Зміст програми «Медсестринство у внутрішній медицині»
Скачати 245.43 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір245.43 Kb.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

«Медсестринство у внутрішній медицині»
1. вчення про медсестринство у внутрішній медицині.

Історія розвитку вчення про внутрішні хвороби. Основи законодавства України з питань охорони здоров’я населення і довкілля.

Поняття про хворобу, етіологію, патогенез, періоди, стадії, діагностику, клінічний та медсестринський діагнози, прогноз, перебіг, види лікування, профілактику.

2. Методи обстеження пацієнта медичною сестрою у клініці внутрішніх хвороб.

Суб’єктивний та об’єктивні методи обстеження пацієнтів. Додаткові методи обстеження: лабораторні та інструментальні (функціональні, рентгенологічні, ендоскопічні, радіоізотопні, ультразвукові). Правила взяття біологічного матеріалу для досліджень, транспортування його в лабораторію. Правила особистої гігієни та безпеки медсестри в проведенні обстеження пацієнта.3. Основні прояви захворювань органів дихання.

Поняття про хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ): бронхіти, бронхоектатичну хворобу, емфізему легень.

Надання допомоги пацієнтам при задишці, кашлі та ядусі.

Бронхіальна астма. Етіологія, роль алергенів у виникненні захворювання.

Пневмонії. Можливі ускладнення. Профілактика.

Абсцес легень. Етіологія. Профілактика.

Онкопатологія органів дихання. Профілактика онкологічних уражень органів дихання.

Пневмосклероз. Визначення, причини.

Туберкульоз легень. Етіологія, класифікація туберкульозу. Специфічна та неспецифічна профілактика туберкульозу.

Плеврит сухий та ексудативний. Значення плевральної пункції в діагностиці та лікуванні. Профілактика.

Принципи надання невідкладної долікарської допомоги при гострих станах (кровохарканні, легеневій кровотечі, задишці, бронхоспазмі, ядусі тощо).

4. Професійні захворювання та отруєння.

Суть професійних хвороб, класифікація. Медсестринський процес при пневмоконіозах, вібраційній хворобі, гострих інтоксикаціях ртуттю, свинцем (його сполуками), миш’яком та пестицидами: медсестринське обстеження, встановлення медсестринських діагнозів. Надання невідкладної допомоги при гострих професійних отруєннях та ураженнях.5. Хвороби серцево-судинної системи.

Артеріальні гіпертензії. Принципи лікування. Дієтотерапія. Гіпертонічні кризи, клінічні прояви, невідкладна допомога. Ускладнення артеріальної гіпертензії: інфаркт міокарда, інсульт, нефросклероз, аневризма аорти.

Атеросклероз. Визначення, чинники ризику, форми атеросклерозу. Участь медичної сестри в лікуванні, дієтотерапії, профілактиці.

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Діагностичні критерії, основні принципи лікування. Надання невідкладної допомоги в разі нападу стенокардії. Медсестринський процес при гострому інфаркті міокарда. Перша допомога. Ведення пацієнта з неускладненим інфарктом міокарда. Ускладнення: кардіогенний шок, аритмії, тромбоемболії, перфорація перегородки, аневризма шлуночка, синдром Дреслера. Роль медичної сестри в здійсненні лікування та виходжуванні пацієнтів.

Вади серця. Класифікація. Набуті вади серця. Етіологія. Понятття про стеноз та недостатність, компенсацію та декомпенсацію. Профілактика набутих вад серця.

Міокардити, ендокардити, перикардити (різної етіології). Визначення суті, причини.

Гостра серцева недостатність: серцева астма, набряк легень. Причини. Клінічні прояви. Невідкладна допомога.

Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок). Причини. Класифікація. Клінічні прояви, діагностика, невідкладна допомога.

Хронічна недостатність кровообігу. Причини. Медсестринський процес.

Порушення серцевого ритму. Поняття про синусову тахікардію, брадикардію, аритмію, екстрасистолію, миготливу аритмію. Роль медичної сестри в догляді та опіці пацієнтів з аритміями.6. Ревматичні хвороби та хвороби сполучної тканини. Алергійні захворювання

Ревматична хвороба. Етіологія. Медсестринський процес при ревматичній хворобі. Профілактика.


Медсестринський процес при захворюваннях сполучної тканини (ревматоїдному артриті, системному червоному вовчаку, системній склеродермії, дерматоміозиті та ін). Методи діагностики при системних захворюваннях, участь медичної сестри в їх проведенні. Принципи лікування та профілактики.

Поняття про первинні та вторинні імунодефіцити. ВІЛ-інфекція, імунодифіцитний (інфекційний та метаболічний) синдром.


Медсестринський процес та невідкладна допомога при основних алергійних захворюваннях: бронхіальній астмі, полінозах, кропив’янці, алергодерматитах, медикаментозній алергії, харчовій алергії, анафілактичному шоці, набряку Квінке тощо.

7. Захворювання органів травного каналу

Основні симптоми захворювань шлунка.

Гострий гастрит. Роль медичної сестри в профілактиці захворювання.

Хронічні гастрити типу А, В. Етіологія, класифікація. Профілактика хронічних гастритів.

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Етіологія, роль Неlісоbасtеr руlоrі. Класифікація. Участь медичної сестри у здійсненні сучасних методів діагностики, лікуванні, дієтотерапії. Ускладнення виразкової хвороби: їхні клінічні прояви, невідкладна допомога при них, догляд за пацієнтами.

Рак шлунка. Етіологія, чинники ризику. Поняття про ентерити, коліти, панкреатити.8. Хвороби печінки та жовчовивідних шляхів

Основні симптоми та синдроми ураження печінки та жовчовивідних шляхів.

Хронічні гепатити. Етіологія, класифікація. Медсестринська діагностика, планування медсестринських втручань.

Цироз печінки. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес при біліарному та алкогольному цирозах: медсестринська діагностика, планування та реалізація медсестринських втручань. Можливі ускладнення цирозів (стравохідна, шлункова та кишкова кровотечі, печінкова недостатність), невідкладна допомога. Профілактика захворювання.

Холецистити. Визначення, причини, класифікація. Виконання лікарських призначень Профілактика.

Жовчнокам’яна хвороба. Етіологія. Жовчна коліка. Невідкладна допомога при жовчній коліці. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодогляду. Профілактика захворювання.9. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів

Гломерулонефрит гострий та хронічний. Етіологія. Надання невідкладної допомоги при еклампсії, нирковій гіпертензії. Первинна та вторинна профілактика, диспансерне спостереження.

Пієлонефрит гострий та хронічний. Етіологія. Підготовка пацієнта до лабораторних досліджень (загального клінічного аналізу сечі, проби за Зимницьким, Нечипоренком, бактеріологічного, визначення чутливості до антибіотиків); підготовка пацієнта до проведення інструментальних обстежень (екскреторної урографії, комп’ютерної томографії, хромоцистоскопії). Принципи лікування та профілактики.

Нирковокам’яна хвороба. Етіологія. Надання невідкладної допомоги при нападі ниркової коліки.

Хронічна ниркова недостатність. Етіологія. Класифікація, стадії. Методи діагностики (ренографія, сканування, комп’ютерна томографія). Принципи лікування. Види діалізу.

10. Захворювання системи крові.

Анемії. Визначення, етіологія, класифікація. Постгеморагічна (гостра, хронічна), залізодефіцитна, В12- і фолієводефі-цитна (мегалобластна), гіпо- та апластична, гемолітична (набута, вроджена). Принципи лікування. Профілактика.

Гемобластози. Медсестринський процес при гострому мієлоїдному та лімфоїдному лейкозах; хронічних мієлопроліферативних та хронічних лімфопроліферативних захворюваннях. Підготовка пацієнта до додаткових методів обстеження (стернальної пункції, біопсії лімфатичних вузлів, тощо); дослідження крові (загального аналізу крові, цитохімічного, імуноферментного та цитогенетичного). Участь медсестри в лікуванні.

Злоякісні лімфоми. Лімфогрануломатоз. Лімфосаркоми. Виконання лікарських призначень.

Геморагічні захворювання. Медсестринський процес при геморагічних захворюваннях (тромбоцитопенії,тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі) Підготовка пацієнта до проведення додаткових методів обстеження (загального аналізу крові, коагулограми, рентгенографії суглобів тощо).

11. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин.

Дифузне тиреотоксичне воло. Ендемічне воло. Гіпотиреоз. Мікседема. Підготовка пацієнта до проведення специфічних додаткових методів обстеження (біохімічного аналізу крові, гормонального дослідження, імунологічного дослідження, радіоізотопного сканування, сцинтиграфії щитоподібної залози тощо). Виконання лікарських призначень.

Цукровий діабет. Планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта до проведення додаткових методів обстеження (загального та біохімічного аналізів крові, крові на рівень глюкози, глюкозотолерантного тесту, аналізу сечі на глюкозу, УЗД підшлункової залози, обстеження очного дна, ЕКГ тощо). Невідкладна допомога при гіпер- та гіпоглікемічних комах.

Хвороби гіпофізу. Медсестринський процес при акромегалії, гігантизмі, гіпофізарному нанізмі, нецукровому діабеті, хворобі Іценка–Кушінга.

Хвороби наднирників. Медсестринський процес при хворобі Аддісона, гіперальдостеронізмі, синдромі Іценка–Кушінга, феохромоцитомі.

Ожиріння. Класифікація. Медсестринський процес при ожирінні. Ступені ожиріння (їх критерії) за різними методиками. Значення раціонального харчування та фізичної активності в профілактиці аліментарного ожиріння.ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Середюк Н.М.,Вакалюк І.П., Стасишин О.С.та ін..Внутрішня медицина:Терапія:Підручник/-К.:Медицина, 2007.-688 с.

 2. Шегедин М. Б., Шуляр І. А. та ін. Медсестринство в терапії: Навч. посібник. — Дрогобич: Відродження, 2006

 3. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За заг. ред. д.м.н., проф. А.В. Єпішина. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

 4. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес. — К.: Здоров’я, 2001.

 5. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи. Навчальний посібник. — К.: Здоров’я, 2005. — 464 с.


Допоміжна

 1. Гематологія: Посібник / А.Ф. Романова, Я.І. Виговська, В.Є. Логінський та ін.; За ред. А.Ф. Романової. — К.: Медицина, 2006. — 456 с.

 2. Кудрявцева Т.О. Сестринський процес: етапи, зміст, документація.Навч.-метод. посібник. — К.: Здоров’я, 2001 — 96 с.

 3. Нетяженко В.З. Загальний та спеціальний догляд за хворими. К.: Здоров’я, 1998 р.

 4. Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи. Пдручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 544 с.

 5. Шегедин М.Б., Мудрик Н.О. Історія медицини та медсестринства. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

 6. Накази МОЗ України.


Інформаційні ресурси

1. intranet.tdmu.edu.ua›data/books/Pase4ko-pii.pdf

2. bookopt.com.ua›terapija-pidruchnik.html

ЗМІСТ програми

«МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ»

1. Основні завдання хірургічної служби в Україні. Охорона праці в галузі.

Початок розвитку сучасної хірургії, диференціація хірургічних спеціальностей та становлення хірургії як науки. Організація та структура хірургічної служби України, основні хірургічні заклади військової та цивільної медицини.2. Профілактика хірургічної інфекції в діяльності медичної сестри.

Екзогенна та ендогенна хірургічна інфекція. Поняття про внутрішньолікарняну інфекцію, її профілактика.

Асептика. Основні принципи асептики: стерилізація та ізоляція. Профілактика повітряної, краплинної, контактної та імплантаційної інфекції. Фізичні та хімічні методи стерилізації. Термічні засоби: пастеризація, паровий, сухоповітряний, обпалювання і прожарювання. Променева, газова стерилізація. Контроль стерилізації. Профілактика імплантаційної інфекції. Підготовка рук та стерилізація їх перед операцією. Надягання стерильної білизни, оброблення операційною поля.

Антисептика, її види, основні групи хімічних речовин і способи застосування їх.

Операційний блок, оснащення, режим роботи, прибирання. Забезпечення режиму асептики, антисептики на етапах хірургічної допомоги.

Приготування і підготовка до стерилізації хірургічних інструментів, білизни, перев’язувального матеріалу, гумових виробів та апаратів з оптичною системою. Способи укладання однорідного та різноманітного матеріалу, маркування, транспортування і зберігання стерилізаційних коробок (біксів). Стерилізація тазів для оброблення рук. Техніка оброблення рук за методом Спасокукоцького—Кочергіна, розчинами первомуру (С-4), хлоргексидину біглюконату, стериліуму та іншими сучасними препаратами. Ознайомлення з методиками стерилізації та зберігання шовного матеріалу.

Контроль стерилізації. Підготовка хірургічних інструментів до стерилізації після чистих і гнійних операцій. Контроль оброблення на залишки крові та мийного розчину. Режим стерилізації з урахуванням анаеробної інфекції, гепатиту В і СНІДу.

3. Гемостаз. Поняття про кровотечу та крововтрату. Синдром гострої анемії, геморагічний шок, клінічні та лабораторні критерії оцінювання крововтрати, клінічні ознаки кровотечі з легенів і травного тракту. Механізм самостійного спинення кровотечі. Тимчасове й остаточне спинення кровотечі. Фізичні, хімічні, біологічні і механічні методи. Перша допомога під час зовнішніх і внутрішніх кровотеч на етапах надання медичної допомоги. Робота в операційній, перев’язувальній, маніпуляційній: ознайомлення з остаточним гемостазом за допомогою фізичних, хімічних і біологічних методів.

4. Тактика медичної сестри при гемо трансфузіях.

Інфузійно-трансфузійна терапія в сучасній хірургії, реаніматології та інтенсивному лікуванні. Способи введення інфузійних речовин. Визначення груп крові за допомогою стандартних сироваток та цоліклонів анти-А і анти-В реагентів. Поняття про резус-фактор. Догляд за хворими під час і після гемотрансфузії, лабораторний контроль. Ускладнення в разі переливання кровозамінників, перша медична допомога при цьому.5. Знеболювання в діяльності медичної сестри.

Поняття про загальне і місцеве знеболювання. Теорії наркозу. Види наркозу залежно від способів уведення наркотичної речовини. Основні речовини для проведення наркозу. Підготовка хворих до анестезії, премедикація. Клінічний перебіг наркозу та його стадії, можливі ускладнення. Тактика в разі ускладнень, їхня профілактика. Неінгаляційний наркоз, його різновиди, переваги та недоліки. Місцеве знеболювання, механізм і види місцевої анестезії. Найпоширеніші анестезувальні засоби. Показання і протипоказання до проведення місцевої анестезії. Оснащення і техніка інфільтраційної, провідникової за методом Лукашевича—Оберста, внутрішньокісткової, внутрішньовенної та місцевої анестезії за методом О.В. Вишневського. Спинномозкова і перидуральна анестезія. Новокаїнова блокада, її різновиди і показання до проведення. Участь медичної сестри в проведенні місцевої анестезії.

6. Неоперативна та оперативна хірургічна техніка.

Поняття про пов’язку та перев’язку. Види пов’язок. Основні перев’язувальні засоби та матеріали. Транспортна і лікувальна іммобілізація. М’які пов’язки: бинтові, клейові, косинкові, пращоподібні та пов’язки з підручних матеріалів. Правила бинтування. Основні типи бинтових пов’язок. Тверді пов’язки, різновиди й оснащення для їх накладання.7. Лікування хворого в хірургічному відділенні. Діагностика хірургічних захворювань.

Загальноклінічні методи обстеження хворих: знайомство з хворим, збирання анамнезу захворювання та життя, даних об’єктивного дослідження органів і систем, місць патологічного вогнища, лабораторні та спеціальні методи дослідження. Методика оформлення і ведення історій хвороб, необхідний мінімальний обсяг лабораторних та інших методів обстеження хворих.8. Догляд за хворими в післяопераційний період

Післяопераційний період, його фази та варіанти перебігу. Порушення функцій життєво важливих органів і процесів обміну після операції.

Організація роботи і гігієнічний режим у відділенні реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), оцінювання загального стану хворого. Післяопераційні ускладнення, їх профілактика і усунення: психічні та невротичні розлади, порушення діяльності серцево-судинної системи, дихання, травного тракту, сечовиділення.

Можливі ускладнення в ділянці рани і дренажів. Післяопераційний режим, дієта, лікувальна фізкультура.9. Закриті та відкриті механічні ушкодження. Догляд за хворими.

Уявлення про травму. Організація травматологічної допомоги.

Ускладнення травм — безпосередні, найближчі та пізні. Організаційні та лікувальні принципи надання першої медичної допомоги. Види закритих травм м’яких тканин: забиття, розтягнення, розрив, струс, здавлення. Особливості діагностики, надання першої допомоги та лікування. Вивихи, їхні види, діагностика і лікування.

Уявлення про переломи кісток: класифікація, клінічні ознаки, надання першої допомоги. Зростання переломів. Фактори, що уповільнюють зростання. Принципи лікування. Особливості догляду за травматологічними хворими.

Уявлення про поранення та рану. Види ран, розподіл їх за характером ушкодження. Клінічні ознаки ран, класифікація за стадіями розвитку інфекційного процесу. Загальні принципи первинного хірургічного оброблення ран. Вторинне хірургічне оброблення рани. Особливі види ранової інфекції. Вогнепальні поранення. Особливості перебігу і лікування.

10. Термічні ушкодження. Електротравма. Догляд за хворими.

Опіки. Класифікація. Послідовність надання першої медичної допомоги хворим, боротьба з опіковим шоком, місцеве лікування в разі опіків. Роль охолодження та раннього первинного хірургічного оброблення ушкодженої ділянки для поліпшення результатів подальшого лікування.

Хімічні опіки, їх види, прояви, перша медична допомога і лікування.

Відмороження. Класифікація відморожень, періоди і ступені розвитку. Перша допомога на догоспітальному етапі та лікування.

Електротравма. Дія електроструму на організм людини - електроопік, загальні зміни в центральній нервовій та серцево-судинній системі, у диханні. Особливості надання першої медичної допомоги, серцево-легенева реанімація, принципи лікування.

11. Загальні проблеми під час догляду за хворими із хірургічною інфекцією.

Гострі гнійні захворювання шкіри (фурункул, карбункул, гідраденіт, абсцес, флегмона, бешиха, еризипелоїд).

Запальні захворювання судин (лімфангіїт, лімфаденіт, флебіт, тромбофлебіт). Небезпечність ускладнень гострого тромбофлебіту нижніх кінцівок.

Гнійно-запальні захворювання кісток і суглобів (бурсит, тендовагініт, артрит, остеомієліт).

Газова гангрена: збудники, форми, загальні й місцеві прояви. Профілактика, протиепідемічні заходи і принципи лікування.

Правець: шляхи проникнення збудника й умови розвитку захворювання. Клінічні ознаки та профілактика, лікування й догляд за хворими.

Гнильна неклостридіальна анаеробна інфекція, причини виникнення, особливості клінічної картини та лікування. Організація догляду за хворими.

Види сепсису. Класифікація, клінічна картина, місцеві та загальні прояви захворювання. Токсикоінфекційний шок, симптоми, перша медична допомога, інтенсивна терапія, комплексне лікування й особливості догляду за хворими.

Туберкульоз, який потребує хірургічного лікування. Туберкульоз лімфатичних вузлів: ознаки та лікування. Кістково-суглобовий туберкульоз: місцеві та загальні симптоми, діагностика, хіміотерапія, санаторно-ортопедичне, оперативне лікування та реабілітація хворих.

Актиномікоз: клінічна картина, діагностика і лікування.

Хірургічна проблема СНІДу.

12. Догляд за онкологічними хворими.

Уявлення про доброякісні та злоякісні пухлини. Форми росту злоякісних пухлин. Діагностика новоутворень, лікування при передракових захворюваннях. Поняття про радикальне й паліативне лікування злоякісних пухлин: хірургічне, променеве, гормональне, симптоматичне, комбіноване.13. Синдром порушення кровообігу, змертвіння, виразки, нориці.

Види змертвінь. Клінічні ознаки сухої й вологої гангрени. Поняття про тромбоз і емболію: клінічна картина, профілактика і лікування. Пролежні: екзо-, ендогенні причини, клінічний перебіг, профілактика і лікування. Виразки, їхні види, клінічні ознаки, консервативні й оперативні методи лікування. Уявлення про нориці. Вроджені хірургічні захворювання, причини виникнення, різні вади розвитку в дітей і дорослих.14. Догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями голови.

Природжені дефекти і пухлини м’яких тканин черепа. Відкрита і закрита черепно-мозкова травма: переломи склепіння і основи черепа, забиття, струс і здавлення мозку. Синдром черепно-мозкової травми. Особливості надання медичної допомоги та лікування черепно-мозкових травм.

Ушкодження носа, щелеп. Клінічні ознаки, перша допомога, принципи лікування.

15. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями шиї.

Вади розвитку органів шиї. Поранення шиї. Абсцес, флегмона, лімфаденіт шиї. Пухлини і хірургічні захворювання органів шиї (лімфогранулематоз, лімфосаркома, рак щитоподібної залози, гортані, стравоходу). Зоб дифузний, вузловий, токсичний (базедова хвороба). Сторонні тіла стравоходу і дихальних шляхів. Опіки і рак стравоходу: клінічна картина, діагностика, перша медична допомога, лікування.16. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів грудної клітки.

Механічна травма: забиття, вдавлення грудної клітки, перелом ребер, ключиць. Проникні й непроникні поранення грудної клітки. Ушкодження легенів, серця. Гнійно-запальні захворювання плеври та легенів: гнійний плеврит, абсцес легені. Рак легені, діагностика та лікування.

Оперативна корекція природжених і набутих вад і захворювань серця.

Запальні захворювання грудної залози: гострий лактаційний і гострий гнійний мастит. Доброякісні та злоякісні пухлини грудної залози, клінічні ознаки, діагностика, методи лікування.17. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів черевної порожнини.

Черевна грижа. Хірургічні захворювання шлунка, дванадцятипалої кишки, прямої кишки, жовчного міхура, підшлункової залози. Синдром гострого живота, перитоніт. Запальні захворювання очеревини: проривна виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, защемлена грижа, гострий апендицит, гострий холецистит, гострий панкреатит, непрохідність кишок. Особливості діагностики, перша допомога, клінічна картина, лікування, догляд.18. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями прямої кишки.

Методи дослідження прямої кишки. Ушкодження прямої кишки й сторонні тіла в ній, перша допомога. Запальні захворювання прямої кишки та навколопрямокишкової (параректальної) клітковини, тріщини відхідника, гострий проктит, геморой, гострий парапроктит, нориці відхідника і прямої кишки. Доброякісні та злоякісні пухлини товстої і прямої кишок, діагностика, лікування.19. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів сечової та статевої систем.

Ушкодження органів сечової і статевої систем — нирок, сечового міхура, сечівника (уретри). Надання першої допомоги.

Гнійно-запальні захворювання нирок і сечового міхура: пієліт, пієлонефрит, піонефроз, гідронефроз, цистит.

Сечокам’яна хвороба, клінічні ознаки, діагностика та лікування. Захворювання передміхурової залози. Пухлини нирок, сечового міхура, передміхурової залози. Захворювання яєчок і статевого члена.20. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями хребта і таза.

Ушкодження хребта: компресійні переломи, переломовивихи. Ушкодження таза і тазових органів: клінічні ознаки, особливості надання першої медичної допомоги та лікування. Синдром тривалого роздавлювання: клінічна картина, розвиток процесу, принципи надання першої медичної допомоги і подальшого лікування.21. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями кінцівок.

Вивихи і переломи верхніх і нижніх кінцівок. Гнійні захворювання пальців і кисті. Панарицій: способи оперативного лікування.

Облітеруючий ендартеріїт, облітеруючий артеріосклероз, причини, клінічні ознаки, діагностика і лікування. Хвороба Рейно: клінічна картина, діагностика, лікування.

Варикозне розширення вен, тромбофлебіт і флеботромбоз; клінічна картина, діагностика, ускладнення і способи лікування. Посттромбофлебітичний синдром; класифікація, діагностика, форми захворювання, лікування.ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Медсестринство в хірургії: Навч. посібник / Шегедин М., Шустаневич С., Журомський В. — К.: Медицина, 2008. — 120 с.

 2. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразолій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. — К.: Здоров’я, 2001. — 208 с.

 3. Ковальчук О.Л., Сабадишин Р.О., Маркович С.В. Медсестринство в хірургії. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 480 с.

 4. Методические рекомендации по применению дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в Украине. — Одесса, 2005.

 5. Онкологія: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. /Б.Т. Зілинський, Н.А. Попадько, А.І. Гнатишак, О.О. Галай та ін.- К.: Здоров’я, 2004. -528 с.

 6. Наказ МОЗ № 955 від 05.11.2013 « Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов'язків»

 7. Роздольський І.В. Невідкладні стани в хірургії: підручник, 2-ге вид., стер. — К.: Медицина, 2009. — 144 с.

 8. Сабадишин Р.О., Гашинський І.В., Маркович О.В. Коледжна хірургія. — Рівне, 2003. — 783 с.

 9. Хірургія: підручник / О.Ю. Усенко, Г.Б. Білоус, Г.Й. Путинцева. — К.: Медицина, 2010. — 400 с.

 10. Шегедин М.Б., Шустакевич С.Ф. Медсестринство в хірургії: навч. посібн. — К.: Медицина, 2008. — 120 с.

Допоміжна

 1. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразолій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. — К.: Здоров’я, 2000. — 248 с.

 2. Інфекційний контроль у медичних закладах: навч. посіб. / За заг. кер. Губенко І.Я. — Черкаси, 2003. — 44 с.

 3. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи: навч. посібн. - К.: Здоров’я, 2005. — 464 с.

 4. Ковальчук Л.Я. та ін. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія невідкладних станів: навч. посібн. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. -324 с.

 5. Олійник П.В., Гасюк Г.Д. Медичні інструменти. — Львів: Світ, 1996. -152 с.

 6. Основи догляду в домашніх умовах: навч. посібн. для патронажних медичних сестер / Трубніков В.Ф. Військово-польова хірургія. — Харків: Вид-во ХДМУ, 1995.— 376 с.

 7. Чепкий Л.П., Ткаченко Р.О. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія: підручник. — К.: Вища шк., 2004. — 334 с.

Інформаційні ресурси

 1. ok-dok.ru›knigi/hirurgija

 2. kdpu-nt.gov.ua›work/pidruchnik-khirurgiya-u-2-

 3. zavantag.com›docs/1260/index-65306.html


ЗМІСТ програми

«МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ»

1. Система організації медичної допомоги дитині.

Дитячі лікувально-профілактичні та навчально-виховні заклади. дитячого населення. Групи здоров’я. Основні положення чинних наказів у педіатричній службі.2. Анатомо-фізіологічні особливості доношеної новонародженої дитини та догляд за нею.

Плід і його розвиток. Основні групи захворювань, які виникають під час внутрішньоутробного розвитку плода.

Характеристика доношеної новонародженої дитини. Оцінювання за шкалою Апгар. Показники фізичного розвитку. Поняття про зрілість. Тривалість неонатального періоду.

Фізіологічна втрата маси тіла, фізіологічна жовтяниця, фізіологічна еритема, токсична еритема, транзиторна гарячка, статеві кризи, сечокислий інфаркт нирок, транзиторний дисбактеріоз і транзиторний катар кишок.

Вигодовування новонароджених: спосіб годування, частота, одноразова кількість молока. Перший патронаж новонародженої дитини. Догляд за немовлям у домашніх умовах.

3. Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної новонародженої дитини та догляд за нею.

Визначення недоношеності та її причини. Особливості фізичного та психомоторного розвитку. Збільшення маси тіла та зросту залежно від її маси дитини на час народження.

Вигодовування недоношених. Основні принципи диспансеризації недоношених дітей. Догляд за недоношеною дитиною в домашніх умовах.

4. Вигодовування грудної дитини. Природне, змішане та штучне вигодовування. Харчування дітей, старших однорічного віку.

Характеристика природного вигодовування. Лактація. Визначення добової кількості їжі дітям, методи розрахунку. Введення підгодовування і харчових доповнень. Гіпогалактія, профілактика та лікування.

Штучне вигодовування, характеристика. Показання для переведення дитини на штучне вигодовування. Змішане вигодовування, характеристика. Показання до змішаного вигодовування.

5. Хвороби новонароджених, пов’язані з проблемами інфікування.

Захворюваність та смертність новонароджених. Захворювання шкіри та пупкової ранки. Медсестринський процес у разі попрілостей, везикулопустульозу, пухирчатки новонароджених, омфаліту, сепсису:6. Хвороби новонароджених, пов’язані з пологовими проблемами. Гемолітична хвороба новонароджених.

Поняття про природжені вади розвитку та спадкові захворювання новонароджених.7. Гіповітаміноз. Рахіт. Гіпервітаміноз вітаміну D. Гіпокальціємічний синдром.

Медсестринський процес у разі рахіту, гіпокальціємічного синдрому, гіпервітамінозу: Надання невідкладної допомоги під час ларингоспазму та еклампсії відповідно до протоколів лікування.

Надання невідкладної допомоги при гострих алергійних станах у дітей (кропив'янка, набряк Квінке, анафілактичний шок) відповідно до протоколів лікування.

8. Гострі розлади травлення у дітей раннього віку. Хронічні розлади травлення.

Гострі розлади травлення. Пілороспазм і пілоростеноз. Гіпотрофія. Уявлення про паратрофію.9. Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку. Гельмінтози.

Стоматит. Гастрит. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Дуоденіт. Холецистохолангіт та дисфункція жовчовивідних шляхів. Ентероколіт. Коліт.

Гельмінтози. Визначення, етіологія, роль Helicobacter pylori.

10. Захворювання органів дихання

Риніт, отит, фарингіт, трахеїт, ларингіт, стенозуючий ларинготрахеїт, тонзиліт, бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання. Виконання лікарських призначень. Особливості імунізації. Диспансерний нагляд.11. Захворювання сечової системи.

Основні симптоми та синдроми захворювань нирок і сечових шляхів. Методи діагностики.

Гломерулонефрит. Пієлонефрит. Хронічне захворювання нирок.. Підготовка пацієнта до лабораторних досліджень (загального клінічного аналізу сечі, за методами Зимницького, Нечипоренка, бактеріологічна діагностика, визначення чутливості до антибіотиків); до проведення інструментальних обстежень (рентгенологічного, цистоскопії, радіоізотопної реографії, УЗД тощо). Особливості імунізації. Санаторно-курортне лікування. Диспансеризація.

Невідкладна допомога в разі гострої затримки сечі, ниркової коліки відповідно до протоколів лікування.12. Захворювання серцево-судинної системи.

Природжені вади серця та судин.. Несприятливі чинники, які впливають на ембріогенез.

Гостра ревматична лихоманка (ревматизм).

Вегетосудинна дисфункція (ВСД). Визначення, етіологія, класифікація.. Профілактика. Диспансеризація. Роль медсестри у проведенні санітарно-освітньої роботи з батьками з метою профілактики захворювань серцево-судинної системи.13. Захворювання системи крові.

Залізодефіцитна анемія. Гострий мієлоїдний і лімфоїдний лейкоз. Роль медсестри в профілактиці анемій у дітей раннього віку.14. Захворювання ендокринної системи

Цукровий діабет. Класифікація. Підготовка пацієнта до проведення додаткових методів обстеження (загального та біохімічного аналізів крові, визначення вмісту глюкози у крові та сечі, глюкозотолерантного тесту, УЗД підшлункової залози, обстеження очного дна тощо). Невідкладна допомога під час діабетичного кетоацидозу та гіпоглікемічної коми відповідно до протоколів лікування. Лікування медикаментозне та дієтотерапія. Навчання пацієнта та його оточення правилам інсуліно- та дієтотерапії.

Захворювання щитоподібної залози. Природженний та набутий гіпотеріоз. Розпізнавання гіпотереозу в перші місяці життя дитини.

15. Туберкульоз у дітей.

Визначення, етіологія, класифікація. Специфічна і неспецифічна профілактика. Диспансерне спостереження та чинні накази МОЗ України щодо туберкульозу.16. Дифтерія. Менінгококова інфекція.

Дифтерія. Менінгококова інфекція. Особливості догляду медичної сестри за пацієнтом. Принципи лікування. Надання невідкладної допомоги при дифтерійному крупі, менінгококцемії, відповідно до протоколів лікування. Заходи в осередку інфекції. Активна імунізація. Чинні накази МОЗ України.17. Гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип. Парагрип. Аденовірусна інфекція.

Грип, парагрип, аденовірусна інфекція. Специфічні засоби лікування. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. Чинні накази МОЗ України.18. Кір. Краснуха.

Визначення, етіологія, епідеміологія. Диференціальна діагностика. Заходи в осередку інфекції. Активна імунізація. Ускладнення, пов’язані з дією вірусу та зумовлені вторинною інфекцією. Специфічна і неспецифічна профілактика. Заходи в осередку інфекції. Чинні накази МОЗ України.19. Вітряна віспа. Скарлатина.

Визначення, етіологія, епідеміологія.. Ускладнення, пов’язані з дією вірусу та зумовлені вторинною інфекцією. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. Чинні накази МОЗ України.20. Паротитна інфекція. Кашлюк. Паракашлюк

Визначення, етіологія, епідеміологія. Особливості перебігу кашлюку в немовлят. Підготовка пацієнта до лабораторних досліджень (загального аналізу крові та сечі, взяття слизу для бактеріологічного дослідження). Особливості перебігу кашлюку в немовлят. Принципи лікування в різні періоди захворювання та залежно від віку дитини. Заходи в осередку інфекції. Активна імунізація. Чинні накази МОЗ України.21. Кишкові інфекції.

Кишкові інфекції: дизентерія, сальмонельоз, колі-інфекція. Визначення, етіологія, епідеміологія, класифікація. Планування медсестринських втручань (взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень, особливості догляду за пацієнтом, дієтотерапія). Заходи в осередку інфекції. Профілактика. Роль медсестри в проведенні профілактики гострої кишкової інфекції.22. Вірусний гепатит. Поліомієліт. ВІЛ-інфекція/СНІД

Визначення, етіологія, класифікація. Заходи в осередку інфекції. Чинні накази МОЗ України. Активна імунізація.

Виконання заходів з профілактики внутрішньолікарняних заражень ВІЛ-інфекцією згідно з чинними наказами МОЗ України. Заходи неспецифічної профілактики. Скринінгові дослідження для виявлення інфікованих осіб. Тестування донорів.

23. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в стаціонарі. Охорона праці в галузі.

Основні чинники, які сприяють виникненню судомного та гіпертермічного синдромів. Механізм розвитку. Основні клінічні прояви. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

Алергійний синдром (кропив’янка, набряк Квінке, анафілактичний шок, сироваткова хвороба). Причини. Клінічні прояви. Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.

Токсичний синдром. Кишковий токсикоз. Нейротоксикоз. Причини, механізм виникнення. Клінічні прояви. Надання невідкладної допомоги.

Коматозний синдром. Визначення поняття синдрому. Причини виникнення. Клінічні прояви І, II, і III ступенів коми. Надання допомоги на догоспітальному етапі.

Синдром стенозуючого ларинготрахеїту та астматичний стан. Причини, механізм розвитку, клінічні прояви. Невідкладна допомога.

Синдром недостатності кровообігу. Судинна недостатність. Класифікація. Причини, механізм розвитку. Зомління, колапс. Надання невідкладної допомоги.

Синдром гострої ниркової недостатності Причини, механізм розвитку. Клінічні прояви. Принципи надання невідкладної допомоги.Геморагічний синдром у дітей. Причини, механізм розвитку. Симптоми. Невідкладна допомога. Гіпокальціємічний синдром. Причини, механізм розвитку. Симптоматика. Невідкладна допомога.
Література

Базова

 1. Актуальні питання педіатрії / За ред. В.В. Бережного. — К., 2006.

 2. Гаврилюк О.Ф., Залюбівська Л.С. Ріст і розвиток людини. Практикум. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010.

 3. Дитячі хвороби: підручник / За ред. В.М. Сидельникова. — К.: Здоров’я, 1999.

 4. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Р.І. Поцюрка. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010.

 5. Педіатрія / За ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко. — К.: Здоров’я, 2003.

 6. Педіатрія: навч. посіб. / За ред. О.В. Тяжкої. — К.: Медицина, 2005.

 7. Педіатрія: навч. посіб. / За ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського. — К.: Медицина”, 2009.

 8. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник / За ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка. — К.: Медицина, 2011. — 552 с.

 9. Практикум з педіатрії в модулях: навч. посіб. / Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук. — К.: Медицина, 2011. — 160 с.


Допоміжна


 1. Интенсивная терапия в педиатрии. Практическое руководство / Под ред. В.А. Михельсона. — М., 2003.

 2. Інфекційні хвороби у дітей / А.М. Михайлова. — К.: Здоров’я, 1998.

 3. Майданник В.Г. Педиатрия: учебник. — К., 1999.

 4. Медицина дитинства / За ред. П.С. Мощича. — К.: Здоров’я, 1994.

 5. Медсестринство в педіатрії / За ред. В.С. Тарасюка. — К.: Здоров’я, 2001.

 6. Петрушина А.Д. Неотложные состояния у детей. — М., 2001.

 7. Практикум з педіатрії / О.Н. Бура, В.С. Тихомирова, М.П. Шаніна, О.І. Юркін. — К.: Здоров’я, 1995.


Інформаційні ресурси:

 1. medulka.ru›pediatriya

 2. ul-med.ru›load/pediatrija_shabalov_np_2003/66-1-0…

 3. e-pidruchniki.com›book/7_Propedevtichna

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка