Закону України «Про пожежну безпеку»
Скачати 478.99 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір478.99 Kb.
  1   2   3


Додаток до листа

УкрНДІЦЗ МНС України

від ______№__________
Правила пожежної безпеки для об’єктів з масовим перебуванням людей


  1. Загальні положення
    1. Правила пожежної безпеки для об’єктів з масовим перебуванням людей (далі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», на підставі інших нормативно-правових актів та документів і є обов’язковими для виконання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, що перебувають на території України (далі – фізичні особи), та юридичними особами незалежно від форми власності та виду їх діяльності.

    2. Правила встановлюють вимоги пожежної безпеки під час експлуатації об’єктів з масовим перебуванням людей.

    3. У цих Правилах до об’єктів з масовим перебуванням людей відносяться – будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв, підприємства торгівлі і харчування, криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб.

1.4 Для будинків і споруд, які не відносяться до об’єктів з масовим перебуванням людей, але у яких є приміщення з постійним (або тимчасовим) перебуванням людей чисельністю більше ніж одна людина на 1 м² приміщення площею 50 м² і більше, застосовуються вимоги пожежної безпеки для об’єктів відповідного функціонального призначення, що викладені у цих Правилах.

1.5. Правила пожежної безпеки для об’єктів з масовим перебуванням людей різних за призначенням, розробляються виходячи зі специфічних умов та особливостей пожежної небезпеки на них, і не повинні суперечити цим Правилам та знижувати їх вимоги, які мають бути узгоджені та затверджені відповідно до чинного законодавства.

1.6. Відповідно до статті 5 Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей (далі – об’єктів) покладається на їх керівників (власників) та уповноважених керівниками (власниками) осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

1.7. За порушення вимог цих Правил, посадові та фізичні особи притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.


2. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

2.1. Керівник (власник) об’єкта повинен визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будинків, споруд, приміщень, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, інструкціях), які розроблені у двох примірниках, один з яких знаходиться у відповідального за пожежну безпеку, а другий у керівника (власника) об’єкта.

2.2. На кожному об’єкті з урахуванням його пожежної небезпеки наказом повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, у тому числі визначені:

2.2.1. Можливість паління (місце для куріння), застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів.

2.2.2. Порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних).

2.2.3. Порядок відключення від мережі електрообладнання, в тому числі вентиляційних систем у разі пожежі.

2.2.4. Порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи.

2.2.5. Порядок проходження посадовими особами (власниками) навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення.

2.2.6. Порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, систем пожежної сигналізації, автоматичних систем пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо).

2.2.7. Порядок збирання членів добровільної пожежної дружини (у разі наявності) та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.

2.3. Працівники об’єкта мають бути ознайомлені з вимогами протипожежного режиму на протипожежних інструктажах із записом у журналі з зазначенням особистого підпису, а також під час проходження пожежно-технічного мінімуму (для працівників зайнятих на пожежонебезпечних роботах). Журнал по проведенню протипожежних інструктажів зберігається у відповідального про пожежну безпеку.

Види протипожежних інструктажів, а також порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, навчання та перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму встановлюється Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.

Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому законодавством.

2.4. Для будинків та споруд мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі на кожному поверсі.

На об'єктах на доповнення до плану (схеми) евакуації керівник (власник) зобов'язаний встановити порядок, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної евакуації людей, зразок якого наведено у пунктах 1-3 додатка 1 цих Правил. За цим порядком не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх працівників.

2.5. У дитячих дошкільних закладах, загальних та спеціальних домах-інтернатах, лікувально-профілактичних закладах із стаціонаром, санаторіях з цілодобовим режимом роботи повинно бути встановлене керівником (власником) чергування обслуговуючого персоналу в нічний час. Приміщення для розміщення чергових має бути забезпечене телефонним зв'язком. Черговий зобов'язаний мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів, ручний електричний ліхтар, знати кількість людей, що залишаються на ніч, місця їх розміщення й повідомляти ці відомості телефоном у найближчий підрозділ оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з 1800 до 2000 години.

2.6. Територія об’єкта, в тому числі будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з


ДСТУ ISO 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір” (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”.

2.7. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) керівником (власником) об’єкта повинна бути розроблена інструкція, в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, а також спрацювання систем пожежної сигналізації та автоматичних систем пожежогасіння, а також указати, хто з посадових осіб має бути викликаний в нічний час у разі пожежі.

2.8. Працівники об’єкта зобов'язані:

2.8.1. Дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги Правил та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, чинних на підприємстві.

2.8.2. У разі виникнення (виявлення) пожежі діяти відповідно до вимог
додатка 1 цих Правил.
3. Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання територій, будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів
3.1. Утримання території

3.1.1. Дороги, проїзди й проходи на території об’єкту до будинків, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

Забороняється зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.

3.1.2. Керівник (власник) об’єкта або відповідальний за пожежну безпеку повинен телефонувати за телефоном 101 у разі закриття ділянок доріг або проїздів на території об’єкту для ремонту (або з інших причин) до моменту закриття цих доріг або прорізів. На період закриття доріг у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються. Особа, що повідомляє повинна надати наступну інформацію: «Адреса об’єкта. Початок та закінчення ремонтних робіт. Дані про особу, що здійснила повідомлення».

3.1.3. Основні дороги, проїзди, проходи на території об’єкту повинні мати тверде покриття. Влаштовуючи проїзди для пожежних автомобілів до будинків, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба укріплювати шлаком, гравієм або іншими місцевими матеріалами для забезпечення можливості під'їзду будь-якої пори року.

3.1.4. Територія об'єктів повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, що розміщені на фасадах будинків (споруд), протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

3.1.5. Стоянка транспорту на території об’єкту у наскрізних проїздах будинків, менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, на поворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях повинні встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки згідно з Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306.

3.1.6. На об’єктах курити забороняється. На території об'єктів керівник (власник) зобов'язаний визначити і обладнати спеціальні місця для паління, позначити їх знаком або написом, встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів.3.2. Утримання будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів

3.2.1. Забороняється здавати приміщення в оренду для використання їх як виробничі (лабораторії, майстерні тощо) та складські приміщення.

3.2.2. Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів повинні усуватись.

Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією за участю замовника має бути складений акт про виконані роботи. Після закінчення термінів дії обробки (просочення) та у разі втрати або погіршання вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба повторити. Перевірку стану вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

3.2.3. Не дозволяється використовувати горища, технічні поверхи та приміщення (вентиляційних камер, електрощитових тощо) під виробничі дільниці, для зберігання продукції, устаткування, меблів та інших предметів.

Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових, підвалів повинні утримуватися зачиненими. На дверях слід вказувати місце зберігання ключів.

3.2.4. Зовнішні пожежні драбини, сходи на перепадах висот і огорожі на дахах (покриттях) будинків та споруд повинні втримуватися постійно справними, бути пофарбованими.

3.2.5. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися під час перебування в цих приміщеннях людей.

Установлювати незнімні ґрати дозволяється у касах, коморах та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

3.2.6. Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:

3.2.6.1. Використовувати приміщення, забезпечені не менш як двома евакуаційними виходами, які не мають на вікнах глухих ґрат і розташовані не вище другого поверху в будинках з перекриттями з горючих матеріалів.

3.2.6.2. Особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані оглянути приміщення стосовно відчинення ґрат (у разі їх наявності) та евакуаційних виходів, переконатися в забезпеченості необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності засобів зв'язку і систем протипожежного захисту та зробити відповідний запис у журналі. Журнал має зберігатися у відповідального за пожежну безпеку об’єкта.

3.2.6.3. Повинно бути організоване чергування на сцені та у приміщеннях залів членів добровільної пожежної дружини (у разі її наявності) або відповідальних за пожежну безпеку.

3.2.6.4. Не дозволяється:

3.2.6.4.1. Зменшувати ширину проходів між рядами, а також установку в проходах додаткових крісел, стільців тощо;

3.2.6.4.2. Повне відключення під час масових заходів (спектаклів, вистав тощо), світла, використання віконниць для затемнення;

3.2.6.4.3. Проведення тимчасових вогневих, фарбувальних та інших пожежо- і вибухонебезпечних робіт;

3.2.6.4.4. Застосування дугових прожекторів, свічок (крім культових споруд), бенгальських вогнів.

3.2.7. Під час проведення новорічних та різдвяних свят необхідно виконувати наступні вимоги:

3.2.7.1. Конструкція кріплення ялинки повинна виключати можливість її падіння.

3.2.7.2. За відсутності в приміщенні електричного освітлення (під час можливого відключення тощо) святкування повинно проводитися тільки протягом світлового дня.

3.2.7.3. Ялинку не дозволяється встановлювати в проходах, на шляхах евакуації.

3.2.7.4. Ілюмінація повинна бути виконана з додержанням правил улаштування електроустановок; у разі використання електричної освітлювальної мережі без понижуючого трансформатора на ялинці можуть застосовуватись гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 В; потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт; електропроводка до лампочок ялинкової ілюмінації повинна бути виконана гнучкими проводами з мідними жилами; підключення гірлянд до мережі повинно виконуватись тільки за допомогою штепсельних з'єднань.

3.2.7.5. У разі виявленні несправності в ілюмінації (нагрів проводів, іскріння тощо) вона повинна бути терміново вимкнена.

3.2.7.6. Не дозволяється застосовувати для ілюмінації ялинки свічки.

3.2.8. Об'єкти мають бути забезпечені адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасадах будинків або інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.

3.2.9. Кількість та розміри евакуаційних виходів з будинків і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати вимогам будівельних норм.

Якщо евакуаційні виходи і шляхи евакуації з будинків, які є пам'ятниками архітектури й історії, неможливо привести у відповідність до вимог будівельних норм, то їх експлуатація дозволяється за наявності узгоджених з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки додаткових заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей під час евакуації.

3.2.10. У разі розміщення технологічного, експозиційного та іншого обладнання у приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до будівельних норм.

Розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях повинно відповідати вимогам ДБН В.2.2-16-2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади».

3.2.11. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будинків (приміщень).

Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі одночасного перебування в ньому 15 осіб, а також у санвузлах, з балконів, лоджій, площадок зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки).

При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

3.2.12. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність згідно з ГОСТ 12.1.044-89


“ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения” та відповідати групам поширення полум'я РП1, РП2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 “Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум’я”, що підтверджується сертифікатами відповідності або протоколами відповідних випробувань.

3.2.13. Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями, котрі не повинні зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок.

3.2.14. Сходові клітки, внутрішні та зовнішні відкриті сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).

3.2.15. Встановлені згідно з вимогами ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення» світлові покажчики "Вихід" повинні постійно утримуватися справними. У залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних приміщеннях їх слід вмикати на весь час перебування людей (проведення заходу).

3.2.16. На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будинків, де у вечірній та нічний час можливе масове перебування людей (театри, кінотеатри, готелі, гуртожитки, ресторани) повинен мати електричні ліхтарі, але не менше одного ліхтаря на кожного працівника.

3.2.17. Порядок експлуатації пожежних ліфтів визначається чинними нормативними документами.

3.2.18. Не допускається:

3.2.18.1. Улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей.

3.2.18.2. Захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину.

3.2.18.3. Закривати на будь-які запори, що важко відчиняються, зовнішні евакуаційні двері будинків.

3.2.18.4. Застосовувати на шляхах евакуації (крім будинків V ступеня вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також сходів та сходових площадок.

3.2.18.5. Розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі тимчасового інвентарю та матеріалу.

3.2.18.6. Захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, люки на балконах і лоджіях, переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні евакуаційні драбини.

3.2.18.7. Знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини.

3.2.18.8. Улаштовувати у сходових клітках та ліфтових холах приміщення будь-якого призначення, у т.ч. кіоски.

3.2.18.9. Улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети.

3.2.18.10. Робити засклення або закладання отворів повітряних зон у незадимлюваних сходових клітках.

3.2.18.11. Зменшувати нормовану площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових кліток або закладати їх.

3.2.18.12. Знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток.

3.2.18.13. Заміняти армоване скло на звичайне у дверях та фрамугах всупереч передбаченому за проектом.

3.2.18.14. Знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні.


4. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
4.1. Електроустановки

4.1.1 Експлуатація електроустановок повинна відповідати вимогам чинних ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі – НПАОП 40.1-1.21-98), НПАОП 40.1-1.32-01 “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” та інших нормативних документів (далі – НПАОП 40.1-1.32-01).

4.1.2. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки. Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.

4.1.3. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).

Місця з'єднання жил проводів і кабелів, а також з'єднувальні та відгалужувальні затискачі повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб уникнути їх перегрівання і пошкодження ізоляції стиків.

4.1.4. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється. Винятком можуть бути тимчасові ілюмінаційні установки і електропроводки, які живлять місця проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та аварійних робіт.

4.1.5. У разі встановлення світильників на (у) підвісні стелі чи їх облицювання з матеріалів груп горючості Г3, Г4 місця прилягання цих світильників необхідно захищати негорючим теплоізоляційним матеріалом або матеріалом групи горючості Г1 (крім випадків, коли технічними умовами на світильники передбачається можливість їх монтажу на горючих поверхнях чи конструкціях).

4.1.6. Електрощити, групові електрощитки необхідно оснащувати схемою підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

4.1.7. Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати можуть встановлюватися на горючі основи (конструкції) лише з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.

4.1.8. Не дозволяється:

4.1.8.1. Експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

4.1.8.2. Застосування саморобних подовжувачів та електронагрівального обладнання;

4.1.8.3. Користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;

4.1.8.4. Підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);

4.1.8.5. Складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами;

4.1.8.6. Використання побутових електронагрівальних приладів (прасок, чайників, кип'ятильників тощо) без негорючих теплоізоляційних підставок та поза межами спеціально обладнаних приміщень;

4.1.8.7. Розміщувати в кабельних спорудах будь-яких тимчасових пристроїв, зберігання в них матеріалів та устаткування.

4.1.9. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних систем, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

4.1.10. Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок має проводитися 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені правилами технічної експлуатації з оформленням відповідного акта.

4.1.11. Захист будинків, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд”


(ІЕС 62305:2006, NEQ).
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка