Захворювання стравоходу. Дивертикули стравоходу. Езофагіти. Пошкодження, сторонні тіла стравоходу. Кардіоспазм. Опіки, рубцеві звуження стравоходу. Рак стравоходу”
Скачати 107.56 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір107.56 Kb.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА № 8

для викладачів до практичного заняття на тему:

Захворювання стравоходу. Дивертикули стравоходу. Езофагіти. Пошкодження, сторонні тіла стравоходу. Кардіоспазм. Опіки, рубцеві звуження стравоходу. Рак стравоходу

1. Актуальність теми: Захворювання шлунково-кишкового тракту залишаються одним із самих розповсюджених хвороб людства. Частота деяких не має тенденції до зниження, а інші характеризуються помірним зростанням. Одним із таких є захворювання та травми стравоходу.
2. Навчальні цілі заняття:

Знати:


  1. Знати анатомію стравоходу?

  2. Знати фізіологію стравоходу?

  3. Класифікацію захворювань?

  4. Етіопатогенез основних захворювань стравоходу?

  5. Методи дослідження захворювань стравоходу?

6. Класифікація, клініка, діагностика дивертикулів, стриктур, ахалазії, раку?

7. Лікування захворювань стравоходу?

8. Алгоритм діагностики і лікування захворювань стравоходу ?

9. Медична допомога при травмах стравоходу ?


Вміти:

1. Підготувати хворого до рентгенологічного обстеження.

2. Підготувати хворого до ендоскопічного обстеження.

3. Алгоритм лікарської допомоги при кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу.

4. Проводити венепункції для довенного введення препаратів.

5. Вміти використовувати гемостатичні та протишокові препарати.

6. Вміти виписати клінічну рецептуру застосованих середників.

7. Перша допомога при опіках стравоходу лугами.

8. Перша допомога при опіках стравоходу кислотами.

3.Матеріали до аудиторної самостійної роботи.

3.1.Міжпридметна інтеграція.

3.1.Дисципліни, які забезпечують.

1. Анатомія – знати будову стравоходу.

2. Фізіологія – знати розвиток патологічного процесу.

3.2. Дисципліни, яких забезпечують.

1.Фізіологія – забезпечує знання про нормальне розташування та функціонування внутрішніх органів.

2.Оперативна хірургія – щоб вміти правильно застосувати оперативне втручання, як основний вид лікування захворювань стравоходу.

3. Патологічна фізіологія та анатомія – забезпечує знання про структурні зміни в органах та патологічні відхилення у функціонуванні організму при даній патології.
3.2. Зміст теми.

Стравохід має вигляд трубки який з`єднає глотку з шлунком. Розташований від VI шийного до XI грудного хребця. Довжина складає 20 –30 см. Виконує функцію транспорту їжі в шлунок. Фізикальні методи обстеження дають мало інформації, тому використовують рентгенологічний метод, езофагоскопія, езофагометрія, методи виявлення шлунково-стравохідного рефлюкса.

Дивертикули стравоходу – це мішкоподібні, тотожні з ним за структурою випинання, стінки, в яких можуть затримуватись слиз, залишки їжі. Під ахалазією стравохідно-кардіального переходу розуміють захворювання, якому притаманна неможливість розслаблення нижнього стравохідного сфінктера у відповідь на ковтання. Рубцеві звуження (стриктури) стравоходу можуть виникати внаслідок хімічних, термічних і променевих опіків, у результаті езофагіту чи пептичних виразок як ускладнення скарлатини. Рак стравоходу складає до 60 % усіх захворювань стравоходу. Основним методом лікування даної патології є оперативний.
3.3.Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою по темі

“ Захворювання стравоходу. Дивертикули стравоходу. Езофагіти. Пошкодження, сторонні тіла стравоходу. Кардіоспазм. Опіки, рубцеві звуження стравоходу. Рак стравоходу”.
Основні завдання

Вказівки

Відповіді

1.Етіологія захворювань і травм стравоходу.

2.Перерахувати основні клінічні симптоми при даній патології.

3.Основні методи дослідження

4. Провести диференційну діагностику.


5.Принципи лікування.

1.Вроджені, інородці тіла, травми, опіки, пат.процеси (пухлини), грижі.

2.Біль при ковтанні, відсутність проходження по стравоходу, регургітація застояною стравою, постійна наявність в глотці слизу, клокочучий шум при надавлюванні на глотку, неприємний запах з рота

3.Рентгенологічне, фіброезофагоскопія, езофагомамометрія, подвійне контрастування, визначення шлунково-стравохідного рефлюкса.

4.Нориці стравоходу, ахалазії, опіки, дивертикули, інородці тіла.


5.Консервативні. основні види операцій.

3.4. Матеріали для самоконтролю:
А. Питання для самоконтролю:
1. Анатомія та фізіологія стравоходу.

2. Класифікація захворювань та травм стравоходу.

3. Методи дослідження.

4. Дивертикули стравоходу. Класифікація, клініка, діагностика.

5. Ахалазія кардії. Класифікація, клініка, діагностика.

6. Варикозне розширення вен стравоходу. Класифікація, клініка, діагностика.

7. Стриктури стравоходу. Класифікація, клініка, діагностика.

8. Рак стравоходу. Класифікація, клініка, діагностика.

9. Основні принципи лікування захворювань стравоходу.
4. План і організаційна структура навчального заняття:

п/п


Етапи заняття

Розподіл часу

Види контролю

Засоби навчання

1.

Підготовчий етап

20 хв1.1.

Організаційні питання

2 хв

Контроль відвідування практичного заняття і наявність зошита з виконанням письмових домашніх завдань

Журнал відвідування студентами практичних занять. Зошити для практичних занять.

1.2.

Формування мотивації

3 хв

Контроль виконання самостійного домашнього завдання

Підручники, посібники, довідники, атласи, методичні рекомендації

1.3.

Контроль початкового рівня підготовки (стандартизовані засоби контролю)

15 хв

Структурована письмова робота, письмове та комп’ютерне тестування.

Тестові завдання, теоретичні запитання, підручники, посібники, довідники, методичні рекомендації, муляжі, результати досліджень.

2.

Основний етап

25 хв

Ситуаційні задачі, огляд хворих, усне опитування за стандартизованими переліками питань
3.

Заключний етап

15 хв3.1

Контроль кінцевого рівня підготовки

10 хв

Тестовий контроль

тести

3.2

Загальна оцінка навчальної діяльності студента

2 хв3.3

Інформація студентів про тему наступного заняття

3 хв

Теорія та практичні навички

Підручники, посібники, довідники, методичні рекомендації


4.Матеріали для аудиторної самостійної роботи.
4.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

1. Підготувати хворого до рентгенологічного обстеження.

2. Підготувати хворого до ендоскопічного обстеження.

3. Алгоритм лікарської допомоги при кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу.

4. Проводити венепункції для довенного введення препаратів.

5. Вміти використовувати гемостатичні та протишокові препарати.

6. Вміти виписати клінічну рецептуру застосованих середників.

7. Техніка бужування стравоходу.

8. Перша допомога при опіках стравоходу лугами.

9. Перша допомога при опіках стравоходу кислотами.


4.2. Професійні алгоритми щодо оволодіння навичками та вміннями.Завдання

Вказівки

Примітки

1.
2.

Оволодіти методикою обстеження хворого із захворюваннями стравоходу.

Провести курацію хворого1.Зібрати детальний анамнез захворювання. Встановити попередній діагноз та визначитись з додатковими методами обстеження.
2.В ході обстеження виявити: час настання захворювання, причину, тривалість, перші симптоми, яка первинна допомога надавалась.Звернути увагу на детальний збір анамнезу.


5. Методика організації навчального процесу на практичному занятті.

Тестові завдання:
1. Скільки фізіологічних звужень стравоходу ?

    1. Одне.

1.2. Два.

*1.3. Три.    1. Чотири.
  1. Що таке дивертикул ?

2.1. Пухлина.

*2.2. Вип`ячування стінки стравоходу.

2.3. Звуження просвіту стравоходу.
3.Які є види дивертикулів за локалізацією?

*1.1.Глотково-стравохідні (ценкера).

*1.2.Біфуркаційні.

*1.3.Наддіафрагмальні.

1.4.Серединні.

1.5.Верхні, нижні.

4.Ступені опіку стравоходу за глибиною ураження ?

3.1.П`ять.

*3.2.Чотири.

3.3.Три.


3.4.Два.
5.Стадії морфологічних змін при опіках стравоходу ?

*2.1.Стадія гострого езофагіту.

*2.2.Стадія хронічного езофагіту.

*2.3.Стадія формування рубцевих стриктур.

*2.4.Стадія пізніх ускладнень.

2.5.Латентний період.
Задачі.

Задача № 1.

Хворому 60 років зі стріктурою стравоходу внаслідок перенесеного опіку застосовують бужування. Які допоміжні методи лікування необхідно застосувати ?

Відповідь: необхідно застосувати знеболення, анти спастичні препарати, а також парентеральне харчування.

Задача № 2.

Хворий 50 р. поступив зі скаргами на надмірне виділення слюни, відчуття сухості, подразнення в горлі і перешкоди в ковтанні їжі.

Що підозрюється у хворого ?

Відповідь: у хворого можна запідозрити дивертикул стравоходу.

Задача № 3.

У хворого 54 р. встановлено діагноз дивертикул стравоходу. Яке лікування запропонуєте ?

Відповідь: найбільш ефективним є висічення дивертикула з пластикою стравоходу.

Задача № 4.

В лікарню привезли психічно хворого пацієнта зі слів медичного персоналу, хворий розібрав ліжко і дрібні частини проковтнув. Які додаткові методи обстеження потрібно призначити для діагностики ? Ваш діагноз ? Методи лікування.

Відповідь: Rtg шлунка. Стороннє тіло шлунка. Оперативний – гастрономія, видалення стороннього тіла.

Задача № 5.

У хворого 40 р. два місяці тому появилась прогресуюча дисфагія. Хворий схуд, але апетит зберігся. Рентгенологічно виявлено “дефект наповнення”, але контури рівні. Яке захворювання можна запідозрити ? Якими методами дослідження можна підтвердити ? Як лікувати хворого ?

Відповідь: можна думати, що у хворого є доброякісна пухлина – лейоміома. Хворому показано зробити езофагоскопію з взяттям матеріалу для біопсії. При підтвердженні діагнозу – оперативне лікування.

Задача № 6.

У хворого 60 р. виснаженого і ослабленого виявлено рак шийного відділу стравоходу. Яка тактика лікування даного хворого ?

Відповідь: рекомендується проведення лише променевої терапії.

Задача № 7.

На приймальне відділення поступив хворий зі скаргами на різкі болі та відчуття важкості в ділянці шлунка, що винекли після прийому їжі на протязі двох тижнів займався похуданням.

Які додаткові методи обстеження потрібно призначити для діагностики ?

Ваш діагноз ? Методи лікування ?

Відповідь: Можна запідозрити гостре розширення шлунка, визначити нижню межу шлунка, провести ФГДС, Rtg шлунка, промити шлунок, спазмолітична терапія

Задача № 8.

У хворого 30 років на фоні повного здоровя появилось дисфагія, болі за грудиною після ковтання, зригування стравою. Їжа проходила краще після запивання теплим чаєм. Ваш попередній діагноз? Які додаткові обстеження потрібно провести. Як лікувати хворого?

Відповідь: у хворого кардіоспазм. Потрібно провести контрастовіане обстеження стравоходу. Можливо проведення ФГДС. Лікування – консервативне малоефективне. Операція – кардіоділятація, бужування.

Задача № 9.

У хворої 52 роки півроку назад появилися скарги на болі за грудиною під час прийому їжі, ізжога. Рідко дисфагія. При Rtg-обстеженні було виявлено дивертикул лівої стінки стравоходу на рівні біфуркації трахеї розміром 3х4 см. Хвора не лікувалась. Яка тактика лікування?

Відповідь: консервативна терапія – часте дрібне харчування, не харчуватись перед сном, виключити гостру страву. Оперативне лікування – видалення дивертикула.

Задача № 10.

Хворий 67 років з діагнозом рак стравоходу IVступеня виявлений метестатичний вузол на шиї зліва. Хворий виснажений. По стравоходу проходить тільки вода. Яка допомога хворому?

Відповідь: накласти гастростому, щоб хворий не помер від голоду.


Рекомендована література:

Основна:

1. Л.Я.Ковальчу, Ю.П.Спіженко, В.Ф.Саєнко, Г.В.Книшов, М.Ю.Ничитайло Шпитальна хірургія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 1999.

2. А.А.Чиркин, А.Н. Окороков, И.И. Гончарик Диагностический справочник терапевта – Минск.: Беларусь, 1993.

3. Конспект лекцій по хірургії.

4. Методичні рекомендації для студентів по хірургії.

Додаткова:

1. Д.В. Григорян Руководство к практическим заняттям по общей хирургии. – М. – 1976.

2. Д.Ф. Скрипниченко Хірургія. - К. : Вища школа, 1992. - С. 131-152.

3. Б.В. Петровський. Хирургические болезни. – М.: Медицина. 1980.

4. Цитовская Л.В. Руководство к практическим занятиям по хирургии. - К.: Вища школа, 1988. - С. 4-14.

5. Гостищев В.К. Руководство к практическим занятиям по общей хирургии. - М.: Медицина, 1987. - С. 4-32.

Методичну розробку підготував к.мед.н., доцент Чурпій І.К.

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № ___ від________ 20__р.Зав. каф. хірургії

стоматологічного ф-ту, д.мед. н., професор: О.В.Пиптюк


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка