Задачі для самостійного розв'язання
Скачати 269.32 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір269.32 Kb.


Задачі для самостійного розв'язання

21. У фермера було два сини. Перший народився, коли фермер був ще молодим, і виріс красивим сильним юнаком, яким батько дуже пишався. Другий, що народився набагато пізніше, у дитинстві був хворобливим, і сусіди переконували фермера подати в суд для встановлення батьківства. Підставою для позову повинно було слугувати те, що будучи батьком такого справного юнака, яким був його перший син, фермер не міг бути батьком такої хворобливої дитини, як другий син. Групи крові були такі: фермер - 0, М; мати - АВ, N; І син - А, N, 2 син - В, МN. Чи можна на підставі цих даних вважати, що обидва юнаки є синами цього фермера? Які генотипи всіх членів сім’ї?

22. У потомстві від схрещування кукурудзи, що мас насіння з жовтим борошнистим ендоспермом, з рослиною, що має насіння з білим неборошнистим ендоспермом, у F1 усі зерна мали жовтий неборошнистий ендосперм. Частину рослин F1 самозапилили (дослід І), іншу частину схрестили з рослиною, що мала зерна з білим борошнистим ендоспермом (дослід 2). Нижче наведені результати схрещувань (табл.5).
Таблиця 5

Результати схрещувань рослин кукурудзи (задача 22)
Фенотип

Дослід 1

Дослід 2

Жовтий неборошнистий ендосперм

390

75

Жовтий борошнистий ендосперм

129

.81

Білий неборошнистий ендосперм

141

70

Білий борошнистий ендосперм

38

77

Як успадковуються ознаки? Визначте генотипи рослин, використаних у схрещуваннях. Яка частина потомків F2 гомозиготна за жовтим забарвленням ендосперма? На рослинах якого покоління потрібно дивитися прояв ознак ендосперму в F1?

23. Жінка з групою крові В, не здатна розрізняти смак фенілтіокарбаміду (ФТК), має трьох дітей: 1) з групою крові А, розрізняє смак ФТК; 2) з групою крові В, розрізняє смак ФТК; 3) з групою крові АВ, не здатна розрізняти смак ФТК.

Нездатність розрізняти смак ФТК - рецесивна ознака. Що ви можете сказати про генотипи матері та батька цих дітей?

24. У курей розоподібний гребінь визначається геном R, листоподібний - r. Півень з розоподібним гребенем схрещений з двома курками з розоподібним гребенем. Перша дала 14 курчат, усі з розоподібним гребенем, друга - 9 курчат, з них 7 з розоподібним і 2 з листоподібним гребенем. Які генотипи всіх трьох батьківських особин?

25. В огородника є два сорти томатів: один з червоними багатогніздними-плодами і карликовим зростом, інший з жовтими багатогніздними плодами і високим зростом. Він хоче вивести сорт з червоними багатогнізлними плодами тависоким зростом. Для цього він допускає схрестити сорта, які він має. Яка частина F2 від цього схрещування буде мати жовтий фенотип? Яка частина з них буде гомозиготна за трьома ознаками? Як визначити, які з рослин за ознаками, що нас цікавлять, гомозиготні?

26. Схрещувались сірі миші з білими. У F1 з'явились сірі миші, у F2 – 198 сірих та 72 білих. Як успадковуються ознаки?

27. У коней є спадкова хвороба гортані. Під час бігу хворі коні видають характерний хрип. Від хворих батьків часто народжуються здорові лошенята. Домінантна чи рецесивна ця хвороба?

28. Допускається, що в людини кучеряве волосся - домінантна ознака. У сім’ї троє дітей: дівчинка Катя з прямим волоссям та два хлопці - Саша з прямим волоссям і кучерявий Мишко. У матері цих дітей та в її батька волосся кучеряве, у батька дітей волосся пряме. Складіть родовід цієї сім’ї та визначте генотипи всіх членів сім’ї.

29. Знайдена форма огірків з квітками, що не відкриваються, але їх можна відкрити для штучного запилення. Дайте символи генів і визначте генотипи батьків у таких схрещуваннях: 1) закриті квітки х відкриті квітки - F1 (усі квітки відкриті); 2) F1 х F1 - F2 (145 рослин з відкритими квітками, 59 - з закритими); 3) закриті квітки х F1 –F2 (81 рослина з відкритими квітками, 77 - з закритими).

30. Від схрещування двох білоквіткових рослин флоксу з блюдцеподібними квітками у F1 отримано розщеплення: 49 рослин з білими блюдцеподібними квітками, 24 - з білими воронкоподібними, 17 - з кремовими блюдцеподібними, 5 - з кремовими воронкоподібними квітками. Чи можна на основі результатів даного схрещування визначнити, як успадковуються ці ознаки? Визначте генотипи вихідних рослин. Яке розщеплення повинно відбутися, якщо схрестити вихідні рослини з рослиною з кремовими воронкоподібними квітками з F1?

31. Схрещується рослина томату, гомозиготна за ознаками високого стебла червоного забарвлення плодів з гладенькою шкіркою, з карликовою рослиною, що має жовті опушені плоди. Укажіть генотипи батьківських рослин. Визначте фенотип та генотип потомства. Яка частина F2 від цього схрещування буде мати жовті опушені плоди і карликовий зріст? Яка частина F2 буде мати червоні гладенькі плоди та високе стебло? Яка частина F2 буде гомозиготна за всіма трьома ознаками? ( У томатів червоне забарвлення плодів домінує над жовтим, гладенька шкірка над опушеною, високе стебло над карликовим, Ознаки успадковуються незалежно).

32. У великої рогатої худоби комолість домінує над рогатістю, Комолий бик схрещений з трьома коровами. Від схрещування з рогатою коровою (1) отримане рогате теля, від схрещування з рогатою коровою (2) отримане комоле теля і від схрещування з комолою коровою (3) отримане рогате теля. Які найбільш ймовірні генотипи всіх батьківських особин і якого потомства слід очікувати у подальшому від кожного з цих схрещувань?

33. У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків. Батьки одного зних мають групи крові A та 0, батьки іншого - А та АВ, хлопчики мають групикрові А та 0. Визначте, хто чий син та генотипи батьків і дітей.

34. Відомо, що рослина мас генотип АаВbСс. Гени успадковуються незалежно.


 1. скільки типів гамет утворить ця рослина?

 2. скільки фенотипів і в якому співвідношенні може бути отримано в потомстві цієї рослини при самозапиленні, якщо допустити повне домінування за всіма парами алелей?

 3. скільки генотипів і в якому співвідношенні буде в потомстві цієї рослини при самозапиленні?

 4. скільки фенотипів і в якому співвідношенні може бути отримано в потомстві цієї рослини при самозапиленні при неповному домінуванніза геном В?

35. У стаді великої рогатої худоби у восьми телят була виявлена аномалія - безшерстність, що виникає в результаті надлишкового накопичення керотину, який викликає ненормальне ороговіння епітелію шкіри. Від схрещування цих тварин з трьома нормальними коровами отримали: від першої корови – 5 нормальних телят, від другої корови - 4 нормальних та 3 безшерстих телят, від третьої корови - 2 безшерстних телят. При схрещуванні безшерстих тварин народжуються лише безшерстні телята. Як успадковується ознака? Які найбільш імовірні генотипи безшерстих тварин і нормальних корів, з якими їх схрещували?

36. Від шлюбу між чоловіком із групою крові АВ та жінкою з групою крові А народилося троє дітей. з групами крові В, АВ і 0. Визначте генотипи батьків і дітей. Чи немає в цьому повідомленні чогось, що викликає сумнівів?

37. У фокстер'єрів іноді спостерігається нервове захворювання, якеперешкоджає нормальному пересуванню хворих собак. Аномалія спостерігаєтьсяв цуценят обох статей. Серед 92 цуценят, що народилися в 23 приплодах, цейдефект спостерігався у 25. Який висновок можна зробити з цих даних прогенетичну зумовленість даного захворювання? Які найбільш імовірні генотиписобак, від яких народилися хворі цуценята?

38. У томатів шкірка плодів може бути гладенькою або опушеною. Один сорт має плоди гладенькі, інший - опушені. При їх схрещуванні F1 має гладенькі плоди, у F2 - 174 рослини з опушеними і 520 - з гладенькими плодами. Якуспадковується опушеність? Що буде в обох Fа?

39. Ірландські сеттери можуть бути сліпими в результаті дії рецесивного генa. Пара тварин з нормальним зором мала приплід із 5 цуценят, два з яких були сліпими. Установіть генотипи батьків і генотипи цуценят. Одне нормальне цуценя з цього приплоду повинно бути продане для подальшого розмноження. Яка ймовірність того, що воно гетерозиготне за геном сліпоти?

40. Відомо, що рослина має генотип АаВbссDdЕеFf. Гени успадковуються незалежно:

1) скільки типів гамет утворює ця рослина?

2) скільки фенотипів і в якому співвідношенні може бути отримано при самозапиленні цієї рослини і повному домінуванні за всіма парами алелей?

3) скільки генотипів і в якому співвідношенні буде в потомстві цієї рослини при самозапиленні?

4) яке розщеплення вийде при схрещуванні цієї рослини з рослиною, що має генотип ааbbССddееFf?

41. У собак жорстка шерсть домінантна, м’яка - рецесивна. Двоє жорсткошерстих батьків дають жорсткошерсте цуценя. З ким його треба схрестити, щоб з’ясувати, чи має він у генотипі алель м’якошерстості ?

42. Проаналізуйте таке схрещування. Лохмоногий півень з високими ніздрями схрещений з голоногими курми з нормальними ніздрями. У F1 отримано 42 курчати голоногих з нормальними ніздрями. У F2 - 90 курчат голоногих з нормальними ніздрями, 33 лохмоногих з нормальними ніздрями, 29 голоногих з високими ніздрями, 12 лохмоногих з високими ніздрями. Як успадковуються.ознаки? Визначте генотипи батьків та потомків.

43. Мендель схрестив рослини гороху, одна з яких мала гладеньке насіння, жовте забарвлення сім'ядолей, та сіро-коричневе забарвлення шкірки насіння, інша - зморшкувате насіння, зелене забарвлення сім'ядолей та білу шкірку насіння. Від цього схрещування всі рослини мали гладеньке насіння з жовтим забарвленням сім'ядолей і сіро-коричневою шкіркою, а в F2: було отримано: 284 гладеньких жовтих з сіро-коричневою шкіркою, 98 гладеньких жовтих з білою шкіркою, 86 гладеньких зелених з сіро-коричневою шкіркою, 27 гладеньких зелених із білою шкіркою, 88 зморшкуватих жовтих з сіро-коричневою шкіркою, 7 зморшкуватих зелених з білою шкіркою. Як успадковуются ознаки? Визначає генотипи вихідних рослин та гібридів F1 Яке схрещування можна поставити для перевірки вашого припущення і які форми ви будете при цьому використовувати?

44. При схрещуванні забарвлених (фіалкові сходи від присутності антоциану) рослин жита з незабарвленими рослинами (зелені сходи унаслідок відсутності антоциану) у F2 було отримано 4584 забарвлених і 1501 зелених рослин. Як успадковується ознака? Який фенотип мають рослини F1?

45. Схрестили трьох голубих андалузьких курей, що мають розоподібний гребінь, з півнем з тими ж ознаками. У F1 від двох курей отримали розщеплення: 69 голубих з розоподібним гребенем, 32 чорних з розоподібним гребенем, 10 чорних з простим гребенем, 24 голубих з простим гребенем, 36 білих з розоподібним гребенем. У потомстві, отриманому від третьої курки, усі курчата мали розоподібний гребінь, при цьому ¼ з них були чорними, ¼ - білими й ½ - голубими. Поясніть результати, визначте генотипи вихідних курей та півня. Що буде отримано, якщо схрестити вихідних батьків з особинами, що мають чорне забарвлення і простий гребінь?

46. Одна порода курей відрізняється укороченими ногами, такі кури не розривають городів. Ця ознака домінантна. Ген, що контролює цю ознаку, викликає одночасно також укорочення клюва. При цьому в гомозиготних курчат клюв такий маленький, що вони не здатні пробити шкаралупу яйця і гинуть. В інкубаторі господарства, що розводить лише коротконогих курей, отримано 3000 курчат. Скільки з них коротконогих? Дайте аргументовану відповідь.

47. Від схрещування рослин озимого жита з опушеними та неопушеними квітковими лусочками в першому поколінні були отримані рослини з опушеними квітковими лусочками, а в другому - 227 з опушеними та 82 з неопушеними. При схрещуванні гібридів F1 з рослинами з неопушеними квітковими лусочками було отримано: 110 з опушеними й 98 з неопушеними лусочками. Як успадковується ознака? Визначте генотипи вихідних рослин і F1. Що буде отримано, якщо схрестити гібриди F1 з вихідними батьківськими рослинами з опушеними лусочками?

48. У реципрокних схрещуваннях світлих коропів з малюнком на шкірі з темними коропами без малюнка в F1 отримали 96 світлих з малюнком і 89 темних з малюнком. Від схрещування риб першого покоління з різними фенотипами в F2 було отримано 58 світлих з малюнком, 50 темних з малюнком, 18 темних без малюнка і 15 світлих без малюнка. Від схрещування світлих риб з малюнком з F1 між собою отримали 379 світлих з малюнком, 124 світлих без малюнка, 194 темних з малюнком і 80 темних без малюнка - усього 777 рибин. Якуспадковуються ознаки? Визначте генотипи риб, використаних у схрещуваннях. Що буде отримано, якщо схрестити риб темних з малюнком з темними без малюнка з F2?

49. Кров одного з батьків належить до групи А, іншого - до групи В. Які генотипи батьків, якщо в них багато дітей з такими групами крові:

в усіх АВ; 1. половина АВ, половина В;

 2. половина АВ, полонина А;

 3. ¼ АВ, ¼ А, ¼ В, ¼ 0.

50. Відомо, що рослина мас генотип АаВbсс:

І) скільки типів гамет може утвориш ця рослина?

2) скільки фенотипів може бути отримано в потомстві від самозапилення ції рослини, якщо допустити, що має місце повне домінування за всіма парами алелей і незалежне успадкування?

3) скільки генотипів і з якою ймовірністю може були отримано в потомстві від схрещування цісї рослини рослиною, що має генотип АаbbСс?

51. У матері група крові 0, у батька - В. Чи можуть діж успадкувати групукрові своєї матері? Якщо так, то з якою ймовірністю, якщо ні, то чому?

52. При схрещуванні курей з кучерявим пір’ям, з півнями, що мають нормальне пір’я, було отримано 84 курчати з кучерявим пірїям і 78 з нормальним. При подальшому схрещуванні курчат з кучерявим пір’ям із F1 між собою було отримане таке потомство: 172 з кучерявим пір’ям, 80 з нормальним і 72 з дуже кучерявим пір’ям. Як успадковується кучерявість пір’я в курей? Які генотипи всіх особин, використаних у схрещуваннях? Якого потомства слід чекати від схрещування особин з дуже кучерявим пір’ям з нормальними?

53. Жінка з карими очима виходить заміж за кароокого чоловіка, обоє батьків якого були кароокими. Від цього шлюбу народилася голубоока дитина. Визначте генотипи всіх членів сім’ї, виходячи із припущення про моногенний контроль забарвлення очей у людини?

54. При схрещуванні коричневої норки з сірою потомство коричневе. У F2 отримано 47 коричневих і 15 сірих. Яка ознака домінує? Скільки буде гомозигот серед 47 коричневих і 15 сірих? Як це визначити?

55. Дві чорних самки миші схрещені з коричневим самцем. Перша самка принесла в декількох приплодах 29 та 27 коричневих потомків. Друга -19 чорних. Від схрещування коричневих мишей народжувалися лише коричневі потомки. Які висновки можна зробити відносно успадкування чорного і коричневого забарвлення в мишей? Які генотипи обох самок і коричневого самця? Що буде отримано, якщо потомків F1 від другої самки схрестити між собою?

56. При схрещуванні рябих кролів із суцільно забарвленими в потомстві отримали лише рябих кроленят. У F2 - 23 рябих кроленят, 8 з суцільним забарвленням. Яка ознака домінує? Скільки кроленят із 23 рябих гомозиготні?

57. Від схрещування рослин редису з овальними коренеплодами отримано 68 рослин з круглими, 130 з овальними і 71 з довгими коренеплодами. При схрещуванні рослин з довгими і овальними коренеплодами також відбулося розщеплення: 118 рослин з овальними і 122 з довгими коренеплодами. Від схрещування рослин з круглими і овальними коренеплодами отримано 59 з круглими і 62 з овальними коренеплодами. Як успадковується форма коренеплоду в редиса? Визначте генотипи вихідних рослин в усіх схрещуваннях. Що буде отримано, якщо схрестити рослини з довгими і круглими коренеплодами?

58. При схрещуванні рослин флокса з білими воронкоподібними квітками з рослинами, що мають кремові блюдцеподібні квітки, отримане потомство: ¼ з білими блюдцеподібними, ¼ з білими воронкоподібними, ¼ з кремовими блюдцеподібнйми і ¼ з кремовими воронкоподібними квітками. Визначте генотипи вихідних рослин. Чи є серед потомків гомозиготні за цими ознаками рослини?

59. У великої рогатої худоби породи герефорд іноді зустрічаються карликові тварини. При схрещуванні карликової тварини з нормальною народжуються лише нормальні особини. Якщо ж цих нормальних потомків F1 схрещувати зворотно з карликовою батьківською особиною, то в потомстві від цього схрещування виникають нормальні та карликові телята у співвідношенні1:1. Як успадковується карликовість?

60. Кров більшості людей вміщує антиген Rh, який успадковується як домінантна ознака (резус-позитивна кров). У крові інших людей цього антигена немає (резус-негативна кров). Які групи крові можуть з'явитися у дітей від шлюбу; 1. двох резус-негативних батьків;

 2. якщо один із батьків резус-негативний, а інший - резус-позитивний;

 3. двох резус-позитивних батьків?

61. Містер Сміт купив у містера Брауна бика для свого стада чорно-строкатих голштин-фризів і отримав серед 26 телят 6 червоно-строкатих. До цього червоно-строкатих тварин у його стаді не було. Коли він став вимагати повернення грошей, що були оплачені за бика, містер Браун признав частково свою відповідальність, але заявив, що винуватцем є не один лише бик. Як ви поясните появу червоно-строкатих телят у цьому випадку? Чи не можете ви порадити, як використовувати в стаді отриманих червоних телят, половина з яких жіночої статі?

62. В овесу імунність до іржі домінус над .ураженням цією хворобою. Якими повинні буги гібриди F1 від схрещування овесу, що уражається іржею, з гомозиготним імунним? Яким буде друге покоління? Що буде отримано, якщо схрестити між собою рослини з F2, що уражаються іржею? Які форми можуть виникнути при схрещуванні гібридів F1 з вихідними батьківськими рослинами?

63. У сім'ях, де батьки мали трупу крові MN, у 151 дитини були виявлені такі групи крові: 39 з групою крові N. 70 – МN, 42 - М. Як успадковуються групи крові М, N, та МN?

64. Від схрещування гнідих коней з альбіносами народжуються лошенята з золотисто-жовтим забарвленням тулуба при майже білій гриві й хвості (забарвлення паломіно). Спроби розвести в себе коней такої масті не увінчались успіхом: у першому поколінні виникло розщеплення у співвідношенні 1 гнідий : 2 паломіно : І альбінос. Як це можна пояснити? Як успадковується забарвлення паломіно в коней?

65. Відомо, що рослина має генотип АаВbссddЕе. Гени успадковуються незалежно:

1) скільки видів гамет утворює ця рослина?

2) скільки фенотипів і в якому співвідношенні може бути отримано в потомстві цієї рослини при самозапиленні, якщо допустити повне домінування за всіма парами алелей?

3) скільки генотипів буде в потомстві цієї рослини при самозапиленні?

4) скільки фенотипів може бути отримано в потомстві цієї рослини при самозапиленні, якщо допустити неповне домінуваня за всіма парами алелей?

66. Від схрещування червоних рогатих коров з жовтим комолим биком було отримано: 7 жовтих комолих телят, 6 жовтих рогатих, 8 червоних комолих і 5 червоних рогатих. Що можна сказати за основою цих даних про успадкування у цієї породи жовтої і червоної масті? Комолості? Які допустимі генотипи вихідних тварин?

67. У томатів пурпурове забарвлення стебла домінує над зеленим, розсічені листки над ціліснокрайніми. Ознаки успадковуються незалежно. Визначте найбільш імовірні генотипи вихідних рослин у кожному з наведених нижче схрещувань:


 1. пурпурові розсічені з зеленими розсіченими, у потомстві 321 пурпурових розсічених, 101 пурпурових ціліснокрайніх, 310 зелених розсічених, 107 зелених ціліснокрайніх;

 2. пурпурові розсічені з пурпуровими ціліснокрайніми, у потомстві 219 пурпурових розсічених, 207 пурпурових ціліснокрайніх, 64 зелених розсічених, 71 зелених ціліснокрайніх;

 3. пурпурові розсічені з зеленими розсіченими, у потомстві 722 пурпурових розсічених, 231 пурпурових ціліснокрайніх;

 4. пурпурові розсічені з зеленими ціліснокрайиіми, у потомстві 404 пурпурових розсічених, 387 зелених розсічених;

 5. пурпурові ціліснокрайні з зеленими розсіченими, у потомстві 70 пурпурових розсічених, 91 пурпурових ціліснокрайніх, 86 зелених розсічених, 77 зелених ціліснокрайніх.

68. У чотирьох схрещуваннях коропів, що мають черевний плавець, з коропами без плавця були отримані такі результати:

схрещування І : 96 з плавцем, 101 без плавця;

схрещування 2 : 118 з плавцем;

схрещування 3 : 20 з плавцем;

схрещування 4 : 45 з плавцем, 39 без плавця.

Як успадковується ознака? Визначте генотипи всіх риб, використаних у схрещуваннях. Яке схрещування слід поставити для перевірки вашого припущення і які результати ви очікуєте отримати?

69. Схрещуються особини AaВbСсddd х AabbCCDd. Яку частину в потомстві будуть мати особини з генотипом: ААBbССdd; ааBBссDd; AaBBCcdd?

70. При схрещуванні між собою рослини червоноплодної суниці завжди дають потомство з червоними ягодами, а рослини білоплодної - з білими ягодами. Від схрещування цих сортів отримують рожеві ягоди. Яке потомство виникне при схрещуванні між собою рослин суниці з рожевими ягодами, якщо допустити моногенний контроль цієї ознаки? Яке потомство буде отримане у зворотних схрещуваннях рожевоплодних рослин з вихідними батьківськими сортами?

71. Дві рослини кавуна з довгими зеленими плодами (№ 1 та № 2) схрестили з рослинами, що мають круглі смугасті плоди (№ 3 та № 4), Ці схрещування дали такі результати:


 1. № 1 х № 3 - у F1 усі рослини з круглими зеленими плодами;

 1. № 2 х № 4 - у F1 20 рослин з круглими зеленими, 18 з круглими смугастими, 22 з довгими зеленими та 25 з довгими смугастими плодами. Визначте на основі цих схрещувань, як успадковується форма та забарвлення насіння в кавуна. Визначте генотипи вихідних рослин. Що буде отримано, якщо схрестити рослини № 1 з № 4 і рослини № 2 з № З?.

72. Від схрещування сріблясто-соболиного самця норки з нормальними темними самками отримали в потомстві 345 сріблясто-соболиних та 325 темних норок. Величина приплоду склала в середньому 5,11 цуценят. При схрещуванні сріблясто-соболиних норок між собою було отримано 196 сріблясто-соболиних і 93 темних при середній величині приплоду 3,65 цуценят. Поясніть результати схрещувань, визначте генотипи батьків і потомків.

73. У кроликів шерсть нормальної довжини домінантна, коротка -рецесивна. У кролиці з короткою шерстю народилось 7 кроленят: 4 з короткою шерстю і 3 з нормальною. Визначте генотип батька.

74. Дідусь хлопчика з боку матері має групу крові АВ, а інші бабусі й дідусь мають групу крові 0. Яка ймовірність для даного хлопчика мати групу крові А. В, АВ, 0?

75. При схрещуванні двох сортів томатів з жовтими та червоними плодами гібриди F1 мали червоні плоди, а в другому поколінні - 58 червоних і 14 жовтих плодів.

Як успадковується забарвлення плодів? Які генотипи вихідних сортів і гібридів F1? Яке схрещування можна поставити для перевірки вашої гіпотези і який результат ви очікуєте отримати при цьому для 125 рослин?

76. У томатів червоне забарвлення плода (R) домінує над жовтим (г). Укажіть генотипи, фенотипи і їх співвідношення в таких схрещуваннях: 1. RR x rr,

 2. Rr x rr;

 3. Rr x Rr;

 4. rr x rr;

 5. Rr x RR..

77. Голубоокий чоловік, обоє батьків якого мали карі очі, одружився з кароокою жінкою, батько якої мав карі, а мати – голубі очі. Від цього шлюбу народилася голубоока дитина. Які найбільш імовірні генотипи всіх згаданих осіб, якщо ознака контролюється одним геном? Яка ймовірність народження в цій сім’ї кароокої дитини?

78. Відомо, що рослина має генотип АаВb, причому гени успадковуються незалежно і за кожною парою алелей спостерігається повне домінування:

І) скільки фенотипів і в якому співвідношенні може бути отримано при схрещуванні цієї рослини з рослиною, що має генотип АаВB?

2) скільки генотипів і в якому співвідношенні виникне при самозапиленні цієї рослини?

3) яка частина потомків від самозапилення цієї рослини буде гомозиготною за обома генами?

79. У великої рогатої худоби вирізка на вусі визначається домінантним геном, а аномалія вим'я - рецесивним геном. У стаді в деяких корів є вирізка на вусі, у деяких -аномалія вим'я. Як найшвидше очистити стадо від цих спадкових дефектів?

80. У золотої рибки розвиток телескопічних очей контролюється рецесивною алеллю одного гена. Від схрещування гетерозиготної самки з нормальними очима з самцем, що має телескопічні очі, у F1 отримано 59 мальків. У якої частини цих мальків повинні бути телескопічні очі? Що вийде, якщосхрестити особин з нормальними очима з F1 з вихідною самкою?

81. У дітей групи крові А та В, у матері - АВ. Яка група крові може бути в батька цих дітей? Чи можна визначити генотипи всіх членів сім’ї? Дайте аргументовану відповідь.

82. У пологовому будинку в одну ніч народилося чотири немовляти з групами крові 0, А, В та АВ. Групи крові чотирьох батьківських пар були: 1 пара -0 і 0, 2 пара - АВ і 0, 3 пара - А і В, 4 пара -В і В. Розподіліть немовлят за батьківськими парами. Які генотипи всіх батьків і дітей?

83. Від чого легше позбавитися в стаді курей - від рецесивної ознаки листкоподібного гребеня чи домінантної ознаки лохмоногих ніг?

84. При схрещуванні рослин жита з нормальними листками з рослинами, що мають гофровані листки, у першому поколінні всі рослини виявились з нормальними листками, а в другому виявлено 564 з нормальними та 198 з гофрованими листками. Як успадковується ознака? Які генотипи мали рослини F1 і F2? Яке схрещування слід поставити для перевірки вашого припущення і які результати ви очікуєте отримати?

85. У морської свинки кучерява шерсть домінує над гладенькою. Напишіть генотипи всіх тварин у таких схрещуваннях:

1) з кучерявою шерстю х з гладенькою шерстю – ½ потомків з кучерявою шерстю, ½-з гладенькою.

2) з гладенькою шерстю х з гладенькою шерстю - потомки завжди лише з гладенькою шерстю.86. Серед великої кількості нормальних рослин кукурудзи була виявлена одна карликова рослина, яку схрестити з нормальною долиною. У першому поколінні від цього схрещування всі рослини виявились нормальними, а вдругому поколінні 67 нормальних і 19 карликових. Як успадковується карликовість? Як пояснити появу вихідної карликової рослини? Який результат ви очікуєте отримати від самозапилення карликових рослин?

 1. Від схрещування рослин люцерни з пурпуровими та жовтими квітками в першому поколінні всі квітки були зеленими, а в другому відбулося розщеплення: 169 з зеленими квітками, 64 з пурпуровими, 67 з жовтими і 13 з білими. Як успадковується ознака? Визначте генотипи вихідних рослин. Що буде отримано від схрещування рослин першого покоління з білоквітковою рослиною?

 2. Схрещуються дві рослини пахучого горошку – з білими пазушними та білими верхівковими квітками. У першому поколінні всі рослини були з пурпуровими пазушними квітками, а в другому поколінні відбулося розщеплення: 415 рослин із пурпуровими пазушними, 140 із пурпуровими верхівковими, 350 із білими пазушними, 95 із білими верхівковими квітками. Як успадковуються дані ознаки? Яку рослину слід взяти, щоб поставити аналізуюче схрещування? Які результати ви сподіваєтеся при цьому отримати?

 3. При схрещуванні кукурудзи з білими зморшкуватими зернами з рослиною, яка мала пурпурові гладенькі зерна, у першому поколінні всі зерна виявилися білими гладенькими, а в другому поколінні відбулось розщеплення: 808 білих гладеньких, 249 білих зморшкуватих, 202 пурпурових гладеньких, 50 пурпурових зморшкуватих. У результаті аналізуючого схрещування отримали: 135 білих гладеньких, 150 білих зморшкуватих, 40 пурпурових гладеньких, 52 пурпурових зморшкуватих. Як успадковуються ці ознаки? Які генотипи батьків, рослин першого покоління і рослини-аналізатора?

 4. У кукурудзи одного сорту в качані 16 рядів зерен, а в іншого – 8 рядів. При схрещуванні цих сортів у першому поколінні спостерігається проміжний фенотип, у середньому 12 рядів. Рослини другого покоління фенотипово дуже неоднорідні: кількість рядів варіює від 8 до 16, причому приблизно в одному з кожних 32 качанів є стільки ж рядів зерен, що й в одного з батьківських. Скільки генів визначають дану ознаку?

 5. Від схрещування двох рослин кукурудзи – з червоними зморшкуватими та білими гладенькими зернами – у першому поколінні всі рослини мали пурпурові гладенькі зерна. У другому поколінні відбулось таке розщеплення: 840 пурпурових гладеньких, 280 пурпурових зморшкуватих, 378 білих гладеньких, 123 білих зморшкуватих, 273 червоних гладеньких, 89 червоних зморшкуватих зерен. Як успадковуються ознаки? Визначте генотипи вихідних рослин. Яке розщеплення ви сподіваєтесь отримати в аналізуючому схрещуванні і яку рослину слід використовувати як аналізатор?

 6. У садівника було дві рослини левкою – одна з червоними, а інша з кремовими квітками. Від самозапилення рослини з кремовими квітками він отримав 18 з кремовими та 7 з білими квітками. Від самозапилення рослини з червоними квітками він отримав 222 з червоними, 68 з кремовими і 94 з білими квітками. При схрещуванні вихідних форм між собою було отримано 29 з червоними, 31 з кремовими і 18 з білими квітками. Поясніть отримані результати, визначте генотипи вихідних рослин.

 7. При самозапиленні зеленої рослини гороху було отримано 544 зелених і 45 хлорофільних світло-зелених рослин. Поясніть розщеплення, визначте генотип вихідної рослини. Як можна використовувати мутантні рослини для подальшої селекційної робрти, якщо вони виявляться життєздатними?

 8. Поясніть результати і визначте генотипи батьків у таких схрещуваннях, проведених з пшеницею: 1) від схрещування пшениці з червоним зерном з пшеницею з білим зерном у першому поколінні отимали 3/4 рослин з червоним зерном і 1/4 рослин із білим зерном; 2) від схрещування між собою рослин з червоним зерном отримали 7/8 рослин з червоним зерном і 1/8 рослин з білим зерном.

 9. При схрещуванні гомозиготних остюкових рослин пшениці з червоним колосом з гомозиготними безостюковими рослинами з білим колосом в першому поколінні всі рослини виявились безостюковими і з червоним колосом. У другому поколінні 564 рослини мали безостюковий червоний колос, 184 рослини – остюковий червоний колос, 38 рослин виявилось безостюковими білоколосими і 10 – остистюковими білоколосими. В аналізуючому схрещуванні також виникло чотири фенотипічних класи: 103 рослини з червоними безостюковими колосками, 91 з червоними остюковими, 30 з білими безостюковимии, 27 з білими остюковими. Поясніть отримані результати, визначте генотипи вихідних рослин. Яка рослина була використана як аналізатор?

 10. При схрещуванні рослин пшениці з червоним щільним колосом з рослинами, які мали білий пухкий колос, у першому поколінні отримали червоні колоски середньої щільності, а в другому – розщеплення: 185 з червоним щільним колосом, 360 з червоним колосом середньої щільності, 182 з червоним пухким, 12 з білим щільним, 25 з білим середньої щільності та 10 з білим пухким. Як успадковуються ознаки? Які генотипи вихідних рослин?

 11. Припустимо, що відмінність в урожайності між двома чистими сортами вівса, один з яких дає близько 4 г зерна, а інший – близько 10 г на одну рослину, залежить від трьох полігенів – А1, А2, А3. Якими будуть фенотипи в нащадків першого та другого поколінь, отриманих від схрещування цих сортів?

 12. Висота рослини сорго, гомозиготної за рецесивними алелями чотирьох генів карликовості, дорівнює 40 см. Висота рослини, гомозиготної за домінантними алелями цих чотирьох генів, – 240 см. Припустимо, що відмінність у висоті стебла контролюється рівною мірою всіма чотирма генами, причому їх дія має кумулятивний характер. Рослину з генотипом А1А1А2А2А3А3a4a4 схрещували з рослиною а1а1а2а2а3а3А4А4. Яка висота стебла в кожної з батьківських форм? Яка висота очікується в рослин першого покоління? Яка середня висота стебла очікується в рослин другого покоління?

 13. Рослини жита з антоціаном, опушені, без воскового нальоту схрестили з рослинами без антоціану, неопушеними, з восковим нальотом. У першому поколінні всі рослини виявились з антоціаном, опушені й з восковим нальотом, а в другому поколінні відбулося розщеплення: 335 рослин з антоціаном, опушені, з восковим нальотом, 110 з антоціаном, опушені, без воскового нальоту, 105 з антоціаном, неопушені, з восковим нальотом, 40 з антоціаном, неопушені, без воскового нальоту, 267 без антоціану, опушені, з восковим нальотом, 90 без антоціану, опушені, без воскового нальоту, 85 без антоціану, неопушені з восковим нальотом, 29 без антоціану, неопушені, без воскового нальоту. Як успадковуються ознаки? Які генотипи вихідних рослин?

 14. Висота рослини сорго, гомозиготної за рецесивними алелями чотирьох генів карликовості, дорівнює 40 см. Висота рослини, гомозиготної за домінантними алелями цих чотирьох генів, дорівнює 240 см. Припустимо, що відмінність у висоті стебла контролюється рівною мірою всіма чотирма генами, причому їх дія має кумулятивний характер. Рослину з генотипом А1А1а2а2А3А3а4а4 схрещували з рослиною а1а1а2а2а3а3А4А4. Яка висота стебла в кожної з батьківських форм? Яка висота очікується в рослин першого покоління? Укажіть, які очікуються межі мінливості висоти в рослин другого покоління і яка очікується чисельність рослин для кожного класу висоти? Яка середня висота стебла очікується в рослин другого покоління?

 15. Який висновок про кількість генів, що визначають кількість листків, можна зробити, знаючи, що максимальна їх кількість, характерна для одного із батьків, не була виявлена в популяції другого покоління, яка складалась майже з 2000 особин?

 16. При схрещуванні собак чорної та білої масті в першому поколінні було отримано приблизно 1/2 білих, 3/8 чорних та 1/8 коричневих. Як це можна пояснити? Які генотипи батьків і нащадків? Яких нащадків ви сподіваєтесь отримати від схрещування вихідної білої і коричневої собак із першого покоління?

 17. При схрещуванні кролика з нормальною довжиною шерсті з ангорським довгошерстим у першому поколінні всі кроленята мали нормальну довжину шерсті, а в другому – серед 115 нащадків 63 мали нормальну довжину шерсті, 30 – довгу і 22 – коротку. При схрещуванні кроликів із першого покоління з вихідним довгошерстим отримали 50 довгошерстих, 23 короткошерстих і 25 з нормальною довжиною шерсті. Як успадковується ознака? Визначте генотипи вихідних кроликів.

 18. Від схрещування кроликів, які різнились за довжиною вух (фландрів з довжиною вух 145 мм та польських з довжиною вух 85 – 90 мм), у першому поколінні всі особини мали проміжну довжину вух (110 мм). Довжина вух 214 кроликів другого покоління варіювала від 92 до 123 мм. Скількома генами контролюється довжина вух у кроликів? Які генотипи батьків?

 19. Від схрещування цегляно-червоних та лимонних мечоносців у першому поколінні всі риби виявились цегляно-червоними, а в другому – 141 цегляно-червона, 40 багряних, 53 зелених і 12 лимонних. Як успадковується забарвлення? Визначте генотипи вихідних риб та гібридів першого покоління. Яке схрещування слід провести для перевірки правильності вашого припущення і яке розщеплення ви очікуєте при цьому отримати?

 20. Від шлюбу негрів та білих народжуються мулати. Аналіз нащадків великої кількості шлюбів між мулатами дав розщеплення 1:4:6:4:1. Серед нащадків були чорні, білі, мулати, а також темні та світлі мулати. Поясніть результати. Визначте кількість генів, які зумовлюють колір шкіри, характер їх взаємодії і генотипи батьків та нащадків.

 21. Шлюб узяли два альбіноси, які не були родичами. У них народилося 8 дітей – 5 альбіносів і 3 не альбіноси. Як це можна пояснити?

 22. Подагра визначається домінантним аутосомним геном. За деякими даними пенетрантність гена в чоловіків становить 20%, а в жінок дорівнює нулю. Визначте ймовірність захворювання подагрою в родині: а) гетерозиготних батьків; б) де один із батьків гетерозиготний, а інший нормальний за даною ознакою.

 23. Ангіоматоз сітківки ока успадковується як домінантна аутосомна ознака з пенетрантністю 50%. Визначте ймовірність захворювання дітей у родині, де обоє батьків – гетерозиготні носії ангіоматозу.

 24. Черепно-лицьовий дизостоз успадковується як домінантна аутосомна ознака з пенетрантністю 50%. Визначте ймовірність захворювання дітей у родині, де один із батьків гетерозиготний, а інший є нормальним за цією ознакою.

Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Барна І.В., Барна М.М. Збірник задач і розв’язків з біології. – Тернопіль: Мандрівець, 1996. – Ч.2. – 104 с.

 2. Орлова Н.Н. Сборник задач по обшей генетике. - М.: МГУ, 1982. –128 с.

 3. Лабораторний практикум по обшей генетике./ И.Д. Соколов, П.В. Шеликов, Н.Л. Соколова, С.Ю. Наумов - Луганск: Русь, 1999. - 205с.

 4. Тоцкий П.А. Генетика -Одесса: Астропринт. - 1998.

 5. Гуляев Г.В. Словарь терминов по генетике, цитологии, селекции, семеноводству и семеноведению /Г.В. Гуляев, В.В. Мальченко. – М.: Россельхозиздат, 1983. – 240с.

 6. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. – М.: Высш. шк., 1989. – 592с.

 7. Орлова Н.Н. Сборник задач по общей генетике. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 128с.

 8. Сатарова Т.М. Збірник задач з загальної генетики /Т.М. Сатарова, З.В. Грицай, Л.В. Шупранова. Д.: РВВ ДНУ, 2001. – 24с.

 9. Тоцький В.А. Генетика: У 2 т. – Одеса: Астропринт, 1998. – Т. 1: Спадковість та мінливість. – 476с.

 10. Хелевин Н.В. Задачник по общей и медицинской генетике /Н.В. Хелевин, А.П. Лобанов, О.Ф. Колесова. – М.: Высш. шк., 1984. – 160с.

ЗМІСТ


Задачі для самостійного розв'язання 1

7

Список використаної та рекомендованої літератури 10Додаток 12Додаток


Таблиця стандартних значень 2


Кількість ступеней

свободи


Рівень значущості

0.05

0.01

0.001

1

3,8

6,6

10,8

2

6,0

9,2

13,8

3

7,8

11,3

16,3

4

9,5

13,3

18,5

5

11,1

15,1

20,5

6

12,6

16,8

22,5

7

14,1

18,5

24,3

8

15,5

20,1

26,1

9

16,9

21,7

27,9

10

18,3

23,2

29,6

11

19,7

24,7

31,3

12

21,0

26,2

32,9

13

22,4

27,7

34,5

14

23,7

29,1

36,1

15

25,0

30,6

37,7

16

26,3

32,0

39,3

17

27,6

33,4

40,8

18

28,9

34,8

42,3

19

30,1

36,2

43.8

20

31,4

37.6

45.3

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка