Закон України "Про Цивільну оборону України", вру
Сторінка20/23
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
ТЕМА 16.

"ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗАГИБЕЛІ ПОСТРАЖДАЛИХ ТА ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ НАДАННІ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ. ЕКСТРЕНА ДОПОМОГА ПРИ ЕЛЕКТРОТРАВМАХ, УТОПЛЕННІ, ОПАСНОЇ ДЛЯ ЖИТТЯ КРОВОТЕЧІ, ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК, ТРАВМАТИЧНОГО АБО ОПІКОВОГО ШОКУ. ОСНОВИ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМ".

Навчальна ціль:

Вивчити: основні причини загибелі постраждалих та

типові помилки при наданні першої допомоги; порядок надання само- і взаємодопомоги при ураженні внаслідок надзвичайних ситуацій та нещасних випадках; основи догляду за хворим.

Вид навчальних занять - групове заняття. Тривалість заняття - 2 години. Метод проведення заняття - бесіда, розповідь, показ. Місце проведення заняття - клас.
Навчальні питання і орієнтовний розрахунок

навчального часу:
Передмова 5 хв.

1. Основні причини загибелі постраждалих та типові помил-ки при наданні першої допомоги. 10 хв.

2. Екстрена допомога при ураженнях внаслідок надзвичайних ситуацій та нещасних випадках. 55 хв.

3. Основи догляду за хворим. 15 хв.

Підсумки. 5 хв.

Навчальна література і посібники:
1. Закон України "Про Цивільну оборону України", ВРУ, № 2974-ХП, 1993р., № 555-Х1У, 1999р., Київ.

2. Положення про Цивільну оборону України, постанова КМУ, № 299,1994 р., Київ.

3. Концепція захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС, Указ Президента України, № 234, 1999 р., Київ.

4. Періодичні інформаційні видання. МОЗ України, 1990-2000 рр., Київ.

5. Цивільна оборона, Воєнвидав, Москва, 1981 р.

6. Журнал "Надзвичайна ситуація", МНС України, Київ, 1998-2000рр.

7. Керівництво з лікування комбінованих радіаційних ура-жень, Медвидав, Москва, 1982 р.

8. Само- і взаємодопомога при НС, Медвидав, Москва, 1970р.

9. Методичний посібник з ЦО і НС. РВЦ ЦО і НС, Київ, 1997 р.

10. ГСРФ "Безпека в надзвичайних ситуаціях", Стандарт-видав Росії, Москва, 1995-2000 рр.

11. Періодичні інформаційні видання. МНС Росії, 1995- 2000 рр., Москва.

12. Дії населення в НС. РВЦ ЦО і НС, Київ, 1997 р.


Матеріальне забезпечення:

І. Стенди або схеми в класі: 1. Захист населення у надзвичайних ситуаціях.

2. Само- і взаємодопомога при НС.

3. Засоби колективного захисту населення при НС.

4. Засоби індивідуального захисту при НС.

5. Рятувальні і невідкладні аварійно - відновлювальні робо-ти при НС.

11. Засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри та медичні (з розрахунку на 2-3 навчаємих).
ПЕРЕДМОВА
Стихійні лиха, аварії і катастрофи можуть викликати масові ураження. Унаслідок цього можливі різні травми - струси, пере-ломи, стискання окремих частин тіла, поранення живота, груд-ної клітини, голови тощо. Пожежі можуть викликати опіки всіх ступенів разом з травмами. Аварії на хімічно і радіаційно небез-печних об'єктах можуть призвести до ураження великої кіль-кості населення, що проживає поблизу цих об'єктів, якщо не будуть вжиті термінові заходи захисту, а також місцеве ура-ження шкіри і слизових оболонок.

Ураження людей може бути викликане уламками зруйно-ваних ударною хвилею споруд, осколками скла, грудками землі, а також пожежами, що виникають. У більшості випадків ура-ження людей можуть бути комбінованими - поєднанням поранень, переломів, опіків.

Органи охорони здоров'я і медична служба цивільної обо-рони будуть прагнути наблизити до місць надзвичайних ситуа-цій свої формування і старатися надати потерпілим першу медичну допомогу і евакуювати уражених у медичні заклади. Але щоб ця допомога була ефективною багато залежить не тільки від медичних формувань ЦО, а також від дії та умінь особового складу формувань ЦО загального призначення, від кожного громадянина надати само- і взаємодопомогу при ура-женнях внаслідок надзвичайних ситуацій та нещасних випадків.

Перша допомога - найпростіші, термінові і доцільні міри для порятунку життя людини і попередження ускладнень при надзвичайних ситуаціях, нещасливому випадку, ушкодженні, раптовому захворюванні; проводяться до прибуття медичного працівника або доставки постраждалого в лікувальний заклад. Перша допомога, здійснювана самим постраждалим, зветься самодопомога, наприклад самостійне накладення пов'язки при пораненні, промивання шлунку шляхом викликом блювотних прямувань. Взаємодопомога - перша допомога, що робиться іншими людьми, як правило, у більшому обсязі.

Запам'ятайте! Своєчасне і правильне виконання найпрос-тіших прийомів медичної допомоги при травматичних пош-кодженнях, опіках, обмороженнях і нещасних випадках, радіо-ак-тивному опромінюванні, отруєнні сильнодіючими отруйними речовинами та зараженню бактеріологічними засобами дозво-лить зберегти здоров'я та життя потерпілому.

Запам'ятайте! Від ваших знань і навиків щодо надання само- і взаємодопомоги у НС залежить не тільки ваше здоров'я і життя, але і членів сім'ї та оточуючих.

Кожна людина, повинна мати індивідуальний перев'язуваль-ний пакет, протихімічний пакет (ШП-8) і аптечку (АІ-2, побу-тову або автомобільну), знати місце близько розташованої апте-ки та медичного закладу.ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
"ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗАГИБЕЛІ ПОСТРАЖДАЛИХ

ТА ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ НАДАННІ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ".
Негайне надання першої допомоги, особливо необхідно при станах, які гостро розвиваються і загрожують життю і здоров'ю людини, при надзвичайних ситуаціях і нещасних випадках (та-ких, як зараження, отруєння, кровотеча, утоплення, шок, злектротравма й інші). Від правильного надання першої допо-моги нерідко залежить успіх подальшої медичної кваліфікова-ної допомоги. Наприклад, швидке і правильне накладення по-в'язки і шини при відкритому переломі кістки нерідко запобігає небезпечним ускладненням (шок, інфекція і т. д.); положення хворого в несвідомому стані на животі з поверненої убік голо-вою, перешкоджає вилученню блювотних мас і крові в трахею і бронхи і настанню смерті в найближчі хвилини від задухи.
Перша допомога складається із 3-х груп заходів:

1. Негайне припинення дії зовнішніх чинників ураження, що ушкоджують, або видалення постраждалого з несприятливих умов.

2. Надання першої допомоги в залежності від характеру ушкоджень постраждалого.

3. Якнайшвидше звертання за медичною допомогою в най-ближчу лікарню, поліклініку, фельдшерсько-акушерський пункт, в аптеку, тому що першу медичну допомогу може зробити пра-цівник любого з цих закладів.

При раптових захворюваннях, тяжких ушкодженнях унаслі-док нещасливих випадків, наприклад на транспорті, при поже-жах і т. д., необхідний негайний виклик лікаря швидкої допо-моги. У цих випадках не тільки на місці події, але і під час нас-тупного транспортування постраждалого в лікувальний заклад можуть виникнути загрозливі для життя ускладнення. Ліквіду-вати їх може тільки лікар, у розпорядженні якого є спеціальне оснащення в автомобілі (або літаку) швидкої допомоги. При відсутності такої можливості необхідно використовувати види транспорту, які призначені для перевезення хворих і травмо-ваних. Подібні транспортні засоби по можливості пристосо-вують для перевезення, наприклад, підстилають у кузов ванта-жівки прошарок хмизу, соломи або сіна, на який ставлять но-силки, кладуть матраци і т. д. Для перенесення постраждалого використовують носилки, а при Їхній відсутності застосовують інші засоби.

Основними причинами загибелі постраждалих є: невміння надати само- і взаємодопомогу при ураженнях, надмірна втрата крові внаслідок поранень, отруєння значними дозами сильно-діючих отруйних речовин, високі рівні опромінювання радіоак-тивними речовинами, значні опіки тіла при пожежах, неква-ліфікована перша допомога при ураженнях, неправильне транс-портування та інші

При наданні само- і взаємодопомоги найбільш типовими по-милками, які оказують негативний вплив на життя і здоров'я постраждалих, є:

неправильна зупинка кровотечі пальцевим притисканням;

неправильне накладання джгута (скрутня) при зупинці кро-вотечі;

неправильне накладання пов'язок на різні ділянки тіла при ураженнях;

неправильна іммобілізація місць вивихів, переломів кісток;

невміле надання першої допомоги при побутових травмах і нещасних випадках та інші.

Для постійного надання першої допомоги, необхідно постій-не удосконалювання медичних знань і навичок. У належному порядку повинні утримуватися аптечки на підприємствах, в автомашинах і вдома. Правильно і своєчасно зроблена перша допомога набагато знижує небезпеку несприятливого виходу нещасливого випадку.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
"ЕКСТРЕНА ДОПОМОГА ПРИ УРАЖЕННЯХ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ".

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка