Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 Харківської міської ради Харківської області шуби раїси трохимівни про роботу в 2012-2013 навчальному році
Сторінка1/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4
Звіт керівника

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59

Харківської міської ради Харківської області

ШУБИ РАЇСИ ТРОХИМІВНИ

про роботу в 2012-2013 навчальному році

З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадянської системи управління освітою, поєднання державного і громадянського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень наказом № 55 МОН України від 28.01.2005 р. запроваджено щорічно по завершенню навчального року керівникам загальноосвітніх навчальних закладів звітувати перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою школи про виконану роботу за рік на спільному їх засіданні.

Сьогодні я пропоную Вашій увазі свій звіт про підсумки роботи за 2012/2013 навчальний рік, але ж назвати його своїм звітом я не можу - бо це була спільна робота заступників, секретаря, усього педагогічного колективу разом з батьківським комітетом, радою школи, учнівським самоврядуванням, технічним персоналом школи. Ми працювали разом, поважаючи один одного, враховуючи думки кожного, створюючи сприятливі умови для творчості кожного вчителя, кожного учня під постійним піклуванням батьківського комітету і Ради школи.

Робота педагогічного колективу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 Харківської міської ради Харківської області в 2012-2013 навчальному році відбувалась на підставі чинних нормативних документів згідно з відповідними рекомендаціями органів освіти різних рівнів.

Навчально- виховний процес відбувався в одну зміну.

Як директор школи, в своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в школі

На початок 2012/2013 навчального року було відкрито 11 класів, із них 1-4-х – 4 класи, 5-9-х – 5 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання – російська. Станом на 01 червня 2013 року кількість учнів становила 271 чоловіки. Середня наповнюваність учнів у класах складала 26,7 чоловіки, що майже залишилося на рівні з попереднім роком. Протягом навчального року із школи вибуло 14 учнів: у межах району - 0 учнів, міста - 5 учнів, у межах області – 2 учні, в межах країни – 1 учень, в межах СНД – 6 учнів, випущено з 9-А класу – 33 учні, з 11-А класу – 21 учень; з 11-го класу (екстерно) – 1 учень; прибуло – 13 учнів.Шкільна мережа

2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

К-ть класів та учнів на початок / кінець н.р.

10 класів – 269 учнів /10 класів – 271 учень

11 класів – 290 учнів / 11 класів – 253 учні

11 класів – 294 учні / 11 класів – 271 учень

Середня наповнюваність

26,4 учні

26,3 учні

26,7 учні

Охоплення допрофільним і профільним навчанням

3 класи – 84 учні

2 класи – 43 учні

2 класи – 54 учні (+1 учень - екстерн)Шкільна мережа

2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

Організація індивідуального навчання

2 учні

5 учнів

4 учні

Отже, можна зробити висновок, що протягом останніх років простежується тенденція збереження кількості класів. Це можна пояснити тим, що школа знаходиться в районі приватного сектору, де здебільшого проживають люди похилого віку, новобудов немає. Тому однією з проблем наступного навчального року визначається збільшення шкільної мережі.

Протягом року було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей - 395, з них шкільного віку - 372, дошкільного віку – 15, не підлягає навчанню за інвалідністю – 8. Навчались у ХЗОШ №59 - 158 , у школах Жовтневого району - 77, у школах інших районів - 104, у технікумах і ліцеях (ПТНЗ) - 33, шестирічок – 44.
К-ть дітей за територією обслуговування в 2010/2011 н.р.

514

К-ть дітей за територією обслуговування в 2011/2012 н.р.

432

К-ть дітей за територією обслуговування в 2012/2013 н.р.

395

Вважаю, що основні заходи шкільного колективу щодо збереження контингенту учнів не є досить дієвими та достатніми. Також вбачаю недолік зі свого боку – недостатній контроль щодо роботи педагогів в мікрорайоні школи. Тому в новому навчальному році питання обліку дітей шкільного віку стоїть під суворим контролем.


Працевлаштування випускників.

Усі випускники 9, 11-х класів 2012/2013 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:Клас

Випущено

10 клас

Ліцеї (ПТНЗ)

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Працюють

9 клас

33

23

3

7

-

-

11 клас

21 (+1 екстерно)

-

-

3

16 (+1 екстерно)

2
Навчальний

рік

Кількість

випускників

% випускників, які вступили до ВНЗ

2010/2011 н.р.

20

10%

2011/2012 н.р.

21

71%

2012/2013 н.р.

21 (+1 екстерно)

77%

Після ретельного аналізу анкетування учнів та батьків щодо профільності навчання старшої школи, аналізу кадрового забезпечення закладу, його навчально-матеріальної бази був затверджений Робочий навчальний план школи на 2012/2013 навчальний рік. Варіативна складова плану протягом року була виконана. Учні мали можливість відвідувати факультативи, спецкурси та курси за вибором.
Організація допрофільного навчання


Навчальний рік

Загальна к-ть

8-9-х класів

Допрофільні

класи

% охоплення

класів

учнів

класів

учнів
2010/2011 н.р.

2

59

2

59

100%

2011/2012 н.р.

-

-

-

-

-

2012/2013 н.р.

-

-

-

-

-


Організація профільного навчання


Навчальний рік

Загальна к-ть

10-11-х класів

Профільні

класи

% охоплення

класів

учнів

класів

учнів

2010/2011 н.р.

1

25

1

25

100%

2011/2012 н.р.

2

43

2

43

100%

2012/2013 н.р.

2

54

2

54

100%

Відслідковується такий напрямок профілізації навчання в школі:

природничо – математичний (профіль – біолого-хімічний).

Однак потребує покращення матеріально – технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів біології, хімії, фізики, географії тощо. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації. Відсутня система підготовки вчителів з профільного навчання.

У 2012/2013 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 4 учні, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу: Селезньов В. (1-А клас), Ріпка М. (6-А клас), Легеза Б. (8-А клас), Марченко А. (10-А клас).

Індивідуальне навчання здійснювалося за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей і потреб.

На підставі цих планів учителі – предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, в яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками й затверджений директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад був затверджений наказом директора по школі. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.


Виконання ст. 10 Конституції України, мовного законодавства

На виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Концепції державної мовної політики, Постанови Верховної Ради України «Про розвиток української мови», основних положень міської Програми розвитку та функціонування української мови в місті Харкові на 2008-2012 роки та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови з метою створення оптимальних умов реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї, національної свідомості в школярів у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 59 Харківської міської ради Харківської області протягом 2012/2013 навчального року поступово й неухильно велася певна робота.

У наявності є відповідна нормативно – правова документація, яка зберігається належним чином; у каталозі з даного питання відбито її облік. У наявності є заходи, звіти та інформації про виконання регіональних Програми розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки та Програми розвитку функціонування російської мови та культури у м. Харкові на 2008-2012 роки, а також щосеместрові накази про виконання вимог мовного законодавства. Дане питання розглядалося на засіданнях ради та педради школи, нарад при директорі, нарад при ЗД з НВР, ШМО вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу.

За статутом ХЗОШ № 59 – російськомовний навчальний заклад. Такі предмети, як: «Історія України», «Географія», «Я і Україна», «Я і Україна. Природознавство», «Я і Україна. Громадянська освіта», «Фізична культура», «Захист Вітчизни», факультативи «Харківщинознавство», «Православна культура Слобожанщини» - викладаються українською мовою. Учнів, які не вивчають українську мову, в школі немає.

Вся ділова документація в навчальному закладі ведеться в друкованому варіанті українською мовою (протоколи загальних зборів, засідань та нарад, класні журнали, зошити відповідних навчальних дисциплін), окрім щоденників, які учні заповнюють мовою навчання. Інформаційні матеріали також висвітлено державною мовою.

З метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в 6А, 7-А, 8-А класах відведено години на вивчення навчальних предметів українською мовою:

- у 6-му класі географії (0,5 години на тиждень);

- у 7-8-х класах алгебри та геометрії (по 0,5 години на тиждень).На кінець 2012/2013 навчального року якість знань із зазначених україномовних предметів становить:з/п

Клас

Якість знань із предметів

ПІБ

учителя

Українська мова

Українська література

Історія України

1.

2-А

68%

78%

-

Лук’янченко О.М.

2.

3-А

74%

83%

-

Меркулова Н.М.

3.

4-А

89%

94%

-

Варвашевич С.І.

4.

5-А

67%

40%

48%

Сизова В.М., Чут Н.В.

5.

6-А

44%

68%

68%

Захарченко Л.В., Чут Н.В.

6.

7-А

40%

43%

40%

Захарченко Л.В.,Чут Н.В.

7.

8-А

53%

61%

46%

Сизова В.М.,Чут Н.В.

8.

9-А

51%

61%

49%

Сизова В.М.,Чут Н.В.

9.

10-А

45%

45%

73%

Сизова В.М.,Лангова М.І.

10.

11-А

48%

43%

38,%

Захарченко Л.В.,Чут Н.В.

Всього

10 класів

58%

62%

60%

-

Отже, в порівнянні з минулим навчальним роком показник якості знань із проаналізованих навчальних предметів зріс на 2%.

На виконання основних положень чинних державних документів педагоги закладу працюють над створенням сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та застосування її здібностей.

Учні школи є постійними учасниками й переможцями предметних олімпіад, конкурсів, турнірів, МАН. Так у 2012/2013 навчальному році відзначилися:ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін

Рожевецька К. – ІІІ місце з української мови та літератури , 9 клас;

Мачинська Д. – ІІІ місце з історії, 8 клас;

МАН

з 4 учнів, учасників районного етапу МАН різних відділень, 1 учениця

11-А класу (Слюсаренко Д.) виборола ІV місце (відділення – «Філологія. Мистецтвознавство», секція – «Літературознавство (українська література)») та 1 учениця 9-А класу (Горбенко Є.) вийшла до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт МАН (секція - «Соціологія»).

Інтелектуальні конкурси, ігри

73 учні 1-4-х, 7-го, 9-10-х класів стали учасниками Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок - 2013» (36 учнів – «Золотий колосок», 31 учень – «Срібний колосок»);

50 учнів 5-10-х класів брали участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека - 2013» (1 учень – «Золотий лелека», 2 учні – «Срібний», 11 учнів – «Бронзовий»);

10 учнів отримали сертифікати різних рівнів за участь у Всеукраїнському конкурсі «Кришталева сова - 2013» (Диплом І ступеня – 1 учень, Диплом ІІ ступеня – 5 учнів, Диплом ІІІ ступеня – 4 учні);

127 учнів закладу брали участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник - 2013», показавши результати: І ступінь Всеукраїнського рівня – 7 учнів, ІІ ступінь Всеукраїнського рівня – 38 учнів, ІІІ ступінь Всеукраїнського рівня – 17 учнів, І ступінь Регіонального рівня – 18 учнів, ІІ ступінь Регіонального рівня – 26 учнів, ІІІ ступінь Регіонального рівня – 10 учнів і отримали дипломи з подарунками;

103 учні 2-10-х класів стали учасниками Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру - 2013» (0 учнів – «Відмінно», 53 – «Добре», 50 - учасники);

призерами ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка стали Сімонова В. (8 клас) та Рожевецька К. (9 клас);

учасниками І етапу районного турніру юних істориків стали Колісник Ю. та Щоткіна В. – учениці 11-го класу;

лауреатом конкурсу учнівських проектів «Харків – місто моєї мрії» була Синько А. (10 клас);

у складі районної команди на конкурсі знавців російської мови для учнів 8-11-х класів брали участь Мачинська Д. (8 клас) та Рожевецька К. (9 клас);

сертифікати учасників ХІІ відкритого міського турніру харківщинознавців серед учнів 10-11-х класів ЗНЗ отримали Колісник Ю. та Щоткіна В. (11 клас);

лауреатом конкурсу учнівських проектів «Я маю право…» стала Корнієвська А. (9 клас);

лауреатами конкурсу учнівських творів «Мій біль - Чорнобиль» стали Сімонова В. (8 клас) та Слюсаренко Д. (11 клас);

лауреатами конкурсу учнівських творів «Мій родовід» стали Сімонова В.(8 клас) та Горбенко Є. (9 клас);

учасниками експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» стали Горбенко Є. та Корнієвська А. (9 клас);

грамоту за перемогу в обласному конкурсі на кращу роботу «Ось він який, мій тато!» отримала Мокіна Д. (3 клас);

у військово-патріотичній акції «»Слобожанські дзвони Перемоги» (проект «Війна у спогадах очевидців») брала участь Синько А. (10 клас).

Забезпеченість учнів україномовною літературою, як і російськомовною - складає 100%; постійно поповнюється фонд підручників, художньої, методичної, наукової, довідникової літератури українською мовою, що дає можливість проводити уроки на сучасному рівні. У шкільній бібліотеці працює постійнодіюча виставка української літератури «Всім серцем любіть Україну свою…».

У шкільному методичному кабінеті нормативну, методичну та додаткову літературу систематизовано й оформлено належним чином.

У закладі приділяється належна увага проведенню заходів, спрямованих на формування в учнів соціально – політичної компетентності, національної свідомості, виховання почуття патріотизму, любові й пошани до державних символів та ритуалів суверенної України.

Адміністрація школи й педагогічний колектив постійно працюють над вихованням в учнів, незалежно від їхньої національної належності, розуміння соціального призначення української мови як державної, а російської як мови міжнаціонального спілкування.

Кадрове забезпечення

У 2012/2013 навчальному році в школі працювало 26 педпрацівників, у тому числі директор - 1, заступники директора з НВР - 2, вихователі ГПД - 2, педагог – організатор - 1, соціальний педагог - 1, бібліотекар - 1.

95% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра. 1 вчителі мають середню спеціальну освіту.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У закладі працювало:

педпрацівники – 27 осіб;

обслуговуючий персонал – 13 осіб.

Педагогічні працівники мають:

кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» - 11 осіб (41%);

«спеціаліст І категорії» - 7 осіб (26%);

«спеціаліст ІІ категорії» - 1 особа (3%);

«спеціаліст» - 8 осіб (30%);

педагогічні звання:

«вчитель-методист» - 6 особи (22%);

«старший учитель» - 2 особи (7%).

У закладі протягом 20112/2013 навчального року працювало 6 педагогів

(22%) пенсійного віку; звільнилося за вислугою років – 0 педагогів; плинність педкадрів у школі складає 3%.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка