Зміст частина І антисептика
Сторінка5/20
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20одаток


МОЗ України

Протокол переливання крові та її компонентів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Ф. № 003-5/о

Затверджена наказом МОЗ України

26.07.99 р. № 184

Найменування закладу


Проведене переливання (чого)

О первинне


місце переливання

О повторневід

число

місяць

рік

Прізвище, ім’я, по батькові хворого:


медична карта стаціонарного

хворого №
ПЕРЕДТРАНСФУЗІЙНИЙ ЕПІКРИЗ
ГЕМОТРАНСФУЗІЙНИЙ АНАМНЕЗ

АКУШЕРСЬКИЙ АНАМНЕЗ (жінки)

ОБ’КТИВНІ ДАНІ

ПОКАЗАННЯ

МЕТА

МЕТОД

ПЕРЕЛИВАННЯ

рік

кількість вагітностей
шкіра

тони серця

загальний станО непрямий

О крові

з них:

О звичайного кольору

О гучні

О задовільний

О шок
О прямий

О плазми
абортів
О бліда

О приглушені

О середньої

О кровотеча
О обмінний

О компонентів
О гіперемована

О глухі

тяжкості

О диспротеїнемія
О реіпфу-

Крові, плазми

пологів
О ціаноз

О ритмічні

О тяжкий

О ДВЗ
зійний

РЕАКЦІЇ:


О екстрасистолія

О агональний

О інфекції

О замісна

О аутогемот-

О підвищення температури


Слизові

О блідо-


О рожеві рожеві

О інші

АТ

мм.рт.ст.


О аплазія кістко-

О гемоди-

рансфузійний

О остударік

вого мозку

на мічна

ВИД

О кропивниця
народження дітей
О коагулопатія

О гемос-

О анафілактичний шок

з жовтяницею

О цитопенічні

татична

О крапельне

ПЕРЕБІГ ВАГІНТОСТІ:

О мертвонародження
хвороби

О інші (вписати)


О крапельно-

струміне


О нормальна

частота пульсу

уд. за 1 хвил.


Температура тіла


оСО струмінне

О токсикоз
О еклампсія

О наявність викиднів

Після проведеної макроскопічної оцінки крові та її компонентів (відсутність гемолізу, бакзараження згустків) донора. (П.І.Б.)


ампула №
заготовлена (де)

число

місяць

рік

виз-нана


ПРИДАТНОЮ

НЕПРИДАТНОЮПісля контрольної перевірки двома серіями стандартних сироваток

Перед переливанням виконані проби

О
А
В
АВ
кров хворого
має групу
Rh
на сумісність

суміс-на

несу-місна

І
ІІ
ІІІ
ІV
кров донора
має групу
Rh
групову індивідуаль-ність

О

О


О

О


Під час переливання виконувалась проба на біологічну

Сумісність (струменем, тричі по 15 мл з інтервалом в 3-5 хвилин перелито 45 мл крові)р е а к ц і я б у л а:

О неспокій


О важкість дихання


О прискорення пульсу

О біль в попереці

ВРАХУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОБИ


О реакції не було

О зниження АТ

О почервоніле чи бліде обличчя

П Е Р Е Л И В А Н Н ЯВ яку судину

(внутрішньовенно)МЕТА

МЕТОД

ШЛЯХ

ВИД

ПОЧАТОК

О замісна

О непрямий

О внутрішньовенний

О крапельне
годин

хвилин

в кількості

О гемодинамічна

О обмінний

О внутрішньоартеріальний

О струмінне

ЗАКІНЧЕННЯ


мл

О гемостатична

О реінфузійний

О внутрішньоаортальний

О крапельно-О прямий

О аутогемотрансф.

О внутрішньокістковий

струмінне

П І С Л Я Т Р А Н С Ф У З І Й Н И Й Н А Г Л Я ДВІДРИВНИЙ ТАЛОН

після переливання передається для автоматизованого облікуПрізвище, ім’я, по батькові хворого:

Медична карта ста-ціонарного хворого

МАРКА №

(е т и к е т к а)Д а т а

п е р е л и в а н н яК о д

в і д д і л е н н яК о д

л і к а р яК о д

у с к л а д н е н н я

число

місяць

рікУ С К Л А Д Н Е Н Н Я:
РЕАКЦІЇ:

під час перели-вання

після перели-

вання


Показники

Час нагляду після переливання

1 – інфекційно-токсичний

4- повітряна емболія

1 година

2 години

3 години

4 години

5 годин

6 годин

шок

5 – гостра серцево-

Термометрія (оС)2 – синдром масивної

гемотрансфузіїсудинна недостатність

не було

О

О

Пульс (уд. за 1 хв.)3 - тромбоемболія

6. групова несумісність

кропивниця

О

О

АТ (мм. рт.ст.)П.І.Б. лікаря (повністю)

П.І.Б. медсестри (повністю)остуда

О

О

Кількість сечі (мл)анафілакти-

чний шок


О

О

Макроскопічна оцінка сечіПроба Бакстернамісце для наклеювання марки

(е т и к е т к и)

Протокол переливання крові та її компонентів (форма № 003-5/о)
“Протокол переливання крові та її компонентів” (форма № 003-5/о) заповнюється лікарем, відповідальним за призначення і переливання крові та її компонентів. Паспортна частина протоколу та його відривний талон може заповнюватися медичною сестрою.

Передтрансфузійний епікриз: гемотрансфузійний, акушерський анамнез, об’єктивні дані пацієнта (загальний стан, шкіра, тони серця, слизові оболонки, АТ, пульс), показання, мету та методи переливання - заповнює і визначає лікар, відповідальний за гемотрансфузію. Післятрансфузійний нагляд за станом хворого проводить медична сестра під контролем лікаря і заповнює таблицю форми.

Кожне переливання крові проводиться тільки після підтвердження групи крові донора і реципієнта двома серіями стандартних ізогемаглютинуючих сироваток, проведення проби на індивідуальну сумісність і біологічні проби, що також має відображатись в протоколі.

Документ завіряється підписами відповідальних осіб (лікарем і медичною сестрою).

Після нумерації протоколу в закладі відривний талон передається для автоматизованого обліку.

Протокол зберігається разом з медичною картою стаціонарного хворого, де повинна бути відмітка про проведення трансфузії з визначенням дати та номеру протоколу.

Термін зберігання – 25 років.

*Нормативний акт Наказ МОЗ України №184 від 26.07.99


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка