Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням
Скачати 162.66 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір162.66 Kb.
ЗМІСТ

Вступ……………………………………………..3
 1. Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням…………………...5
 1. Періодичність забезпечення санаторно-курортним лікуванням…………………..7 1. Порядок видачі санаторно-курортного лікування………………………………...15

Висновок………………………………………..17


Словник основних понять…………………….18
Список використаних джерел ………………..20


ВСТУП

Законодавством України гарантовано, що кожен має право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Це право гарантується, зокрема, загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

Самостійним видом страхування є загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Компенсація потерпілому заподіяної шкоди є одним із основних обов`язків Фонду в разі настання страхового випадку. А саме відшкодування витрат на підставі висновку МСЕК на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування, протезування, придбання спеціальних засобів пересування, санаторно-курортне лікування та лікування в спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Одним із основних завдань страхування від нещасного випадку є відшкодування шкоди, пов’язаної із втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов’язків, надання їм соціальних послуг у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також у разі їхньої смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їхніх сімей.
1. Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" потерпілі внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі – потерпілі) забезпечуються санаторно-курортним лікуванням

Санаторно-курортне лікування потерпілих здійснюється на території України в профільних санаторно-курортних закладах, де є відповідна лікувально-діагностична база, з урахуванням наявності природних лікувальних ресурсів, спеціального обладнання та приладів для лікування відповідних категорій хворих, за пред'явленням путівки на санаторно-курортне лікування (далі – путівка) та санаторно-курортної карти форми N 0-72/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)».

Путівка є документом, який надає потерпілому, супроводжуючій особі потерпілого право на отримання відповідних послуг у зазначеному в путівці санаторно – курортному закладі протягом указаного в ній строку.Порядок забезпечення потерпілих

санаторно-курортним лікуванням

Фінансування витрат на санаторно-курортне лікування потерпілих здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду в межах передбачених коштів на ці цілі відповідно до потреби шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам, з якими укладено договори.

Підставою для забезпечення потерпілих санаторно-курортним лікуванням є:
- заява за встановленою формою;

- висновок МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні;

- медична довідка лікувальної установи за формою N 070/о;

- індивідуальна програма реабілітації інваліда (у разі наявності).

Відповідно до висновку МСЕК потерпілі забезпечуються санаторно-курортним лікуванням за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

Датою взяття на облік потерпілого вважається дата подання заяви.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду надсилають потерпілому повідомлення за яким він (або уповноважена ним особа) має отримати путівку впродовж строку, зазначеного у повідомленні, або подати заяву про відмову від санаторно–куротної путівки.

У разі небажання або неможливості потерпілого оформити свою відмову, відповідальною особою робочих органів виконавчої дирекції Фонду складається акт про відмову за підписами: відповідальної особи, яка склала акт, начальника Відділення.

Письмова відмова або акт вкладається в особову справу потерпілого. Ця путівка надається наступному за чергою потерпілому.
2. Періодичність забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Потерпілі, які стали інвалідами, забезпечуються санаторно-курортним лікуванням періодично згідно з рішенням МСЕК, а саме:

● інваліди I групи щороку;

● інваліди II групи один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації;

● інваліди III групи один раз на три роки, один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації.

Термін санаторно-курортного лікування для потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку в спеціалізованих санаторно-курортних закладах становить 45 діб.

Термін перебування може бути скорочений до 24 діб за письмовою заявою потерпілого (враховуючи вік потерпілого, характер та складність захворювання тощо.)

Термін санаторно-курортного лікування для інших категорій потерпілих становить 24 доби.

Залежно від лікувально – діагностичних можливостей санаторно-курортного закладу, курсу та методик лікування, з урахуванням стану потерпілого (характер та складність захворювання, вік тощо) термін санаторно-курортного лікування може зменшуватись до 18 діб.


Компенсування витрат на проїзд
Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування (санаторно-курортний або лікувально-профілактичний заклад) і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого, Фонд соціального страхування від нещасних випадків компенсує витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду компенсують витрати на проїзд до санаторно-курортного або лікувально-профілактичного закладу і назад потерпілому та супроводжуючій його особі згідно з поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну білизну та транспортування багажу).

Вартість проїзду відшкодовується Відділеннями (Управліннями виконавчої дирекції Фонду) у таких розмірах:

■ залізницею - за тарифом не вище купейного вагона;

■ автобусом - за фактичними витратами;

■ водним транспортом - за тарифом третього класу.

Якщо потерпілий або супроводжуюча його особа має право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства, то відшкодування витрат за проїзд не проводиться.

Якщо потерпілий або супроводжуюча його особа має право на пільговий проїзд відповідно до чинного законодавства, то відшкодування витрат за проїзд проводиться з урахуванням пільг.


Супровід інвалідів I групи
Особи, які супроводжують інвалідів I групи, яким за висновком МСЕК визначено потребу у супроводі, забезпечуються путівками без лікування (лише проживання та харчування). На путівці супроводжуючого робиться помітка "Супровідник".

Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, про це видається довідка лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я (далі - ЛКК закладу охорони здоров'я). Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

Особам, які супроводжують потерпілих до санаторіїв спинального профілю, путівки не видаються, їм лише двічі оплачується проїзд до санаторію і у зворотному напрямку згідно з поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну білизну та транспортування багажу).

Потерпілий на підставі договору, укладеного робочими органами виконавчої дирекції Фонду з автотранспортним підприємством, або згідно з умовами укладено договору з санаторієм, забезпечується транспортуванням у разі від'їзду від місця проживання до основного виду транспорту та від основного виду транспорту до місцезнаходження санаторію і у зворотному напрямку, або від місця проживання потерпілого до санаторію, що розташований у межах області, та у зворотний бік.

Потерпілі з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку за висновком ЛКК закладу охорони здоров'я транспортуються від місця проживання до основного виду транспорту або від місця проживання до санаторію та у зворотному напрямку спеціальним медичним транспортом (автомобільним) в супроводі медичного працівника лікувального закладу.

У разі відмови потерпілого з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку від транспортування спеціальним медичним транспортом відповідальною особою робочих органів виконавчої дирекції Фонду складається акт про його відмову від такого транспортування за підписами: відповідальної особи, яка склала акт, начальника Відділення.

Як виняток за заявою потерпілого з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку транспортування до основного виду транспорту або санаторно-курортного закладу може здійснюватися також на власному автомобілі потерпілого або супроводжуючої особи. У такому разі фактичні витрати на пальне компенсуються робочими органами виконавчої дирекції Фонду потерпілому з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку згідно з наданою ксерокопією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (або тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу) та касово-розрахункових документів за умови проїзду за попередньо погодженим маршрутом з Відділенням (Управлінням виконавчої дирекції Фонду), з урахуванням відрізку шляху від місця проживання потерпілого з ушкодженням спинного мозку до основного виду транспорту або місця розташування санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку з розрахунку середніх витрат палива на 100 км шляху.

Вартість інших видатків, пов'язаних із транспортуванням потерпілого з ушкодженням спинного мозку до місця лікування і назад, не компенсується.

Потерпілому, який прибув до санаторію на власному автомобілі або автомобілі іншої особи, компенсація витрат на пально-мастильні матеріали не проводиться.

У разі невикористання потерпілим права на санаторно-курортне лікування у зв'язку з відмовою потерпілого від санаторно-курортного лікування вартість путівки йому не компенсується.

У разі самостійного придбання потерпілим путівки за профілем відповідно до наслідків виробничої травми чи професійного захворювання згідно з довідкою за формою N 070/о до санаторію, з яким укладено договір відповідно до вимог законодавства її вартість компенсується за ціною путівки, зазначеною в умовах договору з санаторієм, за умови перебування потерпілого на обліку для санаторно-курортного лікування та за наявності документів, що підтверджують сплату вартості путівки (прибутковий касовий ордер або розрахунково-касовий чек), та відповідно заповненого зворотного талона до придбаної путівки.

У разі самостійного придбання потерпілим путівки за профілем відповідно до наслідків виробничої травми чи професійного захворювання згідно з довідкою за формою N 070/о до санаторію, з яким не укладено договір її вартість компенсується робочими органами виконавчої дирекції Фонду у розмірі не більше вартості путівок у санаторії відповідного профілю, з якими робочими органами виконавчої дирекції Фонду укладено договори, за умови перебування потерпілого на обліку для санаторно-курортного лікування та за наявності документів, що підтверджують сплату вартості путівки (прибутковий касовий ордер або розрахунково-касовий чек), та відповідно заповненого зворотного талона до придбаної путівки.

На час лікування потерпілого в санаторії припиняється фінансування на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які призначені за рішенням МСЕК, якщо ці послуги передбачаються в договорі з санаторно-курортним закладом у потрібній кількості у межах вартості путівки. У разі відсутності в договорі з санаторієм домовленості про надання таких послуг або неможливості їх надання, враховуючи необхідність потерпілого в постійному вживанні лікарських засобів та постійному використанні виробів медичного призначення (за медичними показниками), вартість цих послуг відшкодовується відділенням інваліду за 5 днів до дня відбуття його до санаторію з урахуванням дороги. Потерпілий (або особа, що його представляє) інформує про таке відшкодування під час санаторно-курортного лікування.

Не відшкодовуються витрати на спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування, призначенні потерпілому за рішенням МСЕК, під час перебування його в санаторії, якщо надання цих послуг передбачено умовами договору з санаторієм або якщо надається путівка супроводжуючій особі.

Якщо умовами договору не передбачено надання постійного стороннього догляду та побутового обслуговування, відшкодування цих виплат проводиться за період лікування після підтвердження санаторієм відсутності цих послуг.

Не відшкодовуються потерпілому витрати на додаткове харчування, призначене за рішенням МСЕК, на період його перебування у санаторно-курортному закладі, якщо надання цих послуг передбачено умовами договору з санаторієм.

Взяття потерпілого на облік здійснюється після повернення його із санаторію.

Часом повернення вважається дата закінчення

перебування потерпілого в санаторії, яка зазначена у зворотному талоні до раніше виданої йому путівки.

Заповнений зворотний талон повертається потерпілим до відділення.


3. Порядок видачі санаторно-курортного лікування

Путівки видаються потерпілим (або особі, що його представляє) не пізніш як за 15 днів до початку санаторно-курортного лікування.

Для санаторно-курортного лікування потерпілий (або особа, що його представляє) пред'являє паспорт або пенсійне посвідчення.

При видачі путівки відповідальна особа робочого органу виконавчої дирекції Фонду робить на заяві потерпілого за своїм підписом відмітку про номер путівки, назву санаторно – курортного закладу, термін лікування, дату видачі, зазначає адресу потерпілого та номер паспорта або пенсійного посвідчення, на підставі якого отримано путівку.

При видачі путівки потерпілий на зворотній стороні заяви після підпису робить помітку «Ознайомлений з умовами режиму санаторно-курортного лікування».

Забороняється: • видача незаповнених путівок;

 • поділ путівок;

 • путівок без документів;

 • передача путівок іншим особам.

Виправлення терміну санаторного лікування, прізвища потерпілого, якому була видано путівку, тощо повинні бути засвідчені підписом начальника відділення (управлінням) і скріпленні печаткою за згодою санаторно-курортного закладу, що обумовлюється в договорах, укладених між виконавчою дирекцією Фонду та санаторно-курортними закладами.

У разі, якщо потерпілий з поважних причин перервав санаторно-курортне лікування, він має право на його продовження в межах невикористаних днів лікування за умови відсутності протипоказань, з обов'язковим письмовим погодженням з адміністрацією санаторію, якщо термін перебування в санаторії складав менше половини строку тривалості путівки.

У разі, якщо потерпілий перервав санаторно-курортне лікування без поважних причин, він не має права на продовження санаторно-курортного лікування.

Його право на санаторно-курортне лікування в даному періоді вважається використаним у повному обсязі.

У разі, якщо потерпілий був виписаний за порушення санаторно-курортного режиму, він не має права на продовження санаторно-курортного лікування.

Витрати на зворотній проїзд в такому разі потерпілому не компенсуються.


ВИСНОВОК
Кожен працездатний громадянин має бути зацікавлений у власному матеріальному добробуті – отримувати гідну заробітну плату, гарантії на певний рівень життя, соціальний захист. Система соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання – єдиний вид соціального страхування, гарантований державою та спрямований на соціальний захист застрахованих, які раніше залежали від власників своїх підприємств. На Фонд покладено обов’язки соціального захисту застрахованих осіб та членів їхніх сімей, що дозволяє в повному обсязі забезпечити реалізацію їхніх прав.

Кожна травма або професійне захворювання – це травма не лише одного окремого потерпілого, а й суспільства в цілому, оскільки економічна цінність фізично повноцінної людини незрівнянно вища від тієї, що є хворою та отримує компенсацію. Працездатність як соціально-правова категорія відображає здатність людини до праці і визначається рівнем її фізичного та духовного розвитку, а також станом здоров’я, професійними знаннями, умінням, досвідом.Словник основних понять

Лікарські засоби - речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму;
Медико-санітарна допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на ранню діагностику, допомогу особам з гострими та хронічними захворюваннями та реабілітацію хворих та інвалідів;
Медична реабілітація - система лікувальних заходів, що спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму з метою забезпечення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання;
Нещасний випадок на виробництві - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть;
Професійне захворювання - захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою;

Прямі наслідки страхового випадку - ушкодження здоров'я, спричинене нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, яке за певних умов становить найбільшу загрозу для життя, здоров'я, працездатності особи і потребує першочергових лікувальних заходів, є причиною звернення по медичну допомогу, а також нові прояви ушкодження здоров'я, що пов'язані з основним патологічним процесом (ускладненням).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Конституція України: закон України від 28.06.1996 р.№ 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30 (із змінами та доповненнями від 19.09.2013 № 586-VIІ) [ Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» ВВР, 1999, 46-47 із змінами, внесеними згідно Законів № 332 –VII (332 -18) від 18.06.2013 року [ Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР) від 21.03.1991 № 875-ХІ (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» Відомості Верховної Ради (ВВР) від 06.10.2005 № 2961-IV ( із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Положення про медико – соціальну експертизу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317(із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санатарно-курортним лікуванням, затверджено Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31.10.2007 № 49, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 26.12.2007 № 1400/14667 ( із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

 7. Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затверджене Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.06.2010 N 18, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 .07.2010 за N 489/17784 [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка