Звіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2015 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік: Наукова школа
Скачати 463.17 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір463.17 Kb.
  1   2   3
Звіт

про наукову роботу кафедри біохімії у 2015 році
1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік:
Наукова школа: "Біохімія і молекулярна біологія" (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.).

За звітний період наукова робота проводилася за напрямками: • механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1–го типу;

 • структурно–функціональний стан гемоглобіну за алкогольної інтоксикації та фізіологічно активних сполук;

 • молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської;

 • розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно активних речовин окремих лікарських рослин;

 • дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини.

Опубліковано 32 статті, 42 тез доповідей на конференціях і з’їздах, 1 розділ монографії (Y. Filyak, N. Finiuk, N. Mitina, A. Zaichenko, R. Stoika (2015)). Захищено дві кандидатських (Сабадашка М. В., 28 листопада 2014 р.; Чумак В. В., 10 березня 2015 р.) дисертації.


2 Держбюджетні теми:
Тема Бх–140Ф. Держбюджетна тема: "Механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1–го типу"

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

держреєстрації: 0113U003046.

Термін виконання: 01.01.2013 р. – 31.12.2015 р.

Кількість штатних співробітників – 2 особи, у т.ч. ст. н. сп. – 1, м. н. с. – 1.

Сумісники – 2 особи, у т.ч. студ. – 2.

2.1 Резюме:

Досліджено зміни структурно-функціональної організації мембран еритроцитів методом лектиніндукованої агрегації з використанням лектинів зародків пшениці (WGA), бузини чорної (SNA), акації амурської (МАА) та рицини (RCA) на фоні уведення щурам селективного інгібітора NO-синтази – агматину у нормі та за умов експериментального ЦД. Отримано базу даних показників індукованої агрегації еритроцитів, загального вмісту сіалових кислот та співвідношення вмісту сіалових кислот у складі поверхневих глікопротеїнів та гліколіпідів мембран за умов уведення щурам селективного інгібітора NO-синтази – агматину у нормі та за умов експериментального ЦД.2.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами: немає

2.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях:

Статті у виданнях, які мають імпакт–фактор: немає

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

 1. Brodyak I. V. Effect of agmatine on actin polymerization in leukocytes of streptozotocin-induced diabetic rats / I. V. Brodyak, I. I. Bila, M. Overchuk , N. O. Sybirna // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2014. – V. 8, № 3-4. – С.17-30.

Тези доповідей:

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Дзидзан О. Дія агматину на активність ензимів глутатіонової системи лейкоцитів і функціональні характеристики нейтрофільних гранулоцитів за експериментального цукрового діабету / Дзидзан О., Дацюк У., Бурда В., Сибірна Н. // Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», 20 – 23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 91 – 92

 2. Кней В. Вплив агматину на активність ензимів антиоксидантного захисту лейкоцитів та фагоцитарну активність нейтрофільних гранулоцитів за експериментального цукрового діабету / Кней В., Дацюк У., Дацюк Л., Сибірна Н.// Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», 20 – 23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 100 –101.

 3. Sabadashka M. The content of 3`-nitrotyrosine modified proteins in rats` leucocytes under experimental diabetes mellitus / M. Sabadashka, A. Fito, N. Sybirna // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, October 11-13, 2015: Abstract. – Lviv, 2015. – Р.140.

 4. Overchuk M. Agmatine administration normalizes actin polymerization levels and inhibits leukocyte apoptosisin rats with diabetes mellitus / M. Overchuk, I. Brodyak, I. Ferents, I. Bila, N. Klymyshyn, N. Sybirna // Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», 20 – 23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 84 – 85.

 5. Datsyuk U. The effect of agmatine on enzymatic antioxidant defense system and functional state of rats leukocytes under еxperimental diabetes mellitus / U. Datsyuk, V. Burda, M. Sabadashka, L. Datsyuk, O. Dzydzan // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, October 11-13, 2015: Abstract. – Lviv, 2015. – Р.108.

2.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель):

 1. Патент на корисну модель: №100403, Україна. Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень / Н. О. Сибірна, В. А. Бурда, М. Я. Люта; заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – бюл. №14, 27.07.2015.


3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів:
Тема "Молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської"

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

держреєстрації: 0113U000875.

Термін виконання: 01.01.2013 р. – 31.12.2015 р.

Кількість штатних співробітників – 2 особи, у т.ч. ст. н. сп. – 1, м. н. с. – 1.

Сумісники – 2 особи, у т.ч. студ. – 2.

Резюме:

Досліджено вплив безалкалоїдної фракції екстракту галеги лікарської (БФЕГЛ) на толерантність до глюкози, вміст інсуліну та С-пептиду у плазмі крові щурів та структурно-функціональний стан підшлункової залози. Встановлено, що застосування БФЕГЛ ефективно забезпечує компенсацію гіперглікемії при досліджуваній патології, про що свідчить нормалізація вмісту глюкози, підвищення концентрації С-пептиду та інсуліну у плазмі крові щурів, а також виявляє цитопротекторну дію на клітини підшлункової залози.Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами немає

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях:
Статті з імпакт-фактором:

 1. Лупак М. Безалкалоїдна фракція екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) попереджає оксидативний стрес в умовах експериментального цукрового діабету / М. І. Лупак, М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, О. П. Канюка, Н. І. Климишин, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Український біохімічний журнал. – 2015. – 87, №4. – С. 78–86.

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших

 1. Лупак М. Застосування біогенних поверхнево-активних речовин для стабілізації фітопрепарату на основі безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) / М. Лупак, М. Хохла, Г. Гачкова, О. Шульга, Н. Щеглова, Р. Вільданова, А. Зинь, Н. Сибірна // Біологічні Студії. – 2015. – Т. 9, №1. – С. 5–16.

Статті у фахових виданнях України:

Лупак М. Вплив безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського на систему L-аргінін / NO у лейкоцитах периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу / М. Лупак, О. Канюка, Г. Гачкова, Я. Чайка, М. Скибіцька, Н. Сибірна // Медична хімія. журн. – 2014. – Т. 16, № 3.– С. 108 – 110.Тези доповідей:

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Лупак М. NO-синтазниий шлях обміну L-аргініну у лейкоцитах щурів за умов експериментального цукрового діабету 1 типу та введення безалкалоїдної фракції екстракту Galega officinalis L. / М. Лупак, О. Канюка, Г. Гачкова, Я. Чайка, М. Скибіцька, Н. Сибірна // Міжнародна наукова конференція "Механізми функціонування фізіологічних систем", 15–17 жовтня 2015 р.: збірник тез. – Львів, 2014. – С. 60-61.

 2. Лупак М. Біохімічні зміни у лейкоцитах щурів за експериментального цукрового діабету та на фоні введення екстракту козлятника лікарського / М. Лупак, О. Канюка, Г. Гачкова, Я. Чайка, М. Скибіцька // ХІ Міжн. наук. конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 20–23 квітня 2015 р., Львів : тези. – Львів, 2015. – С. 70 – 71.

 3. Lupak M. Effect of alkaloid-free fraction from Galega officinalis L. extract on the rats leukocytes precursors proliferation and differentiation under experimental diabetes mellitus / M. Lupak, O. Gryhorchyk, G. Hachkova, Ya. Chajka, M. Skybitska, N. Sybirna // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, October 11–13, 2015, Lviv : Abstracts. – Lviv, 2015. – Р. 122.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях: немає

Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель):

Сибірна Н.О., Гачкова Г.Я, Хохла М.Р. "Спосіб одержання безалкалоїдного екстракту з козлятника лікарського з антидіабетичною дією", № 96839 від 25.02.15, заявник Львівський національний університет імені Івана Франка.

Сибірна Н., Вільданова Р., Шульга О., Щеглова Н., Карпенко О., Хохла М., Гачкова Г., Лупак М. "Спосіб отримання фітопрепарату на основі безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.)", № 101202 від 25.08.15, заявник Львівський національний університет імені Івана Франка.


Тема "Структурно–функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації"

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О., к.б.н., доц. Дудок К. П.

держреєстрації: 0113U000876.

Термін виконання: 01.01.2013 р. – 31.12.2015 р.

Кількість штатних співробітників – 2 особи, у т.ч. ст. н. сп. – 1, м. н. с. – 1.

Сумісники – 6 осіб, у т.ч. д.б.н., проф. – 1; доц. – 1; інж І кат. – 1; студ. – 3.

Резюме:

Досліджували in vitro участь гемоглобіну крові щурів в реакціях депонування NO у варіантах: ЕХАІ, за введення L-аргініну та L-NAME. Спектри поглинання HbNO свідчить про те, що нітрозування RHb еритроцитів крові щурів за ЕХАІ призводить до незначного, порівняно з контролем, гіперхромного ефекту та зсуву максимуму поглинання у смузі, характерній для ароматичних амінокислот. У варіантах досліду за введення щурам L-NAME на фоні ЕХАІ також зафіксований зсув максимуму поглинання у цій же ділянці у короткохвильову область. Алкогольна інтоксикація, L-аргінін та L-NAME впливають на швидкість переходу RHb в HbNO.Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами: немає

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях:

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Єфименко Н. В. Структурно-функціональний стан еритроцитарних мембран периферичної крові щурів за алкогольної інтоксикації на фоні введення L–аргініну та L-NAME. / Н. В. Єфименко, К. П. Дудок, Н. І. Климишин, Н. О. Сибірна // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2014. – Вип. 15, № 4. – С. 21 – 27.

Тези доповідей:

Тези доповідей на міжнародних конференціях

 1. Єфіменко Н. Вплив L-аргініну та L-NAME на вміст мембранозв’язаних сіалових кислот еритроцитів крові щурів за умов експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації / Н. Єфіменко, М. Масник, К. Дудок, Н. Сибірна // ХІ Міжн. наук. конф. студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології", 20 – 23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 72 – 73.

 2. Yefimenko N.V. Influence of L-arginine and L-NAME on the level of oxidative stress indexes in platelets under experimental chronic alcohol intoxication / N.V. Yefimenko, K.P. Dudok // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, October 11-13, 2015: Abstract. – Lviv, 2015. – P. 145.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях: немає

Праці, рекомендовані Вченою радою університету до друку: немає

Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель): немає.
Тема "Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини"

Наукові керівники: д.б.н., проф. Сибірна Н. О., к.б.н., доц. Стасик О. Г.

держреєстрації: 0112U003243.

Термін виконання: 01.01.2012 р. – 31.12.2014 р.

Виконавці: 8 осіб, у т.ч. д.б.н., проф. – 1; доц. – 2; асп. – 1; студ. – 4.

Резюме:

Гібридну послідовність SNCA-GFP під промотором РMET25 мультикопійно інтегрували в геном штаму дикого типу H. polymorpha (NCYC495). Надлишкова експресія гена α-синуклеїну (α-syn) людини порушувала ріст модельних штамів. Наші дані показали, що обмеження поживних речовин (дефіцит джерела Нітрогену) призводило до деградації α-syn в модельних штамів дріжджів, тоді як надлишок іонів Mn2+ у культуральному середовищі впливав на процеси деградації α-syn за низьких і нормальних концентрацій глюкози. Крім того, іони Mn2+ зменшували цитотоксичність α-syn в дріжджових клітинах і, навпаки, штами, що продукували α-syn були більш стійкими до впливу марганцю порівняно із штамом дикого типу. Отже, ми припускаємо, що α-syn і Мn2+ можуть взаємодіяти in vivo, і це може бути важливим у реалізації різних клітинних процесів у модельних штамів дріжджів.Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами: немає

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях:

Статті:

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших: немає

Тези доповідей:

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Denega I. O. New models of Parkinson’s disease based on the thermotolaerant yeast Hansenula polymorpha for studying the processes of human alpha-synuclein degradation / I. O. Denega , N. O. Sybirna, O. R. Romanyshyn, O. O. Snegirenko, O. V. Stasyk, O. G. Stasyk // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, 11-13 October, 2015. : Abstracts. – Lviv, 2015. – P. 49.

 2. Denega I. O. A unique glucose sensor Gcr1 of the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha can transport monosaccharides / I. O. Denega, N. O. Sybirna, O. V. Stasyk // The 6th FEMS Congress of European Microbiologists (FEMS 2015), 7-11 June, 2015. – Maastricht (the Netherlands), 2015. – (available online).

 3. Romanyshyn O. Hansenula polymorpha strains producing human α-synuclein as a model for screening of influence of differnet factors on its aggregation / O. Romanyshyn, O. Snegirenko, N. Klymyshyn, O. Stasyk // XІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", 20–23 квітня 2015 : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 395.

 4. Romanyshyn O. Manganese and human α-synuclein interaction on Parkinson’s disease yeast model / O. Romanyshyn, O. O. Snegirenko, I. O. Denega, N. I. Klymyshyn // International Conference of Young Scientists (CYS-2015) "Today’s challenges in molecular and cell biology", 21-25 September, 2015. : Abstracts. – Kyiv (Ukraine), 2015. – P. 158.

 5. Snegirenko O. Deffective in glucose transport Hansenula polymorpha mutants producing human α-synuclein as a model of Parkinson's disease pacients’ ageing neurons / O. Snegirenko, I. Denega, O. Romanyshyn, N. Klymyshyn, O. Stasyk // XІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", 20–23 квітня 2015 : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 418-419.

 6. Sybirna N. O. Modeling the process of human Alpha-Synuclein degradation in the cells of the thermotolerant yeast Hansenula polymorpha / N. O. Sybirna, I. O. Denega, O. R. Romanyshyn, O. V. Stasyk, O. G. Stasyk // 27th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, 7-12 September, 2015. : Abstracts. – Trento (Italy), 2015. – YEAST 32, S188-S189.


Тези доповідей на вітчизняних конференціях: немає

Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель): немає
4 Госпдоговірна тематика – у 2015 році не виконувалась.
5 Інші форми наукової діяльності:
Співробітники кафедри біохімії є членами:

 • редколегії наукових журналів: Український біохімічний журнал, Acta Medica Leopoliensia, Біологія тварин, Журнал агробіології і екології, Біотехнологія, Біологічні студії/Studia Biologica, Вісник Львівського університету. Серія біологічна, Лабораторна діагностика (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С., доц. Стасик О. Г.)

 • спеціалізованої вченої ради із захистів докторських дисертацій Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України (член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.)

 • спеціалізованої вченої ради із захистів кандидатських дисертацій К 035.51.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (проф. Сибірна Н. О., доц. Дацюк Л. О., член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.)

 • Вченої ради біологічного факультету (проф. Сибірна Н. О., доц. Чайка Я. П.)

 • Асоціації випускників Львівського національного університету імені Івана Франка (доц. Чайка Я. П.)

 • Член-кореспондент НАН України, професор Стойка Р. С. є почесним редактором журналу "Біологічні студії/Studia Biologica" та заступником Головного редактора журналу "Біотехнологія"

 • Доц. Стасик О. Г. є членом Видавничої ради Львівського національного університету імені Івана Франка та науковим редактором журналу "Біологічні студії/Studia Biologica"

 • Доц. Дацюк Л. О. є секретарем філіалу Українського біохімічного товариства у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Співробітники кафедри біохімії є членами:

 • журі обласної олімпіади учнів середніх навчальних закладів з біології

 • Українського біохімічного товариства

 • Українського товариства клітинної біології

 • Українського товариства клінічної лабораторної діагностики


Опонування та рецензування дисертаційних робіт:

 • Проф. Стойка Р. С. був офіційним опонентом

 • дисертаційної роботи Зарудної Маргарити Іванівни "Структурні переходи в гoмoполірибонуклеотидах та їхнє біологічне значення" на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.03 – молекулярна біологія.

 • дисертаційної роботи Авдєєва Станіслава Сергійовича "Структурні переходи в гoмoполірибонуклеотидах та їхнє біологічне значення" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.03 – молекулярна біологія.

 • дисертаційної роботи Пасічник Ганни Володимирівни "Роль надекспресії адаптерного протеїну RUK/CIN85 у розвитку молекулярних ознак пухлинних стовбурових клітин" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія


Відгуки на автореферати дисертаційних робіт:

 • Проф. Сибірна Н. О. підготувала:

 • Відгук на автореферат дисертації Дащенко Анни Валеріївни "Вірусні хвороби лікарських рослин з родин складноцвітих і губоцвітих та заходи з обмеження їх шкідливості в Лісостепу України", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

 • Відгук на автореферат дисертації Пасічник Ганни Володимирівни "Роль надекспресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у розвитку молекулярних ознак пухлинних стовбурових клітин", представленої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Карпівця Т. П. на тему: "Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності" поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Відгук рецензента на дисертаційну роботу Фоменко І. С. "Біохімічні механізми ульцерогенних ушкоджень шлунка та товстої кишки: роль системи нітрогену оксиду та гідрогену сульфіду" на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Відгук на автореферат дисертації Данілової Олени Ігорівни "Віруси та вірусні інфекції рослин томатів відкритого ґрунту в умовах Лісостепу України", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Кленіної Інни Анатоліївни на тему "Тіолдисульфідна система і білки крові при пухлинному рості та впливі кластерних сполук Ренію і Платини", представленної на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Карпівця Тараса Петровича "Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності" ", представленної на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Чумак Віри Василівни "Механізми антинеопластичної дії нових гетероциклічних сполук на основі 4-тіазолідинону", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Гордієнко Юлії Анатоліївни "Експресія та активність матрикс-деградуючих ензимівпри серцево-судинних та онкогематологічних захворюваннях", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Відгук на автореферат дисертації Cемчишин Галини Миколаївни "Молекулярні механізми адаптації дріжджів Saccharomyces cerevisiae до стресових чинників", представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Проф. Стойка Р. С. підготував:

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Поєдинок Наталії Леонідівни "Біотехнологічні основи інтенсифікації культивування їстівних і лікарських макроміцетів за допомогою світла низької інтенсивності", представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Заіченка Олександра Сергійовича "Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопероксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів", представленої на здобуття наукового ступеня доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Онопченко Олександри Вікторівни "Нормалізація ліпідного профілю та відновлення чутливості до інсуліну у тканинах інсулінорезистентних щурів за дії n-стеароїлетаноламіну", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Болібрух Христини Богданівии "Синтез, властивості та біологічна активність нових s- та n-вмісних похідних хінонів і хіноксалінів", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Геращенко Ольги Леонідівни "Протипухлинна активність рекомбінантних бета-дефенсинів людини на моделі in cellulo", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Гудзь Є.А "Протекторний ефект N-стеароїлетаноламіну за дії доксорубіцину при карциномі Льюїс у мишей", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Безпалько Людмили Юріївни "Функціональна активність адипоцитів у нормі та за умов гепатоцелюлярних порушень на тлі пренатального стресу різного ґенезу (експериментальне дослідження)", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Крупко Ольги Олександрівни "Роль пресинаптичних глутаматних рецепторів в модуляції процесів нейротрансмісії", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04. – біохімія.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Могиляк І.І. "Мутації та тканино-специфічна експресія гена SWISS CHEESE: вплив на фенотипові зміни у Drosophila melanogaster", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика.

 • Відгук на автореферат дисертаційної роботи Грицевич Назар Романович "Вивчення механізмів впливу L-триптофану та мелатоніну на слизову оболонку стравоходу за умов експериментальної гіперглікемії", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія.

Експертні висновки:

 • За наказом Міністерства освіти і науки України № 1790л від 22 вересня 2015 року проф. Сибірна Н. О. була призначена експертом для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 7.04010205 і 8.04010205 – "Біохімія" у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

 • Проф. Сибірна Н. О. рецензувала два підручники:

1. Молекулярна біологія : навч. посібн. / О. Б. Столяр. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 224 с.

2. Біологічна хімія : навч. посібн. / О. Б. Столяр. – Київ : КНТ, 2015. – 369 с. • Доц. Дацюк Л. О. підготував 5 експертних висновків дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04-біохімія:

1. Макарчук В. "Особливості розподілу нейроспецифічних білків центральної та периферичної нервової систем при експериментальному хронічному панкреатиті";

2. Чумак В. "Механізми антинеопластичної дії нових гетероциклічних сполук на основі 4-тіазлідинону";

3. Кріль І. "Біохімічні та імунологічні зміни у крові експериментальних тварин та пацієнтів за умов імунозапального артриту";

4. Лупак М. "Молекулярні механіхми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської";

5. Гопаненко О. "Пероксидні процеси та ліпідний склад плазми крові, печінки й скелетних м’язів кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції".
6 Зовнішні зв’язки:

6.1 Співпраця з науковими установами НАН України та галузевих академій наук України 1. Інститут біології клітини НАН України, м. Львів. Кафедра співпрацює з відділом сигнальних механізмів клітини, відділом регуляції проліферації та апоптозу, відділом молекулярної генетики та біотехнології, відділом аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України. На базі цього Інституту студенти кафедри біохімії проходять навчально–виробничу практику, виконують курсові та дипломні роботи. Керівник відділу регуляції проліферації та апоптозу цього інституту (проф., член-кореспондент НАНУ Стойка Р. С.) є співробітником кафедри біохімії (погодинно). Доцент кафедри біохімії Стасик О. Г. є молодшим науковим співробітником (за сумісництвом) у відділі сигнальних механізмів клітини. Аспіранти кафедри 2-го року денної форми навчання Денега І. та 3-го року денної форми навчання Чумак В. виконували експериментальну частину дисертаційної роботи на базі Інституту біології клітини НАН України.

 2. Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів. На базі цього Інституту студенти кафедри біохімії проходять навчально-виробничу практику, виконують курсові та дипломні роботи.

 3. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. З кафедрою клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького проводяться спільні наукові дослідження. Кафедра клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького також використовуються як бази для навчально-виробничої та переддипломної практики студентів кафедри біохімії.

 4. Національний університет "Львівська Політехніка". Продовжується співпраця з національним університетом "Львівська Політехніка", в рамках якої за участі проф. Стойка Р. С. виконуються спільні наукові проекти.

 5. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України та Державна Установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки" НАН України. Продовжується співпраця з Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України та Державною установою "Інститут харчової біотехнології та геноміки" НАН України.

За звітний період:

 • Доц. Чайка Я. П. проходив наукове стажування (ФПК) у відділі регуляції проліферації клітин і апоптозу в Інституті біології клітини НАН України, м. Львів


6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами

 1. Медична академія імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща). Продовжується співпраця з кафедрами біохімії та лабораторної діагностики Медичної академії імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща).

 2. Інститут експериментальної біології ім. М. Ненського Польської Академії Наук (Варшава, Польща). Продовжується співпраця з цим Інститутом. Випускники магістратури кафедри біохімії Сахарчук О., Карацай О. та Бойко С. є аспірантами цього Інституту.

 3. Інститут імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда (Вроцлав, Польща). Продовжується співпраця з відділом імунохімії цього Інституту.

 4. Університет міста Хайфа Академії наук Ізраїлю. Продовжується співпраця з Інститутом еволюції Університету міста Хайфа Академії наук Ізраїлю. В рамках цієї співпраці проф. Сибірна Н. О. брала участь у науковому семінарі, де було обговорено плани наукової роботи та виконання частини експериментальної роботи двох кандидатських дисертацій на базі Інституту еволюції університету Хайфи (співкерівник проф. Сибірна Н. О.).

 5. Відділ медичної біофізики Інституту раку Університету Торонто (Канада). Експериментальна частина дипломної роботи магістра кафедри біохімії Оверчук М. виконувалася у відділі медичної біофізики Інституту раку при Університеті Торонто (Канада) у рамках співпраці кафедри і цього відділу.

За звітний період:

  • Доц. Хохла М. Р. проходила стажування (ФПК, без відриву від навчального процесу) з 20.04.2015 по 26.04.2015 в Жешівському університеті (Відділ біотехнології та мікробіології), м. Жешів, Польща. Наказ № 1134 від 21.04.2015 р.


7 Аспірантура та докторантура

7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін­чення

Дата подачі до спеціалізованої вченої ради

Дата захисту

Тема

ДисертаціїСабадашка

Марія


Володимирівна

професор

Сибірна Н. О.2014

5 вересня

2014 р.


28

листопада

2014 р.


"Дія концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина за радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу"

Чумак

Віра


Василівна

професор

Стойка Р. С.2014

28 листопада

2014 р.


10 березня

2015 р.


"Механізми антинеопластичної дії нових гетероциклічних сполук на основі 4-тіазолідинону"


8 Студентська наукова робота:

На кафедрі біохімії функціонує студентський біохімічний клуб "Актуальні проблеми сучасної біохімії і молекулярної біології". Голова: студент V курсу (магістр) Кіцера М., Заступник: студентка ІV курсу Романишин О. Відповідальний викладач: проф. Стойка Р. С. За звітний період відбулося два засідання біохімічного клубу, присвячені актуальним проблемам сучасної біохімії і молекулярної біології. Кількість студентів у науковому гуртку – 36 осіб.

Студенти кафедри біохімії беруть активну участь у виконанні держбюджетних тем та наукових проектів (16 студентів), наукових семінарах кафедри, Інституту біології клітини НАН України, щорічних наукових студентських конференціях, засіданнях біохімічного клубу.

Експериментальна частина дипломної роботи магістра студентки V курсу денної форми навчання кафедри біохімії Оверчук М. виконувалася у відділі медичної біофізики Інституту раку при Університеті Торонто (Канада).

У роботі ХІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", брали участь студенти ІІІ курсу кафедри біохімії – Басс С., Гнилюх Н., Романишин О., ІV курсу – Білінська Х., Борбуляк М., Дзидзан О., Кармаш О., Кіцера М., Купрацевич Н., Снєгіренко О., Шпаковська І.-М., Якубовська А., V курсу – Бойко С., Кавалер Н., Устінова К., Масник М., аспіранти – Горбулінська О., Лупак М., Вітак Т., Юрків Б.

Переможцями у підсумковому конкурсі студентських наукових робіт під час роботи секції "Молекулярна та клітинна біологія" (20–23 квітня 2015 р., м. Львів) стали: студентка IІІ курсу Романишин О. (3 місце – усна доповідь) та студент ІV курсу Кіцера М. (3 місце – усна доповідь).Переможцем у підсумковому конкурсі студентських наукових робіт під час роботи секції "Біохімія" стала аспірант ІІІ року навчання Лупак М. (1 місце – усна доповідь), Вітак Т. (3 місце – усна доповідь), Горбулінська О. (3 місце – усна доповідь) .
У співавторстві зі студентами опубліковано 20 тез доповідей:

 1. Гнилюх Н. Нові підходи до продукції гетерологічних білків мутантними штамами Hansenula polymorpha з пошкодженою глюкозною катаболітною репресією / Н. Гнилюх, О. В. Стасик, O. Г. Стасик // XІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", 20-23 квітня 2015 : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 400-401.

 2. Дробіт І. Корекція концентратом природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина радіоіндукованого оксидативного стресу / І. Дробіт, М. Сабадашка, У. Дацюк, Л. Дацюк, Н. Сибірна // Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології", 20-23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 93 – 94.

 3. Кавецька І. Вплив концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина на стан системи антиоксидантного захисту нирки щурів, опромінених малими дозами іонізуючого випромінювання / І. Кавецька, М. Сабадашка, У. Дацюк, Л. Дацюк, Н. Сибірна // Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології", 20-23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 97 – 98.

 4. Sabadashka M. The content of 3`-nitrotyrosine modified proteins in rats` leucocytes under experimental diabetes mellitus / M. Sabadashka, A. Fito, N. Sybirna // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, October 11-13, 2015: Abstract. – Lviv, 2015. – Р.140.

 5. Дзидзан О. Дія агматину на активність ензимів глутатіонової системи лейкоцитів і функціональні характеристики нейтрофільних гранулоцитів за експериментального цукрового діабету / Дзидзан О., Дацюк У., Бурда В., Сибірна Н. // Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології", 20-23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 91 – 92

 6. Кузьменко В. Гіпоглікемічний ефект антоціанідинів капусти червонокачанної за умов експериментального цукрового діабету /Канюка О., Кузьменко В., Нарута Е., Буко В., Чайка Я., Сибірна Н. // ХІ Міжн. наук. конф. студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", 20–23 квітня 2015 р., Львів : Збірник тез. – Львів, 2015. – С. 103–104.

 7. Кней В. Вплив агматину на активність ензимів антиоксидантного захисту лейкоцитів та фагоцитарну активність нейтрофільних гранулоцитів за експериментального цукрового діабету / Кней В., Дацюк У., Дацюк Л., Сибірна Н.// Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології", 20-23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 100 –101.

 8. Єфіменко Н. Вплив L-аргініну та L-NAME на вміст мембранозв’язаних сіалових кислот еритроцитів крові щурів за умов експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації / Н. Єфіменко, М. Масник, К. Дудок, Н. Сибірна // ХІ Міжн. наук. конф. студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології", 20-23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 72 – 73.

 9. Хохла М. Функціональна активність поліморфноядерних лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету та введення водних екстрактів якона (Smallanthus Sonchifolius Poepp. & Endl.) / М. Хохла, О. Горбулінська, А. Якубовська Л. Міщенко, Н. Климишин, Н. Сибірна // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур" – Березоточа, 2015 – С.154-158.

 10. Якубовська А. Оцінка впливу водних екстрактів якона (Smallanthus Sonchifolius Poepp. & Endl.) на функціональну активність поліморфноядерних лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету / А. Якубовська, О. Горбулінська, М. Хохла, Л. Міщенко, Н. Климишин, Н. Сибірна // Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології", 20-23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 80 – 81.

 11. Denega I. O. New models of Parkinson’s disease based on the thermotolaerant yeast Hansenula polymorpha for studying the processes of human alpha-synuclein degradation / I. O. Denega, N. O. Sybirna, O. R. Romanyshyn, O. O. Snegirenko, O. V. Stasyk O. G., Stasyk // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, 11-13 October, 2015. : Abstracts. – Lviv, 2015. – P. 49.

 12. Denega I. O. New models of Parkinson’s disease based on the thermotolaerant yeast Hansenula polymorpha for studying the processes of human alpha-synuclein degradation / I. O. Denega , N. O. Sybirna, O. R. Romanyshyn, O. O. Snegirenko, O. V. Stasyk O. G., Stasyk // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, 11-13 October, 2015. : Abstracts. – Lviv, 2015. – P. 49.

 13. Gnyliukh N. Role of high-affinity glucose sensor Gcr1 from methylotrophic yeast Hansenula polymorpha in regulation of utilization of alternative to glucose carbon sources / N. Gnyliukh, I. O. Denega, O. V. Stasyk // International Conference of Young Scientists (CYS-2015) "Today’s challenges in molecular and cell biology", 21-25 September, 2015. : Abstracts. – Kyiv (Ukraine), 2015. – P. 157.

 14. Horbulinska A. The yaсon extract influence on morpho-functional state of immune competentive cells under the condition of diabetes mellitus / A. Horbulinska., A. Yakubovs'ka, M. Khokhla, L. Mishchenko, N. Sybirna // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, October 11-13, 2015 : Abstract. – Lviv, 2015. – P. 118.

 15. Lupak M. Effect of alkaloid-free fraction from Galega officinalis L. extract on the rats leukocytes precursors proliferation and differentiation under experimental diabetes mellitus / M. Lupak, O. Gryhorchyk, G. Hachkova, Ya. Chajka, M. Skybitska, N. Sybirna // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, October 11-13, 2015: Abstract. – Lviv, 2015

 16. Overchuk M. Agmatine administration normalizes actin polymerization levels and inhibits leukocyte apoptosisin rats with diabetes mellitus / M. Overchuk, I. Brodyak, I. Ferents, I. Bila, N. Klymyshyn, N. Sybirna // Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології", 20 – 23 квітня 2015 р. : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 84 – 85.

 17. Romanyshyn O. Hansenula polymorpha strains producing human α-synuclein as a model for screening of influence of differnet factors on its aggregation / O. Romanyshyn, O. Snegirenko, N. Klymyshyn, O. Stasyk // XІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", 20–23 квітня 2015 : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 395.

 18. Romanyshyn O. Manganese and human α-synuclein interaction on Parkinson’s disease yeast model / O. Romanyshyn, O. O. Snegirenko, I. O. Denega, N. I. Klymyshyn // International Conference of Young Scientists (CYS-2015) "Today’s challenges in molecular and cell biology", 21-25 September, 2015. : Abstracts. – Kyiv (Ukraine), 2015. – P. 158.

 19. Snegirenko O. Deffective in glucose transport Hansenula polymorpha mutants producing human α-synuclein as a model of Parkinson's disease pacients’ ageing neurons / O. Snegirenko, I. Denega, O. Romanyshyn, N. Klymyshyn, O. Stasyk // XІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", 20-23 квітня 2015 : збірник тез. – Львів, 2015. – С. 418-419.

 20. Sybirna N. O. Modeling the process of human Alpha-Synuclein degradation in the cells of the thermotolerant yeast Hansenula polymorpha / N. O. Sybirna, I. O. Denega, O. R. Romanyshyn, O. V. Stasyk, O. G. Stasyk // 27th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, 7-12 September, 2015. : Abstracts. – Trento (Italy), 2015. – YEAST 32, S188-S189.


9 Публікації:

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка