«Закономірності мінливості»
Скачати 118.48 Kb.
Дата конвертації23.04.2016
Розмір118.48 Kb.
Конспекти уроків біології з використанням технологій критичного мислення

11 клас

Тема: «Закономірності мінливості»
Урок _ Мутаційна мінливість. Типи мутацій.


 • Цілі: розширити знання учнів про спадкову мінливість, конкретизувати знання про види спадкової мінливості; повторити основні поняття та терміни, що використовуються в темі; ознайомити з класифікацією мутацій, спадковими захворюваннями, які пов’язані зі змінами генного і хромосомного апаратів; розвивати критичне мислення, спостережливість, вміння складати опорний конспект, працювати у групах; формувати науковий світогляд учнів.
 • Очікуваний результат: визначає значення термінів, розрізняє види спадкової мінливості, відтворює схему класифікації мутацій, складає опорний конспект, використовуючи додаткову літературу, аналізує інформацію, встановлює логічні зв’язки.
 • Тип уроку: урок засвоєння нових знань
 • Форма уроку: урок-дослідження.
 • Основні терміни та поняння: мутація, генеративні та соматичні мутації, летальні, сублетальні, геномні, хромосомні, генні мутації, поліплоїдія.
 • Обладнання: таблиця «Мутації», таблиця-схема «Класифікація мутацій», фото мутантних форм рослин і тварин, зовнішній вигляд людей зі спадковими хворобами.


Хід уроку
І Організаційний момент
ІІ Фаза структурованого огляду (актуалізація)

Фронтальна бесіда: • Що таке мінливість?

 • Чим спадкова мінливість відрізняється від неспадкової?

 • Що таке модифікації?

 • Які основні властивості модифікацій?


ІІІ Мотивація навчальної діяльності учнів

Бесіда за запитанням: • Яке значення спадкових змін в еволюції органічного світу?


ІV Повідомлення теми і мети уроку
V Фаза побудови знань (вивчення нового матеріалу)

 1. Види спадкової мінливості

 1. Робота в парах «Навчаючи – вчусь». (Самостійне опрацювання тексту підручника с.75-79).

Бесіда:

 • Які є види спадкової мінливості?

 • Що таке рекомбінація і з якою формою мінливості вона пов’язана?

 • Назвати джерела комбінативної мінливості.

 • Що таке мутаційна мінливість?
 1. Поняття про мутації

 1. Розповідь учителя про мутації, ознайомлення з класифікаціями мутацій по таблиці-схемі «Класифікація мутацій».

 2. Пояснення учителя із записом на дошці прикладів мутацій людини, пов’язаних зі зміною числа статевих хромосом

Р ♀44А+ХХ х ♂ 44А+ХУ
22А+0

22А+У

22А+Х

22А+ХХ

G

F1 44А+ХХХ 44А+ХХУ 44А+ХО 44А+УО

Трисомія по Синдром Синдром Абортація

Х-хромосомі Клейнфельтера Шерешевського- зародка

Тернера


 1. Групова робота. Учні об’єднуються у три групи. Отримують завдання та виконують його спільно групою.


Завдання для першої групи:

Прочитайте статтю у підручнику (§16 на с. 79), що стосується генних мутацій та статтю «Генні хвороби» (В.Тоцький. Генетика с.224 – 227). Дайте відповіді на запитання:

1.Що таке генні мутації?

2. Які причини виникнення генних мутацій?

3. Які вам відомі генні захворювання людини? Охарактеризуйте їх. (Альбінізм, серповидноклітинна анемія)
Завдання для другої групи:

Прочитайте статтю у підручнику (§16 на с. 78), що стосується хромосомних мутацій та статтю «Хромосомні хвороби» (В.Тоцький. Генетика с.233-235). Дайте відповіді на запитання:

1.Що таке хромосомні мутації?

2. Які причини виникнення хромосомних мутацій?

3. Які вам відомі хромосомні захворювання людини? Охарактеризуйте їх. (синдром Дауна, синдром кошачого крику, синдром Патау)
Завдання для третьої групи:

Прочитайте статтю у підручнику (§16 на с. 77), що стосується геномних мутацій та статтю «Захворювання, що пов’язані зі зміною числа хромосом» (В.Тоцький. Генетика с.236-238). Дайте відповіді на запитання:

1.Що таке геномні мутації?

2. Які причини виникнення геномних мутацій?

3. Які вам відомі захворювання людини, що пов’язані зі зміною числа хромосом? Охарактеризуйте їх. (синдром Тернера, синдром Клайнфельтера)


 1. Доповіді представників кожної групи, складання опорного конспекту.
 1. Вправа «Бліц-інтерв’ю».

Кожна група готує короткі запитання щодо різноманітності мутацій, а учні інших груп дають коротку та чітку відповідь на них.
VІ Фаза консолідації (узагальнення, систематизація, контроль знань і вмінь учнів)

Кожна група одержує по два завдання (експрес-тест, перфокарту)

Учні об’єднуються у дві підгрупи та виконують завдання, маючи можливість консультуватися з учасниками своєї групи. Після закінчення роботи проводиться взаємоконтроль виконаних завдань, визначається правильність відповідей учасників інших груп.


Перфокарта

Завдання: визначте, які зміни та захворювання належать до модифікацій, а які до мутацій.п/п

Модифікації

Мутації

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.Рахіт у людини.

2.Зміни форми листків у стрілолиста.

3.Редуковані крила дрозофіли.

4.Підвищена кількість еритроцитів у крові людини.

5.Хвороба Дауна.

6.Альбінізм.

7.Різна величина листків у верби.

8.Синдром Тернера.

9.Серповидноклітинна анемія.

10.Зміна забарвлення шерсті у кролика залежно від температури.

11.Шестипалість у людини.

12.Синдром кошачого крику.


Тест-експрес.

Завдання: поставте навпроти номера знак «+», якщо ви згідні із твердженням, знак « - » - якщо твердження, на вашу думку, не правильне.

1.Мінливість – це здатність організмів передавати свої ознаки нащадкам без змін.

2.Мутації є прикладом неспадкової мінливості.

3.При комбінативній мінливості виникають модифікації.

4.Є два різновиди спадкової мінливості – мутаційна та комбінативна.

5.При модифікаціях відбуваються зміни у спадковому апараті людини.

6.Модифікації не успадковуються.

7.Ступінь вираження модифікацій залежить від інтенсивності дії чинника.

8.Норма реакції – це межі мутаційної мінливості.

9.Більшість модифікацій мають пристосувальне значення.

10.Фенотип – це генотип + зовнішнє середовище.

11.Мутації можуть зникати протягом життя особини.

12.Летальні мутації не сумісні із життям.


VІІ Підсумок уроку

Метод «Мікрофон»

Під час підбиття підсумків учитель передає мікрофон і запитує: • Що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?

 • Чи досягли очікуваних результатів особисто ви, клас у цілому?

 • Чому ви так вважаєте?

 • Над якими вміннями та навичками ще нам треба попрацювати?


VІІІ Домашнє завдання

 1. Опрацювати §17 підручника; дати відповіді на запитання в кінці параграфа.

 2. Охочим підготувати повідомлення:

«Медико-генетичне консультування»,

«Генетично модифіковані продукти харчування: за і проти.», «Життя і діяльність М.І.Вавилова».
Урок __ Причини виникнення та загальні властивості мутацій.

Значення мутацій у природі та житті людини.


 • Цілі: дати поняття про мутагени; ознайомити учнів із законом гомологічних рядів спадкової мінливості; визначити значення мутацій у природі та житті людини, продовжувати формувати вміння працювати з додатковою літературою; прищеплювати навички самостійної роботи з підручником; розвивати логічне мислення, комунікабельність, вміння відстоювати власну точку зору, формувати екологічне мислення; показати, що боротьба із забрудненням середовища є водночас і боротьбою з мутагенними факторами.
 • Очікуваний результат: називає основні групи мутагенів, класифікує мутагени, формулює закон гомологічних рядів спадкової мінливості, визначає значення мутацій у природі та житті людини, робить висновки про вплив мутагенів на живі організми.

 • Тип уроку: комбінований
 • Основні терміни та поняття: мутації, мутагени, закон гомологічних рядів спадкової мінливості.
 • Обладнання: таблиця-схема «Класифікація мутацій»


Хід уроку
І Фаза структурованого огляду (актуалізація)


 1. Інтерактивна методика «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися»

Учні заповнюють перші дві колонки таблиці 1

Таблиця 1

Що знаємо?

Про що хочемо дізнатися?

Про що

дізналися?Що таке мінливість, типи спадкової мінливості, визначення мутаційної мінливості, приклади захворювань людини, які пов’язані зі змінами генетичного матеріалу

Про речовини та фактори, які здатні викликати мутації; про генно-модифіковані продукти; засоби захисту від мутагенів

Класифікацію та основні види мутагенів; ознайомились з ГМО, визначили важливість медико-генетичних медичних центрів; формування закону гомологічних рядів Вавилова.
 1. Навчальна гра «Ти мені – я тобі». Учні задають один одному запитання, що стосуються вивченого матеріалу.

 2. Вправа «Хто більше». Учні називають і дають визначення вивчених термінів.

 3. Робота учня біля дошки. Завдання: записати схему класифікацій мутацій.


ІІ Мотивація навчальної діяльності

 1. Повідомлення учня про генетично модифіковані продукти харчування.

 2. Міні-дебати «Генетично модифіковані організми і продукти харчування: за і проти».

Таблиця 2

За

Проти

 • Рослини і тварини набувають нових зручних для людини властивостей.

 • Підвищується стійкість рослин до вірусів, гербіцидів, шкідників і хвороб.

 • Можна отримувати нові сорти с/г культур з вищою врожайністю; сорти, що дають декілька врожаїв на рік; сорти стійкі до несприятливих кліматичних умов.

 • Продукти мають покращені смакові якості, краще виглядають і довше зберігаються.

 • ГМО є дешевим і безпечним джерелом одержання лікарських білків (антитіл, ферментів, вакцин).

 • Споживання трансгенних продуктів викликає стійкість до антибіотиків, що загрожує ситуацією даремного прийому ліків;

 • Під впливом ГМО може змінюватись корисна мікрофлора людини і тварин.

 • Важко спрогнозувати зміни в організмах, які споживають ГМО.

 • Доведено, що деякі ГМО є канцерогенними.

 • Недостатня кількість достовірних результатів наукових досліджень з даної проблеми.ІІІ Повідомлення теми і мети уроку

Вчитель: на сьогоднішньому уроці ми з’ясуємо причини виникнення мутацій, визначимо їх загальні властивості, а також значення мутацій у природі та житті людини.
ІV Фаза побудови знань (вивчення нового матеріалу)

 1. Причини виникнення мутацій, поняття про мутагени.

 1. Розповідь вчителя зі складанням схеми

Мутагени – це фактори, які здатні спричиняти мутації.

Мутагени

Фізичні Хімічні Біологічні

Іонізуюче випроміню- -Алкілюючі сполуки -Віруси

вання: -Вільні радикали

-Рентгенівські промені -Азотиста кислота

-УФ-промені -Алкалоїд колхіцин

-Елементарні частинки,

що утворюються в процесі

радіоактивного розчеплення

речовин.


 1. Загальні властивості мутацій

 1. Робота в парах «Навчаючи вчуся»

Завдання: опрацювати текст підручника (с.81-82), скласти опорний конспект «Загальні властивості мутацій»

 1. Фронтальна бесіда про загальні властивості мутацій (на основі опрацьованого матеріалу).
 1. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості М.І.Вавилова.

 1. Повідомлення учня про життя і діяльність М.І.Вавилова, показ портрета вченого.

 2. Розповідь учителя

Формування положень закону гомологічних рядів.

 1. Бесіда
 1. Значення мутацій у природі та в житті людини

 1. Навчальна дискусія

 • Мутації – джерело спадкової мінливості;

 • Широке застосування мутацій у селекції рослин та мікроорганізмів;

 • Використання при розробці генетичних методів боротьби зі шкідниками і хворобами.
 1. Повідомлення учня «Медико-генетичне консультування»


V Фаза консолідації (закріплення вивченого матеріалу)

 1. Робота в групах

Учні розподіляються на три групи, кожна отримує проблемне запитання, додаткову літературу.

Запитання:

 1. Чи з’явилися нові мутації після вибуху на ЧАЕС?

 2. Чи має вплив утворення озонових дір на генетичний апарат живих організмів?

 3. Чи доцільно у нашій державі поширювати установи, що займаються медико-генетичним консультуванням?

 1. Відповіді та їх обговорення.

 2. Вправа «Коректор»

Учитель роздає набраний текст кожній групі і пропонує виправити помилки у тексті. Після виконання група, яка швидше виконала завдання зачитує, а інші групи перевіряють. Якщо є розбіжності у відповідях, з’ясовують, яка з них правильна. Проводять взаємооцінювання.

Текст

Кожна еукаріотична клітина має певний набір ядер (хромосом).

Здатність організмів передавати свої ознаки нащадкам називається мінливістю (спадковістю). Мінливість проявляється у вигляді модифікацій, рекомбінацій та мутагенів (мутацій). Рекомбінації (модифікації) – це реакції організмів на зміну інтенсивності дії певних чинників довкілля. Стійкі зміни генотипу, які виникають раптово і призводять до змін спадкових ознак називаються модифікаціями (мутаціями). Більшість мутацій є корисними (шкідливими) для організмів. Іонізуюче випромінювання належить до хімічних (фізичних) мутагенів.
VІ Підсумки уроку

Учні заповнюють третю колонку таблиці 1 «Про що дізналися на уроці». Роблять обговорення.


VIІ Повідомлення домашнього завдання

 1. Вивчити §17, повт. §15-16. Підготуватися то тестової перевірки знань.

 2. У робочому зошиті заповнити таблицю «Порівняльна характеристика мутацій та модифікацій»

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка