Зміст вступ 2 Розділ проблема збуту продукції в діяльності підприємств 4
Сторінка2/6
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6

РОЗДІЛ 2. Дослідження товарно-збутової політики підприємства Подільського пивзаводу2.1 Загальна техніко - економічна характеристика діяльності

Подільського пивзаводу

За оцінками фахівців місткість ринку пива в Україні складає близько 175 млн. дол. на рік. Донедавна цей показник прийнято було вважати на рівні 160 млн. дол. Таке зростання попиту на хмільний напій не може не радувати пивоварів і у 2009-2010 роках вони мають намір збільшити виробництво на 10-15%.

Загалом нарощування обсягів виробництва пива в середньому відбувається на 20 млн. дол. щорічно. При цьому темпи приросту виробництва постійно знижуються у середньому на 3%. Як результат, можна зробити прогноз, що до 2010 року пивзаводи України вийдуть на максимальні виробничі потужності, повністю задовольнивши потреби внутрішнього ринку та закріпившись на існуючих на сьогоднішній день для них зовнішніх ринках. Сукупний обсяг виробництва складатиме близько 250 млн. дол.

На сьогоднішній день ринок пива України поділили між собою чотири "акули" пивного бізнесу: Sun Interbrew, "Оболонь", ВВН і "Сармат". На них припадає близько 95% усіх продажів. Виробництво постійно зростає, асортимент розширюється, галузь функціонує непогано і приносить прибутки. Проте існують і певні проблеми — все більше і більше регіональних пивзаводів вимушені скорочувати виробництво або закриватися. У 2008 році близько 60 підприємств, що не входять до "великої четвірки", виготовили на 14,8 млн дол. пива — на 2 млн. дол. менше ніж у 2002 році.

Подільський пивзавод є відкритим акціонерним товариством - ВАТ «Бровар». ВАТ "Бровар" створено в 1995 роцi шляхом перетворення в процесi приватизацiї орендного пiдприємства "Микулинецькi пивовари" (Наказ РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi № 286 вiд 06.07.1994р.).

Подільський пивзавод – це єдина пивоварня на Україні, яка варить живе непастеризоване пиво. Неоціненним багатством нашої пивоварні є джерельна вода, адже МП «Бровар» розміщена на грунтах з прошарками голубої та червоної глини.

Пiдприємство складається з чотирьох пiдроздiлiв: адмiнiстрацiя, солодовий цех, варочний цех, бродильно-лагерний пiдвал, цех розливу пляшкового та бочкового пива. Фiлiй представництв, дочiрних пiдприємств товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi за звiтний перiод не було.

Аудиторською перевiркою встановлено, що ВАТ "Бровар" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та засновницькими документами. На нашу думку, за винятком обмеження обсягу роботи аудиторiв , вплив якого не настiльки важливий та всеохопний , фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до концептуальної основи П (С) БО, в основу яких покладена європейська ( континентальна) модель бухгалтерського облiку, вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах iнформацiю про дiяльнiсть товариства , що перевiряється станом на 31 грудня 2008 року за перiод з 01 сiчня 2008 року по 31 грудня 2008 р. та вiдповiдає вимогам законодавства i нормативних актiв України.

ВАТ "Бровар" за 2006 рiк вироблено пива 1225 тис. дол., що на 75 тис. дол. бiльше нiж в 2005 роцi. Експортно-iмпортнi операцiї товариством не здiйснювались. Основними споживачами продукцiї ВАТ "Бровар" є населення України. Реалiзацiя пива здiйснювалась в основному через оптових замовникiв. Основними клiєнтами є пiдприємства Тернопiльської, Волинської, Закарпатскої, Iвано-Франкiвської та Чернiвецької областей. На виробництво продукцiї ВАТ "Бровар" значний вплив має сезоннiсть. В лiтнiй перiод виробництво пива значно збiльшується. ВАТ "Бровар" не є монополiстом по виробництву пива. Основними конкурентами є ЗАТ "Оболонь", ВАТ "Рогань", ВАТ "Львiвське пиво".

В 2001 році проведено реконструкцію замочного відділення і вже у вересні того року почали працювати три замочні чани німецької фірми “Seger”. Потужність кожного з них склала 6 тон зерна, що дало можливість довести випуск солоду до 155 тон в місяць.

А в 2002 – 2003 році введено в дію устаткування лінії охолодження сусла: вірпул німецької фірми “Zimann” пластинчатий охолоджувач.

Що стосується виробничого обладнання, то сьогодні на підприємстві йде швидкими темпами заміна старого на нове. Варочне відділення обладнано новим 4-ох посудним варочним порядком з одночасним затиранням 2,0 тон зерна. Для миття і дезинфекції варочного порядку, вірпулу і пластинчастого охолоджувача встановлено СІР ( фірма Теwis-Bis, Польща). Після запуску 4-х ЦКТ, встановлених датською фірмою “Holvrieka”, збільшилася потужність підприємства до 1500 тис.дал. пива в рік.

Реконструкція, почата в 1993 році, дозволила збільшити випуск пива практично в 4 рази: з 242 тис.дал в 1993 до 1100 тис.дал в 2008 році.

Основний ринок збуту ВАТ”Бровар” – Тернопільська область. Тут продається 45% всього пива. Частина відправляється в сім інших областей. На підприємстві діє широка мережа фірмової торгівлі (бази, бари, магазини), розроблена гнучка система цін в залежності від кількості пива, яку купує клієнт і степені прихильності споживача до підприємства. Проводиться постійна робота по зменшенню в собівартості продукції частки затрат за використані енергоносії. З 1998 року по 2008 рік ці затрати знизилися на 20%. Зменшенню затрат на енергоносії сприяло встановлення нового більш ефективного технологічного обладнання. Так, наприклад, лише заміна насосів закачування води в парові котли дала можливість зменшити питомі витрати електроенергії в 1,5 разів. Встановлення нових повітряних компресорів, заміна пляшкомиючої машини, блоку розлива пива, встановлення миючої системи СІР на варниці зменшило питомі витрати електроенергії від 1,2 до 2 разів.

Подільський пивзавод займається централізованою доставкою своїх товарів. Відзначимо також, що фірма використовує усі види торгових місць (магазини, лотки, відділи в магазинах), які контролюються торговими представниками.

Основним показником який характеризує ефективність діяльності комерційного підприємства є обсяг продаж. Про ефективність діяльності Подільського пивзаводу говорить динаміка обсягу продажів по усіх видах продукції за останні 5 років, приведена на рисунку 2.1.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка