Звіт про науково-дослідну роботу стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції
Сторінка1/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


УДК [616-005+612.017.1]; 616-001.28-053.2-085;546.47

КП


№ держреєстрації 0109U008514

Інв. №

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542)39-23-88e-mail: info@sci.sumdu.edu.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової

роботи, д.ф.-м.н., проф.

______________А.М. ЧорноусЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУСтан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ВЕГЕТАТИВНО-СУДИННІ ДИСФУНКЦІЇ

(проміжний)

Начальник НДЧ,

к.ф.-м.н., снс Д.І.  Курбатов


Керівник НДР,

д.мед.н., професор О.І. Сміян

2014
Рукопис закінчено 20 грудня 2014 року
Результати цієї роботи розглянуто науковою радою СумДУ

протокол від 2014.10.23 № 3Список авторів

Керівник роботи НДР


Д. мед. н., професор ____________ О. І. Сміян

20.12.14 р. (Вступ, Розділи 1, 2, 3,

Аналіз і узагальнення результатів дослідження

Висновки)


Д. мед. н., професор ____________ С. В. Попов

20.12.14 р. (Аналіз і узагальнення

результатів дослідження

Висновки)


к. мед. н., доцент ____________ О. К. Романюк

20.12.14 р. (Розділи 1, 3, 4,

Висновки,

Практичні рекомендації)


к. мед. н., доцент ____________ Т. П. Бинда

20.12.14 р. (Розділ 3)


к. мед. н., доцент ____________ П. І. Січненко

20.12.14 р. (Розділ 4)


к. мед. н., асистент ____________ В. А. Горбась

20.12.14 р (Розділ 1)


к. мед. н., асистент ____________ О. Г. Васильєва

20.12.14 р. (Розділ 2)


к. мед. н., асистент ____________ Ю. А. Мозгова

20.12.14 р. (Розділ 1)


РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 71 с., 3 рис., 11 табл., 162 джерела.

Об`єкт дослідження - вегетативно-судинні дисфункції у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та дітей без додаткових факторів ризику.

Мета роботи - підвищення ефективності лікування нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, хворих на вегетативно-судинну дисфункцію, на основі поглибленого вивчення патогенетичної ролі вмісту мікроелементів, цитокінів, стану клітинної та гуморальної ланок імунної системи.

Метод дослідження – статистичний аналіз результатів клінічних, інструментальних (для вивчення стану вегетативного гомеостазу, церебральної гемодинаміки, серцевої діяльності), психодіагностичні дослідження (методика «Самопочуття, активність, настрій», «Шкала самооцінки Спілбергера», «Торонтська шкала алекситимії»).

Спираючись на проведені дослідження психологічного статусу дітей з ВСД, в тому числі із групи радіаційного ризику, можна припустити, що виявлені особливості (перш за все, підвищені рівні алекситимії, особистої та ситуативної тривожності) є факторами, що підтримують та стимулюють вегетативний дисбаланс, сприяючи пролонгації клінічних проявів соматичного страждання, а отже трансформації функціональних транзиторних розладів в органічні патологічні зміни. Результати НДР впроваджені в практичну роботу лікарів-педіатрів Сумської області.

Прогнозні припущення щодо розвитку об`єкта дослідження - пошук оптимальної схеми лікування нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, хворих на вегетативно-судинну дисфункцію.

нащадки ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, вегетативно-судинні дисфункції, ВЕГЕТАТИВНИЙ ГОМЕОСТАЗ, психодіагностичні дослідження, діти.

ЗМІСТ


ПЕРЕЛІК умовних позначень, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ………..............................................................................................................5

ВСТУП .........................................................................................................................7

1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1Функціональні розлади в педагогічній практиці……………………………..11

1.2 Проблема екологічно залежних захворювань на сучасному етапі……….....13 1.3 Сучасні погляди про етіологію та патогенез вегетативних дисфункцій...….15

1.4 Нейроімунологічні механізми порушень системного імунітету у дітей з психосоматичноюпатологією...................................................................................21

2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Об’єм досліджень................................................................................................29

2.2 Методи дослідження...........................................................................................29

2.3 Клінічна характеристика дітей контрольної групи..........................................31

2.4 Методи статистичної обробки............................................................................34

3 Клінічні особливості вегетативно-судинних дисфункцій………………………………………………………………….......35

4 Оцінка результатів психодіагностичного дослідження дітей, хворих на вегетативно-судинні дисфункції……………46

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ............................49

Висновки..............................................................................................................53

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………….................................................................55


Перелік умовних позначень, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

АКТГ – адренокортикотропний гормон

АТ – артеріальний тиск

АХ – ацетилхолін

БВСА – басейн внутрішньої сонної артерії

ВББ – вертебробазилярний басейн

ВВТ – вихідний вегетативний тонус

ВД – вегетативна дисфункція

ВЗД – вегетативне забезпечення діяльності

ВНС – вегетативна нервова система

ВР – вегетативна реактивність

ВСД – вегетативно-судинна дисфункція

ГАМК – γ-аміномасляна кислота

ГГАВ – гіпоталамо-гіпофізарно-адреналова вісь

ГК – глюкокортикоїди

ГМ – головний мозок

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота

ЕКГ – електрокардіографія

ІН – індекс напруження

ІН1 – індекс напруження у кліностатичному положенні

ІН2 – індекс напруження в ортостатичному положенні

ІС – імунна система

КА – катехоламіни

КІГ – кардіоінтервалографія

ЛНА на ЧАЕС – ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції

МЕ – мікроелементи

МЛРК – мигдалеподібний лімбіко-ретикулярний комплекс

НА – норадреналін

НС – нервова система

НЦД – нейроциркуляторна дисфункція

ПАПР – показник адекватності процесів регуляції

ПВС – психовегетативний синдром

ПОЛ – перекисне окислення ліпідів

ПСР – психосоматичні розлади

РЕГ – реоенцефалографія

РНК – рибонуклеїнова кислота

ФП – фагоцитарний показник

ЦК – цитокіни

ЦНС – центральна нервова система

AMo – амплітуда моди

CRF – кортикотропін-релізінг фактор

Cu – мідь

Fe – залізо

IL-1 – інтерлейкін-1

IL-2 – інтерлейкін-2

IL-4 – інтерлейкін-4

Mn – марганець

Mo – мода

Se – селен

TAS – “Торонтська шкала алекситимії”

Th1 – Т-хелпери І типу

Th2 – Т-хелпери ІІ типу

Zn – цинк

ΔХ – варіаційний розмах  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка