Звіт професора Бойчука Тараса Миколайовича про роботу на посаді ректора Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»
Сторінка8/8
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Виконання кошторису спеціального фонду КПКВК 2301120
за 2015 рік


Код

Назва статей витрат

Призначено

Витрачено

(касові видатки)%

2111

Заробітна плата

2 750 000,00

2 503 552,61

91,0

2120

Нарахування на зарплату

998 300,00

899 241,04

90,1

2200

Використання товарів і послуг

415 700,00

323 943,12

77,9

2210

Предмети,матеріали обладнання та інвентар

60 000,00

17 275,74

28,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

52 000,00

4 976,59

9,6

2250

Видатки на відрядження

5 000,00

2 990,79

59,8

2270

Оплата комунальних послуг, в т.ч.:

298 700,00

298 700,00

100,0

2272

Оплата водопостачання

18 400,00

18 400,00

100,0

2273

Оплата електроенергії

80 200,00

80 200,00

100,0

2274

Оплата природного газу

200 100,00

200 100,00

100,0

2720

Стипендії

3 000,00

3 000,00

100,0

2800

Інші пот. видатки

1 500,00

-

-

3110

Придбання обладнання

42 500,00

35 977,50

84,7
ВСЬОГО

4 211 000,00

3 765 714,27

89,46.22. Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим навчальним закладом зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами

Університетом щомісячно нараховуються прибутковий податок з доходів працівників, єдиний соціальний внесок та військовий збір (з 01 серпня 2014 року), які вчасно та в повному обсязі сплачуються до державного бюджету. Так, в 2015 році вищим навчальним закладом нараховано та перераховано в державний бюджет зобов’язань в загальній сумі 44 106 787,91 грн, в т.ч.:

- прибуткового податку – 11 085 726,47 грн.,

- військового збору – 1 168 115,80 грн.,

- єдиного соціального внеску – 31 852 945,64 грн.

З державного бюджету установі відшкодовані витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призивом під час мобілізаціі в сумі 185 857,30 грн, в т.ч.:

- за 2015 рік – 138 746,92 грн.

- за 2014 рік – 47 110,38 грн.

Також, у звітний період університет сплатив земельний податок в сумі 33 101,36 грн., збір за забруднення навколишнього природного середовища в сумі 3 065,48 грн. та податок на додану вартість з послуг, що надаються згідно з функціональними повноваженнями (платником якого заклад був до 01 лютого 2015 року) в обсязі 15 394,62грн.

Результатом своєчасного та повного внесення податків, зборів та платежів до бюджету в Регіональному рейтингу «Сумлінні платники податків – 2014», проведеним територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Чернівецькій області, стало отримання університетом Диплому переможця сфері права, консалтингу, наукової та технічної діяльності.


6.23. Виконання кошторису доходів і видатків вищого навчального закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги

Питома вага коштів, спрямованих на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам університету в загальній сумі видатків, складає більше 70%, коледжу – 89%. З початку 2015 року заробітна плата виплачувалась в повному розмірі в межах затвердженого фонду заробітної плати.

Фактичний фонд заробітної плати складає 14 010 тис. грн. по загальному фонду та 60 455,14 тис. грн. по спеціальному фонду Університету, коледжу 2503,6 тис.грн. Фактична середня заробітна плата науково-педагогічних працівників складає 6234,49 грн. на місяць, педагогічних працівників коледжу 3105,65 грн., середня заробітна плата працівників університету в цілому – 4940,64 грн., коледжу – 3462,73 грн. в місяць. В межах кошторисних призначень відповідно до Колективного договору виплачено премії (за сумлінне ставлення до своїх обов’язків, високі досягнення в роботі, з нагоди ювілейних дат, з нагоди професійних свят, наукові досягнення) з початку року близько 20,5 млн. грн., в тому числі за рахунок економії фонду заробітної плати.

Заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам університету та коледжу немає. Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» щомісячно проводилась індексація заробітної плати. Сума коштів виплачена на індексацію заробітної плати у 2015 році складає 3,4 млн. грн.

Всі видатки проводяться в межах фактичних надходжень, відповідно затвердженого кошторису та плану використання коштів.

За 2015 рік використано електроенергії 1485,3 тис. кВт/год. проти 1598,9 тис. кВт/год. за 2014 рік, тобто менше на 113,6 тис.кВт/год. Води використано 78,3 тис. куб. м, було 71,6 тис. куб. м., що на 6,7 тис. куб. м. більше за аналогічний період у 2014 році. Споживання газу за 2015 рік становить 452,2 тис. куб. м., проти 550,8 тис. куб. м. за аналогічний період 2014 року, що менше на 98,6 тис. куб. м.

Заборгованості по оплаті за комунальні послуги немає.


6.24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», інших відповідних законодавчих актів у БДМУ проводиться системна робота по запобіганню проявам корупції та хабарництва. З метою унеможливлення виникнення в освітньому процесі університету негативних проявів, пов'язаних з корупцією, в БДМУ контролюється дотримання антикорупційного законодавства та внутрішніх антикорупційних наказів. Завдяки проведеній роботі, на сьогоднішній день відсутні будь-які звернення з боку студентів та громадськості щодо проявів корупції у навчальному закладі.

Окрім того, протягом року, відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції систематично проводилась експертиза проектів внутрішніх розпорядчих документів актів університету щодо визначення наявності чи відсутності корупціогенних чинників.

Кожного року у БДМУ видаються антикорупційні накази ректора університету, основною метою яких є запобігання проявам зловживань і порушень під час проведення заліково-екзаменаційної сесії та навчального процесу. Дані накази видаються із врахуванням положень періодичних змін у антикорупційному законодавстві. З метою недопущення проявів зловживань і порушень під час проведення літньої та зимової заліково-екзаменаційної сесії у БДМУ були видані накази від 05.05.2015 року № 143-Адм «Про заходи щодо запобігання проявам зловживань і порушень під час проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії у 2015 році» та від 04.12.2015 року № 426-Адм «Про заходи щодо запобігання проявам зловживань і порушень під час проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії у 2015 році». В наказах також робиться окремий наголос на неухильному дотриманні Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів.

Інформація про дотримання законодавства щодо запобігання корупційним та злочинним проявам в університеті заслуховувалась на засіданнях ректорату БДМУ 09.06.2015 р. (за перше півріччя 2015 р.) та 08.12.2015 р.(за увесь 2015 р.).

У 2015 році у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» не було випадків притягнення медичних, наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.


6.25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів і видатків вищого навчального закладу

Кошторис Буковинського державного медичного університету був затверджений 20.02.2015р. в сумі 108 млн. 318,5 тис. грн., із них 27 млн. 776,7 тис. грн. по загальному фонду і 80 млн. 541,8 тис. грн. по спеціальному фонду державного бюджету з розрахунками.

Протягом року до Кошторису Університету вносились зміни:

- в зв’язку із збільшенням надходжень по спеціальному фонду на 36,2 млн. грн. – довідки № 21, 22 від 10.06.15р, № 37, 38 від 28.08.15р., № 60, 61 від 22.10.15р., № 82, 83 від 09.12.15р., № 97, 98 від 17.12.15р.;

- в зв’язку перерозподілом кошторису по спеціальному фонду – довідки №15 від 27.04.15р., №17 від 15.05.15р., №18 від 25.05.15р., №39 від 1.09.15р., №90 від 14.12.15р., №101 від 25.12.15р.;

- в зв’язку наданням додаткового фінансування по загальному фонду на заробітну плату в сумі 309,6 тис. грн., на стипендії в сумі 1764,7 тис. грн., виплата випускникам в сумі 427,2 тис. грн. – довідки №12,13,14,15 від 23.04.15р, №33, 34, 35, 36 від 25.08.15р, №40, 41, 42, 43 від 09.09.15р., 54, 55, 56, 57 від 07.10.15р., №64, 65, 66, 67 від 10.11.15р. №76, 77, 78, 79 від 20.11.15р., №93, 94, 95, 96 від 16.12.15р.;

- в зв’язку нестачею коштів на стипендію та соціальні виплати студентам-сиротам було проведено перерозподіл коштів – знято з заробітної плати – 497,7 тис. грн., з нарахувань на оплату праці – 1441,7 тис. грн., з оплати комунальних послуг – 32,6 тис. грн., добавлено на виплати сиротам + 99 тис. грн., на стипендію +1880,1 тис. грн.. Зміни проведені по загальному фонду – довідки №2, 3 від 24.02.15р., №8, 9 від 20.03.15р., №46, 47 від 21.09.15р., №48, 49 від 28.09.15р., №58, 59 від 21.10.15р., №74, 75 від 19.11.15р., №80, 81 від 24.11.15р.

Планові призначення на кінець року по загальному фонду кошторису університету на 2015 рік складають 30 млн. 278,2 тис. грн., що на 1 млн. 783,7 тис. грн. більше ніж у 2014 році. Профінансовано 100% коштів передбачених помісячним планом асигнувань на 2015 рік.

Загальний запланований обсяг власних надходжень у 2015 році по спеціальному фонду складає 116 млн. 774,6 тис.грн., із них:


  • плата за навчання – 107 млн. 656,3 тис. грн. (92,2% надходжень),

  • плата за гуртожитки – 8 млн. 969,5 тис. грн. (7,7% надходжень),

  • плата за оренду майна – 148,8 тис. грн. (0,1% надходжень).

За 2015 р. надійшло 144 млн. 852,0 тис. грн., що складає 124,0% від запланованого на 2015 рік, із них:

- плата за навчання – 134 млн. 898,9 тис. грн. (125,3% від плану);

- плата за гуртожитки – 9 млн. 619,8 тис. грн. (107,3% від плану);

- плата за оренду – 331,4 тис.грн (222,7% від плану).

- надходження від реалізації – 1,9 тис. грн.

Враховуючи залишок коштів, який склався станом на 01.01.2016р. (68 млн. 619,8 тис.грн.), план по надходженнях за 2015 рік виконано.

Загальний запланований обсяг власних надходжень по Коледжу БДМУ складає 4 млн. 211,0 тис. грн. від плати за навчання.

За 2015р. надійшло 3562,5 тис. грн. (84,6%).

Враховуючи залишок коштів, який склався станом на 01.01.2016р. (2 млн. 144,4 тис.грн.), план по надходженнях за 2015 рік виконано.
6.26. Подання засновникові щороку, а також на його вимогу звіту про результати виконання умов контракту та дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, стандартів вищої освіти

Щорічно подаю до Міністерства охорони здоров’я України звіт за результатами діяльності, передбачених контрактом. Відповідно до наказу листа Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.2015 № 14-Адм звітував про виконання умов контракту 19 травня 2015 року перед комісією Міністерства охорони здоров’я України.6.27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору

Щорічно звітую перед конференцією трудового колективу університету про результати своєї діяльності на займаній посаді. Звіт про проведену роботу заслухано на конференції трудового колективу університету (протокол конференції трудового колективу університету № 1 від 27.08.2015 р.). Колективом позитивно оцінена діяльність ректора та одноголосно схвалено звіт.6.28. Розвиток студентського спорту

Роботу з організації студентського спорту у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» здійснюється викладачами курсу фізичного виховання кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини спільно зі спортивним клубом університету «Медик». Головною метою роботи є залучення студентів до систематичних занять фізичною культурою та спортом, проведення різноманітних змагань серед курсів і факультетів, роботу спортивних команд, секцій, груп здоров‘я, підготовку команд Буковинського державного медичного університету до змагань, пропаганду здорового способу життя.

Всі заходи щодо спортивної роботи здійснювалася згідно затвердженого плану роботи та плану-календаря змагань, які були складені на основі планів роботи БДМУ, Чернівецького обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України згідно вимог діючих нормативно-правових документів.

Для належної організації та проведення тренувального процесу БДМУ має належну спортивну базу. Спортивний комплекс БДМУ складається з 9 спортивних залів: 2 зали площею понад 270 м2, 2 тренажерних зали, зал боротьби та зали для занять фітнесом. У літній період студенти мають можливість тренуватися на спортивній базі спортивно-оздоровчого табору БДМУ у с. Репужинці, де є футбольне поле, волейбольний та баскетбольний майданчик, басейн.

Таблиця 17

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи

Наявність

Кількість студентів /
% від загального контингенту


14-15 н.р

15-16 н.р.

11

Спортивного клубу, зареєстрованого в установленому порядку або затвердженого наказом керівника ВНЗ

1

1

22

Видів спорту, які культивуються в спортивному клубі

17

17

43

Студентів, що займаються у спортивних секціях (збірних командах) та фізкультурно-оздоровчих групах (у % відношенні до загального контингенту денної форми навчання)

350 – 6,9%

493* – 9%

54

Студенти, які були охоплені різними формами фізкультурно-оздоровчої роботи у спортивно-оздоровчих таборах(у % відношенні до загального контингенту денної форми навчання)

420 – 8,3%

415 – 8%

* - збільшення кількості студентів у збірних командах пов‘язане зі створенням команд з видів спорту у коледжі БДМУ, який представляє своїх спортсменів для участі у спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Важливим розділом роботи курсу фізичного виховання є організація роботи збірних команд університету з видів спорту, що представлені у програмі змагань обласної Універсіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV та І-ІІ рівнів акредитації.

На базі спортивного клубу, який працює на базі кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, є 28 збірних команд з 17 видів спорту, в яких займається 493 студенти: 385 – на ІІІ-IV р.а., 180 – на І-ІІ р.а.

Тренування збірних команд відбувалося двічі, а в з окремих видів спорту – тричі на тиждень. Тренувальних процес здійснювався на громадських засадах силами викладачів курсу фізичного виховання, які є професійними тренерами з відповідних видів спорту.
Організація змагань спортивного клубу Буковинського державного медичного університету.

Планування та організація змагань здійснювалася спортивним клубом університету у тісній співпраці зі студентським самоврядуванням.

Впродовж звітного періоду студенти університету брали участь у різноманітних спортивних змаганнях та заходах, які проводилися як для університету, так і на рівні міста та області.

У 2015 році було проведено 40 університетських спортивних заходів, в яких взяло участь більше 1300 студентів.

Впродовж звітного періоду студенти БДМУ взяли участь у 38 заходах міста та області (16 з них було організовано спортивним клубом БДМУ). 246 студентів стали призерами цих змагань (77 – золотих, 103 – срібних, 26 – бронзових)

Успішно виступали студенти університету на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Студенти БДМУ виступили у 11 змаганнях, одні з яких організовані спортивним клубом БДМУ. Представники БДМУ здобули 31 медаль:  • Всеукраїнські змагання: 10 медалей (2 – золотих, 4 – срібних, 4 – бронзових );

  • Міжнародні змагання: 21 золота медаль.

Найбільш вагомими спортивними досягненнями 2015 року є:

1. Савчук Альона (стоматологічний факультет) здобула титул чемпіонки України з карате WKF, стала призером чемпіонату Європи, кількох престижних турнірів у Хорватії та Словенії.

2. Оробець Антоніна (коледж БДМУ) та Голуб Анастасії (медичний факультет №2) перемогли у чемпіонаті України з екстремального спортивного орієнтування (рогейну).

3. Ігнатюк Анастасія (стоматологічний факультет) стала бронзовим призером Чемпіонату України та Універсіади України зі стрільби з луку.

4. Рихлицька Анастасія (коледж БДМУ) здобула титул абсолютної чемпіонки України з боулінгу у своїй віковій категорії.

5. Васильєв Олег (медичний факультет №1) та Крижемінський Вадим (медичний факультет №2) на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу виконали норматив майстра спорту, а Олег Васильєв здобув срібну нагороду змагань.
Ректор Т.М.Бойчук

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка