"затверджую" " узгоджено"
Скачати 175.68 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір175.68 Kb.
"ЗАТВЕРДЖУЮ" "УЗГОДЖЕНО"

Декан ФПО ДДМА на кафедральному засіданні

професор______В.I.ДЕСЯТЕРИК протокол №

"___"_____________2014р. від . .2014 р.


РОБОЧИЙ ПЛАН

циклу спеціалізація (вторинна)

зі спеціальності "Загальна-практика-сiмейна медицина"

Тривалість циклу 03.02.14-28.02.14Група №2


Дата

Години

Вид

Тема заняття

Г

Тр.

Викладачi

03.02

9:00-10:35
Базiсний контроль знань.

1

2

Василенко А.М.

10:45-12:20

лек

Загальні цілі і здачі системи охорони здоров'я, основи законодавства України про охорону здоров'я та нормативні документи, які регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров'я: правові аспекти діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини: завдання первинної медико-санітарної допомоги, роль сімейного лікаря у вирішенні цих задач.

1

2

Потабашній В.А.

12:30-14:05

лек

Диференційна діагностика і ведення хворих із кашлем.

1

2

Потабашній В.А.

14:15-15:40

лек

Диференційна діагностика і ведення хворих з болем у грудній клітці.

1

2

Потабашній В.А.

04.02

9:00-09-40

Пр.

Концепція, зміст та принципи сімейної медицини. Кваліфікаційна характеристика та компетенції лікаря «загальної практики-сімейної медицини».

Правові основи та форми організації амбулаторії сімейного лікаря: ресурси і можливості первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги громади/регіону/країни: організація роботи амбулаторно-поліклінічних та лікарняних закладів, швидкої та невідкладної допомоги.1

1

Василенко А.М.

09:45-10:25

Пр.

Управління здоров'ям пацієнта і сім'ї. Основні показники стану здоров'я населення України.

Оцінка якості діяльності сімейного лікаря, медичного закладу.1

1

Василенко А.М.

10:35-11:50

Пр

Інормаційні технології в роботі сімейного лікаря. Стандарти, протоколи та керівництва в діяльності сімейного лікаря. Безперевне професійне навчання.

Документальний супровід діяльності амбулаторії сімейного лікаря.1

2

Василенко А.М.

12:00-13:25

Сем

Організація медико-профілактичної. медико-соціальної. психологічної допомоги сім'ї. Взаємодія сімейного лікаря зі спеціалістами вторинного і третинного рівнів.

1

2

Василенко А.М.

13:35-14:55

Пр

Основи і принципи доказової медицини

1

2

Василенко А.М.

05.02

9.00-10.35

Пр

Профілактична діяльність в практиці сімейного лікаря

1

2

Василенко А.М.

10.45-12.20

Пр

Консультація - основа діяльності сімейного лікаря

1

2

Василенко А.М.

12.30-14.05

Пр

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією органів дихання.

1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Пр

Хронічне обструктивне захворювання легень. .

Бронхіальна астма. Астма-школа.1

2

Василенко А.М.

06.02

9.00-10.35

Пр.

Пневмонії. Емпірична антибактеріальна терапія хворих на негоспітальні пневмонії (НП) в амбулаторних умовах. Вибір стартової антибактеріальної терапії. Критерії ефективності антибактеріальної терапії. Ускладнення НП. Затяжний перебіг НП. Помилки в лікуванні хворих на НП.

1

2

Василенко А.М.

10.45-12.20

Пр.

Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що застосовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями органів дихання.

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

Експертиза працездатності.1

2

Василенко А.М.

12.30-14.05

Сем.

Стани та синдроми при захворюваннях органів дихання, які потребують невідкладної допомоги (гостра дихальна недостатність; загострення бронхіальної астми; гострий респіраторний дистрес-синдром дорослих; синдром гіпервентиляції; легенева кровотеча; пневмоторакс; тромбоемболія легеневої артерії; сторонні тіла дихальних шляхів).

1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Пр

Семіотика та методи обстеження хворих з захворюваннями серцево-судинної системи. Діагностичні можливості ЕКГ, ЕхоКГ, велоергометри, рентгенологічних методів тощо.

1

2

Василенко А.М.

07.02

9.00-10.35

Пр

Дисліпідемії.

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія та її форми. Гострий коронарний синдром. Інфаркт міокарда.1

2

Василенко А.М.

10.45-12.20

Пр

Артеріальна гіпертензія (АГ). Есенціальна та вторинні артеріальні гіпертензії. Злоякісна АГ. Гіпертензивні кризи. Цільові рівні артеріального тиску. Амбулаторне моніторування артеріального тиску.

1

2

Василенко А.М.

12.30-14.05

Пр

Порушення ритму і провідності серця. Механізми порушення ритму серця. Характеристика нормального синусного ритму. Класифікація порушень ритму і провідності. Порушення автоматизму синусного вузла. Екстрасистолії. Пароксизмальні тахікардії. Надшлуночкова і шлуночкова пароксизмальні тахікардіїї. Фібриляція та тріпотіння передсердь. Фібриляція шлуночків. Блокади. Порушення атріовентрикулярної та внутрішньошлуночкової провідності. Асистолія.

1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Пр

Хронічна серцева недостатність.

1

2

Василенко А.М.

10.02

9.00-10.35

Сем

Поняття серцево-судинного континуума. Сумарний серцево-судинний ризик. Цільові рівні профілактики.

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

Експертиза працездатності.

Особливості перебігу і лікування захворювань серцево-судинної системи у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.


1

2

Василенко А.М.

10.45-12.20

Пр

Семіотика та методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями.

1

2

Василенко А.М.

12.30-14.05

Пр

Системні захворювання сполучної тканини (системний червоний вовчак, системна склеродермія, дерматоміозит, вузликовий поліартеріїт).

1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Сем

Експертиза працездатності.

Особливості перебігу і лікування ревматичних захворювань у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів. шо використовуються для лікування пацієнтів із ревматичними захворюваннями.

Невідкладні стани у хворих із ревматичними захворюваннями.1

2

Василенко А.М.

11.02

9.00-10.35

Лек

Диференційна діагностика і ведення хворих із суглобовим синдромом.

1

2

Потабашній В.А.

10.45-12.20

Лек

Диференційна діагностика та ведення хворих із болем в животі.

1

2

Потабашній В.А.

12.30-14.05

Лек

Хронічна хвороба нирок.

1

2

Потабашній В.А.

14:15-15:40

Лек

Цукровий діабет. Ускладнення. Діабетичні ангіопатії і нейропатії. Комобідність. Характеристика основних групи глюкозознижуючих препаратів.

1

2

Потабашній В.А.

12.02

9.00-10.35

Пр

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією органів травлення. Діагностичні можливості рентгенологічного. ендоскопічного (езофагогастрофіброскопії, колоноскопії, ректороманоскопії). ультрасонографічного методів, інтрагастральної рН-метрії. Лабораторні методи дослідження в гастроентерології (цитологічні, біохімічні, серологічні. ПЛР).

1

2

Василенко А.М.

10.45-12.20

Пр

Хвороби стравоходу. ГЕРХ, ахалазія кардії, езофагіти, дивертикули, кили стравохідного отвору діафрагми, дивертикули стравоходу.

Гастрити: гострі, хронічні, інші типи гастритів. Дуоденіт.

Пептична виразка. Роль гелікобактериої інфекції при формуванні виразки. Методи діагностики гелікобактеріозу. Ерадикаційна терапія. ускладнення пептичної виразки. ХОШ. 1 Післярезекціний синдром.


1

2

Василенко А.М.

12.30-14.05

Пр

Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Цирози печінки. Алкогольна хвороба печінки. Неалкогольний стеатоз. Медикаментозне ураження печінки. Портальна гіпертензія. Гепатоцелюлярна недостатність. Печінкова енцефалопатія. Асцит-перітоніт.

Диференційна діагностика та ведення хворих з жовтяницями.1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Пр

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

Експертиза працездатності.

Особливості перебігу і лікування гастроентерологічних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями органів травлення.1

2

Василенко А.М.

13.02

9.00-10.35

Сем

Стани та синдроми при захворюваннях органів травлення, які потребують невідкладної допомоги (шлунково-кишкові кровотечі; гостра печінкова недостатність; кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу; гострий абдомінальний біль при напруженні передньої черевної стінки; гострий панкреатит; жовчна колька).

1

2

Василенко А.М.

10.45-12.20

Пр

Семіотика та методи обстеження хворих з захворюваннями нирок і сечовивідних шляхів

1

2

Василенко А.М.

12.30-14.05

Пр

Інфекції сечовивідних шляхів. Асимптоматична бактеріурія. Гострий цистит. Уретральний синдром. Гострий пієлонефрит. Хронічний пієлонефрит. Небактеріальні тубулоінтерстиціальні нефрити.

Гломерулонефрит. Сечовий синдром. Нефритичний синдром. Нефротичний синдром

Сечокам'яна хвороба.


1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Пр

Особливості перебігу і лікування нефрологічних захворювань у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями нирок та сечовивідних шляхів.1

2

Василенко А.М.

14.02

9.00-10.35

Сем

Стани та синдроми при захворюваннях органів травлення, які потребують невідкладної допомоги (гостра ниркова недостатність; гостра затримка сечі; гостра гематурія, ниркова колька).

1

2

Василенко А.М.

10.45-12.20

Пр

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією органів кровотворення.

1

2

Василенко А.М.

12.30-14.05

Пр

Анемії. Залізодефіцитні стани. Залізодефіцитні анемії. Мегалобластні анемії. Гемолітичні анемії. Гіпо- та апластичні анемії.

1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Пр

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. Експрес-діагностика. Клініко-патогенетичні варіанти. Тактика сімейного лікаря.

1

2

Василенко А.М.

17.02

9.00-10.35

Сем

Основи трансфузіології. Основи клінічної імуногематології. Основи біологічної безпеки при проведенні трансфузійної терапії та роботі із зразками крові. Компонентна гемотерапія. Кровозамінники. Трансфузійні реакції.

1

2

Василенко А.М.

10.45-12.20

Пр

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією ендокринної системи.

1

2

Василенко А.М.

12.30-14.05

Пр

Диференційна діаі поетика ком при цукровому діабеті.

Школа для хворих на цукровий діабет.1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Пр

Захворювання щитовидної залози (йододефіцитні стани, еутиреоїдний зоб; і іпотиреоз: гіпертиреоз: ендокринна орбітопатія: тиреоїдити).

Захворювання наднирників (хвороба Адісона: синдром Іценка-Кушинга: гіпер- та гіпоальдестероиізм: феохромоцитома).1

2

Василенко А.М.

18.02

9.00-10.35

Лек

Семіотика та методи обстеження нервової системи

1

2

Потабашній В.А.

10.45-12.20

Лек

Захворювання периферичної нервової системи

1

2

Потабашній В.А.

12.30-14.05

Лек

Судинні захворювання нервової системи

1

2

Потабашній В.А.

14:15-15:40

Лек

Дитяча неврологія

1

2

Потабашній В.А.
9.00-10.35

Сем

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

Експертиза працездатності.

Особливості перебігу і лікування ендокринологічних захворювань у хворих похилого, старечого віку та v вагітних.

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, шо використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи. Стани та синдроми при захворюваннях ендокринної системи, які потребують невідкладної допомоги (коми при цукровому діабеті: кетоацидотична, гіпоглікемічна, гіперосмолярна. гіперлактацидемічна: тиреотоксична криза: мікседематозна кома; гостра недостатність надниркових залоз).1
Василенко А.М.

10.45-12.20

Пр

Семіотика та методи обстеження нервової системи

Визначення рефлексів, чутливості, координації.1

2

Василенко А.М.

19.02-25.02

9:00-15:00

Акушерство та гінекологія

1

36

Радченко В.В.

26.02

12.30-14.05

Пр

Диференційний діагноз і ведення хворих з больовим синдромом.

Вертеброгенні ураження периферичної нерврвої системи.

Шийні вертеброгенні синдроми.

Грудні вертеброгенні синдроми.

Попереково-крижові рефлекторні синдроми.

Попереково-крижові вертеброгенні компресійні синдроми.

Ураження нервових корінців, міжхребцевих вузлів, сплетень (оперізуючий лишай).

Плексити.

Множинні ураження корінців нервів.

Поліневрити, поліневропатії.

Гостра полірадикулоневропатія Гієне-Барре.

Основні форми поліневропатій

Компресійно-ішемічні мононевропатії (тунельні синдроми)

Ураження окремих спиномозкових нервів

Невралгія та невропатія черепних нервів (трійчастого, лицевого )


1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Пр

Судинні захворювання нервової системи

Повільно прогресуючі порушення мозкового кровообігу (дисциркуляторна енцефалопатія, судинна деменція)

Транзиторна ішемічна атака. Невідкладна допомога.

Ішемічний інсульт. Невідкладна допомога.

Геморагічний інсульт. Невідкладна допомога.

Диференціалі,ний діагноз геморагічного та ішемічного інсульту.

Порушення спінального кровообігу.


1

2

Василенко А.М.

27.02

9.00-10.35

Пр

Інфекційні захворювання центральної нервової системи

Менінгіти (підгострий і хронічний менінгіт)

Енцефаліт (первинні, вторинні),

Арахноідит головного мозку

Поліомієліт.

Підгострі склерозивні лейкоенцефаліти (демієлінізуючі лейко- і паненцефаліти)1

2

Василенко А.М.

10.45-12.20

Сем

Інфекційні захворювання центральної нервової системи

Менінгіти (підгострий і хронічний менінгіт)

Енцефаліт (первинні, вторинні),

Арахноідит головного мозку

Поліомієліт.

Підгострі склерозивні лейкоенцефаліти (демієлінізуючі лейко- і паненцефаліти)1

2

Василенко А.М.

12.30-14.05

Пр

Деміслінізуючі захворювання нервової системи

Розсіяний склероз.1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Сем

Деміслінізуючі захворювання нервової системи

Розсіяний склероз.1

2

Василенко А.М.

28.02

9.00-10.35

Пр

Міастенія і міастенічні синдроми

1

2

Василенко А.М.

10.45-12.20

Пр

Хвороба Паркінсона

1

2

Василенко А.М.

12.30-14.05

Сем

Міастенія і міастенічні синдроми

Хвороба Паркінсона1

2

Василенко А.М.

14:15-15:40

Пр

Травми і пухлини нервової системи

Закрита черепно-мозкова травма.

Травми спинного мозку.

Пухлини нервової системи.1

2

Василенко А.М.

Куратор циклу

асистент кафедри, к м.н. В.А Василенко


Завідувач кафедрою терапіі, кардіологіїта сімейної медицини д.м.н., професор В.А. Потабашній


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка