Звіт директора пту №11 броварчука анатолія григоровича 2013р. І. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу
Скачати 244.81 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір244.81 Kb.
ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ПТУ №11

БРОВАРЧУКА АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА

2013р.


І. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу
У 2010-2013 роках навчально-виробничий процес у професійно-технічному училищі №11 організовувався і проводився у відповідності до вимог Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Державного стандарту професійно-технічної освіти України”, „Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 р. №419, і являє собою систему організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до вимог державних стандартів.

У відповідності до вимог нормативних документів, навчально-виробничий процес в училищі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і включає природно-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями.

Організація діяльності педагогічного колективу училища щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи професійно-технічного училища №11 на навчальний рік, який є первинним документом, що визначає основні напрямки діяльності училища і проблеми, над якими працюватиме колектив у поточному навчальному році.
1.1. Організація навчально-виховного процесу
Адміністрація професійно-технічного училища №11 м.Ульяновки (ПТУ № 11) приділяє велику увагу вивченню контингенту новоприбулих учнів, виховній роботі з учнями училища, вивченню їх умов проживання, виявленню учнів з малозабезпечених та неблагонадійних сімей, учнів соціально-незахищених категорій, організацію та проведення роботи по профілактиці порушень навчальної, виробничої та технологічної дисципліни, формуванню стійких загальнолюдських та загальнонаціональних компетентностей учнів.
Учні професійно-технічного училища №11 – учасники обласних конкурсів фахової майстерності, оглядів конкурсів творчих колективів художньої самодіяльності. .

З метою розвитку творчих здібностей учнів в училищі щорічно проводяться конкурси художньої самодіяльності серед навчальних груп, до визначних та пам’ятних дат, тематичних тижнів проводяться конкурси стінних газет, плакатів та листівок.

Адміністрація училища постійно працює над профілактикою правопорушень та злочинності серед учнівської молоді. В училищі ефективно працює рада профілактики правопорушень. Створено банк даних дітей «групи ризику», які знаходяться на внутріучилищному контролі . На засіданні ради профілактики розглядаються особові справи учнів з девіантною поведінкою, заслуховуються батьки учнів, визначаються першочергові та довготермінові спільні заходи по попередженню кризових та проблемних ситуацій.

Адміністрація ПТУ №11 тісно співпрацює зі службами у справах дітей районних державних адміністрацій, правоохоронних органів, батьківським комітетом, планує і проводить спільні заходи, спрямовані на поліпшення навчальної та трудової дисципліни , успішності, організацію та проведення культурних заходів, поліпшенні дозвілля учнів.

Відповідно до плану роботи училища проводяться інформаційні хвилини , щотижневі виховні години, до підготовки і проведення яких залучаються представники правоохоронних органів, медичних закладів, юристи, працівники ДАІ. Особлива увага приділяється попередженню правопорушень, вживання алкогольних та наркотичних засобів, тютюнопаління, випадків травматизму на виробництві та в побуті. Під час цих заходів пропогандується здоровий спосіб життя, орієнтований на задоволення культурних та загальнолюдських цінностей.

Виховна робота з учнями проводиться і в позаурочний час. Основна увага приділяється залученню учнів до культурно-масової роботи, а саме: участь у вокальних гуртках, фольклорно-драматичному , інструментальному, хорового співу. Чільне місце займає фізичне виховання учнів. В училищі функціонують спортивний та тренажерний зали.

Керівництвом училища планується і проводиться цілеспрямована робота з учнями соціально-незахищених категорій: з сиротами, дітьми з неповних сімей та багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей. Своєчасно вирішуються питання їх фінансового забезпечення, надання матеріальної і моральної допомоги, організації оздоровлення та відпочинку дітей, задоволення естетичних потреб.

Одним з найактуальніших питань адміністрація ПТУ №11 вважає для себе організацію, цілеспрямоване проведення та оцінку результативності профорієнтаційної роботи. Колектив училища добре усвідомлює необхідність і важливість цієї діяльності, проводить ефективну профорієнтаційну роботу, що дає можливість щорічно виконувати план державного замовлення та прийом учнів на навчання.

В училищі систематично проводяться численні заходи із безпеки життєдіяльності учнів:


 • тиждень „Правила безпеки дорожнього руху”;

 • тиждень профілактики ВІЛ – СНІДУ;

 • тиждень пропаганди здорового способу життя.

В училищі створена учнівська Рада лідерів , члени якої є організаторами проведення групових і училищних навчально-виховних заходів, активно співпрацюють з адміністрацією в питаннях поліпшення навчально-виховного та навчально-виробничого процесу, спрямовують свою діяльність на організацію та проведення заходів, спрямованих на поліпшення умов навчання та виховання, проведення культурних заходів.
1.2. Організація навчально-виробничого процесу
Навчально-виробничий процес у ПТУ №11 здійснюється відповідно до робочих навчальних планів і програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти.

Училище готує кваліфікованих робітників з учнівської молоді: • з терміном навчання 3; 2.6; 2.9 роки, на базі базової загальної середньої освіти з наданням повної загальної середньої освіти;

 • з терміном навчання 1 рік на базі повної загальної середньої освіти;

 • з терміном навчання 1,5 роки на базі повної загальної середньої освіти;

а також здійснює перепідготовку незайнятого населення та підвищення кваліфікації робітників.

Робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників розроблені у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 13 жовтня 2010 р. №947). У робочих навчальних планах визначено перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, графік навчального процесу, форми проведення підсумкового контролю та державної атестації.

Робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників ПТУ № 11 узгоджені з керівництвом підприємств–замовників кадрів та затверджені управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Робочі навчальні програми з предметів загальноосвітньої, загально-професійної, професійно-теоретичної і теоретично-практичної підготовки розроблені на основі типових навчальних програм, відповідно узгоджені та затверджені.

Основними формами теоретичної підготовки є:

- різні типи уроків, лекцій, теоретичні семінари, практичні семінари, лабора-торно-практичні заняття;

- індивідуальні заняття учнів слухачів;

- консультації;

- виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, поетапна та державна кваліфікаційна робота, дипломна робота);

- навчальні екскурсії;

- інші форми організації навчання.

Учні комплектуються у навчальні групи теоретичної підготовки по 25-30 осіб.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання , виробничої, передвипускної практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях на виробництві.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації слухачів училища здійснюється із застосуванням модульної системи (модульне навчання) відповідно до Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою, затвердженого наказом Мінпраці та соцполітики України і Міністерства освіти України від 10.10.2006р. № 376/693

В Ульяновському районі для задоволення потреб ринку праці є певна навчально - матеріальна база. В районі розвиток економіки орієнтований на реконструкцію і розширення існуючих підприємств: ТЕМП ЛТД „Ятрань”, агрофірма «Нива», СТОВ «Зоря». Замовниками кадрів являються управління агропромислового комплексу в районі та всі перераховані раніше підприємства, ТОВ «Побутовик»,Ульяновський РСТ .

З 2010-2013 роки професійно-технічне училище №11 готує кваліфікованих робітників відповідно до вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти з професій:

а) на базі базової загальної середньої освіти з наданням повної загальної середньої освіти

-слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії «С» , машиніст крана автомобільного; (термін навчання – 3 роки):

-кухар-кондитер(термін навчання – 3,5 роки);

-електрогазозварник(термін навчання – 2.6 роки);

-штукатур, лицювальник – плиточник(термін навчання – 3 роки):;

-кравець. (термін навчання – 2.9 роки);

б) на базі повної загальної середньої освіти (з терміном навчання – 1 рік);

- електрогазозварник;

-кравець.

в) на базі повної загальної середньої освіти (з терміном навчання – 1,5 року);

-кухар.

За 2010-2013 роки училищем випущено 491 випускник, з яких отримали дипломи кваліфікованих робітників – 354 осіб, свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації – 78 особи, отримали 2 і більше суміжних професій – 264 особи.За той же період із загальної кількості випускників (374 особи працевлаштовано за професією 310 випускників, продовжують навчання у вищих та інших навчальних закладах 30 осіб, призвано на військову службу 14 осіб, не працевлаштовані з різних причин (декретна відпустка, переїзд на нове місце проживання) – 29 осіб.

У навчальному закладі, у відповідності до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу, затвердженого МОН України від 30.05.2006 року № 419, організовується та здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, слухачів, рівня їхньої кваліфікаційної атестації.

Контроль навчальної роботи педагогічних працівників здійснюється керівником училища, його заступниками, старшим майстром і методистом, які вивчають стан і якість виконання робочих навчальних планів і програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи з учнями, слухачами, впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду тощо.

Контроль за навчально-виробничим процесом здійснюється за графіком, який складається під керівництвом заступника директора з навчально-виробничої роботи на семестри та затверджується керівником.

Облік навчальної роботи в училищі ведеться в журналах теоретичного і виробничого навчання встановленої форми.

Державна підсумкова атестація з загальноосвітніх предметів проводиться в училищі в терміни, визначені робочими навчальними планами, відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом МОН України від 14.04.2008 року №319.

Атестація з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника, проводяться в терміни, що передбачені робочими навчальними планами, відповідно до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 року №419.

Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого Мінпраці та соціальної політики України та Міністерством освіти України від 31.12.1998р. № 201/469.

Випускникам ПТУ №11, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка, а випускникам, які здобули повну загальну середню освіту – відповідний документ про повну загальну середню освіту встановленого зразка.

Випускникам, які навчались з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених органів, разом з дипломом видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об’єктах.
Висновок:

Організація навчально-виховного і навчально-виробничого процесу в звітному періоді в цілому відповідала вимогам нормативних документів, ґрунтувалася на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, що дозволило колективу училища виконати поставлені завдання підготовки кваліфікованих робітників, виховання учнів в дусі патріотизму, поваги до національних та загальнолюдських цінностей, що дозволяє їм успішно адаптуватися в трудових колективах.
ІІ. Виконання обсягів державного замовлення

Вся робота викладеного та інженерно-педагогічного колективу училища спрямована на виконання державного замовлення по підготовці робітничих кадрів.


Виконання обсягів державного замовлення на підготовку кадрів за 2010-2013 роки представлено в таблиці №1.

Таблиця №1
показники

роки

2010

2011

2012

2010-2013

Обсяг державного замовлення на підготовку робітничих кадрів (чол.)

160

135

180

475

Фактичне виконання обсягів державного замовлення на підготовку кадрів (чол.)

160

135

180

475

% виконання обсягів державного замовлення на підготовку кадрів

100

100

100

100

Збільшення фактичних обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів відбувалося з дозволу управління освіти і науки облдержадміністрації. Крім, того, на замовлення служби зайнятості населення підготовлено 2010 - 21 чол., 2011 - 19 чол., 2012 - 38 чол.

В училищі щорічно плануються і проводяться профорієнтаційні заходи, як то:

- безпосередня робота з учнівською молоддю загальноосвітніх навчальних закладів;

- робота з батьками учнівської молоді;

- робота по пропаганді необхідності та престижності робітничих професій;

- проведення днів відкритих дверей в училищі;

- розміщення в засобах масової інформації оголошень та запрошень до вступу в навчальний заклад.
Висновок:

Проведена у 2010-2013 роках робота адміністрації та педагогічного колективу училища дозволила в повному обсязі виконати державне замовлення на підготовку робітничих кадрів.

ІІІ. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність

Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність планується в плані роботи професійно-технічного училища №11 на кожен навчальний рік. В розділі плануються заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку училища.

В розділі „Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність” плану роботи училища на кожен навчальний рік плануються підрозділи:

1. „Протипожежні заходи”, в якому плануються заходи по поліпшенню протипожежного стану будівель і приміщень навчального закладу, такі як:

- заміна рукавів та стволів протипожежних щитів;

- перевірка гідрантів та пожежних кранів на працездатність з оформленням акту;

- доукомплектування приміщень навчального закладу вогнегасниками;

- проведення занять з пожежної безпеки з працівниками училища, прийом заліків з оформленням протоколу тощо.

На даний момент не встановлена автоматична пожежна сигналізація та не виведений сигнал на централізований пульт у зв’язку з відсутністю фінансування даного виду робіт.

2. „Охорона праці”, в якому плануються до виконання заходи, спрямовані на поліпшення умов безпеки праці, попередження випадків виробничого травматизму, такі як:

- перевірка електромережі на опір ізоляції та опір заземлювачів з оформленням протоколу;

- чергові перевірки засобів індивідуального захисту;

- чергові державні повірки манометрів;

- обстеження, профілактичний та поточний ремонт верстатного обладнання майстерень;

- поліпшення умов освітлення в навчальних, виробничих та службових приміщеннях;

- проведення занять з охорони праці з працівниками училища, прийом заліків з оформленням протоколу;

- періодичне інструктування постійного та змінного контингенту училища з питань охорони праці;

- обстеження приміщень з підвищеною небезпекою з оформленням актів-дозволів на проведення навчання.

3. „Санітарно-побутове забезпечення”, в якому плануються до виконання такі заходи:

- виконання поточного ремонту покрівлі будівель училища; навчальних та службових приміщень;

- ремонт обладнання та інвентарю;

- виконання ремонтних робіт систем водопостачання, опалення, каналізації при підготовці до початку опалювального сезону;

- благоустрій території навчального закладу;

- ремонт і промивка систем водопостачання; ревізія запорної та регулюючої апаратури;

- заходи по тепло- та енергозбереженню;

- забезпечення училища дезинфекційними, антисептичними та миючими засобами;

- гідравлічні випробування системи теплопостачання з оформленням акту тощо.

4. „Навчально-виробнича діяльність”, в якому плануються до виконання заходи, спрямовані на поліпшення виробничої діяльності навчально-виробничих майстерень, поліпшенню взаємодії з підприємствами-замовниками кадрів в питаннях організації виготовлення продукції та виконання робіт на базі навчального закладу, заходи по рекламі виробничих можливостей училища.

Результати фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності представлені в таблиці №2.

Таблиця №Надходження спеціальних коштів, всього (грн..):у тому числі від :

2011

129555.012012

202884.992013(І кв.)

25822.09


в т.ч. від Ульяновського центру зайнятості (навчання групи кухарів, електрогазозварників)

71120.01

152482.29
від виробничої практики

46035.00

36402.70
від оренди приміщень

12400.00

14000
Благодійні внески(для придбання бензину для навчання учнів, жалюзів, кухонного інвентаря
52148

44200


Висновок:

У 2010-2013 рр. фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність ПТУ №11 планувалася і проводилась з метою практичної реалізації заходів, спрямованих на забезпечення необхідних умов функціонування та розвитку навчального закладу. Результатом діяльності стало поліпшення умов навчання учнів та умов праці педпрацівників та обслуговуючого персоналу училища, удосконалення навчально-матеріальної бази.


ІV. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази
Впродовж 2010-2013 років адміністрацією училища приділялася постійна увага удосконаленню навчально-матеріальної та навчально-методичної бази.

За звітний період було зроблено :

-перекрили дах гуртожитку «Бікроеластом» 600м2 ;

-побудували новий комин в котельні;

-в гуртожитку замінені водопостачальнеі труби;

-встановлено два бойлери в душових кімнатах гуртожитку;

-замінено 53м2 скла;

-відремонтовано легковий автомобіль;

-проведені поточні ремонти класних кабінетів, лабораторій, майстерень, їдальні;

-проведені поточні ремонти навчального корпусу, гуртожитку;

-відновлено огорожу навколо території училища ;

-зроблено повну профілактику тепломереж;

-в їдальні замінено водопровід .

-в лабораторію «кухар», придбано кухонний інвентар


У навчальному закладі створений і ефективно функціонує методичний кабінет. Методична служба училища під керівництвом методиста планує, організовує та здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності педагогічних працівників; бере участь у розробці навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, доборі викладацького складу; контролює якість занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх засвоєння, надає консультативну та методичну допомогу учням, слухачам, викладачам, вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід, аналізує результативність і ефективність професійної діяльності педагогів.

В училищі на постійній основі ефективно працюють школа фахової адаптації та професійного зростання молодих педпрацівників школа передового досвіду.

Педпрацівники училища приймають активну участь у роботі обласних секцій та в обласних конкурсах.

Велика увага приділяється питанням підвищення рівня навчальних досягнень учнів, розвитку їх компетентностей з предметів теоретичного і практичного циклу.

Учні училища – приймають участь в обласних конкурсах професійної майстерності.

Училище підключене до мережі «Іnternet»
Висновок:

Рівень розвитку та робота по удосконаленню навчально-матеріальної та навчально-методичної бази ПТУ № 11 дозволяють успішно вирішувати завдання підготовки кваліфікованих робітників, формування всебічно розвинених компетентних особистостей.V. Наявність колективного договору та додержання його умов
Колективний договір між дирекцією та профспілковим комітетом професійно-технічного училища на 2010 - 2015 роки розглянутий і схвалений на загальних зборах трудового колективу 11 червня 2010 року та зареєстрований Ульяновською райдержадміністрацією 15 червня 2010р. №15.

Додержання умов колективного договору розглядаються на загальних зборах трудового колективу навчального закладу при щорічних звітах керівника навчального закладу про виконану роботу та виконання умов договору.

Відповідно до протоколів загальних зборів трудового колективу за 2010, 2011, 2012, 2013 роки діяльність директора Броварчука А.Г. оцінка задовільно.


Висновок:
Колективний договір між дирекцією та профспілковим комітетом в наявності, виконання умов договору оцінено на задовільно.


VI. Якісний склад педагогічних працівників.

Наявність та робота з кадровим резервом.

В ПТУ № 11 станом на 01.04.2013 року працює 42 педагогічних працівників:

Таблиця № 4Посада

Кількість

Директор

Заступники директора

Старший майстер

Методисти

Майстри виробничого навчання

Викладачі всього:

з них: проф-тех. цик

Керівники гуртків

вихователь

практичний психолог1

2

11

18

145

3

11

Впродовж 2010-2013 років продовжувалася робота по зміцненню та поліпшенню якісного складу педагогічних працівників. Впродовж звітного періоду проводилось цілеспрямована робота по залученню до педагогічної діяльності молодих спеціалістів: прийнять на роботу 6 молодих педагогічних працівників, які успішно адаптувалися в колективі.

До складу кадрового резерву включено 2 педагогічних працівників, з якими проводиться цілеспрямована робота по підвищенню їх професійної та педагогічної майстерності.

Керівництво училища приділяє виключну увагу питанням атестації педагогічних працівників, яка організовується та проводиться у відповідності до вимог Закону України „Про освіту”, Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України , змін та доповнень до нього, затверджених наказом Міністерства освіти України та кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії.
Висновок:
Кількісний та якісний склад педагогічних працівників училища дозволяє в повному обсязі виконувати задачі підготовки освічених, кваліфікованих спеціалістів.


VII. Дотримання вимог нормативно-правових актів

щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників та навчання учнів
Впродовж звітного періоду (2010-2013 роки) питання поліпшення умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження травматизму були і залишаються одними з найактуальніших.

На виконання законів України „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух”, з метою запобігання учнівського травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті, службою охорони праці училища проводиться певна робота. Основою цієї роботи є планування організації роботи з охорони праці, контроль термінів і якості її виконання.

Робота служби охорони праці здійснюється відповідно до річного плану, який передбачає розділи з охорони праці, пожежної безпеки та БЖД у побуті. В ПТУ

№ 11 травматизму в навчально-виховному процесі та побуту не було.

Систематично проводяться бесіди з учнями на класних годинах, проведення заходів на Тижнях БЖД, лекціями фахівців пожежної охорони, санепідстанції, ДАІ.

Обов’язково використовується інформація, що надходить від управління освіти і науки ОДА.

З метою забезпечення роботи, спрямованої на запобігання нещасним випадкам, управління діяльністю структурних підрозділів щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці і навчання, училище має необхідну нормативну документацію державної та галузевої чинності. Відповідно до „Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП” у січні кожного року проводиться навчання з викладачами та майстрами виробничого навчання.

Відповідальний за електрогосподарство у вересні 2012 р., спеціаліст з ОП у лютому 2011 р. пройшли навчання на курсах при будинку науки і техніки і підтвердили IV кваліфікаційну групу з електробезпеки.

Основною формою контролю стану ОП є оперативний адміністративно-господарчий контроль, який проводиться згідно „Положення”. Результати перевірок відображаються у журналах структурних підрозділів, видаються приписи.

Всі навчально-виробничі майстерні мають „Куточки ОП”, на яких змістовно зосереджені матеріали з ОП.

До початку кожного навчального року розробляються „Комплексні заходи щодо попередження травматизму учасників навчально-виховного процесу, запобіганню травматизму у побуті”, згідно яких у місячних планах виховної роботи передбачається проведення лекцій, бесід на виховних годинах училищних – у середу, групових – у четвер.

Тижні БЖД проводяться кожного кварталу сумісно із тижнями ОП, залучаються фахівці ДАІ, СЕС, пожежнагляду.

Організація електрогосподарства здійснюється відповідно вимог ПБЕЕС. Щороку у жовтні проводяться виміри опору заземлюючих пристроїв, ізоляції силових та освітлювальних мереж підприємством, яке має атестат акредитації.

На електрообладнання, що знаходиться на балансі закладу, складено акт опосвідчення.

Пожежна безпека у закладі визначається „Правилами пожежної безпеки для закладів та установ системи освіти України” та інструкцією №61 „Про заходи пожежної безпеки для приміщень училища”, певною мірою забезпечені засобами пожежегасіння, але не відновлена пожежна сигналізація – не вистачає коштів. Створена добровільна пожежна дружина, члени дружини застраховані.

Технічний парк в училищі складається із 68 одиниць обладнання і 6 одиниць автотранспортних засобів.

Наказом затверджений відповідальний, є графік планово-попереджувальних ремонтів.

В той же час є труднощі у деяких питаннях, і частіше там де є потреба коштів для їх вирішення (ремонт покрівлі, пожежна сигналізація, забезпечення спецодягом), медпрацівник не передбачений штатним розкладом, а він вкрай необхідний для учнівського контингенту у 360 чол.

Вся робота з БЖД в училищі спрямована на позитивні зрушення в навчанні та формуванні у кожного працівника та учня відповідального ставлення, як до власного життя і здоров’я, так і до життя і здоров’я оточуючих, створення на кожному місці безпечних умов праці. Як результат, про це свідчить те, що протягом з 2010-2013 років в училищі не було нещасних випадків з працівниками та учнями;


Висновок:

Стан дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу у 2010-2013 роках є задовільним.
VІІІ. Ефективність використання та збереження державного майна
Впродовж 2010-2013 років увага з боку керівництва училища приділялася ефективному використанню та збереженню державного майна.

За звітний період у навчальному корпусі училища (1978 року вводу в експлуатацію) сплановані та проведені наступні ремонтні роботи: • ремонт покрівлі – 10% загальної площі;

 • поточний ремонт приміщень – 60%;

 • щорічні косметичні ремонти навчальних кабінетів – 100%;

 • ремонт відмостки – 100%.

У корпусі навчально-виробничих майстерень впродовж 2010 – 2013 років проведені наступні ремонтні роботи:

- заміна та ремонт труб системи водопостачання та теплопостачання – 5%; • поточний ремонт навчально-виробничих майстерень - 90% щорічно;

 • утеплення віконних блоків - 100%;

 • ремонт зливної каналізації -100%.

У громадсько-побутовому корпусі проведено;

- ремонт покрівлі – 30% загальної площі;

- замінено водопровід в їдальні;

- поточний ремонт вестибулю;

- в гуртожитку перекрили дах гуртожитку «Бікроеластом»600 м2 – 100%;

- побудували новий димар в міні котельні;

- замінені водопостачальні труби – 50%;

- встановлено 2 бойлери в душових кімнатах;

- замінено 53м2 скла.

В училищі розроблений і виконується план попереджувально-профілактичного ремонту будівель і приміщень.

Для підтримки обладнання в робочому стані та ефективного використання у навчально-виробничому процесі розроблені графіки планово-попереджувальних робіт, відповідно до яких проводиться поточний та середній ремонт.


Висновок:
Стан ефективності використання та зберігання державного майна у ПТУ №11 дозволяє використовувати будівлі, мережі, обладнання для ефективної організації навчально-виробничого процесу,забезпечення необхідних умов праці та навчання учасників навчального процесу.


IX. Стан виконавської дисципліни
У звітному періоді адміністрація училища приділяла постійну увагу своєчасному вивченню та виконанню розпоряджень керівних інстанцій та вимог нормативних документів.

В училищі відпрацьований наступний порядок виконання вимог нормативних документів та розпоряджень:

- вивчення документу керівником, визначення відповідальних за його виконання та термінів виконання; вивчення документу на нараді при директорові;

- розробка і видання (при необхідності) наказу про організацію виконання документу; доведення його до колективу;

- розробка плану заходів по виконанню вимог документу, визначення термінів виконання по кожному пункту плану заходів; доведення до виконавців;

- організація виконання плану заходів по виконанню вимог документу;

- контроль з боку відповідальних за повнотою, якістю та своєчасністю виконання пунктів плану заходів;

- періодичний розгляд ходу виконання плану заходів на нарадах при директорові, нарадах майстрів, інструктивно-методичних нарадах з метою виявлення труднощів і своєчасного корегування плану заходів;

- доповідь виконавців про повноту, своєчасність та якість виконання заходів керівнику училища;

- заключний контроль з боку керівництва училища повноти виконання вимог документу;

- доповідь у встановлений термін в управління освіти і науки облдержадміністрації про повноту виконання вимог документу з обґрунтуванням (при наявності) неможливості виконання окремих вимог документу у встановлені терміни і клопотанням про перенесення термінів їх виконання та надання допомоги у вирішенні проблемних питань.

Керівництвом училища своєчасно та якісно відпрацьовується статистичні періодичні звіти.

Всередині училища керівники структурних підрозділів уміло організовують виконання запланованих заходів, своєчасно реагують на проблемні ситуації, активно впливають на своєчасність та повноту їх вирішення, вміють прогнозувати виникнення проблем та вживають своєчасні заходи по їх попередженню.


Висновок:

Виконавська дисципліна у ПТУ №11 знаходиться на задовільному рівні.
X. Щорічні звіти про виконання умов контракту на загальних зборах колективу
Впродовж 2010-2013рр. керівником училища Броварчуком Анатолієм Григоровичем щорічно наприкінці навчального року проводились звіти на загальних зборах трудового колективу про виконання умов контракту, про виконану роботу за навчальний рік.

У своїх звітах керівник висвітлював питання, які вирішені впродовж звітного періоду, аналізував причини не вирішення або неповного виконання окремих питань, намічав шляхи та терміни їх вирішення, доповідав членам трудового колективу про завдання на наступний період, перспективи і шляхи їх виконання, можливі проблеми і складнощі та способи їх подолання.

Члени трудового колективу на зборах давали оцінку діяльності керівника і адміністрації училища в цілому, висвітлювали позитивні сторони цієї діяльності, виражали своє позитивне ставлення до стилю роботи керівника, його особистих якостей, піднімали на розгляд проблемні питання в організації навчально-виробничого процесу і надавали свої пропозиції по їх вирішенню, по підвищенню якості навчання та виховання, умов праці та відпочинку, поліпшенню навчально-методичної бази навчального закладу, активізації навчально-виробничої діяльності.

В цілому за 2010-2013 роки на щорічних загальних зборах членів трудового колективу діяльність директора училища Броварчука Анатолія Григоровича членами колективу оцінена задовільно.
Висновок : За звітний період на щорічних зборах членів трудового колективу

діяльність керівника оцінена задовільно.


Директор ПТУ № 11 А.Броварчук


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка