Змістовний модуль №5. “Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Обстеження хворих з патологією тканин пародонта”




Скачати 50.39 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір50.39 Kb.
МОДУЛЬ №3. ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА,ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №5. “Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Обстеження хворих з патологією тканин пародонта”.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №76. Знайомство з клінікою терапевтичної стоматології, її обладнанням. Техніка безпеки.

Тривалість заняття – 2 години.

Місце проведення – клінічна зала кафедри терапевтичної стоматології.

Забезпечення: методична розробка, таблиці, слайди, стоматологічна установка, набір інструментів, пломбувальні матеріали.


Мета практичного заняття:

Загальна: вивчити організацію пародонтологічної допомоги в Україні, ознайомитись зі структурою пародонтологічного відділення.

Конкретна:

- ознайомитись з організацією лікувально-профілактичної допомоги хворим із захворюваннями пародонту в Україні;

- засвоїти правила техніки безпеки в пародонтологічному кабінеті.


Завдання на формування початкового рівня знань:

 1. Основні структурні підрозділи стоматологічної клініки та її терапевтичного відділення.

 2. Організацію робочого місця лікаря-стоматолога.

Література до початкового рівня знань:

 1. Лекцiї завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.мед.н., професора Кулигiної В.М.

 2. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. – Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 392 с.

 3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 392 с.


Завдання для контролю вихідного рівня знань:

Задача

Рівень

Еталони відповідей

Мінімальна площа стоматологічного кабінету:

І

+ а) 14 м2

б) 15 м2

в) 20 м2

г) 25м2

д) 30 м2.


Для здійснення повітряного методу стерилізації використовують сухе гаряче повітря при температурі:

І

а) 1000 С протягом 30 хв.

б) 1000 С протягом 60 хв.

в) 1500 С протягом 30 хв.

г) 1600 С протягом 6 хв.

+ д) 1800 С протягом 60 хв.



Питання, що підлягають вивченню на практичному занятті:

 1. Організація стоматологічної допомоги в Україні.

 2. Структура спеціалізованого пародонтологічного відділення.

 3. Правила техніки безпеки в пародонтологічному кабінеті.


Література:

Основна:

 1. Лекцiї завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

 2. Інструкція з техніки безпеки при роботі в стоматологічному кабінеті.

 3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 392 с.

 4. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. – Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 392 с.

 5. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта. – Київ:здоров′я, 2000. – 462 с.

Додаткова:


  1. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 8-е узд., доп. и перераб. – М.: МЕДпрессинформ, 2008. – 960 с.

  2. Терапевтическая стоматология: ученик для студентов медицинских вузов / Под ред.. Е.В. Боровского. – М., Мед.инф.Агентство. 2004. – 798 с.

  3. Соціальна інформаційна мережа «інтернет».


Організаційна структура заняття:

Організаційна частина

2 хв.

Контроль вихідного рівня знань

5 хв.

Теоретичне опитування та обговорення питань по темі практичного заняття

15 хв.

Демонстрація наочного матеріалу за темою

10 хв.

Самостійна робота по засвоєнню теми

35 хв.

Контроль кінцевого рівня знань студента та оцінювання успішності

20 хв.

Завдання для самостійної роботи

3 хв.


Студент повинен знати:

-організацію стоматологічної допомоги на Україні.

-організацію пародонтологічного відділення(кабінету).

-правила роботи і техніки безпеки в пародонтологічному кабінеті.



Студент повинен вміти:

-визначити основні задачі пародонтологічної допомоги в Україні;


Завдання для самоконтролю знань-умінь:

І рівень складності (α=І)

Сифон раковини рукомийника повинен бути замінений:

а) раз в місяць

б) раз в 2-3 місяці

в) раз в 3-4 місяці

г) раз в 5-6 місяців



ІІ рівень складності (α=ІІ)

В пародонтологічному кабинеті в складі відділення терапевтичної стоматології проводять:

а) лікування е захворювань СОПР

б) лікування захворювань пародонта

в) лікування карієсу зубів

г)ортодонтичнее лікування аномалій прикусу

д) антропометричні вимірювання



ІІІ рівень складності (α=ІІІ)

Які види пар одонтологічних послуг найбільш працевмісні?

а) тимчасове шинування

б) накладення захисної пов’язки

в) відкритий кюретаж

г) консультація лікаря-ортопеда

д) клаптикова операція
Практична навичка: Вкажіть алгоритм (послідовність дій) надання невідкладної допомоги при гіпертензивному кризі, ускладненому набряком легень:

Еталони відповідей:

α=І - в.

α=ІІ -а,б.

α=ІІІ -а, в, д.

Практична навичка:

- нітрогліцерин (краще аерозоль) 0,4-0.5 мг під язик і відразу 10 мг в 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенно крапельно. збільшуючи швидкість введення з 25 мкг/хв до отримання ефекту, або натрія нітропрусид (п. 1.2), або пентамін (п. 1.2);

- фуросемід 40-80 мг внутрішньовенно повільно;

- оксигенотерапія.



Завдання для поза аудиторної роботи:

Написати реферат на тему «Принцип роботи апарату «Вектор»».


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка