Затверджую” Декан медичного факультету іфнму проф. Яцишин Р.І
Скачати 163.66 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір163.66 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан медичного факультету

ІФНМУ


___________проф. Яцишин Р.І.

____“________________2015 р.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ З ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦАЛЬНІСТЮ“ПЕДІАТРІЯ”

на 2015-2016 н. р.


з/п

Тема

Кількість годинЦукровий діабет 1 і 2 типу у дітей, сучасна класифікація, етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика. Хронічні ускладнення цукрового діабету у дітей. Метаболічний синдром.

2Гострі ускладнення цукрового діабету. Лікування цукрового діабету. Новітні методи лікування хворих на цукровий діабет: ксенотрансплантологія органної культури тканини підшлункової залози, помпова терапія.

2Захворювання щитовидної залози у дітей. Дифузний токсичний зоб. Йододефіцитні захворювання. Гіпотиреоз у дітей. Тиреоїдити: етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика, лікування. Тиреотоксичний криз, мексидематозна кома: невідкладна допомога.

2Захворювання паращитовидних залоз у дітей: гіпопаратиреоз та гіперпаратиреоз. Етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика, лікування.

2Захворювання надниркових залоз: хронічна і гостра наднирникова недостатність. Гормонально активні пухлини наднирників. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

2

6.

Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи.

Гіпопітуїтаризм ( Нанізм, Синдром Шихана, нецукровий діабет). Гіперпітуїтаризм (хвороба Іценко-Кушинга, акромегалія). Ожиріння. Типи ожиріння. Гіпоталамічний синдром. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.2

7.

Захворювання статевих залоз: первинний і вторинний гіпогонадизм. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

2

Всього

14


в.о. завідувача кафедри ендокринології,

д. мед. н., професорСкрипник Н. В.

ЗАТВЕРДЖУЮ”Декан медичного факультету

ІФНМУ


___________проф. Яцишин Р.І.

____“________________2015 р.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦАЛЬНІСТЮ “ПЕДІАТРІЯ” на 2015-2016 н.р.


з/п

Тема

Кількість годинЦукровий діабет у дітей, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Цукровий діабет 1 і 2 типу.

4Хронічні ускладнення цукрового діабету у дітей: діабетична ретинопатія, нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. Синдром Моріака, Нобекура.

4Невідкладні стани цукрового діабету у дітей.

4Лікування цукрового діабету. Сучасні методи лікування цукрового діабету у дітей: ксенотрансплантологія органної культури тканини підшлункової залози, помпова терапія.

4Йододефіцитні захворювання щитовидної залози у дітей. Клініка, діагностика, профілактика та лікування. Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, лікування.

4Гіпотиреоз у дітей. Класифікація, діагностика, клініка, лікування. Тиреоїдити. Рак щитовидної залози.

4Захворювання паращитовидних залоз у дітей. Захист історії хвороби.

4Хронічна недостатність кори надниркових залоз у дітей. Гостра недостатність кори надниркових залоз. Гормонально-активні пухлини надниркових залоз.

4Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи у дітей. Гіпо- гіперпітуїтаризм. Гіпоталамічний синдром. Ожиріння у дітей.

4Захворювання статевих залоз у дітей.

Контроль кінцевого рівня знань.4

Всього

40в.о. завідувача кафедри ендокринології,

д. мед. н., професорСкрипник Н. В.

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан медичного факультету

ІФНМУ


___________проф. Яцишин Р.І.

____“________________2015 р.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ З ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

СТУДЕНТІВ IV КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦАЛЬНІСТЮ “ПЕДІАТРІЯ” на 2015-2016 н.р.


з/п

Тема

Кількість годинОсобливості перебігу цукрового діабету у дітей. Синдром Моріака і Нобекура.

2Метаболічний синдром у дітей.

2Диференційна діагностика кетоацидотичного синдрому в педіатрії.

2Вроджений гіпотиреоз. Спадковість, клініка, діагностика, скринінг, лікування, прогноз

2Роль аварії на ЧАЕС та екологічних чинників в розвитку захворювань щитовидної залози.

2Рак щитовидної залози.

2Захворювання паращитовидних залоз у дітей.

2Значення вилочкової залози в імуногенезі у дітей

2Захворювання, обумовлені порушенням функції епіфіза

2Вроджена дисфункція кори наднирників (адрено-генітальний синдром): етіологія, патогенез, клінічні форми, діагностика та диференційна діагностика, лікування

4Порушення статевого диференціювання. Істинний і хибний гермафродитизм. Диференціальна діагностика. Синдром тестикулярної фемінізації.

4Передчасний статевий розвиток: класифікація, клініка, діагностика, лікування.

2

Всього

28в.о. завідувача кафедри ендокринології,

д. мед. н., професорСкрипник Н. В.

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан медичного факультету

ІФНМУ


___________проф. Яцишин Р.І.

____“________________2015 р.Перелік практичних навичок, якими повинен володіти

студент IV КУРСУ З ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПЕДІАТРІЯна 2015-2016 н.р.


 1. Оцінити тест толерантності до глюкози.

 2. Оцінити глікемічний та глюкозуричний профіль.

 3. Визначити тип діабету, його клінічний перебіг та стан компенсації.

 4. Визначити рівень глюкози та ацетону в сечі експрес-методом. Визначити рівень глюкози в крові експрес-методом, глікований гемоглобін.

 5. Призначити дієтичне лікування дітям хворим на цукровий діабет.

 6. Знати пероральні цукрознижувальні препарати та вміти їх призначити.

 7. Визначити показання для санаторно-курортного лікування дітей хворих на цукровий діабет.

 8. Призначити режим інсулінотерапії хворим на цукровий діабет.

 9. Призначити лікування при кетоацидозі.

 10. Призначити схему реанімаційних заходів при діабетичній комі.

 11. Вміти користуватися шприц-ручкою.

 12. Розробити план самоконтролю дітям хворим на цукровий діабет.

 13. Визначити ступінь збільшення зобу.

 14. Оцінити дані ультразвукового обстеження та доплерографії щитовидної залози.

 15. Оцінити стан тиреоїдної системи за даними радіоімунологічних та імуноферментних обстежень.

 16. Призначити лікування при токсичному зобі.

 17. Оцінити результати ЕКГ та рефлексометрії для характеристики функції щитовидної залози.

 18. Діагностувати гіпопаратиреоз і гіперпаратиреоз.

 19. Оцінити стан надниркових залоз за клінічними даними, результатами гормональних обстежень, ультразвукового обстеження, комп'ютерної томографії, МРТ.

 20. Призначити лікування при аддісонічному кризі.

 21. Вміти оцінити краніограму та дані КТ, МРТ черепа.

 22. Визначити тип статури.

 23. Визначити ступінь ожиріння та ІМТ.

 24. Визначити ступінь соматостатевого розвитку.

 25. Визначити "кістковий вік" за даними рентгенографії.

 26. Оцінити дані хромосомного аналізу.

 27. Виявити види порушень статевого диференціювання.в.о. завідувача кафедри ендокринології,

д. мед. н., професор


Скрипник Н. В.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан медичного факультету

ІФНМУ


___________проф. Яцишин Р.І.

____“________________2015 р.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

IV КУРСУ З ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ДО ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПЕДІАТРІЯ” НА 2015-2016 н.р.


 1. Цукровий діабет. Визначення. Діагностика діабету.

 2. Глікування протеїнів. Діагностичне значення визначення глікованого гемоглобіну.

 3. Показання до проведення тесту толерантності до глюкози. Оцінка результатів обстеження.

 4. Етіологія, патогенез та класифікація цукрового діабету.

 5. Критерії компенсації цукрового діабету. Цільові показники глікемічного контролю.

 6. Клінічний перебіг цукрового діабету 1 типу.

 7. Клінічні особливості перебігу цукрового діабету у дітей з ожирінням.

 8. Хронічні ускладнення цукрового діабету. Класифікація, клініка, діагностика, профілактика, лікування.

 9. Дієтотерапія цукрового діабету. Значення харчової глікемії у розвитку хронічних ускладнень діабету.

 10. Бігуаніди. Використання у лікуванні дітей хворих на цукровий діабет. Показання та протипоказання до використання, побічні реакції бігуанідів. Сучасні методи лікування цукрового діабету 2 типу: використання нового класу гіпоглікемізуючих препаратів - гліфлозинів.

 11. Показання до інсулінотерапії дітям хворим на цукровий діабет. Препарати інсуліну. Призначення інсуліну за вперше діагностованого діабету.

 12. Режим інсулінотерапії. Показники ефективності лікування інсуліном.

 13. Особливості лікування хворих на цукровий діабет 1 типу. Ксенотрансплантологія органної культури тканини підшлункової залози, помпова терапія.

 14. Особливості терапії хворих дітей на цукровий діабет з ожирінням.

 15. Ускладнення інсулінотерапії. Гіпоглікемічні стани.

 16. Причини виникнення, невідкладні заходи при гіпоглікемії. Профілактика гіпоглікемій.

 17. Причини декомпенсації цукрового діабету. Діабетична кетонурія, кетоацидоз. Діагностика, лікування.

 18. Діабетична гіперкетонемічна кома. Причини виникнення. Діагностика, лікування.

 19. Синдром Моріака та Нобекура. Патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 20. Діабетична стопа. Класифікація, клініка, лікування.

 21. Діабетична нефропатія. Патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 22. Діабетична ретинопатія. Патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 23. Діабетична полінейропатія. Патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 24. Особливості проведення термінових та планових хірургічних втручань у хворих дітей на цукровий діабет.

 25. Йододефіцитні захворювання щитовидної залози. Ендемічний зоб. Клініка, діагностика, профілактика та лікування.

 26. Дифузний токсичний зоб (тиреотоксикоз). Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 27. Гіпотиреоз. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 28. Гострий та підгострий тиреоїдити. Етіологія, клінічний перебіг, диференційна діагностика, лікування.

 29. Хронічні тиреоїдити (зоб Хашімото, зоб Ріделя). Етіологія, класифікація, діагностика, лікування.

 30. Рак щитовидної залози. Класифікація. Роль аварії на ЧАЕС у виникненні раку щитовидної залози.

 31. Гіперпаратиреоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 32. Гіпопаратиреоз. Етіологія, клініка, діагностика, лікування.

 33. Гігантизм. Акромегалія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 34. Хвороба Іценка-Кушінга. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 35. Нецукровий діабет. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 36. Пангіпопітуітаризм. Етіологія, патогенез, клініка, діагноз, диференційна діагностика, лікування.

 37. Соматотропна недостатність (гіпофізарний нанізм). Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування.

 38. Церебральний нанізм. Критерії діагностики, клініка, лікування.

 39. Хронічна недостатність надниркових залоз (хвороба Аддісона). Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування.

 40. Кортикостерома (синдром Іценко-Кушинга). Клініка, діагностика, лікування.

 41. Феохромоцитома. Клініка, діагностика, лікування.

 42. Синдром Конна (гіперальдостеронізм). Клініка, діагностика, лікування.

 43. Природжена гіперплазія кори надниркових залоз. Клінічні варіанти, діагностика, лікування.

 44. Крипторхізм, етіологія, патогенез, діагностика, лікування.

 45. Синдром Шерешевського-Тернера, клінічні прояви, діагностика, лікування.

 46. Синдром Клайнфельтера. Клінічні прояви, діагностика, лікування.

 47. Порушення статевого розвитку. Передчасний статевий розвиток, затримка статевого розвитку. Клінічні прояви, діагностика, лікування.

 48. Ожиріння. Визначення, етіологія, класифікація ожиріння за індексом маси тіла. Метаболічний синдром. Лікування ожиріння.

 49. Гіпоталамо-гіпофізарне ожиріння. Етіологія. Клінічні прояви. Диференційна діагностика. Лікування.

 50. Юнацько-пубертатний диспітуітаризм. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.в.о. завідувача кафедри ендокринології,

д. мед. н., професорСкрипник Н. В.

ЗАТВЕРДЖУЮ”Декан медичного факультету

ІФНМУ


___________проф. Яцишин Р.І.

____“________________2015 р.ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ СТУДЕНТІВ

IV КУРСУ З ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПЕДІАТРІЯ” на 2015-2016 н.р.


 1. Опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів дослідження (тест толерантності до глюкози, глікемічний та глюкозуричний профіль, С-пептид, НвА1с).

 2. Опанування навичками надання медичної допомоги у дітей з кетоацидозом, при діабетичній та гіпоглікемічній комах.

 3. Опанування навичками визначення ступеня збільшення зобу.

 4. Опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження та доплерографії щитовидної залози.

 5. Опанування навичками трактування результатів ЕКГ та рефлексометрії для характеристики функції щитовидної залози.

 6. Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження, ультразвукового обстеження надниркових залоз.

 7. Опанування навичками трактування даних комп’ютерної томографії, МРТ надниркових залоз.

 8. Опанування навичками трактування даних краніограми, КТ, МРТ черепа.

 9. Опанування навичками визначення ступеня ожиріння за ІМТ.

 10. Опанування навичками оцінки статевого розвитку.

 11. Опанування навичками визначення групи крові.в.о. завідувача кафедри ендокринології,

д. мед. н., професорСкрипник Н. В.ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ЙОГО ФОРМИ У СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПЕДІАТРІЯ»

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка поточної успішності студента з дисципліни „Ендокринологія” входить в сумарну оцінку поточної успішності студента за модуль № 1 дисципліни „Внутрішня медицина” складається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового контролю вихідного рівня (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Розподіл балівПоточне тестування

Максимальна кількість балів
Теми 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


3,5 бали по кожній темі

10х3,5=35Разом змістові модулі +індивідуальна робота студентів (історія хвороби – 3 бали, реферат – 1 бал)

35+4=39

Підсумковий модульний контроль

Всього за модуль

25

64

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються бали за 4-ох бальною, яка відповідає традиційній шкалі.

Бали 0 – «2», 1 – «3», 2 – «4», 3,5 – «5».

Мінімальний позитивний бал поточної успішності – 10 балів.

ТИПИ ОЦІНЮВАННЯ

БАЛИ

Мінімальний

позитивний

Максимальний

позитивний

Тестовий контроль і усне опитування

0,25

1,0

Опанування практичними навичками

(курація хворих у відділенні)
0,25


1,0

Вирішення і опрацювання ситуаційних задач

0,25

1,0

Оцінка самостійної роботи студентів

0,25

0,5

Загальний бал

1,0

3,5


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ТИПИ ОЦІНЮВАННЯ

Відсотки

правильних

відповідей


БАЛИ

Комп’ютерний тестовий контроль

75%-80%

81%-85%


86%-90%

91%-95%


96%-100%

5 балів

6 балів


7 балів

8 балів


9 балів

Опанування практичних навичок

(курація хворих у відділенні)


Мінімальний

5

Максимальний

8

Усне опитування
Мінімальний

5

Максимальний

8

Загальний балМінімальний

15 балів

Максимальний

25 балів

Мінімальний бал за змістовний модуль 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» становить 35 балів, а максимальний – 64 бали.
В.о. завідувача кафедри ендокринології

д. мед. н., професор Скрипник Н.В.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка