Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 Харківської міської ради Харківської області шуби раїси трохимівни про роботу в 2012-2013 навчальному році
Сторінка3/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4

Зведена таблиця успішності учнів 2-4-х класів


Класи

К-ть дітей

Н/а

Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Низький

рівень

Якість знань (високий + достатній)

Рівень успішності (без низького)

2-А

28

0

2

15

11

0

61%

100%

3-А

23

0

3

11

9

0

61%

100%

4-А

35

0

9

15

11

0

70%

100%

Усього

86

0

14

41

31

0

64%

100%


Зведена таблиця успішності учнів 5-11-х класів


Класи

Кількість дітей

н/а

Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Низький

рівень

Якість знань

(високий + достатній)

Рівень успішності

(без низького)

5-А

27

0

2

10

15

0

44%

100%

6-А

25

0

3

8

14

0

44%

100%

7-А

30

0

2

10

18

0

33%

100%

8-А

28

0

3

9

16

0

43%

100%

9-А

33

0

4

8

21

0

36%

100%

Всього

5-9 класів

143

0

14

45

84

0

41%

100%

10-А

11

0

1

4

6

0

32%

100%

11-А

21

0

3

5

13

0

38%

100%

11 (екст)

1

0

1

0

0

0

100%

100%

Всього

10-11 класів

32 (+1 екст)

0

4 (+1 екст)

9

19

0

42%

100%

Всього

175 (+1 екст)

0

18 (+1 екст)

54

103

0

41%

100%

За підсумками навчального року із 261 атестованого учня 2-11-х класів закладу закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях – 125 учнів, що складає 48% від загальної кількості; на середньому – 136 учнів, або 52% (на 2-3% кращі показники, ніж у минулому році).

За наслідками аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів 5-11-х класів найвищий рівень успішності показали учні таких класів: 5-А, 6-А - 44% (якість знань), 8-А - 43% (якість знань), 11-А - 38% (якість знань).

Значно нижчі результати успішності мають учнівські колективи 7-А класу – 33 % (якість знань), 9-А - 36% (якість знань), 10-А – 32% (якість знань).

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2012/2013 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень учнів з базових предметів, рівень підготовки учнів до ДПА, проведено анкетування учнів, батьків, обговорено питання профілізації на нарадах.

Внаслідок проведеного аналізу, слід зазначити, що учні даних класів мають інтерес до вивчення української мови, історії, математики, біології, хімії, що було враховано при складанні навчального плану, розподілі годин варіативної складової: спецкурсів, курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.Виховна робота

Протягом 2012/2013 навчального року виховна робота в школі була спрямована на вирішення теми «Перебудова виховної роботи навчального закладу в межах Школи здоров’я»

Методи й форми виховання відповідали поставленим завданням.

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків, проводилися заходи:

1. З метою формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного міста, України; виховання почуття єдності власної долі з долею Батьківщини.

2. З метою формування основ національних та загальнолюдських цінностей, умінь та навичок підтримки й збереження міжособистісної злагоди, моральних якостей, розуміння особистих, родинних, громадянських цінностей, засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

3. З метою формування в учнів поняття єдності з природою, відповідальності за стан її збереження, заручення школярів до громадської діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища, знань про сучасні проблеми екології, розуміння кожним учнем найголовнішої проблеми людства – проблеми виживання, яке стосується не тільки людей, а й кожної істоти на Землі.

4. З метою формування вмінь відчувати та розуміти художні образи, розвивати художньо-естетичний смак, культуру мислення та поведінки, навички виконувати творчі завдання, потребу в спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності

5. З метою формування поняття та уявлення про важливість праці в житті людини, уявлення про типи професій, вміння і навички самообслуговуючої праці, поваги до людини праці, почуття відповідальності, вимогливості до себе, дисциплінованості, старанності, наполегливості, потреби до праці та поняття професійного самовизначення.

6. З метою формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість, вміння уникати негативного впливу шкідливих звичок, визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій та конструктивно впливати на них, коректувати та регулювати власну поведінку.

Учні школи брали участь у районних та міських, обласних конкурсах.

Учнівське самоврядування

Протягом семи останніх років у закладі діє шкільна організація учнівського самоврядування «КОМ.ЮА» (Корпорация опытных, мыслящих, юных оптимистов), яка працює за статутом, затвердженим педагогічною радою школи.

Лідерами «КОМ.ЮА» Ребруновою А., Щоткіною В., Слюсаренко Д. розробляється план діяльності на поточний рік; на кінець року складається аналітичний звіт роботи. Засідання центрів шкільного самоврядування проводяться двічі на місяць.

Шкільна учнівська організація співпрацює з батьківським комітетом (проводяться сумісні засідання, де вирішуються питання, пов’язані з навчально- виховним процесом). Також лідери учнівського самоврядування запрошуються на засідання педагогічних та оперативних рад (щодо попередження правопорушень).

На шкільному сайті є сторінка учнівського самоврядування, де діти розповідають про участь у цікавих заходах різних рівнів.

Проведена певна робота з дітьми пільгового контингенту: сім’ї відвідані вдома, обстежені психологом; матеріальну допомогу з фонду всеобучу одержали діти, позбавлені батьківського піклування.

Протягом навчального року учнів школи, які б стояли на обліку в кримінальній міліції, не було.

Постійно ведеться методично-наукова робота щодо підвищення професійного рівня класних керівників, ознайомлення їх з останніми досягненнями педагогічної науки

Протягом 2012/2013 навчального року дієво було організовано роботу з батьками:

1 раз на семестр проходили загальношкільні батьківські збори із залученням фахівців: психолога, нарколога, працівників РВВС;

4 рази на рік проходили засідання батьківського університету педагогічних знань «Родина»;

4 рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори;

традиційно разом із батьками проводяться Дні здоров’я;

до кожного загальношкільного заходу учні готують концертну програму для батьків та гостей.Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

Згідно з річним планом роботи в 2012/2013 навчальному році педагогічним колективом школи проводилась робота щодо попередження травматизму та загибелі дітей і підлітків.

Питання щодо збереження життя і здоров’я учнів постійно заслуховувалися на:

нарадах при директорі; засіданнях педагогічної ради закладу; шкільному методичному об’єднанні вчителів природничо-математичного циклу та класних керівників; батьківських зборах.

У належні терміни вчителі школи пройшли інструктаж, склали іспити з охорони праці при районному управлінні освіти, отримали відповідні свідоцтва. Адміністрація закладу постійно контролювала проведення на уроках інструктажів учнів під розпис у журналах техніки безпеки в кабінетах хімії, фізики, інформатики, в спортивній залі; комплекс бесід із попередження дитячого травматизму в побуті, про що зроблено відповідні записи в класних журналах. Організовано чергування педагогічних працівників на перервах, розроблено інструкції для чергових учителів та учнів.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №616 у школі ведеться документація з питань дитячого травматизму.

З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, робилися записи в зошитах із запобігання дитячого травматизму та записи в класних журналах. З пам’ятками на канікули ознайомлювалися батьки учнів.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки під час трудової підготовки при проведенні позакласних заходів.

У кабінетах з підвищеною небезпечністю розроблено й вивішено на видному місці інструкції з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, завірені директором школи. Вчителі-предметники вели журнали обліку інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями.

Класними керівниками, вчителями початкових класів, вихователями ГПД проводяться бесіди по попередженню дитячого травматизму на воді, при користуванні ліфтами, опалювальними приладами, при зустрічі з незнайомцями, побутового травматизму. Велика увага приділяється також попередженню отруєнь дикоростучими рослинами, хімічними та токсичними речовинами побутової хімії, про що є відповідні записи в класних журналах.

До відома учнів доводиться інформація про випадки травмування в межах школи, району, міста, області. У зв’язку з цим проводяться додаткові бесіди в класах із обговоренням кожної окремої ситуації.

Адміністрація школи здійснювала якісну управлінську діяльність щодо превентивного виховання учнів, формування основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. Працюючи в рамках Школи сприяння здоров’ю, в закладі велася плідна робота з даного питання.

Класні кімнати оформлено з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог: з дотриманням кольорової гами, з обов’язковим лівобічним освітленням, що позитивно впливає на стан здоров’я учнів; велика кількість кімнатних рослин у кабінетах та рекреаціях школи також спрямована на створення комфортних умов для навчання.

Навчальне навантаження та методи викладання співвідносяться з віковими та індивідуальними особливостями учнів.

З метою засвоєння учнями знань, умінь, переконань, які необхідні кожній людині для збереження життя і здоров’я, вівся комплекс виховних заходів з правил безпечної поведінки.

Записи про проведення бесід робилися в класних журналах.

При проведенні бесід з попередження дитячого травматизму та оформлення сторінок класного журналу класні керівники використовували тематику бесід та терміни їх проведення, запропоновані КВНЗ «ХАНО».

Два рази на семестр проводилися профілактичні бесіди шкільної медсестри, лікаря–нарколога з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про заборону тютюнопаління на території школи та вплив тютюну на організм людини.

Протягом 2012/2013 навчального року випадків дитячого травматизму в школі не зафіксовано. Це свідчить про якісну превентивну роботу педагогічного колективу з учнями та батьками щодо запобігання травматизму, формування основ здорового способу життя.
Правове виховання

Правове виховання учнів здійснювалося на уроках правознавства в 9-10-х класах та виховних годинах класними керівниками 1-11-х класів.

Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх районного управління юстиції, прокуратурою, наркокабінетом і адміністрацією школи було складено комплексні заходи щодо запобігання злочинних проявів в учнівському середовищі.

Питання стану роботи закладу освіти з профілактики та попередження правопорушень і злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педагогічній раді закладу, нарадах при директорі, заступнику директора з виховної роботи.

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи протягом навчального року в школі працювали гуртки (9 - на громадських засадах та 1 - позабюджетний), серед яких «Закон і ми», а також для батьків університет правових знань.

У школі створено й функціонувала оперативна група з профілактики правопорушень, яка координувала всю роботу з правового виховання учнів.

Станом на 01.07.2013 на обліку в кримінальній міліції в справах дітей учнів школи немає.

З учнями, які на початку навчального року були поставлені на внутрішкільний облік (2 учні), проводилася певна робота. «Важким» учням приділялася особлива увага. Класний керівник (наставник) періодично звітував педагогічному колективу про стан справ таких учнів, вів щоденник спостережень. У школі постійно працювала оперативна група профілактики, яка скликалася в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць, на засіданнях якої здійснювалася профілактична робота з попередження правопорушень. На засідання оперативної групи профілактики запрошувалися працівники правоохоронних органів, які зі свого боку допомагали в роботі з такими учнями.

Активно велася робота педагогічного колективу щодо залучення учнів, схильних до протиправних дій, до занять у гуртках і секціях, а також у клубах за місцем проживання.

Соціально - психологічна служба проводила консультативну роботу з учнями девіантної поведінки та разом з класним керівником відвідувала таких дітей вдома.

У навчальному закладі було проведено акцію до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Знати, щоб жити». Школярі також брали участь в акції «Молодь проти СНІДу» разом із студентами Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Аналіз профілактичної роботи свідчить про підвищення ефективності роботи щодо запобігання поширення ВІЛ - інфекції/СНІДу. За підсумками анкетування 98% учнів мають уявлення про небезпечність СНІДу, зараження й способи передачі ВІЛ-інфекції.


Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів

Ураховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально – психологічної служби в 2012/2013 навчальному році, соціальний педагог (практичний психолог - вакансія) проводив профілактичну, просвітницьку, консультативну роботу. Особлива увага приділялася дітям під час входження в нові періоди життя.

Дітям, у яких виникали труднощі в процесі соціалізації й адаптації, надавалася консультаційна допомога, проводилися заняття з урахуванням особистих відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагали оволодіти необхідними поведінковими формами, що сприяло кращому входженню в нові умови.

Постійно проводилася робота з батьками (бесіди, лекторії).

Протягом навчального року проводилася діагностична робота з вивчення впливу негативних факторів навчального середовища і визначення здоров’ятворчих шляхів корекції.

Передбачалися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини: • залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;

 • рейд – огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;

 • тижні й місячники з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;

 • зустрічі з лікарями – спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;

 • проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол, спортивні естафети);

 • проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;

 • випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час

проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя.

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально – виховного процесу.


Профілактичне медичне обстеження

Протягом навчального року було проведено поглиблений медичний огляд учнів школи, під час якого з’ясувалося:

кількість дітей, які підлягали огляду – 293;

кількість дітей, яких оглянуто – 293 (100 %);

кількість дітей, яких не оглянуто – 0 (0%);

практично здоровими виявлено – 235 (80%);

на диспансерному обліку перебувають – 58 (19%);

розподіл дітей по групах для занять фізкультурою:

- основна – 126 (43%);

- підготовча – 150 (52%);

- спеціальна – 16 (5%);

- звільнені від занять фізкультурою – 1 (0,3%).

Медичний огляд виявив найпоширеніші захворювання:


  1. хвороби серця та кровообігу – 25 (9%);

  2. хвороби органів травлення – 14 (5%);

  3. хвороби зору – 64 (22%);

  4. хвороби кістково – м’язової системи – 48 (16%);

  5. хвороби ендокринної системи – 4 (1,4%);

  6. хвороби ЛОР органів – 13 (4%);

  7. хвороби нервової системи – 35 (12%);

  8. хвороби сечовивідної системи – 14 (5%);

  9. хвороби органів дихання – 2 (0,6%).

Усього з захворюваннями виявлено 219 учнів, що становить 74%.

Загальна кількість школярів, яким було зроблено щеплення проти туберкульозу станом на 01.07.2013 року, становить 200 учнів; інші - заплановані на вересень 2013 року.

Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної медичної допомоги.

Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було.

Усі учні за графіком, без відмов, пройшли вікові обстеження, щеплення, здали аналізи.

Найбільша денна захворюваність учнів у зимовий період становила в середньому 5 учнів по класу, найменша – в середньому 1 учень по класу.

Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

Охоплення учнів харчуванням

У минулому навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків:

кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням – 262 осіб (1-4- х класів - 117 осіб, що становило 100%; 5-11-х класів – 145 осіб). У порівнянні з минулим навчальним роком відсоток охоплення школярів гарячим харчуванням збільшився на 0,3% (у 2011/2012 – 82,6%; у 2012/2013 – 82,9%);

кількість учнів-пільговиків – 11 осіб (1-4-х класів – 2 особи; 5-11-х класів-9 осіб, що становить 100% по навчальному закладу в цілому);

кількість учнів, охоплених буфетною продукцією – 96 осіб (1-4-х класів – 45 осіб; 5-11- х класів – 51 особа, що становить 33,2%, від учнів, які охоплені харчуванням);

у групі продовженого дня за кошти батьків із 60 учнів харчувалося 56, що становить 93,3%. У порівнянні з минулим навчальним роком відсоток охоплення школярів гарячим харчуванням у ГПД залишився на попередньому рівні (у 2011/2012 – 93,3%; у 2012/2013 – 93,3%);

дієтичним харчуванням на підставі даних шкільного лікаря було забезпечено 11 учнів.

Для учнів 1-4-х класів надавалося безкоштовне харчування на суму 4,50 грн., ГПД – 7,00-8,00 грн., пільгового контингенту – на 5,50 грн.

Усіх батьків було проінформовано про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів.

Учнів школи забезпечено питною водою гарантованої якості. У класах використовується альтернативна вода: питна вода «Ордана» в пляшках по 19 літрів (завозиться кожного тижня за кошти батьків).

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу силами кухаря та медичної сестри.

Постійно опрацьовувалася та надавалася інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню силами кухаря, медичних працівників на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку та залучення дітей до харчування в школі гарячою їжею.

Отже, щодо підвищення якості харчування учнів у порівнянні з минулим роком було зроблено: • розширено асортимент страв, буфетної продукції;

 • С-вітамінізація третіх страв (під наглядом медичної сестри Кушнерової В.А.) протягом навчального року;

 • створено необхідні матеріально-технічні умови для організації харчування, оновлено технологічне обладнання:

 • замінено вікна;

 • косметичний ремонт приміщення:

 • ремонт бойлера;

 • придбання нового посуду, ножів, розділочних дошок;

 • придбання дозаторів для мила.

Але проблеми щодо оснащення їдальні залишаються. Хотілося б замінити меблі.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка