостенко Е.И. – Запорожье: ЗГМУ, 2015. – 172 с.

 13. Медична хімія. Електронний навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа». / Авраменко А.І., Варинський Б.О., Каплаушенко А.Г., Похмьолкіна С.О., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Щербак М.О., Юрченко І.О. – Запоріжжя, 2014.

 14. Методические рекомендации для преподавателей по проведению итоговых модульных контролей. Учебный комплекс. / Гейченко Е.И., Васецкая Л.И., Рыбалко А.В., Старостенко Е.И. – Запорожье: ЗГМУ, 2015. – 256 с.

 15. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при судомах та втраті свідомості. Навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів VІ курсу з дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина». / Михайловська Н.С., Грицай Г.В. – Запоріжжя, 2014. – 119 с.

 16. Організація контролю знань провізорів-інтернів і магістрантів галузі знань 1202 «Фармація» на факультеті післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету. Методичне видання. / Райкова Т.С., Шарапова Т.А., Рижов О.А., Дарій В.І. – Запоріжжя, 2015. – 18 с.

 17. Основи внутрішньої медицини: хвороби органів дихання, хвороби органів кровообігу, ревматичні хвороби, хвороби органів травлення. Модуль 1. Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи роботи студентів III курсу з навчальної дисиципліни «Внутрішня медицина» для спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» напряму підготовки 1201 «Медицина». / Михайловська Н.С., Шальміна М.О. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 306 с.

 18. Основи внутрішньої медицини: хвороби органів сечоутворення та сечовиділення, хвороби ендокринної системи та обміну речовин, хвороби органів кровотворення, алергічні хвороби. Модуль 2. Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи роботи студентів IV курсу з навчальної дисиципліни «Внутрішня медицина» для спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» напряму підготовки 1201 «Медицина». / Михайловська Н.С., Шальміна М.О. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 314 с.

 19. Педагогічна практика. Навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Турган О.Д., Полковніков Ю.Ф., Ганошенко Ю.А. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 84 с.

 20. Питання імунопрофілактики. Навчальний посібник для лікарів-інтернів педіатричного профілю. / Усачова О.В., Пахольчук Т.М., Сіліна Є.А., Конакова О.В., Рябоконь Ю.Ю. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 115 с.

 21. План та програма підготовки фахівців в інтернатурі зі спеціальності «Загальна фармація» у Запорізькому державному медичному університеті. / Мазулін О.В., Білай І.М., Рижов О.А., Райкова Т.С., Шарапова Т.А., Андрєєва Г.Т. – Запоріжжя, 2015. – 40 с.

 22. Положення про організацію підготовки фахівців в інтернатурі зі спеціальності «Загальна фармація» у Запорізькому державному медичному університеті. Методичне видання. / Райкова Т.С., Шарапова Т.А., Рижов О.А., Дарій В.І. – Запоріжжя, 2015 – 38 с.

 23. Практичні навички з онкохірургії. Навчально-методичний посібник для лікарів-онкохірургів передатестаційних курсів. / Шевченко А.І., Вінник Ю.О., Колеснік О.П. – Запоріжжя, 2015. – 92 с.

 24. Пропедевтика внутрішньої медицини. Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів ІІ курсу спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Шальміна М.О., Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2014. – 228 с.

 25. Профілактика неінфекційних хвороб у дітей. Навчальний посібник. / Боярська Л.М., Котлова Ю.В., Дмитрякова Г.М. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 135 с.

 26. Профілактичні заходи в практиці лікарів «Загальної практики – сімейної медицини». Профілактика в практиці лікаря – інтерніста. Навчальний посібник / Кривенко В.І., Федорова О.П., Пахомова С.П., Колесник М.Ю., Непрядкіна І.В., Гріненко Т.Ю., Качан І.С. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 222 с.

 27. Рекомендації і вимоги щодо написання і оформлення навчальної історії хвороби. Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи роботи студентів IV курсу з навчальної дисиципліни «Внутрішня медицина» для спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» напряму підготовки 1201 «Медицина». / Михайловська Н.С., Шальміна М.О. – Запоріжжя, 2014. – 106 с.

 28. Рекомендації щодо підготовки та видання навчальної, навчально-методичної літератури. / Нерянов Ю.М., Резніченко Ю.Г. За заг. ред. Колесника Ю.М. – Запоріжжя, 2015. – 32 с.

 29. Сучасні аспекти фармацевтичного маркетингу. Навчальний посібник для провізорів-інтернів. / Білай І.М., Райкова Т.С., Бушуєва І.В., Зарічна Т.П., Гетало О.В., Білоус М.В., Демченко В.О., Яковлева О.С., Пругло Є.С., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 224 с.

 30. Трансплантологія. Навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів. За ред. Никоненка О.С. / Никоненко О.С., Губка О.В., Завгородній С.М., Губка В.А., Головко М.Г., Грушка В.А., Никоненко Т.М., Никоненко А.О., Русанов І.В., Буга Д.А., Матерухін А.М., Вільховий С.О. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 113 с.

 31. Фізична та колоїдна хімія. Електронний навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичного факультету спеціальностей «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денної форми навчання / Авраменко А.І., Варинський Б.О., Каплаушенко А.Г., Похмьолкіна С.О., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Щербак М.О., Юрченко І.О. – Запоріжжя, 2014.

 32. Фітокосметологія. Навчальний посібник. / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г., Панченко С.В., Богуславська Н.Ю. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 371 с.

 33. Хірургічне лікування хворих з синдромом портальної гіпертензії. Навчальний посібник з хірургії для студентів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів. / Клименко В.М., Тугушев А.С., Клименко А.В., Вакуленко В.В., Ізбицький В.В., Захарчук О.В., Кравченко С.М., Стешенко А.О., Черковська О.С. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 148 с.

 34. Biological chemistry (Біологічна хімія). Навчально-методичний посібник для самостійної аудиторної та позааудиторної підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1» з модулю 1 «Загальні закономірності метаболізму. Метоаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокіслот та їх регуляція». / Александрова К.В., Крісанова Н.В., Іванченко Д.Г., Рудько Н.П., Левіч С.В. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 248 с.

 35. Emergency in the practice of family doctor. Contentmodule 3. Навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів VІ курсу міжнародного факультету з дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина». / Михайловська Н.С., Грицай Г.В. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 199 с.

 36. Introduction into Metabolism and Energy Exchange in Human Organism (Введення в метаболізм та обмін енергії в організмі людини). Навчальний посібник. / Александрова К.В., Крісанова Н.В., Іванченко Д.Г., Рудько Н.П.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 128 с.

 37. Management of patients with hematological diseases. (Ведення хворих з гематологічними захворюваннями). Навчальний посібник для практичних занять для студентів VI курсу та інтернів медичних факультетів. / Самура Б.Б., Колесник Ю.М., Сиволап В.В., Доценко С.Я., Самура І.В., Самура Т.О., Чорна І.В. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 157 с.

 38. Medical care in the case of chronic pain in the practice of family doctor. General practitioner. Навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів VІ курсу. / Михайловська Н.С., Грицай Г.В. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 142 с.

 39. Medical law. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Медичне правознавство» (в виді презентацій) для студентів 4 курсу міжнародного факультету зі спеціальності «Лікувальна справа». / Алексєєва І.М., Алексєєв О.Г. – Запоріжжя, 2015. – 106 с.

 40. Principles of family medicine. Contentmodule 1, 2. Навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів VІ курсу міжнародного факультету з дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина». / Михайловська Н.С., Грицай Г.В. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 177 с.


Практикуми 44

 1. Анатомо-функциональные особенности органа зрения. Практикум для студентов ІV курса медицинских факультетов специальности «Лабораторная диагностика». / Завгородняя Н.Г., Саржевская Л.Э., Цыбульская Т.Е., Поплавская И.А., Неделько В.И., Ивахненко Е.М. – Запорожье, 2015. – 71 с.

 2. Биологическая физика. Практикум для самостоятельной аудиторной работы студентов 1 курса фармацевтических факультетов заочной формы обучения специальности «Фармация». / Сливко Э.И., Мельникова О.З., Иванченко Е.З. – Запорожье, 2015. – 70 c.

 3. Биорганическая химия. Практикум для самостоятельной подготовки студентов специальности «Лабораторная диагностика». / Коваленко С.И., Прийменко Б.А., Гнатов М.И., Кандыбей К.И., Воскобойник А.Ю., Антипенко Л.Н., Билый А.К., Казунин М.С. – Запорожье, 2015. – 105 с.

 4. Гигиена и экология. Модуль 1. Практикум для студентов медицинских факультетов специальности «Стоматология» (рабочая тетрадь). / Севальнев А.И., Сушко Ю.Д., Торгун В.П., Кирсанова Е.В., Соколовская И.А., Федорченко Р.А., Волкова Ю.В., Куцак А.В., Шаравара Л.П. – Запорожье, 2014. – 109 с.

 5. Гигиена и экология. Модуль 1. Практикум для студентов медицинских факультетов специальности «Фармация» (рабочая тетрадь). / Севальнев А.И., Сушко Ю.Д., Торгун В.П., Кирсанова Е.В., Соколовская И.А., Федорченко Р.А., Волкова Ю.В., Куцак А.В., Шаравара Л.П. – Запорожье, 2014. – 126 с.

 6. Гигиена и экология. Модуль 1. Практикум для студентов медицинских факультетов специальности «Лабораторная диагностика» (рабочая тетрадь). / Севальнев А.И., Сушко Ю.Д., Торгун В.П., Кирсанова Е.В., Соколовская И.А., Федорченко Р.А., Волкова Ю.В., Куцак А.В., Шаравара Л.П. – Запорожье, 2014. – 143 с.

 7. Гигиена и экология. Модуль 2. Практикум для студентов международных факультетов специальности «Лечебное дело». / Севальнев А.И, Гребняк Н.П., Сушко Ю.Д., Торгун В.П., Кирсанова Е.В., Соколовськая И.А. Федорченко Р.А., Волкова Ю.В., Куцак А.В., Шаравара Л.П. – Запорожье, 2015. – 75 с.

 8. Заболевания зрительного нерва. Практикум для врачей-интернов специальности «Офтальмология». / Завгородняя Н.Г., Саржевская Л.Э., Цыбульская Т.Е., Поплавская И.А., Неделько В.И., Ивахненко Е.М. – Запорожье, 2015. – 76 с.

 9. Загальна та спеціальна вірусологія. Модуль V. Протоколи практичних занять для студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторная діагностика». / Камишний О.М., Войтович О.В., Єрьоміна А.К. – Запоріжжя, 2015. – 77 с.

 10. Клінічна фармація. Практикум для студентів 5 курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ» для практичних занять та підготовки до модульного контролю. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2014. – 206 с.

 11. Клінічна фармація. Практикум для студентів фармацевтичних факультетів заочної форми навчання спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2015. – 100 с.

 12. Менеджмент и маркетинг в фармации. Модуль 2. «Маркетинг в фармации». Практикум к практическим занятиям для студентов фармацевтического факультета заочной формы обучения 2,5 и 5,5 лет специальности «Фармация». / Демченко В.А., Ткаченко Н.А., Червоненко Н.М., Кныш Е.Г. – Запорожье, 2014. – 104 с.

 13. Менеджмент и маркетинг в фармации. Модуль 1. «Менеджмент в фармации». Практикум к практическим занятиям для студентов фармацевтического факультета заочной формы обучения 4,5; 5 и 5,5 лет специальности «Фармация». / Демченко В.А., Ткаченко Н.А., Червоненко Н.М., Алексеева И.Н., Заричная Т.П., Кныш Е.Г. – Запорожье, 2014. – 96 с.

 14. Менеджмент и маркетинг в фармации. Модуль 2. Маркетинг в фармации. Практикум к практическим занятиям для студентов фармацевтических факультетов заочной формы обучения 4,5 и 5 лет специальности «Фармация». / Демченко В.А., Ткаченко Н.А., Червоненко Н.М. – Запорожье, 2015. – 76 с.

 15. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Модуль І. Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2015. – 80 с.

 16. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Модуль І. Практикум для студентів І курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2015. – 86 с.

 17. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Модуль І. Практикум для студентів І курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2015. – 94 с.

 18. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Модуль І. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя. Модуль ІІ. Практикум для студентів І курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Приходько О.Б., Ємець Т.І. – Запоріжжя, 2015. – 112 с.

 19. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Модуль І. Протоколи практичних занять для студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторная діагностика». / Камишний О.М., Войтович О.В., Єрьоміна А.К. – Запоріжжя, 2015. – 78 с.

 20. Общая нозология. Типовые патологические процессы. Практикум по патофизиологии для студентов фармацевтических факультетов специальности «Фармация» 7.12020101, «ТПКС» 7.12020104 и медицинских факультетов специальности «Стоматологии» 7.12020105. Модуль 1. Под ред. Колесника Ю.М. / Абрамов А.В., Василенко Г.В., Ганчева О.В., Грекова Т.А., Жулинский В.А., Иваненко Т.В., Каджарян Е.В., Ковалев Н.М., Колесник Ю.М., Кузьо Н.В., Мельникова О.В., Тищенко С.В. – Запорожье, 2014. – 80 с.

 21. Общая нозология. Типовые патологические процессы. Практикум по патофизиологии для студентов медицинских факультетов специальности «Лабораторная диагностика» 6.12010007. Модуль «Патофизиология». Под ред. Колесника Ю.М. / Абрамов А.В., Василенко Г.В., Ганчева О.В., Грекова Т.А., Жулинский В.А., Иваненко Т.В., Каджарян Е.В., Ковалев Н.М., Колесник Ю.М., Мельникова О.В., Тищенко С.В. – Запорожье, 2014. – 95 с.

 22. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя. Модуль 2. Практикум з медичної біології та паразитології для студентів ІІ курсу спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2015. – 76 с.

 23. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя. Модуль 2. Практикум з медичної біології та паразитології для студентів І курсу спеціальності «Стоматологія». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., Попович А.П., Павліченко В.І., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2015. – 91 с.

 24. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя. Модуль 2. Практикум для студентів ІІ курсу спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2015. – 93 с.

 25. Практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів заочної форми навчання (контрольні завдання). / Орел-Халік Ю.В., Сазанович Л.В., Трегуб С.Є. – Запоріжжя, 2015. – 84 с.

 26. Практикум з внутрішньої медицини для практичних занять та самостійної роботи студентів. Модуль – 1 «Основи внутрішньої медицини». / Сиволап В.Д., Каджарян В.Г., Назаренко О.В. – Запоріжжя, 2014. – 147 с.

 27. Практикум з латинської мови в таблицях і вправах. Для студентів І курсу медичних та фармацевтичних факультетів. / Куліченко А.К., Скрипник Ю.С., Хітрова І.О. – Запоріжжя, 2014. – 106 с.

 28. Практикум з латинської мови. Частина І. «Анатомічна термінологія». Для студентів І курсу медичних факультетів. / Куліченко А.К., Скрипник Ю.С., Хітрова І.О. – Запоріжжя, 2014. – 208 с.

 29. Практикум з латинської мови. Частина ІІ. «Клінічна термінологія». Для студентів І курсу медичних факультетів. / Куліченко А.К., Скрипник Ю.С., Хітрова І.О. – Запоріжжя, 2014. – 164 с.

 30. Практикум з латинської мови. Частина ІІІ. «Фармацевтична термінологія». Для студентів І курсу медичних факультетів. / Куліченко А.К., Скрипник Ю.С., Хітрова І.О. – Запоріжжя, 2014. – 164 с.

 31. Практикум з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» за модулем 1 для студентів III курсу для спеціальності 7.12010005 «Стоматологія». / Михайловська Н.С., Шальміна М.О. – Запоріжжя, 2015. – 96 с.

 32. Практикум з навчальної дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина» за модулями 1, 2 для студентів VI курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія». / Михайловська Н.С. – Запоріжжя, 2015. – 90 с.

 33. Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии для студентов II курса медицинских факультетов специальности «Лечебное дело». / Титиевская Т.В., Алексеенко А.В. – Запорожье, 2015. – 109 с.

 34. Практикум по нормальной физиологии для студентов специальности «Стоматология». Модуль 1. / Н.В.Степанова. – Запорожье, 2015. – 70 с.

 35. Практикум по нормальной физиологии для студентов специальности «Стоматология». Модуль 2. / Н.В.Степанова. – Запорожье, 2015. – 85 с.

 36. Протоколи практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ «Кишкова група бактерій» для студентів ІІІ курсу медичного факультету, спеціальність «Лабораторная діагностика». Модуль ІV. Практикум. / Єрьоміна А.К., Камишний О.М., Тихоновська М.А. – Запоріжжя, 2014. – 70 с.

 37. Робочий зошит провізора-інтерна для заочного циклу інтернатури. / Білай І.М. – Запоріжжя, 2015. – 71 с.

 38. Систематика і морфологія покритонасінних рослин. Підкласи: диленіїди, гамамелідіди, розіди, айстеріди, ламіїди. Модуль 2. Практикум для самостійної підготовки до модулю 2 та ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація» та «ТПКЗ». – Запоріжжя, 2015. – 103 с.

 39. Технології парфумерно-косметичних засобів (практикум, контрольні та тестові завдання). / Александрова К.В., Романенко М.І., Макоїд О.Б., Іванченко Д.Г., Шкода О.С. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 95 с.

 40. Украинский язык. Практикум для студентов международных факультетов. / Шадрина Т.В., Звягина А.А. – Запорожье, 2015. – 80 с.

 41. Управление качеством. Модуль «Управление качеством». Рабочая тетрадь к практическим занятиям и подготовке к выполнению самостоятельной работы студентов фармацевтических факультетов специальности «ТПКС». / Демченко В.А., Ткаченко Н.А. – Запорожье, 2015. – 78 с.

 42. Фармакотерапія. Практикум для студентів 4 курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2014. – 93с.

 43. Физиология человека. Практикум для студентов медицинского факультета обучающихся в рамках программы ECTS по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия». / Бессараб Г.И., Омельянчик В.Н., Сухомлинова И.Е., Морозова О.В., Тихоновская М.А., Жерновая Н.П., Путилин Д.А., Вотева В.Е., Пиртя Г.В. Под общ. ред. В.И. Филимонова. – Запорожье, 2014. – 198 с.

 44. Физиология человека. Практикум для студентов-иностранных граждан обучающихся в рамках программы ECTS специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия». / Жерновая Н.П., Кущ О.Г., Бессараб Г.И., Омельянчик В.Н., Морозова О.В., Сухомлинова И.Е., Тихоновская М.А., Путилин Д.А., Вотева В.Е., Прозорова Т.М., Пиртя Г.В. – Запорожье, 2015. – 116 с.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка