Зміст навчального матеріалу
Скачати 242.54 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір242.54 Kb.


№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Д/З

Повторення

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів


ВСТУП (4 год).Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.


§1
називає:
- біологічні науки, що вивчають людину;
- місце людини в системі живої природи;
характеризує:
- особливості еволюції виду Homo sapiens;
- гіпотези походження виду Ноmo sapiens;
- раси людей;
пояснює:
- роль біологічних і соціальних факторів в еволюції людини;
робить висновок:
- про місце людини в системі органічного світу.Походження людини.
Д. муляжів черепа людини та людиноподібної мавпи.
§2


Особливості виду Homo sapiens
§2,3

Корінь. Соціальне та культурне успадкування.
§4

Стебло

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА (5 год).Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин.


§5,6

Листок

називає:
- тканини організму людини;
- органи людини;
- фізіологічні системи органів організму людини;
характеризує:
- клітинну будову організму людини;
- типи тканин;
- організм людини як систему;
пояснює:
- принцип нервової регуляції;
- принцип ендокринної регуляції;
- принцип імунної регуляції;

порівнює:
- принципи нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій;
робить висновок:
- про організм людини як біологічну систему.Характеристика тканин. Органи. Демонстрування муляжів, мікропрепаратів тканин людини.


§7

КвіткаФізіологічні системи органів людини.


§7

ЗапиленняРегуляторні системи організму людини.

§8

ЗаплідненняКонтрольна робота
§
ТЕМА 2. ОПОРА І РУХ (8 год).Будова і функції опорно-рухової системи.

§9

Насіння і плоди

називає:
- значення опорно-рухової системи;
- типи з’єднання кісток;
- основні групи м’язів;
характеризує:
- функції опорно-рухової системи;
- кісткову і хрящову тканини;

- будову і ріст, вікові зміни складу кісток;


- типи суглобів;
- основні відділи скелета;
- скорочення м’язів;
- посмуговану м’язову тканину;
- будову скелетних м’язів, групи мязів;
- роботу скелетних м’язів, механізми стомлення;

пояснює:
- взаємозв’язок органів опорно-рухової системи;
- особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням;
- роль рухової активності для збереження здоров’я;
- фізіологічні відмінності організмів жінок і чоловіків;Кісткова та хрящова тканини.

ЛР№ 1. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин.
§10

ФотосинтезРозвиток кісток. Сполучення кісток.

ПР№ 1. Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи.


§10

Транспорт речовинБудова скелета людини.

Д. скелета і торса людини та ссавців, черепа, скелета кінцівок, кісток, хребців, декальцинованої та випаленої кісток;
§11

Розові,пасльоновіБудова і функції скелетних м’язів.
§12

Хрестоцвіті,Види м’язів. Механізм скорочення м’язів.
§12

ПасльоновіСила м’язів. Втома м’язів.

ЛР.№ 2. Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми.
§13

ОднодольніКонтрольна робота
§ТЕМА 3. КРОВ І ЛІМФА (7 год).Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад крові.

§14

Водорості

називає:
- склад і функції крові;
- види імунітету (клітинний, гуморальний);
- органи, що беруть участь у забезпеченні імунітету;
характеризує:
- плазму крові;

- будову і функції еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів;


- імунітет, його значення, регуляція;
- імунні реакції організму;
- зсідання крові як захисну реакцію організму;
- групи крові: система АВО, резус-фактор;
обґрунтовує:
- роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини;
- необхідність застосування вакцин і лікувальних сироваток;Склад і функції крові. Еритроцити.

ЛР№ 3. Мікроскопічна будова крові людини.

§15

МохиГрупи крові. Переливання крові.

§15

Папороте подібніСклад і функції крові. Лейкоцити.

§17

ГолонасінніЗахисні функції крові.

§17

НайпростішіІмунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.


§18

Кищково порожнинніТромбоцити. Зсідання крові.
§16

Плоскі черви

ТЕМА 4. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ (7 год)Органи кровообігу: серце і судини. Велике і мале кола кровообігу.
§20

Круглі

називає:
- кровоносні судини;
характеризує:
- будову і роботу серця;
- особливості будови серцевого м’яза;

- властивості серцевого м’яза;


- серцевий цикл;
- роботу серця;
- автоматію роботи серця;
- будову кровоносних судин;
- велике і мале кола кровообігу;
- рух крові по судинах;
- артеріальний тиск крові;
- фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;
пояснює:
- регуляцію роботи серцево-судинної системи;
- причини порушення артерiального тиску;
- значення лімфообігу;Будова і функції серця.

§21

КільчастіСудинна система.

§22

МолюскиРух крові по судинах.

ПР№ 2. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.
§22

РакоподібніРегуляція кровопостачання органів.

ПР№ 3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження.
§23

Павуко подібніЛімфообіг та його значення.

ПР№ 4. Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушенні кровообігу.
§23

КомахиКОНТРОЛЬНА РОБОТА №1
§ТЕМА 5. ДИХАННЯ (5 год)Значення дихання. Будова і функції органів дихання.

Д: муляжів будови легень.
§25

Риби

називає:
- функції органів дихання;
характеризує:
- процеси дихання;
- регуляцію дихальних рухів;
- будову і функції органів дихання;

- роботу голосового апарату;


- механізми легеневого дихання;
пояснює:
- механізм кровообігу у легенях і тканинах;
- нервову і гуморальну регуляцію процесу дихання;
- відмінності легеневого і тканинного дихання;
- вплив оточуючого середовища на дихальну систему;
порівнює і обґрунтовує:
- різницю складу повітря, що вдихається і видихається;Голосовий апарат. Дихальні рухи.

Д: моделі гортані, моделі, що пояснює вдих і видих; спірометра.
§25

ЗемноводніГазообмін у легенях і тканинах.

Д: дослід з виявлення вуглекислого газу у повітрі, що видихається; вимірювання життєвої ємності легень.
§26

ПлазуниНейрогуморальна регуляція дихання.
§27

ПтахиВплив оточуючого середовища на дихальну систему. Профілактика захворювань органів дихання.

Д: прийомів штучного дихання.
§27

СсавціКонтрольна робота
§
ТЕМА 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ (8 год).Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин.

Харчування і здоров’я.ПР № 5. Антропометричні виміри
§34

Антропогенез

називає:
- органи травної системи;
- травні залози;
характеризує:
- їжу як джерело енергії;
- процеси живлення і травлення;
- травлення в ротовій порожнині;
- функцію слинних залоз, склад слини;
- будову і функції зубів;
- будову шлунка, травлення в шлунку;
- ферменти шлункового соку;

- значення соляної кислоти для травлення в шлунку;


- регуляцію соковиділення, рухової активності шлунка;
- будову і функції тонкого кишечнику;
- травлення в тонкому кишечнику;
- всмоктування поживних речовин;
- функції товстого кишечнику;
- функції печінки;
пояснює:
- роль печінки і підшлункової залози в травленні;
- значення ворітної системи печінки;
- функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води і мінеральних речовин;
- значення мікрофлори кишечнику;
- нервово-гуморальну регуляцію роботи системи травлення;
- обмін речовин і енергії між організмом і оточуючим середовищем;Ротова порожнина, глотка, стравохід

ЛР№ 4. Дія ферментів слини на крохмаль.

§29

КлітинаТравлення у шлунку.

Д.моделей органів травлення та дослідів, що виявляють дію шлункового соку на білки. Травлення в шлунку

§30

ТканиниБудова і функції травних залоз.

§32

Регуляторні с-ми орг.Травлення у тонкому кишечнику.

§30

Опорна с-маФункції товстого кишечнику. Регуляція травлення

§31

Склад кровіПрактична робота № 6. Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам.


§

ІмунітетУзагальнення знань
§
ТЕМА 7. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ (3 год).

Будова і функції шкіри. Лабораторна робота № 5. Будова шкіри, нігтя, волосини (макроскопічна і мікроскопічна).
§35

Серце і судини

називає:
- функції шкіри;
характеризує:
- процеси теплообміну;
- механізми терморегуляції;
- рефлекторний характер терморегуляції;
пояснює:
- механізми терморегуляції;
обґрунтовує:
- значення шкіри в пристосуванні організму до умов навколишнього середовища;Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача.

ПР№ 7. Вимірювання температури тіла в різних його ділянках (пахвова ямка, ротовий отвір).
§36

Лімфообіг

ТЕМА 8. ВИДІЛЕННЯ (3 год).Будова і функції сечовидільної системи.

Д моделей будови нирки ссавця, людини.


§37

Дихання

називає:
- органи та функції сечовидільної системи;

характеризує:
- будову і функції нирок;
- нефрон;
- будову і функції сечових шляхів;
- регуляцію сечовиділення;
- складові шкіри, які беруть участь у виділенні;
пояснює:
- утворення первинної та вторинної сечі;
- роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну, підтриманні гомеостазу;
- рефлекторний характер виведення сечі;
- значення виділення із організму кінцевих продуктів обміну;
- роль шкіри у процесах видiлення;
- регуляцію процесів виділення;Регуляція кількості води в організмі.

§38

Голосовий апаратРоль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.


§37

Поживні речовиниКонтрольна робота
§
ТЕМА 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ (6 год).Принципи роботи ендокринної системи.


§39

Ротова порожнина

характеризує:
- нейрогуморальну регуляцію фізіологічних функцій організму;
- гормони, принцип їх дії;
- вплив гормонів на процеси обміну в організмі;
- роль гіпоталамуса в регуляції роботи ендокринної системи;

- значення гіпофіза в регуляції роботи ендокринної системи;


- роль ендокринної регуляції процесів життєдіяльності людини;
пояснює:
- обернений позитивний і негативний зв’язки;
- роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз;
- порушення гормональної регуляції в організмі;
- роль ендокринної системи в розвитку стресових реакцій;Залози внутрішньої секреції.

§40

ШлунокЗалози внутрішньої секреції.

§41

Травні залозиМеханізми регуляції ендокринної системи

§42

КишечникГіпоталамо-гіпофізарна система.
§42, 43

ШкіраКонтрольна робота

ТЕМА 10. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ (10 год).Етапи онтогенезу людини.

§51

Терморе гуляція

називає:
- первинні та вторинні статеві ознаки людини;
- періоди онтогенезу людини;
характеризує:
- реалізацію в людини функції продовження роду;
- будову і функції статевих залоз людини;
- будову статевих клітин;
- процес запліднення;
- штучне запліднення у людини;
- розвиток зародка і плода;
- вплив факторів середовища на розвиток плода;

- вагітність і пологи;


- розвиток дитини після народження;
- вікові особливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток;
- особливості підліткового віку;
- старіння і смерть;Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі.

§47

С-ма виділенняБудова статевих органів.

§45

Утворення сечіРозвиток статевих клітин.

Менструальний цикл.


§46

Гіпофіз, епіфізЗапліднення.
§47

ЩитоподібнаВагітність і пологи
§48

ПідшлунковаЕмбріональний розвиток. Функції плаценти.
§47

СтатевіПостембрiональний розвиток людини
§49, 50

НаднирковіЗапобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування.
Конспект

ОнтогенезКонтрольна робота

ТЕМА 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ (9 год).Будова нервової системи.

§52,53

Генетичне визн статі

називає:
- складові центральної й периферичної нервової системи;
характеризує:
- сіру і білу речовину спинного мозку;
- мотонейрони;
- відділи головного мозку;
- будову головного мозку;
- функції стовбура головного мозку;
- функції мозочка;
- функції підкоркових ядер;
- соматичну нервову систему;
- вегетативну нервову систему;
- симпатичну та парасимпатичну нервову систему;
- ретикулярну формацію і лімбічну систему;
- фактори, які порушують роботу нервової системи;
пояснює:
- нервову регуляцію рухової активності людини;

-роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини;


- нервову регуляцію роботи внутрішніх органів людини;
- значення нервової системи для узгодження функцій організму зі змінами довкілля;

- механізми взаємодії регуляторних систем організму;


застосовує знання:
- для обґрунтування необхідності дотримання режиму праці й відпочинку;Центральна і периферична нервова система людини.

§54

ОогенезРегуляція рухової активності. Спинний мозок.

§54,58

Спермато генезГоловний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра.

ЛР 6. Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями і пластинчастими препаратами).
§55

Запліднення


Довільні рухи і кора головного мозку.


§56

ВагітністьРегуляція роботи внутрішніх органів
Вегетативна (автономна) нервова система.

§57

Постембр. РозвитокСимпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції.
§58

ЦНСВзаємодія регуляторних систем організму.

§59

Спинний мозокПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.
повт§52-59
ТЕМА 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ (8 год).Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.
§60

Головний мозок

називає:
- основні сенсорні системи;
характеризує:
- особливості будови і функції зорової, слухової, нюхової, смакової сенсорних систем;
- сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю;
- процеси сприйняття світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла;
пояснює:
- значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму й взаємозв’язку організму і середовища;

обґрунтовує:
- взаємозв’язок будови і функцій сенсорних систем;
робить висновок:
- про роль сенсорних систем у житті людини.Зорова сенсорна система.

ЛР № 7. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло.
§61

МозочокЗорова сенсорна система.

ЛР № 8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.
§62, 63

ВНССлухова сенсорна система.

ЛР № 9. Вимірювання порогу слухової чутливості.
§64

СимпатичнаСенсорні системи смаку, нюху.
§65

парасимпатичнаСенсорні системи рівноваги, руху.
§66

АналізаториСенсорні системи дотику, температури, болю.
§66

ЗороваКонтрольна робота


ТЕМА 1. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ (10 год).Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації.
§67

Слухова

називає:
- види пам’яті;
- види сну;
характеризує:
- роль ретикулярної формації мозку у сприйнятті інформації;
- сон як функціональний стан організму;
- біоритми людини;
- інстинктивну поведінку людини;
- набуту поведінку людини;
- види навчання;
- короткочасну і довготривалу пам’ять;
- процедурну і декларативну пам’ять;

пояснює:
- пристосувальну роль поведінки людини;
- біологічне значення сну;
- модифікації інстинктивної поведінки людини;
- механізми пам’яті;Сон.

§68

Смак,нюхБіоритми.

§68

РівновагаСтруктура інстинктивної поведінки.Системи дотику,болюСтруктура інстинктивної поведінки, її модифікації.

Лр № 10. Безумовні й умовні рефлекси людини.

§74

СонВиди навчання.
§72

БіоритмиПам’ять.
§71

ІнстинктиВиди пам’яті.

Практична робота № 8. Дослідження різних видів пам’яті.
§71

РефлексиНабута поведінка.
§75

навчанняКонтрольна робота


ТЕМА 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ (8 год).Мислення і кора великих півкуль головного мозку.

§78

Пам’ять

називає:
- функціональну спеціалізацію півкуль великого мозку;
- компоненти особистості;
- можливості особистості: обдарованість і здібності;
характеризує:
- роль кори головного мозку в мисленні;
- роль гіпоталамуса у формуванні мотивації;
- види мотивації, домінанта;
- фізіологічні основи мовлення;
- особливості психічної діяльності людини;
- чинники, що впливають на формування особистості;
- функціональна спеціалізація півкуль головного мозку;
- значення другої сигнальної системи у сприйнятті навколишнього середовища;
- компоненти особистості, характер;

пояснює:
- зв’язок мотивації й емоцій;
- особливості функціональної асиметрії мозку у різних індивiдів;
- причини індивідуальних особливостей поведінки людини;
- психічні процеси, що лежать в основі пізнання людиною навколишнього світу (увага, відчуття, сприйняття, пам’ять, воля, емоції);
обґрунтовує:
- роль самовиховання у формуванні особистості;
- вплив соціальних факторів на формування особистості;
робить висновок:
- про біосоціальну природу людини;Функціональна асиметрія мозку.

§79

Набута поведінкаМова.
МисленняІндивідуальні особливості поведінки людини.


§80

Асимерія мозкуПрактична робота № 9. Визначення типу темпераменту.

МоваХарактер людини. Практична робота № 10. Виявлення професійних схильностей.


§81, 82

ТемпераментСвідомість.


§83

ХарактерКОНТРОЛЬНА РОБОТА №2
ПовторенняПовторенняПідготовка до ДПА
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка