Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 Харківської міської ради Харківської області шуби раїси трохимівни про роботу в 2012-2013 навчальному році
Сторінка2/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Школа - це перш за все колектив однодумців, які працюють на кінцевий результат - виховання випускника, який міг би вільно орієнтуватися в умовах сучасного життя, тому хотілося б зупинитися на деяких аспектах методичної та виховної роботи, які дозволили досягти певних успіхів.Методична робота.

Керуючись основними документами з питань методичної роботи – Рекомендаціями щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схваленими листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2002 року № 1/9-21.8, „Положенням про організацію методичної роботи” - з метою подальшого вдосконалення діяльності педагогічних працівників школи, покращання рівня та результативності методичної роботи, в школі відпрацьовувалася єдина науково-методична тема „Удосконалення навчально-виховного процесу за допомогою оптимального добору й використання сучасних здоров’язбережних та здоров’яформівних технологій” (1 рік роботи над темою). Робота над нею стала колективною формою пошукової роботи щодо вирішення актуальної психолого – педагогічної проблеми з метою вдосконалення навчально – виховного процесу та підвищення професійно – кваліфікаційного рівня вчителів. Внаслідок плідної діяльності в даному напрямку заклад: • працював як освітньо-інформаційний центр Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю;

 • активно продовжував пропагувати здоровий спосіб життя в своєму навчальному закладі, мікрорайоні, в дитячому та молодіжному середовищі.

Структура методичної роботи школи включає:

 • як колективні (масові) постійно діючі форми роботи, так і колективні періодично діючі форми роботи (педагогічна рада, психолого-педагогічний семінар, науково-практичні конференції, педагогічні читання, методичні оперативні наради тощо);

 • групові форми роботи (методична рада, методичні об`єднання, робота опорної Школи здоров`я, „Школа молодого вчителя”, семінари – практикуми тощо);

 • індивідуальні форми роботи (самоосвіта, стажування, наставництво, методичні консультації, співбесіди, аналіз уроків тощо).

Останнім часом поширення набули нетрадиційні форми та методи організації методичної роботи, в тому числі круглі столи, ділові педагогічні ігри, дебати, диспути тощо.

Основною колективною формою методичної роботи в школі є педагогічна рада, яка є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності закладу та визначення стратегічних напрямків роботи з кадрами, виходячи з нормативних документів і аналізу роботи педколективу. Кожна педрада готується творчою групою вчителів під керівництвом директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи за темою, яка відповідає плану роботи. У 2012/2013 навчальному році педрада розглянула такі питання:

планування роботи школи (підсумки роботи педколективу в 2011/2012 навчальному році, завдання на 2012/2013 навчальний рік); вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти України; організований початок та закінчення навчального року; якість знань учнів 10-го класу за 2011/2012 навчальний рік та подальшу роботу педагогічного колективу з підвищення успішності та підготовки до ДПА учнів 11-го класу; затвердження: Робочого навчального плану, річного плану роботи закладу, переліку навчальних програм та підручників відповідно до Робочого навчального плану, плану роботи бібліотеки на 2012/2013 навчальний рік;

про адаптацію учнів 5-го класу в школі ІІ ступеня та роботу педколективу з підвищення успішності; шкільну неуспішність у психологічному розгляді та динаміку навчальної мотивації в шкільному віці; організаційно-методичне та психологічне забезпечення уроку з метою підвищення якості знань, розвитку інтересу до навчання та навичок самостійної роботи учнів школи І ступеня;

про підвищення якості роботи педагогічного колективу щодо профілактики травматизму під час НВП;

про принципи і методи впровадження здоров’язбережних технологій (досвід роботи вчителів: Чут Н.В., Сизової В.М., Антипової В.П., Лук’янченко О.М.);

про варіативну складову Робочого навчального плану як засіб реалізації компетентнісно-зорієнтованого навчання;

про результати обстеження готовності учнів 4, 9-х класів до подальшого навчання;

про введення профільного навчання в 10-му класі в 2012/2013 навчальному році;

класний керівник у школі, його вплив на якість виховної роботи з учнями на уроці та в позаурочний час; творчий звіт класних керівників 5-9-х класів;

військово-патріотичне виховання в школі;

про охорону безпеки та життєдіяльності школярів;

про хід атестації педагогічних працівників;

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії України, хімії, предмета „Захист Вітчизни», художньої культури, основ здоров’я, фізичної культури, української мови та літератури, предметів початкової школи, математики, правознавства та Харківщинознавства;

про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників;

про проведення державної підсумкової атестації в школі;

про стан роботи ГПД, роботу шкільної бібліотеки;

організація проведення навчальної практики, літнього оздоровлення учнів, роботи шкільного табору з денним перебуванням;

попередження дитячого травматизму;

організація індивідуального навчання в школі;

про виконання рішень педрад тощо.

Протягом навчального року працювала методична рада школи. На 5 її засіданнях вирішувалися такі питання: • аналіз методичної роботи за минулий рік та завдання методичної служби на новий; затвердження плану роботи; особливості роботи педколективу над методичною проблемою; огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури;

про підготовку учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, МАН, конкурсах, турнірах;

проведення методичної роботи з молодими вчителями та вчителями, які відчувають труднощі в організації НВП;

про підготовку предметних тижнів;

про поповнення банку даних щодо ефективного педагогічного досвіду;

про завдання вчителя щодо формування в школярів навичок організації праці;

про організацію співпраці з ВНЗ; робота з учнями, обдарованими в різних сферах;

про формування соціального досвіду учнів у процесі правового та морального виховання;

про допомогу учнівському самоврядуванню;

про наукову роботу учнів та її організаційно – педагогічне забезпечення й підтримка тощо.

Отже, вся діяльність методичної ради була спрямована на координацію систематичної діяльності педагогічних кадрів, впровадження організаційних інновацій, їх науково-методичне забезпечення.

Протягом навчального року плідно працювали 4 шкільних методичних об`єднання, основними питаннями на яких були: формування мотивації навчання молодших школярів; формування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів; моніторинг якості знань початкової школи; практичне використання інтерактивних методів навчання на уроках у початковій школі; методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін у новому навчальному році, особливості навчання першокласників та одинадцятикласників; пошуки резервів збереження і зміцнення здоров’я дітей; про дотримання вимог щодо єдиного орфографічного режиму та перевірки зошитів; інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учасників педагогічного процесу; сучасний моніторинг уроку; нетрадиційний урок за проектною технологією; мистецтво створювати стан уроку; моніторинг результатів ЗНО та ДПА з предметів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів; теоретичні аспекти виховної роботи; вдосконалення НВП через співпрацю з учнівським самоврядуванням; організація превентивного виховання в школі; планування й проведення предметних тижнів; підготовка й участь у предметних олімпіадах, МАН, конкурсах, турнірах різних рівнів; опрацювання вимог щодо оформлення й проведення ЗНО та ДПА тощо.

На жаль, засідання психолого – педагогічного семінару, які планувалося проводити при активній підготовці й участі психолога, не були проведені із-за вакансії на дану посаду.

Належним чином протягом року працював теоретичний семінар на тему: „Форми й методи роботи з обдарованими дітьми ” (4 заняття). Зміст занять відбивав наступні питання:


 • характерні особливості обдарованих дітей;

 • раціональна організація вчителем роботи на уроці;

 • розвиток творчого мислення; творчі розумові здібності; «мозковий штурм» і принцип «швидкості думки»; принципи безоцінної діяльності;

 • принцип м’якого змагання; нестандартний урок; оцінювання та

сприятлива психологічна атмосфера; диференційоване навчання.

Відбулися 2 науково-практичні конференції: «Методична робота як проект. Інноваційна діяльність педагогічних працівників» та «Сучасні підходи до гуманізації навчально-виховного процесу».

Протягом навчального року регулярно працювала опорна Школа здоров`я на тему: «Уведення в практику роботи школи здоров’язбережних та здоров’яформівних технологій», на заняттях якої розв`язувалися питання, пов`язані з впровадженням новітніх інноваційних технологій навчання здоров`ю в школі (8 засідань, керівник Сизова В.М.; див. довідку щодо підсумків роботи).

Незважаючи на те, що в 2012/2013 навчальному році в закладі молоді спеціалісти не працювали, робота «Школи молодого вчителя» продовжила проходити в цікавій творчій обстановці (9 занять) для малодосвідчених педагогів, які мають стаж до 3-х років: організовувалися лекції, бесіди, семінари з метою подальшого ознайомлення малодосвідчених учителів з системою планування роботи, з навчальними програмами з окремого предмета, шкільною документацією; опрацювання нових інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у поточному навчальному році, складання календарно-таматичного плану з урахуванням особливостей класу, а також про урок як основну форму організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, про сучасні підходи до планування й проведення уроку та основні вимоги до уроку як клітини навчального процесу.

За традицією школи в рамках реалізації науково-методичної теми, над якою працює вчительський колектив, в жовтні – січні 2012/2013 навчального року відбулася методична виставка. Кожен учитель підготував і оформив певні матеріали (друковані роботи, доповідь, реферат, наочність, розробки уроків, літературу, учнівські роботи тощо). Були підведені підсумки конкурсу на кращу методичну розробку. Такими стали роботи вчителів: Зайцевої Л.А., Кушнір І.В., Сизової В.М., Чут Н.В., одну з яких пізніше було відзначено Дипломом ІІІ ступеня на щорічній обласній виставці – ярмарку педагогічних ідей та технологій :

«Сучасний урок фізичної культури як основа формування ключових компетентностей школярів» (учитель фізичної культури – Зайцева Л.А.);

«Організація превентивного виховання в навчальному закладі» (учитель основ здоров’я – Кушнір І.В.);

«Формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови та літератури через розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності вчителя» (учитель української мови та літератури – Сизова В.М.);

«Формування інформаційно-комунікативної компетентності учнів у процесі впровадження ІКТ на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін» (учитель історії, правознавства – Чут Н.В.), Диплом ІІІ ступеня.

Керуючись тим, що створення чіткої, керованої, гнучкої системи вивчення й впровадження найновіших досягнень науки та педагогічної практики в навчально – виховний процес є одним із найголовніших завдань методичних кабінетів (центрів), наші вчителі спрямовують свою роботу на інтенсивне впровадження нових прогресивних педагогічних ідей, технологій навчання й виховання, досягнень сучасної педагогіки, а також самі діляться власним досвідом через систему семінарів різних рівнів (див. додаток 1).

У 2012/2013 навчальному році на базі школи було проведено такі семінари:

шкільні:

для ШМО вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу – «Інтерактивні вправи на уроках англійської мови» – Антипова В.П. (учитель англійської мови), листопад 2012 року;

для ШМО вчителів початкових класів – «Система навчально-виховної роботи початкової школи на основі впровадження елементів здоров’язбережних технологій» - Лук’янченко О.М. (учитель початкових класів), грудень 2012 року;

районні:

для вчителів історії – «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії та правознавства» - Чут Н.В., листопад 2012 року;

для вчителів української мови та літератури – «Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках української мови та літератури шляхом запровадження інтерактивного навчання» - Сизова В.М., січень 2013 року;

для заступників директорів з виховної роботи – «Мистецтво шкільного самоврядування» - Цукіло Л.А., листопад 2012 року.

Слід відмітити й роботу вчителів школи, які плідно працювали з обдарованими учнями. Так, призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін підготували: Сизова В.М. (українська мова та література), Волобуєва І.П. (російська мова та література), Кондратюк Е.Д. (російська мова та література), Чут Н.В. (історія, правознавство), Сімоненко Н.М. (математика), Радченко А.М. (економіка), Кушнір І.В. (психологія та педагогіка), Варвашевич С.І. (початкова школа).

Протягом останніх шести років навчальний заклад продовжував бути базовим для проходження педагогічної практики для студентів 3-5 курсів ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (природничий факультет) з біології та основ здоров’я.

З метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту й відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 49) пройшла атестація педагогічних працівників (атестовано 4 вчителів: Чут Н.В., Сизову В.М., Лук’янченко О.М., Антипову В.П.).

Протягом року підвищення кваліфікації вчителів школи, їх педагогічної майстерності відбувалось як шляхом самоосвіти, так і на курсах підвищення кваліфікації вчителів при КВНЗ «ХАНО». Так, курси закінчили вчителі: Шуба Р.Т., Лангова М.І., Антипова В.П., Майорова С.М., Лук’янченко О.М., Волобуєва І.П., Кушнір І.В.

Згідно з договором, укладеним між школою та Національним фармацевтичним університетом, учитель хімії та екології Маро А.М. з учнями 10-11-х класів брала участь у лекціях, практичних заняттях з хімії, які проводилися викладачами вищого закладу.

Систематично впроваджуючи й пропагуючи в своїй роботі здоровий спосіб життя, традиційними щорічно в школі стали тижні здоров`я. Саме вони як результат активізують творчі здібності вчителів і учнів, допомагаючи розвивати нестандартну особистість. Так у межах тижня відбулося засідання опорної Школи здоров`я; подання нового матеріалу відбувалося через інтеграцію теми: „Здоров`я” в навчальну тему кожного предмета на уроці; пройшли вікторини, тренінги, конкурси рекламних проектів, малюнків, газет, лекції, зустрічі; у шкільному ресурсному центрі можна було подивитися презентації та фільми про здоров`я.

Таким чином, ми можемо зазначити, що є ще багато питань, над якими необхідно працювати. Перш за все - підвищення результативності роботи школи:

1. Підвищення якості навчання і рівня навчальних досягнень учнів, для чого треба:

формувати в учнів внутрішню мотивацію до навчання;

забезпечити створення ситуації успіху для кожного учня на основі індивідуального підходу;

залучати учнів до самостійного здобуття знань, розвитку пізнавальної активності;

вдосконалювати роботу щодо підготовки випускників до ДПА та ЗНО.

2. Підвищення продуктивної діяльності вчителя на уроці:

створювати всі умови для розвитку творчого потенціалу дитини;

застосовувати інноваційні технології з використанням комп’ютерних програм, для чого підвищувати інформаційно-комп’ютерну грамотність кожного педагога;

вчити школярів використовувати такі способи роботи, які сприяють більш успішному оволодінню навчальним матеріалом.

3.Підвищення результативності участі учнів в олімпіадах, предметних турнірах, конкурсах різних рівнів:

проводити систематичну роботу з обдарованими та здібними учнями щодо підготовки їх до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах;

здійснювати діагностичну роботу , поповнювати банк даних обдарованих та здібних дітей;

розвивати індивідуальні здібності й таланти учнів;

забезпечувати здібних учнів завданнями творчого характеру;

забезпечити якісну роботу предметних гуртків, факультативів тощо

4.Підвищення творчої активності педагогів:

активізувати роботу педагогічного колективу щодо створення авторських програм, друкування власних методичних розробок;

активізувати участь в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей, фахових конкурсах тощо;

спрямувати роботу кожного вчителя на досягнення результатів на рівні міста, області;вдосконалювати систему самоосвітньої роботи вчителя;

проводити моніторингові дослідження педагогічної діяльності вчителів з метою подальшої індивідуальної корекції;

підвищити творчу ініціативу шкільних методичних об’єднань.Рівень навчальних досягнень учнів є одним з головних показників ефективності роботи педагогічного колективу.

З метою перевірки рівня підготовленості та знань учнів із базових дисциплін у кінці навчальних семестрів проводиться моніторинг освітньої діяльності вчителів, аналізується рівень навчальних досягнень учнів. Один раз на семестр аналізується успішність та якість знань учнів.

У 2012/2013 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити й творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою упередження неуспішності та корекційної діяльності.

За підсумками 2012/2013 навчального року з 292 учнів 1-11-х класів:


 • 31 учень 1-го класу - оцінені вербально;

 • 261 учень 2-11-х класів - атестовані;

 • 237 учнів - переведені до наступного класу;

 • 25 учнів – нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

 • 4 учні – нагороджено Похвальними грамотами «За високі досягнення у вивченні окремих предметів»;

 • 33 учні випущено з 9-А класу, 4 із них (Горбенко Є., Жупинська В., Корнієвська А., Краснікова Е.) отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 • 21 учень випущений із 11- А класу, 3 із них (Ребрунова А., Ткаченко Є., Щоткіна В.) отримали золоті медалі;

 • 1 учень випущений з 11-го класу екстерно (Панасенко А.)

Отримано:

 • свідоцтв звичайного зразка – 29;

 • свідоцтв з відзнакою – 4;

 • атестатів звичайного зразка – 18 (+1 екстерно);

 • золоті медалі – 3.

Звільнених від ДПА в 9-А класі – 1 учень (Іванов Я.), в 11-А класі – 0 учнів.

За підсумками 2012/2013 навчального року загальні результати навчальних досягнень учнів школи І ступеня становлять:
Клас

Кіль-кість учнів

П.І.Б.

учителя

Високий та

достатній рівень

Середній рівень

Претенденти

на нагородження Похвальними листами

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

2-А

28

Лук’янченко О.М.

17

61%

11

39%

2

7%

3-А

23

Меркулова Н.М.

14

61%

9

39%

3

13%

4-А

35

Варвашевич С.І.

24

70%

11

30%

9

26%

Всього:

86 учнів

55

64%

31

36%

14

15%

За підсумками поточного року учні 5-11-х класів (ІІ-ІІІ ступені) мають належний рівень навчальних досягнень, що відповідає вимогам навчальних програм із базових дисциплін:
Клас

Кількість учнів

П.І.Б. класного керівника

Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

кількість

%

кількість

%

кількість

%

5-А

27

Сизова В.М.

2

7%

10

37%

15

56%

6-А

25

Кондратюк Е.Д.

3

12%

8

32%

14

56%

7-А

30

Антипова В.П.

2

7%

8

27%

20

66%

8-А

28

Воронкіна А.В.

3

11%

9

32%

16

57%

9-А

33

Чут Н.В.

4

12%

8

24%

21

64%

10-А

11

Лангова М.І.

1

10%

4

36%

6

54%

11-А

21

Майорова С.М.

3

14%

5

24%

13

62%

11 (екст.)

1

-

1

100%

0

0

0

0

Всього:

175

(+ 1екстерн) учнів

18

(+1 екстерн)

10%

52

30%

105

59%

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка