Закон України "Про Цивільну оборону України", вру
Сторінка17/23
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

Серед промислових ІДА слідує виділити ізолюючі проти-гази, шахтні саморятівники, ізолюючі респіратори, киснево-ізолюючий протигаз КІП-8, дихальні апарати ВЛАДА і АСВ-2, які можуть успішно використовуватися для захисту органів ди-хання від СДОР.Киснево-ізолюючий протигаз КІП-8 призначається для за-хисту органів дихання при газорятувальних роботах від шкід-ливої дії непридатної для дихання атмосфери, яка має отруйні речовини високої концентрації і збіднена киснем. Час захисної дії киснево-ізолюючого протигазу складає 2 години. Місткість балону 1л; запас кисню в балоні 200 л; маса протигазу складає 10 кг.

Всі вузли КІП-8, за виключенням клапанної коробки з маскою МИП-1 або шлемом-маскою, з’єднувальних трубок і манометру, розташовані в металевому корпусі: кисневий балон з запірним вентилем, блок легеневого автомату з редуктором і байпасом; дихальний мішок з запобіжним клапаном, звуковий сигнал; регенеративний патрон, поясний і плечовий ремні.Після кожного використання КІП-8 чистять, провіряють і перезаряджають. Зберігають КІП-8 в зібраному виді в примі-щенні при температурі повітря від 3 до 20˚ С та відносній волозі 65-60%.
Основні характеристики ізолюючих протигазів і приборів


Характеристика

Ізолюючий протигаз

КІП-8


ИП-4

ИП-46

ИП-46М

Маса , кг

3,4

4,6

5,5

10

Лицева частина

ШИП-2б

ШВСМ

ШВСМ

МИП-1

Регенеративний патрон

РП-4

РП-46

РП-46М

-

Час захисної дії при навантаженні (хв.):

Важкому

40

50

50

-

Середньому

75

60

60

-

Легкому

180

180

180

120

В воді (15-20˚ С)

-

-

120

-

В воді (15-20˚ С)

-

-

20

-


Шахтні саморятівники (малогабаритний ШСМ-1, ШСМ-7М, ШС-20М та їх аналоги) призначені для захисту органів дихання робітників вугільної, хімічної, металургійної промис-ловості при аваріях, вибухах і пожежах.

Ізолюючі респіратори призначені для захисту органів ди-хання від шкідливої дії непридатної для дихання атмосфери при виконанні гірничорятувальних і технічних робіт в вугільних шахтах і кар’єрах.

Дихальні апарати ВЛАДА і АСВ-2 призначені для захисту органів дихання при роботі в атмосфері, яка має високий рівень концентрації шкідливої речовини і збідненої киснем. Вони від-носяться до типу резервуарних апаратів з запасом стисненого повітря і відкритою схемою дихання.

Шлангові ізолюючі дихальні автомати забезпечують орга-ни дихання чистим повітрям через з’єднувальні шланги до них також відносяться пневмокостюми, які забезпечують захист не тільки органів дихання, а і всього тіла. Шлангові ІДА розді-ляються на два типа: самовсмоктуючі шлангові апарати, в яких повітря до органів дихання поступає із чистої зони за рахунок зусиль людини; шлангові апарати з примусовою подачею чисто-го повітря в лицеву частину за допомогою повітродувок, венти-ляторів або від компресору після його попереднього очищення.

Шлангові ІДА використовуються, як правило, при виконанні робіт для ремонту та очистці різних ємностей (цистерн, котлів), при ремонті колодязів, димоходів, підвальних і інших примі-щень, де можуть скупчуватися газоподібні шкідливі суміші.Протигаз шланговий ПШ-1 є засобом захисту безнапірного типу і має призначення для одного працюючого. Складається із шлему-маски (трьох ростів: 1, 2, 3-го), двох з’єднувальних тру-бок, рукава для підведення повітря, фільтруючої коробки для очистки повітря, що вдихається, від пилу, рятувального поясу з плечовими тасьмами, сигнальної рятувальної мотузки і штиря для закріплення кінця рукава з фільтруючою коробкою в зоні чистого повітря. Протигаз ПШ-1 рекомендується використо-вувати при малих і середніх навантаженнях в тих випадках, коли чисте повітря можливо забирати на відстані не більше 10 м від робочого місця.

Опір вдиху і видиху при витраті повітря 30 л/хв. складає 196 і 100 Па відповідно. Маса апарату не більше 8 кг. У зв’язку з великим опором диханню протигаз ПШ-1 рекомендується використовувати при короткочасних роботах. Придатність про-тигазу провіряється перед кожною видачею і періодично (не ріже одного разу за тиждень).Шланговий протигаз ПШ-2 є засобом захисту з примусо-вою подачею чистого повітря і призначається на одночасне за-безпечення захисту органів дихання двох працюючих на від-стані 20 м від повітродувки або одного працюючого на відстані 40 м. В апараті передбачена подача повітря за допомогою елект-родвигуна, а також шляхом обертання повітродувки вручну.

Комплектність і призначення протигазу ПШ-2 аналогічні про-тигазу ПШ-1, тільки додаткові елементи є в двох комплектах, довжина рукавів для підведення повітря складає 20 м, а сигна-льних мотузків 25 м. Кількість повітря, що подається під кожну лицеву частину при 60 об./хв. складає 50 л/хв. Опір вдиху відсут-ній, а опір видиху складає 119 Па. Маса апарату не більше 46,7 кг.Шланговий апарат ДПА-5 аналогічний апарату ПШ-2, від-різняється тільки конструкцією повітродувки. Мінімальний тиск повітря 3000 Па, кількість повітря, що подається складає 200 л/хв.

Пневмокостюми ЛГ-4 і ЛГ-5 призначаються для ремонтних і аварійних робіт при значному забрудненні і повітря і облад-нання приміщень радіоактивними і токсичними речовинами. Вони забезпечують ізоляцію органів дихання і поверхні тіла працюючого від зовнішнього середовища.

Пневмокостюми виготовляються із поліхлориду пластикату, при чому ЛГ-5- із більш міцної армованої плівки марки 80АМ. З переду комбінезону є лаз для входу в костюм і виходу із нього.

Система подачі повітря в пневмокостюм включає повітровід, який розташований в шлемі, пластмасовий штуцер з пневмо-костюмом та поясні повітроводи. Пневмокостюми виготовляю-ться трьох ростів: 3 ріст (М – малий) від 160 до 170 см; 4 ріст (С – середній) від 171 до 180 см; 5 ріст (В-великий) від 181 до 190 см.

Робота в пневмокостюмі допускається при температурі від мінус 30 до плюс 45 ˚С. Повітря подається з використанням 250 л/хв. При температурі навколишнього повітря 16-27 ˚С пневмокостюм може використовуватися працюючим без погір-шення самопочуття на протязі 4-6 годин. Маса пневмокостюму без шлангів складає 3 кг.Тканинні маски проти пилу ПТМ-1 складаються із корпусу і кріплення. Корпус виготовляється з 4-5 шарів ткані. Напроти очей робляться прорізи, в які вставляються скельця або прозора плівка. На голові маска закріплюється за допомогою смуги тка-ні, резинки або зав’язок. Ріст маски залежить від висоти об-личчя.


Висота обличчя, мм

До 80

81-90

91-100

101-110

111-120

121-130

>131

Ріст маски

1

2

3

4

5

6

7

Для верхніх шарів маски найбільш підходить б’язь, шта-пельне або трикотажне полотно, мадаполам, міткаль, шотландка та інші. Внутрішні шари можуть бути із дитячого пика, байки, бумазеї, бавовняно-паперової, шерст’яної та інших тканин.Ватяно-марлева пов’язка виготовлюється з марлі розміром 100х50 см, на середину якої накладається шар вати розміром 30х20 см і товщиною 1-2 см. Марля з обох сторін загибається і накладається на вату. Кінці розрізуються вздовж середини, в результаті чого виникають зав’язки.

Індивідуальними засобами захисту шкіри є: захисні комп-лекти, спеціальний захисний одяг, загальновійськовий комп-лексний захисний костюм, побутовий, виробничий і спортивний одяг. Вони за типом захисної дії поділяються на ізолюючі (плащі і костюми), матеріал яких покривається спеціальними газо- і вологонепроникними плівками і фільтруючі, що пред-ставляють собою костюми із звичайного матеріалу, який наси-чується спеціальним хімічним складом для нейтралізації або сорбції пару СДОР.

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) складається з захисного плаща ОП-1 (виготовляється 5-и розмірів із спе-ціально проґумованої ткані), захисних панчіх і захисних рукавичок. Маса комплекту 3 кг, упаковується в ящики по 20 шт.

Легкий захисний костюм Л-1 складається з сорочки з капю-шоном, брюк, зшитих заодно з панчохами, двопалих рукавичок і підшоломнику. Окрім того, в комплект входить сумка і пара рукавичок. Виготовляється трьох розмірів із проґумованої ткані. Маса 3 кг, упаковується в ящики по 12 шт.

Захисний костюм (комбінезон) складається із куртки і брюк (в комплект входять і ґумові рукавички, ґумові чоботи і підшоломник). Виготовляється трьох розмірів із проґумованої ткані. Маса 6 кг, упаковується в ящики по 20 шт.

Захисний фільтруючий одяг (ЗФО) складається з хлопча-топаперового комбінованого костюму насиченого пастою К-4, ґумових рукавичок, чобіт, підшоломнику, двох онуч (одна наси-чена).

Для захисту шкіри від радіоактивних речовин і бактеріальних засобів можуть використовуватися спортивні, робочі або шкі-льні костюми (брюки і куртки). При цьому одяг необхідно герметизувати за допомогою нагрудника, капюшонів, клапанів низу рукавів і брюк.

Герметичний одяг для забезпечення захисту від пару і аеро-золів отруйних речовин необхідно насичати мильною масляною емульсією (300 г господарського мила, 0,5 л рослинного масла і 2 л води).

Комплект захисний плівковий (КЗП) складається з плаща з капюшоном, панчіх із поліетиленової плівки і ґумових рука-вичок. Маса комплекту складає 1 кг.

Костюми проти лугів і кислот (ПЛК) , призначаються для роботи з їдким натром, його розчинами з концентрацією до 35 % і розчинами кислот з концентрацією до 22 %. Виго-товляються вони із однобічної проґумованої ткані. В комплект входять: куртка, брюки, чоботи, гумово-трикотажні рукавички, шлем-маска, виготовляються двох ростів.

Костюми чолові і жіночі для захисту від кислот, призна-чаються для захисту поверхні шкіри від різних концентрацій кислот. В комплект входять: куртка, брюки і головний убір. Костюми розподіляються на чотири підгрупи і виготовляються із різних фільтруючих тканин.

Для захисту рук від СДОР промисловістю випускаються рукавички ґумові технічні двох типів (тип 1- товщиною 0,3 мм, тип 11- товщиною 0,7 мм), які призначені для виконання точних і грубих робіт.

Крім того, промисловістю випускається ціла гамма рукави-чок для захисту рук від різних кислотних і лужних розчинів середньої концентрації з використанням різних фільтруючих матеріалів на основі тканин.

Всі засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри мають два види зберігання – у мобілізаційному резерві та поточ-ний. Термін зберігання засобів індивідуального захисту органів дихання складає 10 років, після чого вони підлягають перевірці силами спеціалізованої лабораторії ЦО і при їх справності термін їх зберігання може бути продовжений ще на 5 років.

Мобілізаційний резерв, який призначається для викорис-тання в особливий період, поділяється на резерв органів вико-навчої влади і об’єктовий.

Обєктовий резерв створюється за рішенням галузевих органів управління або за рішенням начальника цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності.

Мобілізаційний резерв засобів індивідуального захисту збе-рігається у спеціально побудованих або виділених для цих цілей теплих приміщеннях. Протигази зберігаються, окремо від рес-піраторів і засобів захисту шкіри, у дерев’яних ящиках до 40 шт. у кожному всіх ростів, які можна за висотою укладати у 4-5 рядів. Респіратори зберігаються аналогічно протигазам. Засоби шкіри укладаються у ящики до 20 шт. всіх ростів.

Засоби індивідуального захисту поточного використан-ня мають декілька способів зберігання: на робочому місці осо-бового складу формувань, на складі скомплектованими для кожного члена формування (протигаз, респіратор, аптечка АІ-2, ІПП-8, ІПП, засоби захисту шкіри або окремо за кожним най-менуванням.

Необхідно враховувати, що засоби індивідуального захисту, які забезпечують захист від сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), оказують негативний вплив на організм людини, ут-руднюють при певних умовах виконання покладених завдань внаслідок погіршення теплообміну організму людини з нав-колишнім середовищем та в результаті обмеження рухомості.

Командир формування разом з особовим складом форму-вання здійснює підбір протигазів, для чого проводяться від-повідно до марки протигазу обміри голови, за якими робиться підбір росту протигазу. Коли обміри будуть закінчені, командир видає особовому складу формувань протигази відповідних розмірів і приказує протерти внутрішню частину шлемів-масок, користуючись ватою або носовою хусточкою, які змочені одеколоном або спиртом і, приступити до перевірки протигазів, для чого необхідно:

вийняти протигаз із сумки і перевірити цілісність шлему-маски (маски), стекол окулярів, справність тасьми, їх натяг, наявність пересувних пряжок;

перевірити клапанну коробку, наявність і стан клапанів вдиху і видиху та запобіжного екрану;

перевірити з’єднальну трубку (якщо вона є) чи не має на ній проколів або розривів, щільно вона приєднується до патрубку маски, не пом’ята накидна гайка та чи є на ніпелі гумове кільце;

перевірити протигазову коробку щоб на ній не було вм’ятин, проколів, ржі, вийняти гумову пробку із отвору на дні коробки;

перевірити протигазову сумку і наявність дерев’яних вкла-дишів та незапітнілих плівок (олівців).

Після зовнішнього огляду необхідно зібрати протигаз і перевірити його на герметичність. Для цього необхідно надіти шлем-маску (маску), вийняти протигазову коробку із сумки, закрити отвір коробки гумовою пробкою або зажати долонею і зробити глибокий вдих. Якщо при цьому повітря не проходить під шлем-маску (маску), тоді протигаз справний. При виявленні несправностей і некомплектності у протигазі, його здають в ремонт або замінюють справним.

Інший спосіб перевірки протигазів у камері або палатці з використанням хлорпікріну.


Керівник задає 2-3 запитання навчаємим з метою перевірки стану засвоєння матеріалу, при необхідності робить додаткові пояснення.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ПРАВИЛА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.”
Медичний захист населення є складовою частиною комп-лексу медичних заходів цивільної оборони. Він має за мету на основі прогнозування можливої небезпеки для здоров'я людей попередити або послабити дію факторів ураження на них іоні-зуючого випромінювання, отруйних речовин й бактеріальних засобів шляхом проведення спеціальних профілактичних захо-дів з застосуванням медичних засобів захисту, а також органі-зації санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Застосування медичних засобів захисту може знизити або по-передити вплив на людей окремих факторів ураження над-звичайних ситуацій, особливо при дії особового складу сил ЦО в осередках ураження (зараження). За певних умов застосування цих засобів може підвищити ефективність інших способів за-хисту (в ході розосередження і евакуації населення, при укритті у захисних спорудах тощо).

Разом з тим не можна орієнтуватися лише на один спосіб захисту, яким би надійним він не був. У кожному конкретному випадку перевагу слід надавати тому з них, який найбільш відповідає обстановці, що склалася. Завдання полягає у тому, щоб підготувати і у випадку необхідності застосувати будь-який або одночасно усі у комплексі способи захисту і досягти тим самим якомога більш надійного захисту населення.

Медичні засоби захисту призначені для профілактики і надання допомоги населенню, що потерпіло від надзвичайних ситуацій. За їх допомогою можна урятувати життя більшій кількості людей, повністю попередити або значно знизити розвиток уражень у них, підвищити стійкість організму людини до ї дії ураження радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами.

Для профілактики ураження сильнодіючими отруйними ре-човинами та надання першої медичної допомоги у надзвичай-них ситуаціях використовуються табельні засоби – індивідуа-льна аптечка АІ-2 (та її аналоги), індивідуальний протихіміч-ний пакет ІПП-8 та індивідуальний перев’язувальний пакет ІПП.До медичних засобів захисту належать:

• радіозахисні препарати;

• засоби захисту від дії отруйних речовин - антидоти;

• протибактеріальні засоби (антибіотики, вакцини, сироватки тощо).Радіозахисні препарати призначаються для профілактики уражень іонізуючими випромінюваннями і послаблення проявів променевої хвороби.

Антидоти - специфічні протиотрути; використовуються для профілактики ураження людей отруйними речовинами. У випадку їх раннього застосування досягається високий ефект.

Протибактеріальні препарати - засоби профілактики інфек-ційних захворювань.

Вказані вище медичні засоби захисту включаються в основ-ному до аптечок індивідуальних (АІ). Вони містять препарати: радіозахисні - засоби №1 і 2; засіб, що використовується при отруєнні фосфорорганічними речовинами (ФОР); засіб проти блювоти; протибактеріальні засоби №1 і №2. Передбачено включення і протибольового засобу. В АІ-2 мається інструкція щодо порядку застосування медичних засобів.До медичних засобів захисту відносяться: пакет перев'язу-вальний медичний (ІПП), що складається із стерильної пов'язки для надання допомоги при пораненнях і опіках; індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8), призначений для надання само- і взаємодопомоги при ураженні отруйними речовинами. За його допомогою проводять часткову спеціальну обробку безпосеред-ньо після ураження або сильнодіючими отруйними речовинами.

Профілактика ураження населення, надання першої медич-ної допомоги людям в осередках ураження, а після цього і лікарської допомоги з використанням усіх медичних засобів захисту покладаються на формування і заклади медичної служби ЦО. У той же час враховується необхідність у будь-якій складній обстановці надавати першу допомогу в осередках ураження, як правило, у найкоротші строки, що вимірюються хвилинами. Цього можна досягти лише при активній участі самого населення через само- і взаємодопомогу. З урахуванням цього усе населення навчається відповідним прийомам.

Слід відмітити, що якими б ефективними не були медичні засоби захисту, все ж таки першорядного значення набуває попередження потрапляння радіоактивних і отруйних речо-вин, а також бактеріальних засобів в організм людини.

Застосування індивідуальних засобів медичного захисту попереджує ураження людини, послаблює вплив на неї деяких факторів. Наприклад, дотримування правил особистої гігієни і застосування антибактеріальних засобів (антибіотиків, вакцин тощо) запобігає інфекційним захворюванням.

Своєчасно накладена на рану або місце опіку стерильна пов'язка - це не лише надання медичної допомоги, але й засіб попередження ускладнень.

У першу чергу медичними засобами захисту забезпечую-ться особовий склад формувань, робітники і службовці об'єктів, що розташовані в категорійних містах, а також населення міст та інших населених пунктів, які потрапляють у зони ураження хімічно небезпечних об’єктів та АЕС.

У другу чергу засобами медичного захисту забезпечується інше населення категорійних міст, жителі населених пунктів, що розташовані у зонах можливого руйнування і все населення міст та інших населених пунктів, на території яких розташовані категорійні об'єкти народного господарства.

У третю чергу медичними засобами захисту забезпечується усе інше населення, включаючи жителів сільських населених пунктів.

Медичні засоби захисту видаються населенню при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, при цьому треба знати, хто і де їх буде отримувати.

Після отримання аптечки необхідно перевірити її комплект-ність і вивчити правила користування нею за інструкцією. Не рекомендується розкривати аптечку без необхідності, перек-ладати і розкривати пенали з таблетками. Не можна порушу-вати герметичність упаковки перев'язувального і протихіміч-ного пакетів.

Отримані медичні засоби зберігаються у населення до особ-ливого розпорядження керівництва цивільної оборони. Невико-ристані пакети і аптечки здаються на склад у встановленому порядку. При загрозі надзвичайних ситуацій медичні засоби індивідуального захисту повинні завжди перебувати у готов-ності до використання у будь-яку хвилину.

Зберігання і підтримування у готовності медичних засобів захисту, призначених для особового складу формувань, робіт-ників і службовців, інших категорій працюючого населення, учнів, студентів покладається на керівників ЦО об'єктів, а для іншого населення - на начальників ЦО міст і районів.

Медичні засоби захисту зберігаються як безпосередньо на об'єктах господарської діяльності, так і на складах резерву у позаміській зоні.

Найважливішою вимогою, що ставиться до організації вико-ристання цих засобів, є забезпечення можливості найшвид-шого їх застосування у випадку необхідності.

Для цього засоби, що зберігаються безпосередньо на об'єк-тах, закріплюються за тими особами, для яких вони призначені, і повинні знаходитися у постійний готовності до видачі у міні-мально короткі строки як у мирний час, при аваріях і катаст-рофах, так і при загрозі нападу ворога.

Планами ЦО (плани дій у НС) визначений порядок видачі формуванням і населенню медичних засобів захисту при введені відповідних ступенів готовності ЦО. Разом з тим ці засоби можуть видаватися і до введення певного ступеня готовності розпорядчим порядком у відповідності з вказівками органів уп-равляння з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Пакет перев'язувальний медичний (ІПП) промисловістю випускається трьох типів: індивідуальний, звичайний, першої допомоги з однією подушечкою і першої допомоги з двома подушечками. Розрізняються вони за способом упакування, кількістю подушечок і розмірами.

Індивідуальними перев'язувальний пакет складається з бинту, двох ватно-марлевих подушечок, чохла і шпильки. Розкривши пакет, виймають бинт і стерильні подушечки так, щоб не торкатися їх внутрішнього боку руками. Подушечки накладаю-ться внутрішньою стороною на поранену поверхню, при наск-різних пораненнях - на вхідний і вихідний отвори і прибин-товують, кінець бинту закріплюють шпилькою.Аптечка індивідуальна (АІ-2). Практика показує, що при вивченні аптечки індивідуальної вона повинна бути в руках у тих, хто вчиться. У ній міститься набір медичних засобів, що розподілені по гніздах. Розмір аптечки складає: 90х100х20 мм. Маса - 130 г.

Аптечка індивідуальна містить медичні засоби захисту і призначена для надання допомоги, самодопомоги, взаємодо-помоги при пораненнях і опіках (для зняття болю) і поперед-ження або послаблення уражень фосфорорганічними отруйними речовинами, бактеріальними засобами і радіоактивними речо-винами.Протибольовий засіб знаходиться у гнізді №1 і у шприца-тюбика. На наш час це гніздо резервне. Шприц-тюбик засто-совується при переломах, значних ранах і опіках. При його застосуванні додержуються наступних правил: правою рукою візьміться за корпус шприца-тюбика, а лівою - за ребристий обі-док корпусу; обертальним рухом правої руки поверніть корпус проти годинникової стрілки; лівою рукою зніміть з голки ковпа-чок; тримаючи, шприц-тюбик голкою догори, видушити з неї повітря до появи першої краплі на кінчику голки; не торкаючись голкою руками, введіть її у м'які тканини стегна або руки, у верхню частину сідниці і видушіть вміст шприца-тюбика; не розтискаючи пальців витягніть голку; пришпиліть шприц-тюбик до одягу на грудях. В екстрених випадках укол робити через одяг. Засоби для попередження отруєння фосфорорганічними ОР (антидоти) знаходиться у гнізді №2 у круглому пеналі чер-воного кольору. Приймають його за сигналом аварії на хімічно небезпечному об'єкті або загрозі хімічного зараження - 1 таблет-ку. Після цього одразу ж одягають протигаз. При появі і нарос-танні ознак отруєння слід прийняти ще одну таблетку. Повторно приймати препарат рекомендується не раніше, ніж через 5-6 годин.

Протибактеріальний засіб №1 розміщується у гнізді № 5 у двох однакових чотиригранних пеналах без пофарбування. Приймати слід у випадку загрози ураження бактеріальними засобами, при інфекційному захворюванні, а також при пора-неннях і опіках, Спочатку приймають вміст одного пеналу (од-разу 5 таблеток), потім через 6 годин приймають вміст другого пеналу (також 5 таблеток).

Протибактеріальний засіб №2 знаходиться у гнізді №3 у великому круглому пеналі без пофарбування. Використовувати його слід при шлунково-кишкових розладах, що виникають після опромінення. У першу добу приймають 7 таблеток (за один прийом), а у наступні дві доби - по 4 таблетки.

Радіозахисний засіб №1 знаходиться у гнізді №4 у двох восьмигранних пеналах рожевого кольору. Цей препарат прий-мається за сигналом "Аварія на АЕС" і "Загроза радіоактивного зараження" по 6 таблеток за 30-40 хвилин до входу на терито-рію, заражену радіоактивними речовинами або одразу ж по отриманні розпорядження управління (відділу) з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту населення (штабу ЦО). Якщо тривалість перебування на території, зараженій радіоак-тивними речовинами, перевищує 55 годин, прийняти вміст ще одного пеналу (6 таблеток) тому, що тривалість дії ліків - 5-6 діб.

Радіоактивний засіб №2 знаходиться у гнізді №6 у чотири-гранному пеналі білого кольору. Приймати його треба по одній таблетці щоденно протягом 10 днів після випадіння радіоак-тивних опадів при умові вживання в їжу свіжого молока. У першу чергу препарат давати дітям.

Засіб проти блювоти знаходиться у гнізді №7 у круглому пеналі голубого кольору. Одразу ж після опромінення, а також при появі нудоти, після ударів голови рекомендується приймати по одній таблетці через 3-4 години.

У деяких випадках знадобиться приймати одночасно декілька медичних засобів. Так, при перших ознаках гострої променевої хвороби окрім профілактичного прийому радіозахисного засо-бу №1 і протибактеріального засобу №2 у випадку появи нудо-ти приймається ще й засіб проти блювоти (гніздо №7). А при загрозі виникнення осередків комбінованого ураження фосфор-органічними отруйними речовинами і бактеріальними засобами виникає необхідність прийому у профілактичних цілях антидоту проти ФОР і протибактеріального засобу №1.

Можуть бути і інші варіанти прийому медичних засобів аптечки у залежності від конкретної обстановки.

Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП--8) призначає-ться для обеззараження краплиннорідкими отруйними речови-нами, що потрапили на шкіру, одяг і спорядження.

Пакет складається із складного флакону з розчином для дега-зації і чотирьох ватно-марлевих тампонів. Коли необхідно, ріди-ною із флакону змочуються тампони і у першу чергу притираю-ться відкриті ділянки шкіри (наприклад, кисті рук, обличчя), а потім краї коміру і манжети одягу, засоби індивідуального за-хисту і спорядження. При обробці рідиною може виникнути відчуття печії шкіри, яке швидко зникає і не впливає на само-почуття і працездатність. Рідина пакету отруйна - вона не повинна потрапити в очі. Рідина для дегазації здатна вбивати мікробів, тобто володіє дегазуючими властивостями: пакет може використовуватись і при зараженні бактеріальними засобами. Однак цільове його призначення - це проведення часткової санітарної обробки при заражені отруйними речовинами.

За відсутності індивідуального протихімічного пакету обезза-ражувати краплиннорідкі отруйні речовини можна побутовими хімічними засобами. Щоб обробити шкіру дорослої людини, необхідно завчасно підготувати 1 л 3%-го перекису водню і 30 г гідроокису натрію. Їх змішують безпосередньо перед вико-ристанням. Гідроокис натрію можна замінити силікатним клеєм (150 г клею на 1 л 3%-го перекису водню). Спосіб застосування такий самий, як і рідини із протихімічного пакету. При повод-женні з сухим натрієм треба слідкувати, щоб він не потрапив в очі і на шкіру.

Крім медичних засобів індивідуального захисту у надзви-чайних ситуаціях не слід забувати про використання медичних засобів формувань (санітарних дружин), медичних пунктів, фельдшерських пунктів та медичних кабінетів підприємств, установ і організацій.

Керівник навчання підводить короткі підсумки заняття і ставить навчаємим завдання на додаткове тренування з одягання ЗІЗ і підготовку до наступного заняття.

Т Е М А 12.


“ОБОВ’ЯЗКИ ДОРОСЛИХ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ. ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ НАВИЧОК ПОВЕДІНКИ В ЕСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.”

Навчальна ціль:

Вивчити: обов’язки дорослих щодо захисту дітей

та виховання у них навичок поведінки у екстремальних умовах; засоби індивідуального захисту дітей.
Вид навчальних занять – групове заняття.

Тривалість заняття – 1 година.

Метод проведення заняття – бесіда, розповідь, показ.

Місце проведення заняття – клас.


Навчальні питання і орієнтовний розрахунок

навчального часу:
Передмова 2 хв.

1. Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей та вихо-вання у них навичок поведінки в екстремальних умовах. 20 хв.

2. Засоби індивідуального захисту дітей. 20 хв.

Підсумки. 3 хв.


Навчальна література і посібники:

1. Закон України “Про Цивільну оборону України”, ВРУ, № 2974-Х11, 1993р., № 555-Х1У, 1999р., Київ.

2. Положення про Цивільну оборону України, постанова КМУ, № 299, 1994 р., Київ.

3. Концепція захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС, Указ Президента України,1999 р., Київ.

4. Довідник з ЦО, Укртехногрупа, 1998 р., Київ.

5. Цивільна оборона, Воєнвидав, Москва, 1986 р.

6. Періодичні інформаційні видання. МНС України, 1995-2000 рр., Київ.

7. Методичний посібник з ЦО і НС. РВЦ ЦО і НС, Київ, 1997р.

8. ГСРФ “Безпека в надзвичайних ситуаціях”, Стандартвидав Росії, Москва, 1995-2000 рр.
Матеріальне забезпечення

(стенди або схеми в класі):


1. Законодавча база ЦО.

2. Нормативна база ЦО.

3. Дії органів управління і сил ЦО та населення у НС.

4. Концепція захисту населення і територій в НС.

5. Засоби індивідуального захисту.

6. Захист населення у надзвичайних ситуаціях.


ПЕРЕДМОВА
Навіть у самі важкі для становлення нашої держави час, КМ України робить все можливе для зберігання життя і здоров'я дітей, яких у нас майже 15 млн., навіть в естремальных умовах надзвичайних ситуацій. Це і оздоровлення дітей із зони радіо-активного зараження внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших надзвичайних ситуацій, забезпечення чистими продук-тами харчування і медикаментами, виведення дітей з під загрози наслідків НС, як було взимку 2000 року при епідемії грипу (припинення занять в школах на 2 тижні) та інші.

На території України розміщено більше 1,5 тис. хімічно небезпечних об’єктів; їх діяльність пов’язана з виробництвом, використанням, зберіганням і транспортуванням сильнодіючих отруйних речовин, а в зонах їх розміщення проживає понад 8,0 млн. дітей.

Небезпека функціонування цих об’єктів господарської діяль-ності пов’язана з ймовірністю аварійних викидів (виливів) вели-кої кількості сильнодіючих отруйних речовин за межі об’єктів, оскільки на багатьох із них зберігається 3-15 добовий запас хімічних речовин. Ось чому кожна наступна НС може бути пов’язана із виливом або викидом в повітря СДОР.

Збільшення потенційної небезпеки виникнення, можливі важкі наслідки обумовлюють актуальність захисту дітей і всього населення і ліквідації наслідків хімічних та інших небезпечних ситуацій на території України.


ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
“ОБОВ’ЯЗКИ ДОРОСЛИХ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ТА ВИХОВАННЯ У НИХ НАВИЧЕК ПОВЕДІНКИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ.”
Захист дітей від наслідків надзвичайних ситуацій техноген-ного, природного і воєнного характеру є самим гуманним і шляхетним обов'язком усього дорослого населення й у першу чергу кожної матері і кожного батька, будь-якого працівника ди-тячого дошкільного і шкільного закладу. Для виконання цього обов'язку необхідно, щоб усе доросле населення було підготов-лено до захисту дітей:

знало способи і засоби захисту дітей у НС;

уміло будувати найпростіші укриття, щоб укрити в них дітей у випадку відсутності інших, більш надійних захисних споруд;

знало правила розміщення і поводження дітей у захистних спорудах і укриттях;

могло підготувати дітей до евакуації в заміську зону;

уміло надівати на дітей засоби індивідуального захисту і виготовляти для них найпростіші такі засоби;

знало особливості захисту дітей при надзвичайних ситуаціях та діях по сигналах оповіщення цивільної оборони й в осередках ураження (зонах зараження).

Питання захисту від наслідків надзвичайних ситуацій вив-чають у школі, а також в оздоровчих таборах. Обов'язок бать-ків поцікавитися, чому їхні діти навчилися за даними питанням; навіть простий батьківський інтерес до того, що їх діти вив-чають по цивільній обороні та порада в цій справі принесуть велику користь.

Особливо велика роль батьків, а також керівників і праців-ників дитячих закладів у забезпеченні захисту дітей при загрозі виникнення й в умовах безпосереднього виникнення надзвичай-ної ситуації та її факторів ураження.

Почувши попередження про погрозу виникнення надзвичай-ної ситуації, в інтересах защити дітей необхідно: з'ясувати всі питання, які пов’язані з укриттям дітей у захисних спорудах; придбати для дітей засобу індивідуального захисту органів ди-хання і медичні засоби захисту; виготовити найпростіші засоби захисту органів дихання дітей і підготувати їхній повсякденний одяг у якості засобів захисту від радіоактивних та отруйних ре-човин і бактеріальних засобів; потренувати дітей у користуванні засобами індивідуального захисту й у перебуванні в них; під-готувати все для можливої евакуації дітей або перебування їх тривалий час у захисних спорудах; ознайомити дітей старшого віку із сигналами оповіщення цивільної оборони і діями по ним.


ОБОВ’ЯЗКИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ЩОДО

ЗАХИСТУ ДІТЕЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ:
роз’яснювати порядок укриття дітей у захисних спорудах, забезпечувати засобами індивідуального захисту;

підготувати все необхідне для евакуації дітей або перебу-вання їх тривалий час в захисних спорудах;

постійно контролювати правильність застосування дітьми засобів захисту;

пам’ятати, що із АЇ-2, крім знеболюючих засобів і радіоза-хисного засобу № 2, дітям віком до 3 років на один прийом дають ¼ таблетки, а дітям віком від 8 до 15 років – половину дози дорослих;

проводити посадку дітей на транспортні засоби у першу чергу;

при відсутності захисних споруд, будувати найпростіші ук-риття і розміщувати там дітей та жінок з дітьми у першу чергу;

при отриманні сигналу про ту чи іншу надзвичайну ситуацію діяти тільки згідно з рекомендаціями управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій області (району, міста) і штабу ЦО та з НС об’єкту;

перебуваючи разом з дітьми, підтримувати спокій та бути терплячими до них;

при перебуванні в осередку радіоактивного або хімічного ураження дотримуватися встановлених правил поведінки і слід-кувати, щоб їх виконували діти;

якщо отруйні речовини потрапили на відкриті ділянки тіла або одяг дітей – якнайшвидше обробити заражені місця дега-зуючим розчином із індивідуального протихімічного пакету ІПП-8;

після виходу із зараженої місцевості провести часткову, а після і повну санітарну обробку;

при несподіваній хворобі дитини надати їй першу допомогу, негайно сповістити лікувальний заклад та при необхідності вжи-ти заходи до її ізоляції;

в умовах надзвичайних ситуацій заборонити дітям відлу-чатись з дому, їсти сирі та немиті овочі, необроблені продукти харчування;

уміти кожному із батьків надавати само- і взаємодопомогу при ураженнях внаслідок надзвичайних ситуацій;

знати сигнали оповіщення ЦО і порядок дій за ними при аваріях, катастрофах та стихійному лиху;

стежити за виконанням дітьми правил особистої та радіа-ційної гігієни.


Батьки повинні домовитись з сусідами, у разі необхідності, про взаємодопомогу за доглядом і поведінкою дітей у НС.

Дорослі при дітях, в період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, повинні проявляти спокій і стриманість, не вести роз-мови, які можуть викликати у них страх, а проявляти умілі і спокійні, без страху і паніки дії, що самим позитивним образом будуть впливати на дітей. Знайомо, що рядом з сміливою люди-ною почуває себе дитина твердо і спокійно.БАТЬКИ, КЕРІВНИКИ ДОШКІЛЬНИХ І ШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОВИННІ ПОМ’ЯТАТИ!
ЩО ВІД ЇХ ПРАВИЛЬНИХ ДІЙ І ПОВЕДІНКИ ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я НАШИХ ДІТЕЙ ЯК У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ТАК І В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:


“ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ”.
Для захисту населення, у тому числі і дітей, від дії факторів ураження радіоактивними і хімічними речовинами та бакте-ріальними засобами використовуються засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри та медичні засоби.

Основними засобами захисту органів дихання є фільтруючі протигази, респіратори та найпростіші засоби.Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіряних покровів використовуються в системі захисних заходів в зонах надзвичайних ситуацій, які повинні запобігати наднормативній дії на дітей небезпечних і шкідливих аерозолів, газів і пару, що попали в навколишнє середовище при руйнуванні обладнання і комунікацій відповідних об’єктів, а також знижувати небажані ефекти дії на людину променевого, теплового та іонізуючого випромінювань.

В якості засобів індивідуального захисту органів дихання необхідно використовувати цивільні протигази і респіратори, що випускаються промисловістю та простіші засоби (маски проти пилу із тканин і пов’язки).Дитячі протигази ДП-6, ДП-6М, ПДФ-7, ПДФ-Д і ПДФ-Ш призначені для дітей у віку від 1,5 року і старше.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка